bDKnYYeY
bDKnYYfc
bDKnYYfg
programy
kategorie
bDKnYYeZ

"Biznes Mówi": Gośćmi Janusz Jankowiak i Ludwik Sobolewski

W programie "Biznes Mówi", Mikołaj Kunica rozmawia z Januszem Jankowiakiem z Polskiej Rady Biznesu oraz Ludwikiem Sobolewskim, prezesem Emerging Europe Marketplace i byłym szefem giełd w Warszawie i w Bukareszcie

Tranksrypcja:Jak rozwijać polski rynek kapitałowy Czy mamy właściwą strat...
rozwiń
Na Warszawskiej
Giełdy
Jakie znaczenie ma zaufanie inwestorów i jak w tym kontekście jaką rolę
Odgrywa bądź powinien odgrywać
Nordea Bank Polski
Czy Komisja Nadzoru
Finansowego Mikołaj kunica Witam zapraszam na
Kolejne
Odcinek programu biznes mówi o naszym gościem
Jest Expert pan Ludwik Sobolewski
Prezes emerging Europe Marketplace
Wcześniej
Szef giełdy papierów wartościowych w Warszawie a także parkietu
W Bukareszcie Dzień dobry panie prezesie
Dzień dobry witam serdecznie Zacznijmy od tych tematów potem przejdziemy do bardziej skomplikowanych
Jak pan ocenia
No z pewnej perspektywy jednak także innego spojrzenia bo pan jest w tej chwili po drugiej stronie rynku nie jest pan organista
Za Torem rynku tylko jest pan uczestnikiem rynku
Jak pan ocenia kondycję
I strategie którą realizuje wasze
To jest trudny czas na pewno więcej spółek schodzi z giełdy niż na nią wchodzi
Inwestorzy niestety też
W dużym stopniu odwrócili się od giełdy
Kiedy mówimy o inwestorach indywidualnych to to jest szczególnie smutna historia albo
Oni porzucają w ogóle lokowanie pieniędzy w instrumenty finansowe w tym giełdowe i zwracają się ku czemu
Co można dotknąć i zobaczyć
Czyli nieruchomości
Więc nie nie jest to dobra tendencja
Strategia
Nie powiem szczerze nie obserwują żeby ona była być może jakaś jest ale
Jeśli chodzi o kwestię
A celów strategicznych
Stojących przed taką instytucją jak giełda to nie tyle ważne jest to czy ona jest tylko czy ona jest wyrażana Czy ona jest
Wprowadzona w życie
Więc to miałbym problemy żeby jak gdyby inni mówią to zwalnia bez bez cienia jak
Jakieś No nie wiem sarkazmu żeby
Stwierdzić oczywiście jakieś oznaki jakieś dynamicznej czy czy
Czy bardzo Pro rozwojowej
Strategii
I to nawet i nawet kiedy pan uczył
Panie doktorze takiego sformułowania
Chyba mówiąc
Strategii właściwej dla giełdy to
Ja mam od razu taką taki Impuls żeby nie tyle mówić o strategii dla giełdy co strategii
Którą magiełda to znaczy którą
Którą nie wprowadził czy nie zaproponował nikt na zewnątrz wobec giełdy będący
Czyli nie obdarzył giełdy strategią i to nie jest strategia dla giełdy tylko to powinna być strategia przez giełdę
Audi
I przez giełdę opracowana i przez giełdę wdrażana
Przez ludzi z rynku ze środka z wewnątrz
Tak to powinno w moim przekonaniu działać to znaczy tak chyba było
Tak myślę kiedy mieliśmy najlepsze lata rynku kapitałowego
I też nie mam na myśli jedynie mojej kadencji ale to już jeszcze sporo lat wcześniej się wydarzy
Zażyła bardzo wiele dobrego na rynku i wydaje mi się że
To było zrobione przez pewne takie
Siły wewnętrzne i aspiracje energii
I potrzebne bo
Prostu zmieniania rzeczywistości
I raczej chyba byliśmy przede wszystkim zadowoleni z tego że wokół nas nie
Przeszkadza no temu niż Czekaliśmy na jakąś
Widziano czy niewidzialną ręką która zamiast coś
Coś zaproponuje
Panie prezesie słuchając pana czuję lekki niepokój bo ja jestem tego z tego pokolenia któremu wpajano
Od początku transformacji ustrojowej że rynek kapitałowy że giełda to jest
