bEgYYhis
bEgYYhiw
bEgYYhiA
programy
kategorie
bEgYYhit

Burza po publikacji książki o Morawieckim. Doszło do złamania kodeksu etyki?

Książka "Delfin" o Mateuszu Morawieckim wywołuje niemałe kontrowersje. M.in. za sprawą autora - Piotra Gajdzińskiego - który był rzecznikiem banku BZ WBK w czasach, gdy Morawiecki był jego prezesem. Według dr Dariusza Tworzydło z UW, zaufanie w stosunku do PR-owców po publikacji "Delfina" zostało bardzo nadszarpnięte . - W kodeksie etyki jest jasno powiedziane, że pracownik PR nie może ujawniać tajemnic, które pozyskał w trackie swojej pracy zawodowej - tłumaczył ekspert w rozmowie z Markiem Kacprzakiem. 

Tranksrypcja:Marek Kasprzak Witam...
rozwiń
W Polsce czytelnictwo ciągle jest bardzo na niskim poziomie ale wystarczy być byłym rzecznikiem
Byłego prezesa by napisać książkę która staje się
Selerem Zanim jeszcze oficjalnie trafiona
Półki i do sprzedaży mowa o Piotrze Gajdziński w byłym rzeczniku Banku BZ WBK
W czasach gdy Mateusz morawiecki
Był jego prezesem
A moim gościem jest doktor habilitowany Dariusz Tworzydło
Witam serdecznie Kierownik Katedry komunikacji społecznej i public relations Uniwers
Warszawski
I pierwsze moje pytanie czy
Piotr Gajdziński
Zachowuje się etycznie
Będąc byłem rzecznikiem
Pisząc
Co Wie właściwie wszystko co wie albo co mu się wydaje że wie
Trzeba spojrzeć na ten problem o którym rozmawiamy
Najpierw od strony kodeksów etycznych które obowiązują w branży
Wiele branż ma
Kodeksy prawnicy
Lekarze kodeksy zawodowe
Które zobowiązują do pewnych zachowań Do pewnych działań
Po części jest to zbieżne z literą prawa
A czasem wychodzi
Sponad
Litera prawa
Taki sam kodeks ma branża public relations
A zatem osoby które Zatrudniają są również na stanowiskach
Rzeczników
Kontrolka tylko właśnie co to oznacza No bo można mieć kodeks tylko że jeżeli się przestaje być rzecznik
Przestań się już być pracownikiem kogoś
Łamie się taki kotek
Coś za to grozi
Moim zdaniem
Inaczej nie grozi
Ale moim zdaniem kodeks obowiązuje każdego pracownika public relations bez względu na to
Czy
Jeszcze pracuję na stanowisku rzecznika lub pracownika Pijar
Czy
Już
Dawno skończył z tą pracą
W kodeksie jest jasno powiedziane że
Pracownik pijany nie może
Upubliczniać
Ujawniać tajemnic które pozyskał w trakcie swojej pracy zawodowej
Stąd też
Podobnie jest Zresztą w zawodzie prawnika czy lekarza
Tylko tam
W przeciwieństwie do zawodu public relations
Za naruszenie kodeksów zawodowych grożą sankcje
Czasem włącznie z wydaleniem z zawodu
Public relations tego nie ma w takim razie
Się tego uniknąć No bo jeżeli ktoś
Jest
Prezes mBank
Zatrudnia kogoś na
Stanowisko rzecznika praw
Jak zbadać poziom zaufania i czy to zaufanie nigdy nie zostanie na dużych
Myślę że
Zaufanie jest tym słowem kluczem w tym przypadku
Zaufanie jest podstawą w pracy Pijar dlatego ale
Mówi się że kontrola jest
Też takim elementem wspierającym zaufanie
Ja myślę że dobrym rozwiązaniem w tego typu sytuacjach jest zawarcie
Bardzo
Opuszczonych umów
Klauzulami zabezpieczającymi ujawnianie informacji
A także tworzenie książek artykułów na tematy które
Uzyskamy
Podczas spotkania z naszym pracodawcą
Ale czy to w takim razie może oznaczać pa
Pana zdaniem że ten przy
Która jest pretekstem do naszej rozmowy będzie taki
Kamieniem milowym po której po którym wiele osób będzie musiało podpis
Wpisywać takie dożywotniej niemalże
Umowy że nie złamie nie złamie takiego kodeksu
Jestem przekonany że na
Na pewno wiele wielu przedsiębiorców
Będzie się teraz zabezpieczała
Właśnie w ten sposób
Ponieważ
Osoby zajmujące się pijarem bardzo często są powiernika mi trudnych
Informacji wrażliwych informacji
Informacji które są ważne z punktu widzenia ochrony wizerunku pracodawcy
