programy
kategorie

IT W ENERGETYCE: Firmy energetyczne potrzebują mocy obliczeniowej

W sektorze energetycznym następuję wzrost znaczenia danych i co się z tymi danymi robi, dla osiągania celów biznesowych. Trend cyfrowej transformacji dotyczy obecnie każdej branży, każdej gałęzi przemysłu i energetyka nie jest wyjątkiem. Branża energetyczna gromadzi bardzo dużą ilość danych wysokiej jakości z infrastruktury energetycznej, jednostek wytwarzania energii, sieci przesyłowych, czy dane licznikowe. Firmy energetyczne potrzebują zatem mocy obliczeniowej z chmury by przekuć dane surowe które są zbierane w mierzalne wnioski, które mogę realizować cele biznesowe firmy. – mówił ekspert ds. energetyki w Microsoft Konrad Napieralski.

Tranksrypcja:w naszym gościem jest pan Konrad Napieralski firma Microsoft...
rozwiń
dobry Dzień
dobry zawsze w takich sytuacjach ekspertami od energetyki są nasi klienci my
po prostu Pomagamy im w zakresie nowych technologii ja się bardzo dobrze że pan postanowił mnie troszkę tutaj
poprawić bo się doprecyzować penero rano bo energetyka i Microsoft to
z pozoru się nie łączy No bo myśmy energetyka myślimy o dużej korporacji państwowej zapewne która
produkuje prąd sprzedaje konsumentom na A co to to wspólnego z tym wszystkim Microsoft wtedy
przyjdziesz jest gigantem technologii czy Manie energetycznym Myślę że jeszcze 2015 może nawet 10
lat to byłoby bardzo uzasadnione
Zobacz w tej chwili powiedział takie jakaś jestem poza tym takie taki sposób postrzegania i
myślę że powodem tego że sytuacje w tej chwili jest ogromny wzrost
znaczenia danych i tego co z tymi danymi można zrobić dla osiągania celów biznesowych I to dotyczy praktycznie
każdej branży każdej każdej energetyka nie jest Tutaj absolutnie wyjątkiem powiedziałbym
że nawet wręcz przeciwnie z racji tego że historycznie gromadzi bardzo dużo danych to są dane pochodzące
z ich raz to to są to są dane z jednostek wytwarzania energii to są dane z sieci przesyłowych
dystrybucyjnych to są wreszcie dane licznikowe obliczeniowe przykładowo w tym wszystkim też i jest
potrzebna te firmy potrzebują właśnie mocy obliczeniowej żeby przekłuć te te dane surowe które
tak jak powiedziałem najczęściej są już zbierane i są bardzo często bardzo dobrej jakości w jakie mierne mierzalne
w sensie finansowym mierzalne wnioski efekty które mogą realizować określone cele biznesowe firmy
ale ja dalej będę przyjmował optykę cons będą pytać to jak dużo takich firm jak Microsoft potrzebuję
energii aby móc agregować dane zbieracie aby móc pracować na nich wyciągać wnioski czyli
patrzył pan na nas również jako na konsumenta energii oczywiście tak wymianę ciągu dalszym ciągu tak jesteśmy jednym w generalnie
mówi się że branża IT w perspektywie najbliższych 10 lat szeroko rozumiana branża IT będzie za konsumpcję
około połowy wytwarzanej na ziemi energii i my tutaj z punktu widzenia konsumenta w
tych ty tej Tej energii jesteśmy na pewno gdzieś czołówce na duże infrastruktury centrów danych które
które mamy Zresztą notabene kolejne centrum obliczeniowe Microsoftu jest budowane w tej chwili
w Polsce jest to pierwsza tego typu w regionie Europy środkowo-wschodniej więc
tak z tego punktu widzenia można powiedzieć maczamy swoje palce w energetyce
ponieważ konsumujemy bardzo dużo prądu do prawda natomiast to widzenia firm energetycznych jest istotniejsze
to to że oprócz tego że możemy potencjalnie będzie oczywiście klientami to jesteśmy dostawcami technologii które firmy
te mogą użyć by zdany zbierają które gromadzą i najczęściej już od wielu wielu lat móc zrobić
bardzo konkretny tak jak powiedziałem mierzalny w pieniądzach użytek ale doprecyzuj
tylko my rozumiem nie posiada własnej elektrowni niż jej mówimy energetyce Tak oczywiście nie posiadamy
żadnej infrastruktury związanej czy to z wytwarzaniem czy z przesyłem energii elektrycznej nie nie jesteśmy graczy Na
tym rynku jesteśmy dostawcą technologii i rozwiązań które mogą wspierać różnego rodzaju procesy
związane głównie z przetwarzaniem danych między innymi w branży energetycznej a przykładowo technologie już panu mówię kiedy kiedy
spojrzy pan generalnie na na cały łańcuch wartości w energetyce czyli powiedzmy począwszy od poszukiwania