Krwiobieg
Serce polskiej gospodarki do takie hasło były
Utarte Atlas Pani mówi że
No nie widzi strategia
Jeśli w biznesie nie ma strategii to
Można porównać to do sytuacji
Jazdy
Wolniejszym szybszym samochodem bez kierownicy
No oczywiście
I to wszystko Pozostaje bez zmiany to znaczy giełda dla polskiej gospodarki powinna być
Być czymś niezwykle istotnym a jej rola ulega w ostatnich latach
Umniejszanie
Czy przy zmniejszaniu
Więc to wszystko
Czym żyliśmy
Czego się najpierw uczyliśmy a potem czym żyliśmy
I pan bezdyskusyjnie jest też jednym z uczestników tego życia naszego
No to pozostaje w nocy tylko chodzi o to żeby
Żeby to nie była figura teoretyczna tylko żeby rzeczywiście
Giełda jako instrument finansowania odgrywała ogromną rolę w gospodarce jako instrument edukacji również jako instrument
Budowanie pewnej Kultury
Inwestowania
Pewnej Kultury zarządzania ładu korporacyjnego i tak dalej czyli
Giełda nie tylko jaka maszynka do organizowania obrotu ale
Pełniące pewną rolę kulturotwórcza to było niezwykle
Istotne
I dawało bardzo dobre efekty przez przez szereg lat więc
Dozowanie powinniśmy takiej giełdy chcieć
Powinniśmy też chcieć giełdy która nie jest
Zamknięta w granicach
Jak dubielaka lokalnej perspektywy bo znowu trochę tak reminiscencyjna
Giełda była największa i najlepsza wtedy najbardziej użyteczne
Lokalnych polskich przedsiębiorstw
I i lokalny inwestorów czyta instytucjonalnych to do indywidualnych kiedy miała aspiracje międzynarodowe
Kiedy też przyciągała kapitał zagraniczny kiedy przyciągała spółki z regionu kiedy
Nie była wizja fuzji z innymi rynkami tylko nakręca wyobraźnię chyba prawda wiem Powiem szczerze że
Tutaj
To dotyka pewnej takiej mojej niemalże osobistej nuty bo ja zawsze byłem sceptyczny wobec
Tego kierunku tej konsolidacji Czytaj fuzji aczkolwiek
Zmieniłem się pod koniec mojego właśnie mojego mandatu moje mojego bycia przeze mnie szefem giełdy w Warszawie
Bo uznałem że już już tak już tak dalece się posunęli śmy w innych kierunkach że chyba trzeba rzeczywiście wziąć
W pewnej takiej regionalnej konsolidacji czyli
Czyli ja się zmieniłem w moim poglądzie co do tego i
I dzisiaj go bronią że rzeczywiście
Jedną jedną
Jednym ze sposobów tej wdrażania tej formuły internacjonalizacji
Jest że
Rzeczywiście
Znalezienie dla GPW
Czytaj dla całego naszego rynku jakiejś właśnie formuły szerszej konsolidacyjnej Allianz
To mi się wydaje fundamentem to jest właśnie zaufanie
Wspomniałem na początku
Zaufanie inwestorów do
Regulatora do tego że
Są jasne kryteria
Pamiętam czasy kiedy na giełdzie było 1000000 indywidualnych inwestorów tyle było starych rachunków indywidualnych Powiedzmy że efektywnie
Nie było to 80% były setki tysięcy
Drobnych inwestorów
Czyli zwykły Kowalski myślał o giełdzie myślał że
I oni jako miejscu do inwestowania
Dzisiaj
Myślą o quebecu
Dzisiaj myślą o tarapatach
Amber Gold
Nie spytam co się stało z zaufaniem i
I czy w takim razie
Organizator
Ryb kapitałowego jakim jest
Częściowo NBP częściowo rpp ale w zasadzie Komisja Nadzoru Finansowego Czy tutaj coś nie
Wiodło mieliśmy
Aresztowanie
Szefa
Knf-u nie tak dawno temu w listopadzie
To są oczywiście bardzo
Spektakularne wydarzenia
I nie będę się
Uchyla od autorefleksji że również
I
Przejście moje schowania giełdzie w Warszawie do Bukaresztu też nie odbyło się w okolicznościach że tak powiem
