bCOrtxpg
bCOrtxpk
bCOrtxpo
programy
kategorie
bCOrtxph

Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc prawna w Polsce

Pomoc biednym, poszkodowanym podczas klęsk żywiołowych czy ofiarom przestępstw – tu nie ma wątpliwości, że takie osoby potrzebują wsparcia. Budżet państwa nie jest jednak z gumy. Do tego służą właśnie fundusze celowe.

Tranksrypcja:Mam ciężkie chwile...
rozwiń
Kiedy wracam do domu zaczynam
Awantury wyzwiska
To był nie do zniesienia ale udało się
Pomógł mi fundusz sprawiedliwości zostałyśmy psychologa pomoc prawnika już jesteśmy bez
Pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem fundusz sprawiedliwości Pomagamy sprawiedliwie
Pomoc biednym poszkodowanym w trakcie klęsk żywiołowych czy ofiarą
Nie ma wątpliwości że takie osoby potrzebne
Budżet państwa nie jest jednak z gumy do tego służą właź
Fundusze
Gospodarowanie tymi środkami jest prostsze ale nie odda
Że zupełnie
Się spod
A w naszym studiu jest dr
Romanowski dyrektor
Witamy
Panie doktorze Porozmawiajmy
Fundusze celowe dotacje
Specyficzna Insta
Prawa finansów publicznych która
Jest pewnym takim wyjątkiem od zasady materialnej
Budżetu państwa
Mamy do czynienia
Pewnymi dochodami i również wydatkami
Która
No właśnie wychodzą poza jeden but
Dwa ale pozostają
Dyspozycji czy
Wybranych Ministrów czy też jak
Organów administracji publicznej czy to rządowej czy samorządowej
Które realizują w
Specyficzna reakcja
Prawo budżetowe to zawsze
Ciężki temat może wypowiedzieć się czyli z jednej strony mamy
Budżety z drugiej strony mamy
Na jakiej podstawie
Bo patrz
Tutaj mamy do czynienia jeżeli chodzi o fundusze celowe
Podstawą
Zgodnie z zasadą że że obciążenia pewne i również wydatki państwowe
Istoty muszą być regulowane
Podstawie prawa powszechnie obowiązującego tego właśnie
O najwyższej
Ramza czyli czym mówimy tutaj
Ustawach No i oczywiście z
Różne różnych rozwiązań
Niektóre fundusze są regulowane bardzo szczegółowo inne
Sposób na kimś bardzo ogólne ale
Podstawa
Czy jest jakaś taka główna
Zasady funkcji
O co
Przede wszystkim to związane jest ze Specyficznym
Ustaw
Dochodzi do wniosku że
Że mamy do czynienia z pewnym bar
Celem i gdzie uzasadnione
Stoa
To cele były realizowane nie
Takim ogólnym bardzo
Często
Niedostosowanym do
Potrzeb
I funkcjonowania budżetu państwa ale właśnie
Ale właśnie w ramach
Czy celowe
Na przykład
Osobom pokrzywdzonym przez
Aktywizacja osób bezrobotnych
Czy inne tego typu rozwiązania które
Spacer charakteryzują się pewną celowością z jednej strony a z drugiej strony też może być to zwierzę
Z pewnym
Charakterem przychodów
To jest trochę tak że
Na przykład budżet pa
Tak
Utworzone ogólnie mamy tam generalne Zaz
Dotyczące wydawania pieniędzy
Natomiast funduszu jak rozumiem mamy
Tak jakby
Na co będzie to wydawane IP
Czytam
Napisane kto będzie tymi pieniędzmi za
Dokładnie tak generalnie można wskazać dwa typy
Jedno takie najprostsze to zwykły jeżeli można użyć jakiegoś porównania to zwykłe
Wyodrębnij
Rachunek
Które na które
Spadają środki
Ze źródeł wskazanych
Ustawą na przykład
Jeżeli mówimy o funduszu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem to tutaj mamy do czynienia
Nawiązka Miki
Poczekają są
Czyli czym mamy tutaj środki które pochodzą od przestępców mówią
Tak najkrócej nieco kolokwialnie i one są przeznaczone właśnie na na ofiary przez
Czyli mamy twoje też do czynienia z taką
Specyficzną społecznie uzasadnioną alokację tych środków a więc daj spokój
Zwykły rachu
Inne
Fundusze taki bardzo
Rozwinięte z instytucją analizowane to
Ale fundusze celowe które posiadają osobowość prawną
Tutaj mamy do czynienia wówczas
SC całym systemem oprzyrządowania jeśli
Tak wyrazić organów
