programy
kategorie

Idea Bank przejęty przez Pekao, Czarnecki ma związane ręce. "Decyzja nieodwracalna"

Leszek Czarnecki może liczyć wyłącznie na odszkodowanie, Idea Bank nie wróci w jego ręce. - Sąd administracyjny będzie badał poprawność przesłanek wydania decyzji o przymusowym przejęciu. Jedyne co może zrobić, to stwierdzić, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Nie ma możliwości uchylenia tej decyzji. Oczywiście w teorii istnieje możliwość zwrotnego przeniesienia przedsiębiorstwa, ale to musiałaby być decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - powiedział w programie "Money. To się liczy" Karol Tatara, doradca restrukturyzacyjny. - Więc w zasadzie zostaje tylko odszkodowanie, ale ono też jest ograniczone przez przepisy do kwoty poniesionej straty. Jeżeli rzeczywiście byłaby decyzja wydana z naruszeniem prawa, to możliwe są powództwa odszkodowawcze, ale musi być to poprzedzone prawomocną decyzją sądu - dodał.

Tranksrypcja:Pan mówi, że decyzja jest nieodwracalna, czyli dla Leszka Cz...
rozwiń
roszczeń o odszkodowania za to, że decyzją BFG Idea Bank zostaje przejęty przez
Pekao i już właściwie jest nieodwracalnie, będzie przejęty i wchłonięty przez Pekao i Leszek Czarnecki jedyne na co może liczyć, to
na odszkodowanie, jeśli sąd by na to przystał? Panie
redaktorze, w wyniku tego postępowania sąd administracyjny będzie badał poprawność
przesłanek wydania tej decyzji. Tak
więc jedyne co może sąd administracyjny stwierdzić to, że decyzja została
wydana z naruszeniem prawa, tak więc nie ma możliwości uchylenia tej decyzji czy też
przywrócenia wskutek rozstrzygnięcia sądu administracyjnego. Oczywiście w teorii istnieje taka możliwość zwrotnego
przeniesienia przedsiębiorstwa później, ale to musi być decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak więc rzeczywiście, tak jak pan
mówi, w zasadzie pozostaje odszkodowanie, które jednak jest ograniczone też przez przepisy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym do poniesionej straty, czyli nie wszystkie możliwe utracone korzyści, nie cała szkoda
w rozumieniu prawa cywilnego, ale tylko i wyłącznie strata.
No i teraz rzeczywiście, jeżeli byłaby decyzja wydana z naruszeniem prawa, no
to wtedy są możliwe powództwa odszkodowawcze, ale pamiętajmy o tym, że najpierw musi być prawomocna decyzja
sądu administracyjnego. Czyli w zasadzie zgodnie z tym kalendarium, teraz jest 7 dni na złożenie skargi, pamiętajmy
o tym, że jeszcze uzasadnienie jest do napisania, na to BFG ma 14 dni. Jeżeli
zostanie złożona skarga do BFG, no to wtedy jeszcze dodatkowo musi złożyć odpowiedź w ciągu 14
dni, potem sąd administracyjny ma termin instrukcyjny tylko, panie redaktorze, 30 dni na rozstrzygnięcie
tej skargi, no i potem 2 miesiące na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Tak
więc w zasadzie, w teorii można sobie wyobrażać, że tutaj rozstrzygnięcie będzie do końca pierwszego półrocza. No
oczywiście, jeżeli... Jest to teoretycznie, bo oczywiście można zakładać, że będą kolejne odwołanie, odwołania i ten proces
może się wydłużać, ale kalendarz jest nieubłagany - pół roku to jest minimum, a właściwie możemy powiedzieć,
że Leszek Czarnecki Idea Bank stracił i powrotu już do tego nie ma.
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)