Cichych i dyskretnych lecz również spektakularnych ale nie dodaję do tego ani słowa komentarza więcej
Nie sądzę mnie tak że żeby to miało duże znaczenie dla zaufania które rzeczywiście jest
Będę wszystkiego Jeśli chodzi o rynkiem
To znaczy Wydaje mi się że
Dzisiejszy
Pewnego rodzaju odwrót od giełdy nie wynika
Z utraty zaufania
Która byłaby spowodowana przez te incydenty Jednakże
Wynika
Z braku przekonania
Że
Giełda czy rynek kapitałowy
Funkcjonuje w taki sposób że daje możliwość
Po prostu zarobienia pieniędzy
Czy
Rura stracenia raz zarobienia ale że tak bym nie jest maszynką na pewno do tracenia pieniędzy że różne rzeczy ma
Się
Zdarzyć w pewnej takiej
W pewnym takim jakim obiektywnym
Dobrze funkcjonującym
Mechanizmie Wydaje mi się że chyba
Chyba chyba chyba to przeważa niż wzgląd na te niewątpliwie afery
Przykłady legend lekkomyślności nieprofesjonalnie
Nie profesjonalizmu
Teraz mówię obiad bo Jakub Bochenek to jest jeszcze
Jeszcze coś coś innego aczkolwiek
Nie mam też takiej takiej takiej zarozumiałości w sobie żeby teraz wypowiadać się jak psycholog ty
Socjolog społeczny i powiedzieć to jest na pewno to jest na pewno to co ja mówię a to nie jest to co pan sugeruję może to jest
To jest jakieś połączenie
Połączenie wszystkiego skutecznie i realizuje swoją i z moim zdaniem
Moim zdaniem
Na ocenę na moją ocenę
Działalności instytucji
Komisja Nadzoru Finansowego
To Co się zdarzyło w ostatnim czasie ma na to
I mówię to w głębokim przekonaniu ma na to zerowy wpływ to znaczy
Na moją ocenę knf-u ma wpływ zupełnie coś
Mianowicie ma to że
Powiedziałbym tak
W latach dziewięćdziesiątych jeszcze przez szereg lat po roku 2000
By traktowali śmy regulacje prawne jako
Pewne wiedziałbym instrumenty czynienia różnych dobrych inteligentnych czasem
Inteligentnych w sensie skuteczny
Czasem mniej skuteczny rzeczy
Natomiast dzisiaj regulacje prawne i podejście regulatora do ich przestrzegania to w zasadzie tworzy nam takie pole
Minowe i to i to bym powiedział pole minowe
Coraz większą liczbą min i 100 razy mniejsza niż A mi węższym i w miarę swobodnymi
Przejściami między tymi nami
To jest złe
Reakcja też na coś takiego jak jak GetBack
To jest złe
Boraks ja nie powinno być
Bezrozumne
Powiem
Wyłączanie pewnych segmentów rynku bo to
To jest
Fazie projektowania czyli
Czyli praktyczne wyeliminowanie rynku obligacji korporacyjnych bo to jest
Reakcja zabobon na to nie jest reakcja
Ludzi dojrzałych którzy mają doświadczenie co do tego jak funkcjonują rynki finansowe tylko to jest taka reakcja odruch
Duchowo lękowo zabobonne
Coś poszło nie tak
To jakby
No nie docieka się przy czym tylko się sięga sięga
Jakby opanowuje tam problem z góry to w ogóle tego nie rób
A tak to w ogóle tego nie rób
Ja mam taką mantrę bo to już właściwie z mantra tak często miał powtarzam
Że powinno być więcej oparcia podejścia nadzoru na pewnych wartościach
Zasadach na takim względzie naprędce położna
Na takie Lite Touch jak to kiedyś się mówiło
W Wielkiej Brytanii
Niż przykręcania przykręcania śruby
Bo to przykręcanie śruby
To powoduje że środowisko w którym uczestnicy rynku kapitałowego działają jest coraz bardziej restrykcyjne
A jak coś jest bardzo bardzo
Sekcyjne to ludzie zaczynają kombinować
Proszę zauważyć że GetBack
To się nie zdarzył na jakimś
W jakimś obszarze nie wiem Wolności swobody i gdzie właściwie prawie wszystko było wolno i ty
Tylko jakieś tam niektóre rzeczy drobne były zakazane