Złóż model potem potem wydobycie potem wytwarzanie
energii potem sieć przesyłowa sieci dystrybucyjnej wreszcie obrus czyli czyli sprzedaż tej energii do do klienta
końcowego to zobaczy pan że że w każdym z tych elementów tego łańcucha wartości już jest bardzo dużo obszarów
które konsumują dobrodziejstwa tak zwanej digitalizacji czy Cyfryzacji czyli mówimy o tym że przy
modelowaniu złoża geologicznego możemy używać mechanizmów sztucznej inteligencji żeby zrobić to efektywniej szybciej i taniej możemy
mówić o tym że jeżeli zbieramy dane z którym służące do wytwarzania prądu 3D jest
mówimy o elektrowni na przykład do o kotłach wytwarzaniu opartym na przykład węgiel mówimy
o zbieraniu bardzo duże ilości danych pomiarowych które ma służyć poprzez odpowiedział analitykę temu
żeby przewidywać awarię zapobiegać tym awarią czy generalnie prowadzić do tego że wykorzystanie tej infrastruktury staje
się lepsze po prostu inwestycji staje się staje się lepszy i trochę Microsoft ja bym
wchodził tutaj w buty pewnego konsultanta który przychodzi do firmy lubiła przychodzi do niego mówi
microsofcie był przedstawicielem tej firmy No mamy tutaj problem tak na konsumujemy za
dużo energii no potrzebujemy jakoś sensownie inną wszystkim zarządzać i to wchodzi Microsoft technologię ze
swoimi możliwościami i sztuczną inteligencją przetwarza bada całą tą całą
sytuację i na tej podstawie wyciąga wnioski Co można skorygować może dobrze rozumiem Tak dobrze Pan to rozumie
jest pan bardzo blisko ale może to trochę tylko uzupełnienie zazwyczaj pracujemy w ten sposób z klientami że Staramy się im
dostarczyć narzędzia za pomocą których oni Stwórz własne szyte na miarę dla siebie rozwiązanie jednocześnie pozostaje z właścicielem
własności intelektualnej tutaj czyli nie sprzedajemy produktów gotowych nie sprzedajemy rozwiązań
które są na konkretny konkretną gałąź przemysłu ale Staramy się te gałęzie przemysłu
rozumieć na tyle głęboko żeby być w stanie być tym właśnie partnerem o którym pan mówił który usiądzie z klientem
z w przypadku energetyczne i na przykład porozmawia o o prognozowaniu zużycia tak to jest tutaj z jeden z obszarów który
w każdej firmie energetycznej występuje wrócimy 24-godzinnym trzeba być w stanie dokładnie
przewidzieć zapotrzebowanie popytowe i zderzyć to z wytwarzaniem energii tak trzeba zbilansować
popyt i podaż i teraz każda jakiś punkt procentowy dokładności tego prognozowania
przekłada się bezpośrednio na ogromne zyski finansowe pracowaliśmy ostatnio w serwis z
tamtejszym operatorem energetycznym elektroprivreda który bazując na historycznych danych które
gromadzi Od kilkunastu lat przy
wykorzystaniu naszych technologii które dostarczyliśmy czyli mocy naszej chmury obliczeniowej algorytmów analizy
danych sztucznej inteligencji uczenia maszynowego był w stanie z tych danych historycznych wypracować taki
model prognozowania w którym doszło do błędu 1,7% błędu średniego
w skali rocznej To jest bardzo dobry wynik z firmy energetycznej
to siłą rzeczy przełożyło się na korzyści finansowe na firmę która lepiej jest w stanie za prognoza zużycie
energii elektrycznej a tym samym lepiej zaplanować jej produkcję na następny dzień No jest w stanie w zakresie z kolei sprzedaży
na rynku między operatorskim uzyskiwać lepsze wyniki finansowe także w tym cel biznesowy osiągnięty przez
połączenie wiedzy eksperckiej klienta z tej branży i nowoczesnych narzędzi do analizy danych które udostępnia a z jakimi
z jakimi gałęziami rozgałęzionym gospodarki Microsoft w tym zakresie współpracuje
najczęściej Który film są partnerami z jakiej branży chodzą do Microsoftu żeby skorzystać z narzędzi które włożyć pod siebie aby
móc nowy pracować jak najlepsze praktyki jest jakaś tutaj zasada prawidłowość Myślę
że najprostsza odpowiedź jest każda branża bo tak jest w rzeczywistości mógłbym
co najwyżej wprowadzić jakieś zróżnicowanie pod kątem jakby ilości projektów tak I ono nie jest
tutaj pochodną broń Boże nasz czy jakiegoś kategoryzowania tutaj Brańszczyk klientów tylko
raczej generalnie poziomu dojrzałości i otwartości na nowe technologie która jest różna w różnych branżach historycznie
Branża
finansowa czy branża retail owa to są branże które te nowe technologie z sukcesem użytkują