Stąd też
Zwykle ta klauzula dotychczas przynajmniej była taka
Dość ogólna
Jestem przekonany że może się to zmienić bo
Ta sytuacja wywołała sporo dyskusje również w branży
Na temat zabezpieczenia naszych klientów właśnie to
W takim razie pytanie Czy może się zmienić Czy powinno się zmienić bo jeżeli branża ma w tej chwili
Dbać o własny wizerunek branża pijaru która ma dbać o własny wizerunek
No powinna podjąć wydaje mi się jednak bardzo stanowcze działania żeby pokazać odcinamy się od takiego
I wiele osób w ten sposób właśnie zareagowało wypowiadał się w mediach że
Takie działania nie są zgodne z
Canon m i z opisem
Zapisami umieszczonymi w kodeksie etycznym
I jestem przekonany że branża sama będzie dążyła do tego żeby się
Zabezpieczyć we współpracy z klientami dając gwarancję swoim klientom
Pełnej poufności informacji wrażliwych takich
W których posiadanie
Członkowie tej branży wchodzą
Wydaje się że
Jeżeli ktoś jest
Czyim się rzecznikiem prasowym to jest do
Dopuszczalne faktycznie do takich
Najbardziej tajemniczych największych tajemnic
Zarówno tych zawodowych jak i
Przy okazji też prywatnych bo-bobo takie osoby się
Pewnie dobrze
Znają czy myśli pan że po tym wydaniu książki
Delfin o której jest w tej chwili już tak głośno
Zaufanie do rzeczników będzie bardziej ograniczone że prezesi różnych firm będą się zastanawiać
Co mogę rzecznikowi powiedzieć A czego lepiej nie mówić
Myślę że tak
Myślę że będzie to również pewien
Drogowskaz do tego w jaki sposób
Przyszłości należy zabezpieczać informacje
Poufne informacje
Które są powierzane
Pracownikowi Pijar tak jak
Klient Powierza informacje poufne prawnikowi
Tak jak pacjent po Powierza
Informacje
Poufne lekarzowi i lekarz o tych informacji o tych danych w Częstochowie
Które nie powinny ujrzeć światła dziennego
Stąd Jestem przekonany że
Ta sytuacja która miała miejsce wymusi
Prace nad rozwiązaniami które zabezpieczą
Przed naszą branże
Przed
Blokadą ze względu na brak lub ograniczenie zaufania bo
To jest ograniczenie zaufania i to dosyć poważne
Czytając różnego rodzaju komentarze właśnie ludzi branży public relation komunikacji
A jak ktoś postawił taką teza a ja w takim razie
Epitety zrobię pytanie
Czy zdrada tajemnicy zleceniodawcy czy pracodawcy powinna być zawodowym samobój
Moim zdaniem
W ogóle nie powinna mieć miejsca
W ogóle nie powinna mieć miejsca
Bo kodeks etyki jasno mówi
Nie można
Tajemniczy klient a które uzyskało się w trakcie wieloletniej pracy lub jakiejkolwiek pracy z klientem
Uzewnętrzniać
I n
Wychodzić z tym na zewnątrz
Stąd też
Na pewno
Jest to bardzo szkodliwe dla branży
Ibra bardzo szkodliwe dla osób które tego typu działań działań się dopuszczają
Panie doktorze na pan pracował z różnymi klientami z różnymi firmami prowadzi też mam swoją
Własną firmę
Ma pan dużo materiału które mogły być kanwą niejednej
Każdy kto pracuje
Wiele lat
Pgg 20 ponad lat w zawodzie mógłby o swoich doświadczeniach napisać nie jedną książkę
Sądzę że ja także ale
To dotyczy każdego zawodu
Ja to tylko o to pytam bo Piotr Gajdziński się tłumaczy tak zajmuje się pisaniem książek A morawiecki to interesujący przykład polit
Nowych czasów napisaliśmy ten książkę
Także dlatego że cechy które umila Wielkiego podziwiałem są dzisiaj używane
Do przekształcenia Polski
Sposób który jest
Dla nas nie do zaakceptowania
Czy
Może pan
Sobie wyobrazić
Taką sytuację
Łagodzące
Że ktoś był rzecznikiem kogoś
A ten ktoś zaczyna
Swoją pozycję wykorzystywać do innych celów i może faktycznie to jest taki głos
Który czasem trzeba pokazać ludziom Kim ten człowiek naprawdę je
I mówię konkretnie tutaj o premierze morawieckim
Tylko rzecznicy wiedzą wszystko