GetBack
Zdarzył się w obszarze poza być najściślej regulowany Jak sobie można pomyśleć jeśli chodzi o rynek kapitałowy
Potop
To właśnie powoduje pewno degenerację
Jak ludzie
Mają poczucie pewnej Wolności
Mają poczucie pewnej Partners kości
Jeżeli chodzi o relację
Z regulatorem
I nie wzdycham tutaj do czasów powiedzmy
Kiedy wszyscy byliśmy trochę młodsi
Sentymentalnie tak nie wzdycham tylko wtedy naprawdę było inaczej
Jak jest takie poczucie
To wtedy
Też i
Skala pewnych patologii jest mniejsza
Sprawa
Skala patologii jest mniejsza dlatego to jest
To za ciśnienie Powiedzmy że Nazwij mnie do polityki regulacyjnej chociaż jestem może mniej policji
Ja więcej
Polityki takiej
Która jest szlachetnym słowem tak może trochę w Polsce
Zmieniliśmy znaczenie tego słowa ale tak normalnie to jest szlachetne słowo jest mniej polityki o więcej jakiej reakcji właśnie lenkowo
Lękowo lękowo żeby coś wykluczyć Tak panie prezesie
Mimo takiej surowej dosyć oceny rynku
Okapi nowego pan wraca na ten rynek kapitałowy teraz w nowej formule Czym jest Kaufland jing i i dla
Jakiego typu inwestorów czy do jakiego typu
Przedsiębiorstwo drugiej stronie dofinansowania jest stop
To jest to propozycja
No
Ja ciągle jestem w tym samym Czym zajmuje się od lat to znaczy jak
Można
Ciekawie dobrze bezpiecznie zorganizować przepływ kapitału między
Westerham i ja
A firma miał
Przedsiębiorstwami a różnymi
Przecinkami
Gospodarczej
Emitent Landing Czyje to słowa mi się tak
No
To jeszcze że niezbyt podoba
Ale
Sam Concept jest właśnie
O jest pewnego rodzaju antidotum na to o czym mówiłem przed chwilą
A ty zbieranie pieniędzy na Facebooku no nie no to jest coś więcej no nie nie nie nie nie no no
Przypadku firmy która
Którą którą wraz z zespołem powołał do życia
Jest to bardzo profesjonalna śmiem powiedzieć konstrukcja to znaczy
Sprzężone z systemem bankowym z rachunkami emitentów którzy pozyskują finansowanie z
Dokumentację z informacją przekazywaną przez spółki które
Takie finansowaniu jesteś takie bardzo bardzo bardzo bym powiedział zawodowe tak
Uważam że to jest zawodowe i też dlatego zajęła nam do
Tak to sporo czasu żeby
Żeby do tego punktu do tego punktu dojść
Jest to jest
Jest to
Cała ta koncepcja crowdfundingowa jest pewnego rodzaju odpowiedzią na tę nadmierną restrykcyjność
Wręcz nawet taką taką taką wręcz
Nie przyjazność
Systemu
Rynku giełdowego
Ja myślę że drugi drugą taką reakcją
Są kryptowaluty to też jest pewnego rodzaju taka kontestacja to znaczy
Banków centralnych
Zmęczenie
System
Kontestacja
Systemu który jest przeregulowanie który
Powoduje nadmierne koszty dla
Obrotu który jest w ogóle też trochę za bardzo jak gdybym tego słowa
Znaczeniu filozoficzny
Po co tak naprawdę chodzi o to żeby
Żeby od kogoś kto w dobrej wierze da pieniądze i będąc poinformowany co do tego dlaczego to robi żeby wziąć
Uczciwie
Już ci daję wydać tak
Więc kryptowaluty
Czy właśnie
Publiczne oferty które są
Znacznie lżejsza jeżeli chodzi o przywiązany do nich
Obowiązki
Crowdfunding to pewnego rodzaju
No takimi wentylami takimi takimi
Możliwościami jest trochę więcej tej
Tej Wolności
Też bez przesady to nie jest
Zupełnie liberalny
Jest tutaj sporo obowiązku regulacyjny
I bardzo dobrze i bardzo Ja się też w tym bardzo dobrze czuje bo przecież
No można być całe życie zawodowe z tymi
Wszystkimi bezpiecznikami regulacjami infrastruktura mi i tak dalej Czy to krajowy depozyt czy to giełdy
