bECLMTqY
bECLMTrc
bECLMTrg
programy
kategorie
bECLMTqZ

Fuzje i przejęcia w Polsce i Europie. Tłumaczy Maciej Jacenko

Maciej Jacenko, Prezes Pekao Investment Banking w rozmowie o najnowszym raporcie o fuzjach i przejęciach w Polsce i Europie

05-07-2019
Tagi:
Tranksrypcja:Sebastian ogórek to jest program money to się liczy a ze mną...
rozwiń
Dzień dobry
Panie Macieju Panie prezesie chciałem spytać się bo go pracowaliście jako Pekao raport
Fuzji i przejęć
Jaki jest
Dla dla tego typu
Tak to prawda oprócz
Pracowaliśmy
Taki raport bardzo ciekawe Myślę
Pokazujący
Rynek Łódź
Przejęć
W Polsce
Rynku
Środkowoeuropejski
I z tego raportu wynika bardzo wiele ciekawych wniosków
Pan redaktor na początku zapytał o perspektywy tego rynku
W Polsce
Ksenon
Trzeba myśleć że zacząć
Takiego
Spojrzenia
Może odrobinę szerszego
Jak obecnie Rynek
Fuzji i przejęć w Polsce
Wygląda na tle całego regionu
Trzeba zacząć od tego że
Jest to na pewno pochodną
Pozycji polskiej gospodarki
W regionie
Polska jest największa
Największy kraj w regionie i tym samym
W Polsce
Ma miejsce najwięcej transakcji
Natomiast
Patrząc trochę z innego punktu widzenia czyli próbując to relatywizować
Okazuje się że
Jak przełożymy takie miary jak
Wartość transakcji
CITO
Wartości PKB w Polsce w porównaniu do innych krajów
Region Otóż okazuje się w
Wtedy że
Ten obraz już nie jest taki można powiedzieć różowy to
To znaczy
Są kraje w regionie które ten stosunek mają dużo bardziej
I
To nas prowadzi do wniosku że jest
Jeszcze spory potencjał nam się
Się wydaje
W Polsce do tego żeby ten rynek
KRUS w najbliższych latach
Stosując tego rodzaju miary jak na
Przykład próbując porównać
Wielkość polskiego rynku do PKB w stosunku do liderów
Regionu
Można wysnuć wniosek że
Przynajmniej może się ten rynek
W Polsce jeszcze podwoi
Macie
Takie wrażenie że jest
Jesteśmy w takim momencie
Bo z jednej strony to już jest
30 minuty
Przemian ustrojowych
Czym ci którzy zakładali te biznesu dzisiaj dochodzą do takiego wieku że zaraz będą musieli je
Przekazywać z drugiej strony ten rynek Był bardzo rozdrobniony w Polsce
Powstało bardzo dużo
Film które były mały albo są dzisiaj średnie
I wiadomo że ta konsolidację gdzieś tam musi następować żebyśmy mogli rywalizować choćby na rękach
Światowy a z drugiej strony jeszcze pojawiają się
Fundusze Private equity który chętnie właśnie konsolidują łączą przyjmują
Firmy które wiedzą że mogą wycisnąć dużo
Nie dużo więcej to jest taki kluczowy moment kiedy tttt ten rynek może
W ten sposób
Wybuchnąć jeśli chodzi o
O o o o o o o koszty o
Oceną wartość
Ja myślę że
Oczywiście ten rynek nie jest jednolity jest bardzo wiele
Męczenników motywacji inwestorów spółek które
I transakcje tym samym które budują całokształt
Obrazy
Rynku i oczywiście wspomniał pan o kilku takich głównych
Trendach
4 dynamika
Hymn na rynku transakcji
Fuzji i przejęć i pewnie trochę trzeba by to
Zróżnicować
Na pewno polski rynek takie wspomniałem jest największym rynkiem w regionie natomiast jest dosyć
Ustabilizowany w swojej Swojej masie
Jeśli chodzi o liczbę transakcji jeżeli chodzi o
Wartość transakcji
Z roku na rok
W takich okresach 3 letnich Widzimy widzimy że rośnie
