bErfIboA
bErfIboE
bErfIboI
programy
kategorie
bErfIboB

Biebrzański Park Narodowy: unikatowy teren na skalę europejską

Pomiędzy Białymstokiem a Augustowem, w kotlinie rozległej na ponad 150 kilometrów rzeki Biebrzy, rozciąga się największy z polskich parków narodowych. Biebrzański Park Narodowy jest unikatowym na skalę europejską zespołem torfowiskowo-bagiennym. Pozostałością po ostatnim zlodowaceniu, regularnie zalewaną równiną pastwisk i łąk. Cennym kompleksem lęgowym i migracyjnym dla blisko 300 przedstawicieli europejskiej awifauny. Domem dla niemal wszystkich dużych ssaków Polski. Przecina krainę ustronną, odległą od głównych tras czy ośrodków miejskich, ale bogatą w nawarstwienia kulturowe i trudne odniesienia do historii. Ukształtowanie terenu podporządkowane jest przede wszystkim rytmowi rzeki. Biebrza kręci zakola. Zawija kolejne pętelki i serpentyny. Meandry wydłużają podróż, rozciągają ją horyzontalnie tak bardzo, że w końcu przestajemy przejmować się upływającym czasem, gubimy w zalewowym terenie (fragment pochodzi z programu "Polska z góry" stacji Planete+).

Tranksrypcja:
rozwiń
pomiędzy
Białymstokiem
a
Augustowem
w Kotlinie rozległej na ponad 150 km rzeki Biebrzy największy
z polskich parków narodowych Biebrzański
Park Narodowy jest unikatowym na skalę Europejską zespołem torfowisko bagiennym
pozostałością po o zlodowaceniu regularnie
zalewano równiną pastwisk
i łąk cennym kompleksem lęgowym imigracyjnym dla blisko 300 przedstawicieli Europejskiej awifauny
domem dla niemal wszystkich dużych ssaków Polski przecina
krainy ustronną odległą od głównych tras czy ośrodków miejskich ale
bogatą w nawarstwienia kulturowe i trudne odniesienia do historii
ukształtowanie terenu podporządkowane jest przede wszystkim rytmowi rzeki Biebrza
kręci zakola zabija
kolejne pętelki Meandry
wydłużają podróż rozciągają horyzontalnie tak bardzo że
w końcu przestajemy przejmować się upływającym czasem gubimy w zalewie w 1775
roku Królewski astronom Szymon Antoni Sobierajski ogłosił
nad Biebrzą geometrycznym środkiem Europy w
wyliczenia sobierajskiego odbiły się szerokim echem w naukowych w kręgach starego kontynentu bardzo
szybko jednak został kwestionowane Jako
że mieszkanie w centrum wydawało
się szczególnie pociągające badacze z różnych państw przez ścigali się w wytyczaniu swojego własnego środka Europy się
znajduje naprawdę i na ile wyliczenia w ogóle mają sens Pozostaje kwestia dyskusyjna Nie
zmienia to jednak faktu że pierwsze tego typu rozważania dotyczyły w Suchowoli
na to odbicie w tablicy pamiątkowej i symbolicznym obelisku znajdującym się na głównym placu miasta
Suchowola jest jedną z północnych Biebrzańskiego Parku Narodowego położona
na skraju parku pomiędzy
górnym a środkowym basenem vagiem biebrzańskich
otwarta jest na oba obszary historyczne
geometryczne centrum Europy to peryferyjne miasteczko przez
wieki zamieszkiwali je katolicy ludność prawosławna muzułmańscy Tatarzy a przede wszystkim Żydzi i historia
jest silnie obecna Niemal w całej północnego Podlasia szczególnie w mniejszych miejscowościach popierających
swój rozwój na handlu a
nie na rolnictwie jeszcze przed drugą wojną światową suchodolscy Żydzi 50% mieszkańców miasta kulturowa
koegzystencja przerwana została niemiecką agresją i utworzenie w Suchowoli Getta Całkowita
zagłada sucho Wolskiej populacji Żydów zawsze odmieniła losy miasta rozerwała wielowiekowe korzenie zmieniła
krajobraz kulturowy druga
największa w Polsce drewniana synagoga spłonęła opuszczony
pozostawione bez opieki dotychczasowych gospodarzy żydowski dom modlitwy przemienił się w salę gimnastyczną
tutejszej szkoły kirkut zarósł i obrósł mchem się
tylko 2 oryginalne macewy podczas
pobytu w Suchowoli warto odwiedzić Kościół Świętych Piotra i Pawła oraz Izba Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki
ten tragicznie zmarły pierwsze i Solidarności urodził się w okopach WSI
graniczącej od zachodu z Suchowola od okopów do Suchowoli przepływa
mała zakręcona rzeczka Olszanka
stropem jej nurtu
znajdziemy dom rodzinny powie łuszków W przyszły duchowny mieszkał w okopach skąd dojeżdżał do suchodolskiego liceum należał do tutejszej parafii w ruszył w trudno
się zatem dziwić że Obie miejscowości
zajmują poczesne miejsce na trasie 100 km szlaku rowerowego śladami księdza Męczennika
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bErfIboN
KOMENTARZE
(0)
bErfIbpz
bErfIboG
bErfIbpG
bErfIbpH