No to jest wszystko to samo
I część z tego jest aplikowana do tego procesu
Chodzi o to żeby ten proces był w dobrych rękach jeśli chodzi o chwalili
Ligacja spółek które znajdą się na takiej platformie
Bo w ostatecznym rozrachunku chodzi o to żeby jednak dać
Możliwość zarobić
Ludziom
Aniołem biznesu
Ludziom właśnie tym może którzy byli inwestorami giełdowymi A dzisiaj kupują kondominia domy Apart
Menty
Funduszom
Typu Venture Capital
Info Dusan czyli to jest
Taka formuła która
Pozwala
Zbierać środki finansowe od różnych grup
Inwestorów czy
Czyli
Dlatego też trochę nie lubię tego pojęcia Klaudii bo on sugeruje pewną taką
Jakby jednorodność tej grupy
Dawno nie działającej tego finansowania
I generalnie No oczywiście jest też taka forma klasa migowa taka radosna Amatorska tak że tam właśnie
Rzucamy się po 50 zł na wyzwania
Bajki na jakiejś Na jakiej
Po prostu ona miły cel Tak ale akurat nie
Nie o to chodzi w tym
Panie prezesie nie obserwować dziękujemy za przybycie i obecność
Życzymy powodzenia
Ludwik Sobolewski
Prezes emerging Europe Marketplace wcześniej prezes Warszawskiej giełdy giełdy targi w Bukareszcie był naszym gościem
A my za chwilę wracamy
Tematami dotyczącymi między innymi nowym pomysłom
Polityki
Socjalny czy polityki
Społeczne które poznaliśmy
Tak niedawno
Modele rozwoju gospodarczego jaką
Polityka ekonomiczna
Realizuje Polska
Jaki wybory czekają nas na kolejnych odcinkach
Co zobaczymy na końcu
Tej
Drogi Mikołaj kunica Witam po
Po przerwie
To jest biznes mówię naszym gościem jest Expert Pan Janusz Jankowiak główny ekonomista polskiej rady
Biznesu Dzień dobry Paweł szanowali
No to zacznij od tego pytania gdzie my jesteśmy bo
Wydaje się że ta zwrotnica
Może nie jest przedstawiona dosyć często ale w dosyć często pojawiają się w tej strategii dla
Polski
Polityki trophies
Gospodarczej zwanej przez
Rząd
Nowe nowe nowe kierunki
Nowy Sącz
Odstawione lokomotywy
Chyba tak można też
Coś powiedzieć w tym programie
Nie społecznym który jest
Dublowanie chociażby rządowego programu 500
El wariato
Nawet chyba nazwał
Trochę ostrzej bo myśmy dokonali dosyć
Gwałtownego zwrotu
180 stopni w zasadzie
Jeżeli za punkt wyjścia przyjmiemy
To co było zawarte pierwotnie te
W programie tak zwanym morawiecki
Pełna Ja przypomnę
To był program który
Przez ekspertów był oceniany co do kierunków
Co to
Diagnozy
Sytuacji
Dobrze
Były wątpliwości dotyczące finansowania
Skąd wziąć na to pieniądze ale kierunek na modernizację gospodarki
Postawienie na inwestycje
Na innowacje
To było to co nam się w tym programie podobało
No i Zaczęliśmy od tego i po trzech latach doszliśmy do transferów
Socjalnych
Finansowanych
Budżetu państwa
Ustal które wspierają konsumpcji
Więc
Ale nie wpadłem że teraz mamy
Jakiś zwrot o 180 stopni Nie to jest Pop
Po prostu dołączenie do tych silników które mamy dodatkowych akumulatorów tak
Jeśli było 500 Plus
Na pierwsze dziecko
To teraz
Rodzice będą dostawali
Na każdy dzień
Jeżeli byłem programy obniżania podatku
No to mamy dalej o mnie
Nie podatków
Co powinno zwiększać
Skłonność do przedsiębiorca
Coś ci
To jest konsekwentne tys rozwijania jakiegoś pomysłu modelu a nie
Odwracanie kota ogonem
Nie no zdecydowanie odwracanie kota ogonem
Proszę pamiętać że
Samsung go
Gospodarczy
Wskaźnik a jak
Liczbowego
4 i 9 to
1% to nie jest jeszcze coś co daje nam informacje o stanie gospodarki
To nie jest
To wszystko
Trzeba popatrzeć
