programy
kategorie

Ekspert: frankowicze nie chcą przewalutować kredytów, bo politycy obiecali lepsze warunki

-  Frankowicze płacili dużo mniejsze raty w porównaniu z kredytami zlotowymi. Zmieniło się to w roku 2015, kiedy Centralny Bank Szwajcarski uwolnił kurs. Ponadto oprocentowanie tych kredytów, które odnosi się do wskaźnika LIBOR, znacznie amortyzuje wzrost kursu franka. Totalna konwersja kredytów na złotówki drogą ustawową kosztowałaby sektor bankowy kilkadziesiąt miliardów złotych, co spowodowałoby wielką katastrofę dla wszystkich klientów banków - mówił w programie "Money. To się liczy" Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Tranksrypcja:Jutro wcześniej zapowiada żeby coś...
rozwiń
Sts.pl
Sprzątaj Jak się rozmawia Sven
W pułapce
W pułapce Ustalmy
Gdzie
Kto poniósł
Szkodę
O czym się osoby które chcą
Zbyt w dniu dzisiejszym dla przykładu mieszkanie
No niestety
Będą musiały SiePomaga stratę natomiast
Pamiętajmy że to były kredyty udzielone na bardzo długi okres 2025
A nawet 30 lat i dopiero po upływie tego okresu będziemy mogli ocenić
Czy to była trafna inwestycja
I i i i i że to jest prawdą o ile te kredyty były droższe w porównaniu z porównywalnym kredytem zł
Złotowym
Do tej pory przez wiele lat
Kredytobiorcy Frankowi tak zwani frankowicze
Bociek duże mniejsze raty w porównaniu
Z podobnym kredytem złotowym
Zmieniło to się oczywiście głównie po roku 2015
Opowiem na Steam stycznia kiedy to centralny bank szwajcarski
Uwolnił
Kurs
I wówczas doszło do ponownego wzrostu kursu franka
Niemniej jednak dzisiaj Sytuacja wygląda inaczej poda to pamiętajmy o tym
Że oprocentowanie tych
Kredytów
Które odnosi się do wskaźnika do indeksu LIBOR
Który jest ujemny
No znacznie amortyzuje wzrost kursu
Franka
I to dlatego
Frankowiczów nie ma
Od wielu chętnych
Przewalutować kredyt
Ale Główną przyczyną jest
To że właśnie politycy ci sami co byli w latach 2004-2005
Obiecują frankowiczom
Że oni im tę sprawę załatwią
Na dużo lepszych warunkach finansowy
Także nie to w ogóle nie dziwi że brak jest
Takiego otwarcia chęci do tego aby
Dokonać konwersji
Z
Strefa
Na PLN
Ale rozumiem że nie da się tego
Co załatwić na l
Albo inaczej
Nie da się załatwić tego na warunkach obiecywano
Tak mam rozumieć że
Obietnice jednak są na
Nad wyrost że to
System bankowy tego nie udźwignie po prostu nawet jeżeli popełniał błędy to
Dzisiaj nie udźwignie
Nie tego tutaj odwołuje się do na przede wszys
Wszystkim raportu Komitetu stabilności finansowej
Do analiz Narodowego Banku Polskiego i urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
To są fakty To są fakty weryfikowalne i wiemy
Że taka konwersja
Drogą ustawową totalna konwersja kosztowałaby
Sektor bankowy kilkadziesiąt miliardów złotych Co
Spowodowałoby oczywiście wielką katastrofę dla
Wszystkich klientów banków dla całej polskiej gospodarki i tę świadomość
Na szczęście nasi politycy mają
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)