bHnUcWEQ
bHnUcWEU
bHnUcWEY
programy
kategorie
bHnUcWER

Fundusze UE: Program Power

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i dobrego rządzenia. Celem PO WER jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020. Logika działania programu zakłada, że na poziomie regionalnym interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dotyczyła bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast krajowy program operacyjny będzie się koncentrował na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych

26-05-2015
0
0
0
Podziel się
bHnUcWET
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bHnUcWFd
KOMENTARZE
(0)
bHnUcWFP
bHnUcWEW
bHnUcWFW
bHnUcWFX