Środek co jest
W tym wzroście
Co ten wzrost napędza
Co jest motorem tego wzrostu
Był u nas
Naszym przypadku widać że tym motorem wzrostu jest konsul
Konsumpcja
Dla
Przeciętnego obywatela jest rzeczą oczywiście Sympatii
Kiedy
Dynamika wzrostu
Upłaz
Jest funduszu
Płacę realnego w granicach
8%
Kiedy wynagrodzenia dynamicznie rosną
To jest coś co
Czy się daje powód do Sady
Wystarczy ale
Z punktu widzenia makroekonomii
Tego na ile stabilne są procesy do
Tysiące wzrost
Na ile ta gospodarka uzyskuje
Trwałe podstawy
Plac prostu
To konstrukcja nie jest o czym
Mi się ten co buduje potencjał
Potencjał gospodarki
Budują inwestycje
I ludzie rynek pracy
Rynek pracy się rozwija przy wzroście wynagrodzeń mamy spadek bezrobocia do
Historycznie najniższych rejestrowanych
Poziomów można się kłócić
Czy to jest kilka punktów o przy
Przecinku w tą czy w tamtą stronę ale taka jest
Rzeczywistość
Wszystkie obawy od źródła finansowania tych
Typy projektów socjalnych
Chyba narazie należy odłożyć
Adacta bo
Można też łatwo wyliczyć
Dzieci są takie wyliczenia pokazujące że jest finansowanie kolejnych programów też jest możliwe
Ja naprawdę nie widzę w czym ekonomiści
Tutaj Dlaczego widzą dziurę w całym
Zacznijmy od początku
Prawda to znaczy jeżeli pan mnie
Chciałbym zapytać
Czy ja uważam że
Że ten program
Postaci
Dodatków
I pulsu fiskalnego
Do ogłoszonego niedawno
Szczegółów jeszcze nie znamy prawda ale
Zarys takt
Czy ten program w roku 2019 da się
Sfinansować to moja odpowiedź na to jest
Tak dasz jest
To się sfinansować dlatego że ten program będzie się odbywał wciąż przy tempie wzrostu
W granicach 4%
Zresztą ten program w postaci
Dodatku do konsul
I Doda dołożyć do tego wzrostu około 20
Pieniądze wrócą to przy
Przedsiębiorców
Bo będą mieli
Większy rynek zbytu
Dobytek którzy świadczą różnego rodzaju usługi
Także
Bo ludzie będą z tych
Korzystali więc te pieniądze będą wracać do Gosp
No tego to już nie był tak
Dlatego że zasadnicza część tego pakietu to jest
Przypomnę w tym roku
Mówimy o tym roku
Czyli okresie
Półrocznym krótki
Od lipca
Do końca do końca roku
Zasadnicza część tego pakietu
To to będzie
Jak to ktoś zgrabnie ujął
Zabawny prezent
Za prezesa Kaczyńskiego
Polskiego dla emerytów
I teraz Proszę sobie wyobrazić się jak popatrzę panna Strug
Które zadłużenia gospodarstw domowych
W Polsce
To emeryci zajmują tam dosyć
Pokaźne opozycję
Rosnąco
I wydaje się że po prostu większość tych
Prezentów
Zostanie tak jak
To racjonalnie
Będzie to wybór racjonalny przeznaczona nie na dodatkową koło
Tylko na
Bezpłatne zadłużenia
Jeżeli pan popatrzy na obietnice do
Tysiące podatku
Czyli to wyjęcie
Młodych ludzi
Do 23
6 roku życia Co jest samo w sobie DOZ
Kontrowersyjny pomysł
Z opodatkowania podatkiem od dochodów osobistych
To trzeba
W rachunku
Ciągnionym
Wpływu jaki to grzech
Na przykład na tempo wzrostu
Na dynamikę wzrostu
Po konsumpcji trzeba uwzględnić również to
Że
Jednocześnie z tym
Festyn
Pakietem
Skalny będzie uruchomiony program
Nowy program
Emerytalny
Ten nowy program emerytalny Czechy plany
Capitol
Jak wiadomo polegać będą na tym że Wpłacimy część skład
Prawda my czyli zmniejszamy swój dochód rozporządzalny
Więc z jednej strony
My zmniejszymy swój
Twój dochód rozporządzalny czy
Że będą korzystali z
Przywileju który
Zapowiada
A z drugiej strony zwiększy się nieco a ten dochód rozporządzalny poprzez to że nie będzie podatku
Efekt netto
I wpływ na konsumpcję
