programy
kategorie

Antoni Macierewicz mówi w Sejmie o szacunku do Konstytucji. Opozycja wybucha śmiechem i skanduje "Konstytucja"

- Wspólną płaszczyzną naszej pracy jest Konstytucja. Wszyscy obywatele, zwłaszcza ci, którzy tworzą prawo, powinni szanować ustawę zasadniczą – powiedział Antoni Macierewicz, otwierając pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Z ław sejmowych zajmowanych przez opozycję rozległ się śmiech i okrzyki "Konstytucja" i śmiech. Antoni Macierewicz podkreślił, że trzy artykuły: 8, 18 i 38, tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę ładu w Polsce.

Tranksrypcja:Wspólną płaszczyzną dla tej pracy...
rozwiń
Jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Wszyscy obywatele
A zwłaszcza ci
Którzy stanowią prawo
Muszą szanować ustawę
Zasadniczą
Psy artykuły
Bardzo dziękuję A teraz proszę zachować ciszę
Trzy artykuły Konstytucji
Tworzą
Prawną społeczną i moralną podstawa
Naszego ładu
Państwowego
To artykuł 8
Artykuł 18
I Art
38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski
Artykuł 8
Gwarantuje niepodległość państwa polskiego
Poprzez stwierdzenie
Że to właśnie konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej
I tak to rozumiał to prezydent Lech Kaczyński
Mówiąc 3 Maja
2009 rok
Rola Konstytucji jest szczególna
Bo ona jest w Polsce
Najwyższym prawem
Tak jest
I tak musi pozostać
Konstytucję można naprawić
Zmienić
Ulepszać ale dzisiaj
Stoi Ona ponad wszystkimi
Różni
Źródłami prawa
Zresztą takie samo stanowisko
Sformułował Trybunał Konstytucyjny pospolitej Polski
Bo orzeczeniu z 11 maja 2005 roku
A także
W orzeczeniu z 24 listopada
2010
Artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Chroni rodzinę
Rozumianą jako związek kobiety
I mężczyzn
Dziękuję bardzo
Za poparcie
Dokładnie ten przepis brzmi
Małżeństwo Jako związek kobiety i mężczyzny
Rodzina
Macierzyństwo
Znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej
Żaden
Żaden przepis nie jest ważniejszy
Dla umacniania
Demograficznego rozwoju narodu
Wspierania jego spoistości
I gwarantowania ładu
Oraz bezpieczeństwa
Społeczne
I wreszcie
Artykuł 38
Mówiąc o tym
Że życie ludzkie jest nienaruszalne
A Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi
Prawną ochroną
Żyć
Co w sposób oczywisty
Co w sposób oczywisty oznacza
Ochronę życia
Od poczęcia
Do naturalnej
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Tworzą jak powiedziałem prawną
Społeczną
I moralną podstawę naszego ładu państwowego
Jestem przekonany
Że wszyscy posłowie
Bez względu
Opcje polityczne
Zgodzą się
Współdziałać to w Sejmie w oparciu o
Właśnie
Zasad
4 reakcje
4
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)