Trwa na przykład fundusz
Niepełnosprawny
Tutaj mamy do czynienia
Przez działaniem organów
Specyficzny
W przypadku funduszu w tekstach
Bez osoby
Sprawne i tutaj nadzorują
Dysponentami muzeum bardziej precyzyjnie tych funduszy
Są podmioty w randze Ministrów czy to właśnie Minister Sprawiedliwości odpowiednio
Leczę Minister Pracy jak mówiliśmy o funduszu pracy Natomiast w przypadku funt
Która
Posiadają już osobowość prawną to nam otoczenie po prostu z osobnymi organami
Administracji zazwyczaj rządowe i co
Przed chwilą
Funduszy
Dotyczą osób
No mają jakieś zdefiniowane potrzeby
I przypadku których prawdopodobnie sam budżet państwa
Wystarczający mówimy to zarówno ofiara przez
Jaki na przykład
Osoba niepełnosprawnych czy przychodzi panu do głowy
Przykład takiego fundusze celowe
Fundusz leśny fundusze pracy wcześniej
Wspomniany
Kościelna
Jest rzecz
Pewne samochody
Ale można by rzec że że z punktu widzenia
Do polityki budżetowej tutaj na medycynie jest pewno ambiwalencja tak duży z jednej strony
A z drugiej strony jest
Wymóg
Jednolitości budżetu
Na pewno warto
Żeby mówiąc
Potocznie nie nieraz dymać Tech tych funduszy żeby one się
Aplikowałem tylko żeby rzeczywiście tam gdzie
Te potrzeby
Wystarczająco uzasadniona tego typu
No właśnie słowo potrzebuję chyba tym co łączy Easy
Fundusz
Iciek
Czy to jest
Gen
Zasada która uprawa
Dlatego że
Takiego funduszu
Czy możesz sam
Jakieś takie ogólne
Kiedy mogę
Co reguluje ustawa to reguluje regulacja na poziomie ustawowym dotyczą
Poszczególne
Funduszy i ona określa
Źródła finansowania
Jak
Krąg benefit
Krąg
Uprawnionych do korzystania
Fundusze Czyli kto to będą osoby
Właśnie niepełnosprawne czy to będą osoby
Bezrobotne czy to
Osoby
Skrzywdzone przestępstw
Świadkowie
W zakresie na przykład pomocy postpenitencjarnej będą te osoby które
Opuściłem zakładka
Czytasz ich
Chciałbym zapytać o ten fundusz przeznaczony
Ofiary
Na jakiej zasadzie to
Fundusz powstał w 2012 roku wcześniej też
Które obecnie są
W tym funduszu
Były przeznaczone bezpośrednio
Przez w orzeczeniach
Sądów na konkretną organizację i
Ustawodawca doszedł że że
Wystarczająco efektywne czasami tego
Centralizacja właśnie środków
Finansowy
Jest korzystna żeby móc nimi w sposób bardziej zaplanowany efektywny
Skuteczne zarządzanie
Więc w 2012
Praca
Toczyły się już wcześniej i i pomysły byli były wcześniej ale właśnie ustawa Kodeks Karny
Ale w tym zakresie w tej w zakresie tej zmiany weszła w życie 2012
Roku czyli to już jest kilka
Tego
Podsumowując sobie powoli naszą rozmowę Wiemy już że funduszy celowych jest naprawdę dużo
Że
Potrzebne bo rozwiązują konkretne Pro
Ciekaw jestem w takim razie
Jakie
Decyduje się na to
Na przykład
Skorzystać z pomocy
Czy możemy jakoś pomóc
Myślę że tego typu szacunki były trudne ze względu
Na różnorodność tehran duszy
Przykładowo jeżeli chodzi o
Pokrzywdzonym dane za zeszły rok Oczywiście jeszcze
Wiktor się fundusze nie są dostępne bo
Rozliczanie
Przykładowa jeśli mamy rocznie
Nieco ponad 200
Pokrzywdzony
Przestępstwem to
W pierwszym półroczu zeszłego
Skorzystało prawie 8
Pomoc
Co można by rzec oczywiście
Mało natomiast to jest kwestia
Znajomości wiedząc że można z
Tesco
Ona nie zawsze
Pełna nie zawsze jest dostępna więc
Warto na pewno o tych rozwiązaniach mówić żeby wszyscy
Są tymi potencjalnymi beneficjentami rzeczywiście mogli
Różnych form pomocy
I to postawimy Cropp
Dziękuję pięknie naszym gościem był dyrektor Instytutu wymiaru sprawie
Pan doktor
Fundusze celowe powstałe do rozwiązywania
Można
Dzięki funduszem celowym podnosi się ranga
Na które przeznaczono środki
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bCOrtxpt
Napisz komentarz
bCOrtxqf
bCOrtxpm
bCOrtxqm
bCOrtxqn