bCPfRTiY
bCPfRTjc
bCPfRTjg
programy
kategorie
bCPfRTiZ

Gdańsk. Obchody 4 czerwca. Krystyna Janda porwała tłum przed ECS

Przed budynkiem ECS aktorka odczytała "Deklarację wolności i solidarności". Podpisy pod nią złożyli Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Donald Tusk i Aleksandra Dulkiewicz. - Wierni dokonaniom "S" pod przywództwem Lecha Wałęsy, nawiązujemy do tego dziedzictwa, by wartości, które nas jednoczyły, były na powrót urzeczywistniane. Nadzieje na odnowę pokładamy w wolności, solidarności i samorządności, które uznajemy za fundamenty nowego początku (...) Chcemy demokracji bez sporów pełnych nienawiści, sfery publicznej wolnej od kłamstwa, budować przyszłość w duchu dialogu. Chcemy lepszej polityki - głosi dokument. 

Tranksrypcja:Gdańska...
rozwiń
Deklaracja
Wolności
Solidarna
30 rocznica narodzin wolnej Polski
My
Obywatele Rzeczypospolitej
Zła
Jakim było zamordowanie prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza
Łączymy się w nadziei na odnowę życia
Ulicznego
W naszej ojczyźnie
Ciesząc się z Niepodległości
Odzyskane w 1989 roku
Składamy hołd
Tym wszystkim
Który miał zawdzięczamy
Jak i czym
Którzy zakończyli nas kraj
Unii Europejskiej
Świadomi więzi łączących na z Europą
Opowiadamy się po stronie tradycji demokratycznych
Wolnych od fanatyzmu Narodowego
Czy wyznaniowego
Dumni z sierpnia
Dumni z sierpnia
1980 roku
Który zaczął się w Gdańsku
Jaki wierni dokonaniom Solidarności
Pod przywództwem Lecha Wałęsy
Nawiązujemy do tego dziedzictwa
Wartości które na zjednoczyły
Byłeś na powrót
Urzeczywistnianie
Nadzieję na odnowę pokładamy Wolności
Solidarności
I samorządności
Które uznajemy za fundamenty
Nowego początku
Chcemy
Aby wolni obywatele
Równi w prawach i powinnościach
Mogli nie tylko solidarnie wspierać Jedni drugich
Ale też samorząd nie kształtować przyszłość
Zarówno lokalnych wspólnot
Jak i całego kraju
Malowanie i upowszechnianie tych wartości
Będzie najlepszą praktyką polskiej demokracji
I obywatelskości
A także rękojmią pomyślności Rzeczpospolitej
Która jest wspólnym
Domem wszystkich obywateli
Chcemy demokracji
Bez sporów pełnych nienawiści
Chcemy sfery publicznej
Wolnej od kłamstwa
Chcemy budować naszą wspólną przyszłość
W duchu dialogu
Chcemy lepszej
Polityki
Gdańsk
4 czerwca
2019
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bCPfRTjl
Napisz komentarz
bCPfRTjX
bCPfRTje
bCPfRTke
bCPfRTkf