już od wielu lat i siłą rzeczy bardzo Wiele projektów realizujemy w tej dziedzinie natomiast energetyka nie pozostaje
absolutnie w tyle zarówno zarówno klasyczne energetyka czyli prąd ale również przemysł
paliwowy rafineryjny gaz to jest obca Widzimy bardzo dużą ilość projektów również w naszym
regionie Europy środkowo-wschodniej za za które odpowiadam bo tak jak powiedziałem dane już są nie jest potrzebna inwestycja
w infrastrukturze w sensie dodatkowego opomiarowania więcej czujników sensorów nie te dane najczęściej już są zbierane trzeba tylko
pomóc tej firmie domu klientowi że na
konkretne korzyści biznesowe Rozumiem że to nie jest są tylko klienci z Polski Tak tylko jeszcze z jakiejś krajów to
w naszym regionie tak mówimy mówimy o generalnie o całym świecie to jakby cały świat poza ci i
wychodzimy rozumiem w tym kontekście tak tak oczywiście możemy rozmawiać że w pewnych regionach to wykorzystanie tych
technologii jest już większe bardziej Aga żyjące ale ale tak jak powiedziałem Ani
Polska absolutnie nie odstaje od innych krajów ani tym bardziej cały region
i nie odstaje straszliwie od od reszty świata tak to znaczy oczywiście wielkość projektów
czy czy czy postęp w rozwoju potem po to są często projekty które żyją ewoluują przez wiele lat narzędzia
i za pomocą tych narzędzi klient tworzy kolejne rozwiązania w zależności od swoich potrzeb to ten ten Horyzont czasowy jest czasami dłuższy
już w w Europie Zachodniej tak czy czy czy czy czy czy czy Ameryce Północnej Natomiast jeżeli
chodzi o sam fakt jakby otwierania się na tego typu przedsięwzięcia Nie nie widzę tutaj specjalnie że skoro Microsoft
zauważył taką po że warto tworzyć narzędzia mechanizmy wal porozmawiać doradzać
się firmą Jak mogą poprawić swoją wydałem na swoją gospodarkę Energetyczna to w ten sposób czy
to dowodzi tego że te firmy źle tym zarządzaniu nie potrafią tym zarządzać bo
miałem błędach zaludnienie absurdy nie tak jak w każdym biznesie tak jak prawie każdej Pojawiają
się nowe wyzwania I absolutnie energetyka nie jest tutaj tutaj odosobniona to jest wiele sił które
wpływają na kształtowanie się to jest z jednej strony postępująca liberalizacja tego rynku tak może wróci Pewnie uwagę
w ostatnich latach że chociażby w Polsce ale dotyczy to też bardzo wielu innych krajów regionu podmiotem który sprzeda
energię elektryczną może praktycznie zostać każdy nie posiadam żadnej infrastruktury związanej z energetyką czyli
może pan w tej chwili prątków pójdzie do perlatora telefonii komórkowej od nie wiem operatora telewizyjnego czy podmiotów
Tak więc gdzie jest uwolnienie rynku w związku z tym to jest jakieś wyzwanie dla firmy energetycznej żeby przejść z modelu takiego dość bezpiecznego
mój klient będzie zawsze moim klientem no bo no bo ma ten prąd dostarczą więc jakby nie ma wyjścia do sytuacji
w której być może muszę o tego klienta bardziej walczyć i siłą rzeczy powinny więcej o nim wiedzieć w związku z tym być może nowa technologia
pomoże mi lepiej tego zdobyć więcej informacji na temat jego zachowań Konsumenckich jego profilu konsumowania energii
elektrycznej i tak dalej i tak dalej I tych wyzwań jest bardzo wiele bo jak pan spojrzy z kolei Już na samą sieć energetyczną to znowu Odeszliśmy
od paradygmatu transmisji energii w jednym kierunku czy nie jest wytwarzanie jest przesył
dystrybucja i konsumpcja mamy zjawiska prosumenckie tak Czyli klientów którzy instalują sobie
solary na dachu i zaczynają również wytwarzać energię więc operator energetyczny musi być przygotowany na to że nie
tylko dostarcza Aleje odbiera ten prąd No i znowu to po większe
skomplikowania w zarządzaniu sieci elektroenergetyczne ją i siłą rzeczy rola danych
staje się coraz większa coraz Zresztą sam fakt nie widzi pan też pojawianie
się inteligentnych liczników tak No one mają też służyć temu żeby więcej wiedzieć o tym co się w tej sieci energetycznej dzieli także odpowiadające
pana Według mnie to nie jest tak że ta
branża robi cokolwiek źle ta branża po prostu Musi reagować na zmieniające się sytuacje
i to postawimy kropkę w naszej dyskusji o marynarzu logiki i energetyki Konrad Napieralski firma Microsoft Dziękuję
pięknie dziękuję
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)