bFOsYuRg
bFOsYuRk
bFOsYuRo
programy
kategorie
bFOsYuRh

Euro w Polsce. "Pytanie, w jakiej perspektywie możemy dogonić Niemcy"

Jarosław Kaczyński uważa, że Polska powinna wprowadzić euro dopiero wtedy, kiedy osiągniemy poziom rozwoju państw zachodniej Europy, zwłaszcza Niemiec. - Pytanie, czy taki formalny warunek powinien być formułowany - zastanawia się dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. I dodaje: - Jeśli  popatrzymy na długoterminowe prognozy wzrostu PKB na mieszkańca, np. OECD, to możemy przyjąć, że Niemiec nie dogonimy nawet w perspektywie kilku pokoleń. 

Tranksrypcja:Jarosław Kaczyński stawia do siodła w monterze ale swego cza...
rozwiń
Może ma rację
Mówię coś takiego
To musiał sięgnąć do
Literatury do
Do badań dotyczących
Integracji monetarnej to znaczy
Zadać pytanie czy
Czy jest tak że taki
Formalny warunek związany z
Zakresem zbieżność
Czyli doganiania krajów
Zamożny
Czy taki formalny warunek powinien być
Sformułowany Czy są jakieś podstawy merytoryczne do tego żeby uznać
Dzisiaj nie Ale jak będziemy dogonimy trochę
No to no to tak podstawy żeby traktować Niemcy jako taki punkt odniesienia w kontekście
Przystąpienia Polski do strefy
Po pierwsze Musimy za odpowiedź na pytanie W jakiej perspektywie pytaniem czy możemy dogonić
Jeżeli popatrzymy na długoterminowe prognozy
Wzrost produktu krajowego brutto na mieszkańca
W Niemczech i w Polsce oecd na przykład robi takie pornosy
No to
W zasadzie możemy uznać że tych Niemiec nie dogoni
F
Perspektywa Nawet kilku pokoleń
Dlatego że to tempo wzrostu długofalowe w Polsce
Za kilkanaście lat i potem w prospektywnie kilku 10-letniej oczywiście
Te prognozy są oczywiście
To obarczone dużo niepewnością ale
Tego się musimy trzymać
To tempo wzrostu jest na tyle niskie albo inaczej
Niewiele przewyższa tempo wzrostu gospodarczego wieckie żebyśmy mogli mówić o spełnieniu tego warunku To jest po pierwsze
Podłogi odpowiadając na pytanie pana doktora
Można doszukać się w literaturze
Badania
Takich wniosków na przykład
OLX boomu kredytowego
Związanego ze spadkiem stóp procentowych a ten spadek stóp procentowych jest większy w sytuacji w której
Strefa euro wchodzi kraj biedniejsze
Takie ryzyko boomu kredytowego jest pewnie trochę większe
Walory soku kredytowego tutaj jak rozumiem Nie ma mowy
Nieco więcej z takim ryzykiem można sobie radzić
Jest coś takiego co nazywa się polityką makroostrożnościowa
Taką politykę prowadzą że ona jest w różnych krajach
A banki centralne albo nadzory finansowe w naszym przypadku to by była Komisja Nadzoru
To jest oddziaływanie na akcję kredytową banku
Czyli na to jak Chętnie udzielają pożyczek jest
Nie poprzez stopy procentowe bo to robi Bank Centralny poprzez inne narzędzia
No na przykład ty
Limity dotyczące zadłużenia w relacji do dochodów
Albo mam na przykład pakiet tak taki instrument w Polsce
Jak pan tak to doskonale wie
Jeżeli weźmiemy kredyt jeżeli zaciągamy kredyt mieszkaniowy to musimy mieć
Wkład własny
Jeżeli dzisiaj na przykład pod jeśli byśmy ten wkład własny to możemy ograniczyć trochę
Akcje kredytową W tym segmencie
Więc z tym sobie można radzić poza tym powiem szczerze
Trudno mi z dętki
Pikować
Się w literaturze
Mocny
Argumenty przemawiające za tym że
Strefa euro jest
Kluby dla bogatych
Co więcej jest literaturze
Badania dotyczące krajów strefy euro na integracji monetarnej Szczerze jest bardzo dużo wniosków
Ukazujących na torze
Wejście do strefy euro
Może być przypomnę wałkach oczywiście
Czynnikiem
Przyspieszającym dogania
0
0
0
Podziel się
bFOsYuRj
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bFOsYuRt
KOMENTARZE
(0)
bFOsYuSf
bFOsYuRm
bFOsYuSm
bFOsYuSn