Ale przynajmniej przez
No i jeżeli ktoś były grzeczni
Lista współpracowników dochodzi do wniosku że
Ma wiedzę która może przed czymś uchronić
Powinienem w taki
W jaki sposób ujawnia się
To pytanie można byłoby również zadać prawnika i lekarza
A jednak i psycholog zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje które uzyskali psychiatra
A jednak e-prawnik
Strzeże
Tajemniczy klient A jak oka w głowie
Jestem przekonany że
Skoro
Na nas na osobach zajmujących się pijarem
Ciąży tak ogromna odpowiedzialność jak reagowanie w sytuacjach trudnych
Jak wsparcie komunikacyjne osób bez względu na to czy to jest dyrektor banku
Czy to jest prezes z małej czy dużej firmy Czy osoba Publiczna albo nie
Ale to jest ogromna odpowiedzialność
To jest ogromna do zaufania
Którą otrzymuje
Specjalista którą otrzymuje rzecznik prasowy z mojego punktu widzenia
Nic nie zwalnia z takiej odpowiedzialności
Jaka jest dawana
Tym osobom
Na różnego rodzaju Kongres konferencjach branży Pijar bardzo często pojawia się
100 lat
Że branża Pijar powinna w pierwszej kolejności zadbać o własny wizerunek
Takie przypadki
Chyba na pewno chyba nie będą pomaga
Z pewnością przeszkadzają
Przeszkadza również
Inna rzecz bo
Ten przypadek jest
Ty też swoistym
Pokazaniem
Problemu łączenia dwóch zawodów
Doświadczenia dziennikarza
E doświadczenia
Kierowca
Czasem
Ciężko jest pogodzić
To że obecnie pracuje się zupełnie w innym miejscu i pracuje się na stanowisku rzecznika prasowego
Ogromnym doświadczeniem i bagażem doświadczeń
Jakie miało się jako dziennikarz
Gdzie
Jakby nie patrzeć to te dwa zawody są dwoma różnymi światami
Ale bardzo sobie Potrzebne mi
Czyli Co należałoby
Bawić się w takim razie
Kto w ogóle
Chodź do zawodu że
Powinny być takim razie Pana zdaniem większą
Ograniczenia
Nie ja nie jestem zwolennikiem ograniczeń bo
Mamy
Możliwość
Wybierania zawodu taki jaki chcemy
Z mojego punktu widzenia ważne jest ważne jest tylko odpowiedzialność
Czyli jeżeli chce pracować w danym zawodzie
To przyjmuje zasady
Zasady związane z kodeksami zawodowymi z kodeksami etycznymi
Które obowiązują daną społeczność
Bo
W przeciwnym wypadku Naraża na szwank nie tylko swoje imię
Ale również
Innych osób które budują i tworzą ten branża
Ale ma pan takie przy
Przeświadczenie że branża
Bardzo często pojawił się akurat ten
Ten zarzut
Przypadku
Performance
Sądownictwa
Branża Pijar
Jest w stanie
Jest na tyle zdeterminowana
Żeby oczyścić własne środowisko
Właśnie z takich osób
Osób które No bądź co bądź
Wizerunek branży Pijar bardzo mocno
Branża Pijar nie ma narzędzi
Przede wszystkim
Branża Pijar nie ma prawnych i formalnych narzędzi do tego żeby
Tego typu
Oczyszczanie o którym pan mówi się dokonało
Można
Mówić
Można apelować można próbować coś zmienić bądź wprowadzać
Obostrzenia o których chociażby mówiłem w związku z
Zapisami o poufności
Ale
No
Na pewno będzie to dalej problemem
Dla pana jako
Kierownika katedry komunikacji
I społecznej i public relations uniwersytet
To będzie taki
Przypadek do omawiania ze studentami z przyszłymi rzecznikami
Nie tylko dla mnie
Jestem przekonany i wiem o tym że
Wiele osób ten przypadek będzie omawiał o bądź już umawia na zajęciach
Ze studentami
Bo
Tego typu
Sytuacja z którą mieliśmy do czynienia
Wymaga dyskusji wymaga rozmowy Bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie
Czy nadal
Będziemy zawodem
Stosunku do którego nasi pracodawcy będą mieli zaufanie
A my na zaufaniu budujemy
Relacje z tymi ludźmi
Rozumiem że teraz
Zaufanie jest
Bardzo naczep
Piast
Doktor habilitowany Dariusz Tworzydło Dziękuję bardzo za
Dziękuję
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bEgYYhiF
KOMENTARZE
(0)
bEgYYhjr
bEgYYhiy
bEgYYhjy
bEgYYhjz