programy
kategorie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Wsparcie powinno opierać się na nowych instrumentach finansowych, które będą odpowiadały na żywotne potrzeby i zainteresowanie przedsiębiorców. Chcemy odpowiedzieć na konkretne wymagania firm stawiających na rozwój - Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP.
Tranksrypcja:Agencja Rozwoju...
rozwiń
Kojarzyła się do tej pory z
Presto
Strukturyzacja
Problem A ty
Branż problem A ty
Ciebie zwykle
Szeroko rozumiany grób
Grupy kapitałowej skarbu
Ale
Postaramy się naszą
Działalność dywersji
Pikować i otwierać na nowe
Wyzwania
23 marca
Z tego roku
W obecności pana premiera Mateusza morawiecki
Zainaugurowali się
Program Agencji Rozwoju
Dla małych średnich
Traktujemy go jako uzupełnienie
Nowy obszar naszej działalności
I
Opierał się na trzech
Głównych element
Rozbudowanie oferty finansowej
Która dotychczas była
Nerfy
Obrębie agent
Rozwoju
Pierwszy element to pożyczki
Czyli finansowanie dłużne
Przeznaczeniem na różnorakie potrzeby
Przedsiębiorców
Drugi element to jest właśnie element
Który
Zainaugurowali śmy Office
Specjalnie dzisiaj
To jest
Udostępnienie małym i średnim
Biorcą ale nie tylko
Etyn
Generalnie przy
Przedsiębiorstwo działające
Na rynku
Oferty leasingowe
Ale też
Trochę odbiegając a
Od tego co jest na rynku
Mianowicie tak jak w przypadku finansowania dłużnego tak również
Przypadków
Leasingu dostrzegamy pewne luki na na rynku i pewne niezaspokojone
Potrzeby przedsiębiorców
Dotyczy to również i
W szczególności małych średnich
Przedsiębiorców
To niezaspokojone potrzeby dotyczą przede wszyst
Z kim trudności
W finansowaniu pozyskaniu finansowania
Przez mały średni
Wiosła
Przedmiotu
Który jest
Najczęściej wyspecjalizowanym urządzeniem
Maszyną Częścią linii
Produkcyjnej
Ze względu na to że są to przedmioty które z punktu widzenia działających już instytucji finansowych
Są trudno
Wyceń al no i trudno zbywalne
Przedsiębiorstw
Czy podmioty finansujące nie chcą brać na
Na siebie ryzyka finansowania tego
Tego tych elementów
W związku z tym
Przedsiębiorcy którzy potrzebują tych urządzeń bardzo często
Spotykają się z trudnościami w pozyskaniu tego finansowania
Lubtech finansowanie jest nieproporcjonalnie
Drogę
Wychodząc naprzeciw
Oczekiwaniom
Przedsiębiorców chcemy im również
Właśnie zaoferować
Leasing Bardzo często zdarzało się
Mianowicie że
Przedsiębiorca
Przychodząc do Agencji Rozwoju
Mysłów poszukując finansowania mógł od nas otrzymać jedynie
Finansowanie dłużne w formie pożyczki
Natomiast W jego sytuacji
Chociażby za potrzeby ze względu na potrzeby
W zakresie zapewnienia tarczy podatkowej
Dużo lepszym rozwiązaniem byłby leasing
Który mógłby być przez zaoferowany
Teraz możemy do potrzeb przy
Przedsiębiorcy dobrać odpowiednie optymalne rozwiązanie
Ważne jeszcze jest również to że z punktu widzenia
Grupy pfr
W obrębie tej grupy i podmiotów które w niej działały
Do tej pory nie było oferty leasingu tym samym
W obrębie Peru dostarczamy ostatni brakujący
Element element
Oferty leasingowe
Która zapewni że oferta
Grupy pfr będzie w pełni
Komplementarna
I trzecim elementem o którym warto
Wspomnieć który składa się na ofertę Agencji Rozwoju
Rozwoju przemysłu dla MSP
Jest to tak zwany International Desk
Miejsce przy
Wszystkie instrumenty które służą wspieraniu
Działalności projekt sportowej
Czy też rozwijaniu
Działalności
Już podjęto Uzupełnimy ofertę leasingową będącą na rynku
Tak jak wspomniałem
Niewiele firm
Oczywiście one są na rynku ale niewiele z tych firm
Chcę podejmować się się
Finansowania ryzykownych
Przedmiotów leasingu ryzykownych To jest to co wspominałem już wcześniej
Trudno wycenianych trudno zbywalnych
Najczęściej maszyn które są produkowane
Pod zamówienie i potrzeby konkretnego przedsiębiorcy
Pod potrzeby konkretnego zakładu konkretnej linii produkcyjnej
Nie jesteśmy w stanie tak jak również w pożyczkach
Konkurować z instytucjami bankowymi nasze zdolności kapitałowe są
Ograniczone
Ale ze względu właśnie na te przewagi które polegają
Na tym
Że nie podlegamy też prawo bankowe mu nie jesteśmy
Pod nadzorem KNF możemy w pewnych obszarach postępować bardziej
Elastycznie
Nie oznacza to że nie badamy zdolności do spłaty do wywiązania się z zobowiązań
Natomiast możemy zaoferować nasze usługi czy to
Pożyczkowe czy to leasing podmiotom które na przykład funkcjonują krócej na rynku
Tym samym mają krótszą historię
Możemy skorzystać z innego katalogu zabezpieczeń
Które z zabezpieczą interesy RP przy tych instrumentach finał
Chcieliśmy aby art leasing rozwijał się bardzo
Bardzo spokojnie organicznie
Plany
Zakładały
Stopniowe podnoszenie kapitału zakładowego
Dostarczanie kapitału na potrzebę prowadzonej przez tą spółkę akcji leasingowej
Natomiast zainteresowanie nas
Przerosło w tej chwili
Potencjalne zainteresowanie
Pipeline który się pojawia przed
Z półką
Najbliższy
Czasie
Jeżeli byśmy chcieli zrealizować wszystkie transakcje
To jest przedział między 150 a 200000000 zł
To nas bardzo mocno zaskoczyło
Tym niemniej te wszystkie plany które w biznesplanie były przygotowane i zaplanowane na 3 lata
Prawdopodobnie będziemy
W horyzoncie czasowym bardzo mocno
Bardzo mocno skracać po to aby móc
Zaspokoić oczy
Oczekiwania potencjalnych
Klientów
Jeżeli chodzi o źródła finansowania działalności a leasingu
W oczywisty sposób będzie będzie to spółka zasilana
Zasilana przez sen kapitałowy
Natomiast docelowo po pierwszym okresie funkcjonowania ustabilizowaniu się tej spółki
Wypracowaniu portfela kontraktów zamówień kiedy
Zyska pełną
Swobodę pełną równowagę finansową
Planujemy również
Prowadzenie tej spółki na giełdach
0
0
Podziel się
Komentarze (0)
Napisz komentarz