bGWTGxDo
bGWTGxDs
bGWTGxDw
programy
kategorie
bGWTGxDp

Afera wokół lotów Kuchcińskiego. Tak się tłumaczy

- Korzystanie z tych środków transportu wynikało z bardzo napiętego kalendarza spotkań i wydarzeń, w których uczestniczyłem, co spowodowało konieczność dynamicznego i sprawnego przemieszczania się pomiędzy odległymi punktami w kraju i za granicą - mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński, komentując zamieszanie wokół jego lotów rządowymi samolotami. - Pragnę przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni - oznajmił. Zaznaczył przy tym, że działał zgodnie z prawem.

Tranksrypcja:Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej...
rozwiń
Przysługuje uprawnienie korzystania
Z wojskowych specjalnych statków powietrznych
Co opisany jest
Szczegółową
Instrukcja organizacji lotów
Z najważniejszymi osobami w państwie
W siłach zbrojnych Rzeczypospolitej instrukcja Head
Która stanowi że lot statku powietrznego z udziałem prezydenta
Marszałka sejmu
Marszałka senatu
Lub premiera wykonywany w misji oficjalnej posiada status Head
Co Warto zaznaczyć
Statusu tego nie nadaję marszałek sejmu
Ani kancelaria sejmu Czy Kancelaria Premiera
Lecz czyni to komendant służba ochrony państwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo najważniejszego osób
W państwie
Natomiast decyzję
O możliwości i sposobie wykonania lotu podejmuje jego realizator
Czyli dowód
Jednostki Lotniczej
Instrukcja head dopuszcza
Aby podczas lotów z najważniejszymi osobami w państwie
Były obecne inne osoby
Stanowiąc że to podmiot organizujący lot tworzy listę pasażerów
Nie precyzuje jednak
Kto dokładnie
Oprócz najważniejszych osób
W państwie może być obecny na pokładzie statku
Decyzję
Ustaleniu nic
Listy pasażerów
Pozostawię się podmiotowi organizm organizujące molot
Stosowany przepis upoważnia także dysponenta statku powietrznego do aktualizacji
Listy pasażerów
Po drugie
Korzystanie z tych środków transportu wynikało z bardzo napiętego
Kalendarza spotkań i wydarzeń
W których uczestniczyłem
Co spowodowało konieczność dynamicznego i sprawnego przemieszczania się pomiędzy
Odległymi punktami
W kraju i zagranicą
Dzięki użyciu szybkich środków transportu możliwe było łączenie licznych obowiązków realizowanych w Warszawie
Z wykonywanymi w innych częściach Polski
A także poza jej granicami
Po trzecie
Niezależnie od motywów przyświecający w moim działaniom rozumiem
Że korzystanie z przysługujących marszałkowi Sejmu środków transportu
Tak że przez moją rodzinę może być
Budzić społeczne kontrowersje
W czasie całej czteroletniej kadencji
Wystąpiły 23 takie loty
W których oprócz mnie na pokładzie byli Moi najbliżsi
Dlatego podjąłem decyzję o wpłaceniu kwoty 15
100000 zł na Caritas oraz
Klinika budzik
Po dokładnej analizie wykonywanych lodów okazało się również
Że bezpośrednio po jednym moim locie z Warszawy do Rzeszowa
W drodze powrotnej do Warszawy
Za zgodą dowódcy
Czy załogi oraz jego przełożonego
Podróżowała moja żona
Podkreślam
Nie był to lot zamawiany specjalnie W tym celu
Gdyż po tym jak opuściłem pokład samolotu w Rzeszowie
Samolot zgodnie z planem
Musiał
Wrócić do Warszawy
Lotto nie posiadał także statusów
Chcą ci jednak rozwijać
Jakiekolwiek wątpliwości
Z tym związane
Postanowiłem wpłacić
Kwotę pokrywającą
Pełen koszt
Lotu
A wyliczona przez Ministerstwo Obrony Narodowej
To jest 28000 zł
Na fundusz modernizacji sił zbrojnych
Poczta
Mam świadomość
Że opinia publiczna negatywnie ocenia takie postępowania
Dlatego pragnę wszystkich
Którzy poczuli się urażeni przeprosić
Jednocześnie chciałbym zdecydowanie stwierdzi
Działałem zgodnie z prawem
Dane o loty o tych lotach
Są dostępne w kilku instytucie
Stowarzyszenie mi przez członków rodziny nie podważał nie podwyższyło
W żadnym przypadku kosztów lotów
Poza jedno opisaną sytuacją nie było nigdy w przypadku lotu mojej rodziny samolotem wojskowym
Bez mojej obecności
1 reakcja
0
1
0
Podziel się
bGWTGxDr
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bGWTGxDB
KOMENTARZE
(0)
bGWTGxEn
bGWTGxDu
bGWTGxEu
bGWTGxEv