Rok gospodarczy
Nie będzie w związku z tym aż tak bardzo pozytywne ale w długiej perspektywie
Jest pan jednym z tych ekonomistów którzy od lat mówią musimy budować kapitał prywatnym
Musimy budować
Filar prywatnego
Kapitał chociażby w postaci
Właśnie kapitałowego modelu systemu emerytalnego I to jest właśnie ruch tym kierunku więc
Powinien być pan zadowolony
Z takiego obrotu
No to nie dotyka znowu sprawy dosyć bym powiedział skomplikowanych bo z jednej strony Ja oczywiście do
Doceniam
Zawsze doceniałem
Potrzeba zwiększenia 100
Prywatny Bo ona jest bardzo
Program emerytalny
Program DeFacto
To przymusowych
Oszczędności
Zwiększa te
Stoper
Ale z drugiej strony Proszę pamiętać że ten program ma dosyć
Specyficzne cechy
Które będą powodowały że
Liczba uczestników
Którzy pozostaną w tym programie jest
Wciąż nie wiadomo
Ten program
Ma bezpieczniki można z niego wyjść
Prawda nie trzeba z nim zostać
Po wieczne czasy
Ten program jest nadmiernie moim zdaniem
Nadmiernie nakierowany na bardzo duży udział państw
Programie i poprzez
Summer
Same zobowiązania
Jakie tkwią na
My inwestujących
Funduszach też
Te środki
Postaci obligo
Lokowania minimum
40% z
Składki
Portfela akcyjnego
Spółki
WIG20
My wiemy
Co to jest
Ip20 jakie
Spółki tam song
W jaki sposób one się kierują zachowaniami rynkowymi jak
Stopnie są
To nie jest panem tych spółek to nie jest okej zresztą to chyba
Ekspertów filozofii kontrolowane przez skarb
Skarb Państwa i część inwestorów ma
Co do tego
Updatuje trochę jako
Podwyższonego ryzyka ale po co by chciał wrócić do takiego pytania
I wprost
Czy te nowe propozycję które
Poznaliśmy
Niedawno
Podwojenie programu
500
Potrojenie Pro
Plus plus
Plus dodatkowe
Benefity socjalne
Czy one są
Zaszkodzą polskie gospodarcze pomogą polskiej gospodarce
Czy to jest ambiwalentny to jest
Bez znaczenia
Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta w krótkim okresie czasu one spowodują
Tak jak każdy impuls
Skale wzmacniający konsumpcję nie co
Vespro wzrost gospodarczy
W długim okresie wek
Opony wpłynął na gospodarkę to będzie zależało od dwóch rzeczy po pierwsze
Czy da się te programy sfinansować
A to zależy
Budżetu
Ergo jakie jest
Tempo wzrostu
Gospodarczego a po drugiej Jaka część z tych obietnic
Z tego epizootycznego charakteru jaki mają w tej
Stanie się czymś co
Większy
Jeszcze trochę
Wydatki o charakterze zdeterminowani czy to jest dopalacz czy to jest odżywka tak Tak jest dokładnie to to znaczy jeżeli to by było muszę
Jako ekonomista gdybym miał
Jakoś dokonać wyboru prawda jeżeli chodzi o transfery socjalne który
W polityce dokonują
Wyboru między epizodycznych charakterem
Tak jak to jest na przykład
W przypadku prezentu
13:00 emerytury prawda która jest na 1 rok
Na razie obietnic
Pada na 1 rok
Gdy miał dokonać takiego wyboru między taką i
Obietnica obiad
I co że zawsze już będziecie dostawali 13:00 emerytury No to czyli
Oczywiście wybrałbym to pierwsze
Prawda
Ale ja bym tak wybrał
Natomiast czy ci którzy będą Obdarowani tym prezentem
Będą oczekiwali że to będzie tylko jednorazowy prezent
Wątpię
Janusz Jankowiak główny ekonomista polskiej rady biznesu Bardzo dziękujemy
Dziękuję też państwu Mikołaj kunica to był programem biznes mówi spotykamy się
Jak zawsze
Szef kolejny czwartek
Punktualnie
O 15:00 do zobaczenia
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bDKnYYfl
KOMENTARZE
(0)
bDKnYYfX
bDKnYYfe
bDKnYYge
bDKnYYgf