I jego wartość jest to w całym regionie tak jest jest
W dużym stopniu
Determinowana przez bardzo duże transakcje które się po prostu czasami zdarzają natomiast
Tam wszędzie poniżej ten Rynek transakcji jest rzeczywiście bardzo rozdrobniony ivpol
Większość transakcji odbywa się
W tym obszarze
Mniejszych
Akcje wismot
Smolnik marketu
I rzeczywiście tam można się doszukiwać taki
Ciekawych trendów
I i dynamiczna przy
Wspomniał pan o
O kwestii
Do sukcesji to rzeczywiście jest
Obszar który
Mam wrażenie że będzie w dużym stopniu do terminował
Dynamikę
Tego rynku w najbliższych latach że raczej czasu
Sukcesja nie będzie na potomka przypisywany nie będzie przepisywania tylko raczej część
Film po prostu będzie sprzedawanych tak czyta konkurencji
Czy podmiotom zagranicznym tak to się to jest
To też złożony problem sam w sobie patrząc na rynek globalny my jesteśmy
Relatywnie młoda u gospodarką Orange
Właź
Właśnie około 30 lat
Więc nie ma u nas jeszcze tej tradycji Wielko
Wielopokoleniowych
Natomiast na świecie
Jest tak że
Statystycznie rzecz biorąc
Relatywnie niewiele
Spółek
Które powstają
W pierwszym pokoleniu przechodzą na kolejne po
W drugim
Pokolenie w trzecim pokoleniu
Szczególnie to już są rzeczywiście pojedyncze
I myślę że
Polska nie będzie w tym względzie specjalnie inna
I rzeczywiście wielu właśnie
Elif film
Którzy tworzyli
Swoje
Firmy rodzinne
Po okresie transformacji
Do firmy mają
Po 20
Lat
Zaczyna się coraz bardziej zastanawiać co dalej z
Swoimi firmami zrobić i nie jest wcale łatwo
Przekazać
Własność
Zarządzanie firmy
W rodzinie gdyż szyb
Nie jest nie jest zawsze po prostu nie ma tak albo nie chce nie jest zainteresowany tak ładnie tak
Taką dzieła statystycznie rzecz biorąc
Kiedy mniejsze firmy w Polsce stanowią to jest a 100 gram to jest
Ponad 800000 firm
Tego rodzaju w Polsce
Te które stanowią około
Reprezentują prawie 20%
PKP
A jednocześnie
Ponad połowa z nich ma już ponad 20 lat
To można sobie łatwo wyobrazić
Że
Czy przyjąć takie założenie że będziemy widzieli coraz więcej sytuacji
W których rzeczy
Rzeczywiście polskie firmy rodzinne będą mocno się zastanawiałem nad tym
Co dalej z
Co zrobić ze swoją przyszła
I odpowiedział na to jest właśnie Rynek
Brak transakcji płuc
No i trzecia trzecia część tego rynku czyli fundusze
Stacyjna która Tak to prawda w Polsce się pojawiają widzimy coraz większy udział funduszy private
Na rynku transakcyjnym
W Polsce
W ostatnich trzech latach ilościowo to było
Trochę ponad 20
Ile procent ale warto
Teściowa około 30
I ten udział
Oczywiście rośnie Świadczy to
Mi się wydaje O profesjonalizacji
Polskiego rynku
Transakcyjnego
Tego rodzaju fundusze
Oczywiście
Nominalnie wnoszą jedynie
Kapitał to znaczy
Kupują te spółki
Starają się
Zadbać o ich wzrost
Rodzajów może rejestru
Który z racji
Realizacji ambitnych strategii żeby potem te firmy
Sprzedać natomiast
Test razem ze sobą wnoszą tak jak powiedziałem dużo profesjonalizacji
Często
Współpracują dotycza
Czasowym właścicielem ale
Czasami też
Nie wnoszą nowe zespoły zarządzające wnoszą kapitał know-how międzynarodowy
Ekspertów nowe pomysły często najszybciej firm danych przez z polaka często zarządzanych takim
