programy
kategorie

30 tys. Hindusów czeka na wjazd do Polski. "Chcemy dać pracę Polakom" - odpowiada minister

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, uważa, że problemy ze znalezieniem pracowników są efektem wzrostu gospodarczego. - Ten problem, który się pojawił, jest wynikiem naszego sukcesu gospodarczego. Gospodarka bardzo dobrze się rozwija, mamy wzrost PKB na poziomie 5 proc. (...) Wzrost gospodarczy powoduje silny popyt na rynku pracy. Jesteśmy jednym z trzech krajów, obok Czech i Niemiec, z najniższym bezrobociem - mówił minister Kwieciński w programie "Money. To się liczy". Na pytanie o ułatwienia dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w Polsce, jak np. 30 tys. Hindusów, czekających na wjazd, minister nie pozostawił złudzeń: nam przede wszystkim zależy na tym, żeby wykorzystać te zasoby, które mamy, czyli dać dobrą pracę Polakom.

Tranksrypcja:Zabudowa najgłośniej...
rozwiń
Zdaje się krzyczy na temat braków kadrowych co z polityką migracyjną kto
Zapowiedział pan zdaje się
Się w czerwcu
Ponoć 30000 Hindusów czeka już na wjazd do Polski to są pracownicy
Mają bardzo wysokie kwalifikacje Mówię bardzo dobrze po angielsku
Czy będę ułatwienia
Klacz
Ten ten problem który się pojawił jest
Jest jednocześnie wynikiem tego naszego sukcesu
To przede
Sukcesu gospodarczego
Dlatego Dlaczego Dlatego że gospodarka nam się bardzo dobrze rozwija rozwija się
Się w tempie
Nawet lek
Lekko ponad 5
5%
Wzrostu PKB
W stosunku do poprzedniego roku
W drugim kwartale to był w ogóle drugi najwyższy wzrost
Steve Unii Europejskiej IKO
Na pierwszym miejscu jest Malta wprawdzie nieco więcej 5
70
Procenta
Komar taty jest niecałe pół miliona mieszkańców
Zapolska tych prawie 40 milionów mieszkańców więc
Jak gdyby efekt tego w skali Europejskiej zupełnie różne
A poza tym to już jest
Czwarty z kolei
Czwarty z kolei taki
Kwartał kiedy Paul
Polska tak szybko się rozwija
I ten zwrot gospodarczy
Powoduje silny popyt
Na rynku
Na rynku pracy
Jesteśmy jednym z tych
Trzech krajów Unii Europejskiej które w tej chwili Mają najniższe
Poziom bezrobocia
Obok Czech
I obok Niemiec
I teraz żeby ten popatrz może Chciałbym więcej inwestować tylko nie mają Pop
Ratowników
A no właśnie i teraz
Po pierwsze musimy wykorzystać w pełni Te zasoby które mamy bo
Poproszę zauważyć że
Generalnie
Już praktycznie
Z każdego
Zakątka naszego kraju słyszymy że
Czy są problemy na rynku pracy a szczególnie w tych większych aglomeracjach
One są one są naprawdę duże ale nadal mamy pewne
Przestanę zasoby
Mamy takie zasoby niewykorzystane szczególnie
Wśród osób starszych
Czyli ten poziom zatrudnienia w grupie
50p
Bluza jeszcze jeszcze
Szczególnie wśród kobiet
Mamy znaczącą niższych i z tego przedziału wiekowego akurat znaleźli się pracownicy do
Do pracy na budowie a ty
Czy są w tej chwili bardzo mocno potrzebni
To czy łatwiej dla dla dla cudzoziemców będą w
W takim razie
Nam nam przede wszystkim zależy na tym
Żeby jak nie jak nie
Jak najlepiej wykorzystać
I Te zasoby które w tej
W tej chwili mamy
Czyli dać
Dajcie dobrą pracę Polakom
Co więcej proszę zauważyć że pierwszy raz
Od wielu lat
Wynagrodzenia
W polskiej gospodarce zaczęły rosnąć
Znajdź i to znacząco
Otóż te wynagrodzenia rosną w tej chwili z roku na rok
3 nawet 4 x szybciej
Aniżeli to było w po
W poprzednich 8 latach
Więc wreszcie te profity płynące ze wzrostu gospodarczego
Sęk są kierowane do Polaków
Zależy nam również ale nie na tym
Żeby sprawić warunki żeby część Polaków którzy wyjechali
Szczególnie z tej młodej emigracja którzy niekoniecznie się tam dobrze za domowy zadomowil i żeby
Wrócili do naszego kraju
Chcemy również w tym pomóc tym Polakom którzy
Sposób absolutnie od nich niezawiniony
Znaleźli się za granicami naszego
Naszego kraju zostało wywiezionych czyli
Z tej starszej graj
Emigracji
Mówimy tutaj o Ukrainie
Myślimy tutaj również o Kazachstanie
Wiem że to nie jest łatwo dla tych
Ale jak tam i jeździliśmy rozmawialiśmy z nimi to część z nich chciałaby wrócić i
Chcemy i chcemy pomóc tym Polakom
Którzy wyjechali również wrócić
Do naszego kraju
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)