Polskim stylem zarządzania w
Wchodzi nagle ten styl zarządzania taki międzynarodowym
Zgadza się i
Co można pewnie mnożyć
Przypadki
Jaką wartość
Tak tego rodzaju
Fundusze wnoszę o to
Na przykład mogą
Wesprzeć
Polskiego
Ekspansji
Za granicą
To wcale nie jest
To takie proste fundusze mają z duże do św
Oświadczenie
Mogą pomóc
Kupnie
Spółek konkurencyjnych
Wejście na nowe rynki
Budowaniu relacji
Zachodnimi koncernami to
Wszystko się przekłada na
Wsparcie
W budowaniu
Dużo szerszej strategii niż Polski
Przedsiębiorcze z reguły
A wypada liście jeśli chodzi o kapitał to znaczy kto kupuje w po
To są polskie podmioty
Są są podmioty zagraniczne
Czy to trudny do określenia też
Nam też lokalizacja tak już chyba daliśmy to Z naszych badań wynika że
Około 50
Procent warto
Teściowo transakcji
Gdzie w Polsce odbywa się z udziałem
Kapitał zagraniczny
Czyli to są właśnie między innymi naruszenia rynku jak to wygląda
Oczywiście to się różni zależności od od poszczególnych krajów
Może to kolejna
Taka dygresja
Wszystkie kraje w regionie Europy
Wschodni
Potem w stopniu cierpią na brak
Kapitału
Jest to
Spuścizna po
Nie po dawniejszych czasach
A inwestor zagraniczny taki
I tam są w stanie zapewnić Oczywiście nie chodzi tylko o kapitał ale on jest
Przypadku samych transakcji
Bardzo istotne i fundamentalnie ważny więc to wszędzie w regionie to widzimy oczywiście to się w procentach może różnić
To się różni
W poszczególnych latach tak jak powiedziałem
Zdarzają się
W wybranych latach bardzo dużo transakcji
Które sprawiają że
Szala się przechyla
Z roku na rok w jedną albo w drugą stronę ale ten udział
Kapitału zagranicznego jest bardzo duży
W całym regionie i również
Udział
Spółek Skarbu Państwa albo udziału jakby podmiotów należących do
Do do do Skarbu Państwa mamy w Polsce pfr także który kupował kilka firm pomagał tym firmom też
Przetrwać
Na rynku to jest też że
To jest też duża duża wartość jeśli się popatrzy
Na te udziały i sprzedaż No bo medialnie to widzimy że że że się o tym głośno jeśli chodzi o
O skale na rynku
To widać że to jest duża rola na przykład p f r i z
Polska państwa
Tak ta rola rzeczywiście w ostatnich kilku latach
Jest widoczna tak może bym to ujął Czy
Nie chodzi o sam pfr
Ale
W ramach pewnych programów
Akwizycyjna konsolidacyjnych prowadzonych
Przez
Spółki
Kontrolowane bądź częściowo kontrolowane przez
Skarb Państwa rzeczywiście widzimy
Wzmożoną aktywność
Przestrzeni ostatnich lat możemy podać kilka przykładów takich
Dużych transakcji
Jak na przykład kupno banku
Ale nawet ten mówi o większy
Przy pracach tych jak na przykład
Kupno banku PKO macierzystego banku Alior Banku czy też
Aktywów grupy EDF przez
Grupa PGE
To są przykłady takich naprawdę bardzo dużych transakcji
Gdzie polskie spółki z udziałem Skarbu Państwa rzeczywiście ten rynek
Mocno
Konsolidują
Wspomniał pan również o pęcherze pfr jest
W ogóle bardzo ciekawą
Instytucją i też i też koncepcję Oto jest jakby nowa jakość na polskim rzeczywiście rynku
Pfr
Zaproponował rynkowi bardzo szeroki wachlarz
Produktowym
Gmail aktywność
Naprawdę w wielu obszarach
Obcy
Najmniejszych spółek
Cała
Cały pakiet
Kapitałowy skierowany do funduszy Venture Club
Szpital poprzez udział w rynku public
Poprzez
Pfr TFI
Aż po inwestycje bezpośrednie
Przez sam pfr i Tutaj rzeczywiście
Wspomina pan o
O przykładowych transakcjach
Ja dodam jeż
Jeszcze kupno Opel właśnie
Funduszu
Private equity Tak Zgadza się
Czy też planowana inwestycja w Solarisa która jeszcze się nie zamknęła ale rzeczywiście
Jest w trakcie realizacji notowano też
Też polską firmę
Produkującą wagony tak z Bydgoszczy i pociągi
Tak to też była taka tak
Taka transakcja która
Pomogła przetrwać
Tej firmie to spytam przy okazji tutaj Jaka jest rola w ogóle
Tego rynku fuzji i przejęć dla gospodarki co o co Ona wnosi
Co co co
Co te pieniądze
Dariusz
Tylko pieniądze czy to jest jeż
Jeszcze coś więcej
Nie ma jednej odpowiedzi natomiast
Ja zacząłbym od takiego Może szerszego spojrzenia i
Znowu dygresji
Że
Jak wspomniałem Zresztą wcześniej
Polska gospodarka
Po transformacji na pewno cierpi na niską
Mazek kapitałową
I jest to
Myślę że faktury to który musimy
Przyjąć i
Aby Polska koparka w dużym stopniu do tej pory
Przez to ostatnie
30 lat rozwijała się
Dzięki swoim bardzo silnym przewagą komparatywny w obszarze
Rynku pracy
Dostępność chodzi o to że po prostu byliśmy tani Tak ale też wysoko wykwalifikowani i na pewno to było naszym bardzo
Kino kartą którą którą graliśmy
Natomiast z dużym rynkiem
Tak w sytuacji w której
Jesteśmy dzisiaj mamy naprawdę minimalnych praktycznie 100
Strukturalne bezrobocie
Mamy rosnące płacę
To
Potencjalnie wyzwania natury demograficzne
W związku z tym
Żeby gospodarka się dalej intensywnie rozwijała
Musi dochodzić do
Dużych rosnących inwestycji
Kapitałowy i
Transakcje fuzji i przejęć
Mają
Za zadanie między innymi oczywiście Takie Kapitol dostarczy rzeczywiście mamy
Cały system finansowy który
Zasady dostarcza kapitał na rozwój ale transakcję również czyni wejście inwestorów zewnętrznych
Którzy
To się nie tylko kupują same
Ale do inwestują
Póki czy budują ten bazy
Kapitałową
Czyli inwestują w aktywa
VR
Badania i rozwój w nowe marki produkty
Udostępniają również polskim firmom wejście na rynki zagraniczne
Poprzez dostęp do własnych
Kanałów sprzedaży
Spięcia w jakiejś
Większe portfolio markowe
Więc myślę że jest szereg różnego rodzaju argumentów
Przemawiających za tym że
Co do zasady oczy
Oczywiście
Dużo dobrego płynie
Z tego rodzaju inwestycji bezpośrednich to taka fuzja sprawia że nawet jeśli łączą się dwie polskie firmy Albo jedna
Polska firma prze
Trochę mniejszego
Swojego konkurenta to
Mamy ten efekt
W skali który pozwala wyjść na przykład za granicę i walczyć
To jest kluczowe tak to jest absolutnie kluczowe dlatego że
Właśnie między innymi studentów o którym powiedziałem jest coraz większa Mar presja na marszrut polski
Spółek w dzisiejszych rynkach
Na dzisiejszych rynkach
Ogólnie również towarowych
Trzeba być dużym i silnym żeby móc
Walczyć
Realizować swoje długoterminowe straży można zdobyć tylko dzięki
Gadasz Dziękuję bardzo rozmowy Maciej jacenko prezes Pekao Investment Banking dziękuję bardzo
1 reakcja
1
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bECLMTrl
KOMENTARZE
(0)
bECLMTrX
bECLMTre
bECLMTse
bECLMTsf