bFgAnogk
bFgAnogo
bFgAnogs
programy
kategorie
bFgAnogl

Kongres 590 - Rzeszów Konferencja

Ireneusz Merchel - Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A Witold Bawor - Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

25-10-2019
Tranksrypcja:Statystyka mówisz...
rozwiń
Opóźnienia wynikające z inwestycji
Są na poziomie kilkunastu procent wszystkich opóźnień z
Czy to dużo czy mało zawsze powie mi
Zawsze może być lepiej polskie linie kolejowe
Podstawowe zadanie jest to prowadzenie ruchu pociągów i utrzymanie infrastruktury
Działalność
Rama poprawić stan techniczny tej infrastruktury
Polepszyć ofertę przewozową na pewno jest niezbędna i potrzebna
Zaległości inwestycyjne które są wieloletnie wskazują że tak naprawdę tych środków jeszcze
Potrzeba na poziomie OK
250 300 miliardów złotych żebyśmy mogli powie
Zmodernizowana liśmy infrastrukturę która tego
Czy jak patrzymy średnio są to trzy perspektywy
Porównując rok 2016-17
Wzrosło około sześćdziesiąt procent
Ilość inwestycji zamknięć torowych
Tak naprawdę najważniejszy ten wskaźnik zamki
W stosunku do poprzedniego
I tak naprawdę pan tendencje mamy
W tej chwili rok 2019
Ponad dwukrotnie więcej zamknięci w było jeszcze 2 lat
Punktualność jest na podobnym
Przewożonych jest więcej ładunków przewożonych jest więcej pasa
To znaczy
Że jednak sobie z tym radzimy w ubiegłym miesiącu
Przekroczyli
Wydatkowanie
Nakładasz na realizację inwestycji
Tyle ile zrealizowano w ubiegłej perspekt
Całej
Meta nakłady zrealizowaliśmy W latach 2000
16
Do połowy rok
To znaczy że przez trzy i pół roku zrealizowaliśmy tyle co
Przez 8
Poprzedniej perspektywy to też to
Skale
W roku 2016 ogłosiliśmy przetarg
Przygotowanie studium
Dokumentację Projektowa w tej chwili już mamy dokumentację projektowe
Około 20 parę minut
W realu
Będą gotowe do końca roku 2000
Następne kilkanaście dokumentacji projektowych mamy na końcowym
Gotowych do końca 21
Czyli to jest ponad 4
Miliardów zł
Które będziemy mogli
Koniec roku 20 rok 21
Przetargi w systemie
Czyli przetargi
Będą realizacji
Przykładowa linia
131 tak zwana Węglówka nadodrzanka
To będą te przetargi linia nr 8
Jest
Wszystko
I szereg innych linii które są dokumentację na końcowy
Etapie realizacyjny
Ponadto przygotowuje
Studia Wykop
Na tak zwane miej
Loca
Która
W systemie projektuj Buduj to będą następne
Zakładamy że
Koniec roku
Czy połowa roku 21 będą to projekty o wartości powyżej 70 zł
System 2
Systemie buduj
Systemie
Czekamy z niecierpliwością na informację kiedy będą środki
Bo tylko tak naprawdę to na 3
Bo chciałbym żebyśmy w roku 2020 ogłosili przetargi na nową
Pektynę IV 21 rok
Pierwszym rokiem nowej perspektywy realiza
Centralny port komunikacyjny wpisuje się po co w tej chwili realizuje
Ja tylko powiem że w tej perspektywie wybudujemy ponad 200 km nowych odcinków linii lub
Drugi tor
Tak
Na następną perspektywę projektujemy ponad 300 km
CP to jest 1600 km nowych linii projektowanych około 3500
Z modernizujemy ponad 5
Już w tej perspektywie związany
Tak zwanymi szprychami
Sataku także jedno z drugim jest powiązane
I to jest istotne że
Bez względu na
Na harmonogram Który z niecierpliwością oczywiście oczekujemy realizacji tych kolejnych
Czy od rozpoczęcia i tak realizujemy te wszystkie prace związane
Zwaną szybko
Stworzenia
Oferty
Dla naszych
Tego
Warunki
Pierwszym takim Podstawowym warunkiem
Stworzeń
Takiej
Dobre i przejrzyste
I funkcjonalne
Termin
To się dzieje wspólnie
Kpss Prowadź
Taki Pro
Rozwój
Terminal
Które będą takim Pierwszym etapem dla klienta
Który
Tworzy jednorodną jednolitą ofertę
Nie da
Wszelkiego rodzaju przewozu
Przewozów kontenerowych jest prowadzony wspólnie z PKP
A projekt rozbudowy terminala
Przykłady
Ogłoszony nie da
Terminala Zduński
Mamy ambicje stworzyć z tego terminala taki centralny port kontenerowy w
Wschodniej który
Rzeczywiście łączył by interesy dwóch głównych szlaków komunikacyjnych
Jedwabnego szlaku
Główny
Tam jedwabnego szlaku
Są chabry niemieckie
Niepotrzebnie
Również w Europie
Zapotrzebowanie na tego typu ładunki znajdują się chcemy stworzyć
Rzeczywiście warunki do stworzenia
Tego żeby to się działo
Ale także
Obszar trójmorza czyli komunikacja północ-południe główny nasz wysiłek
Stacyjny polega na
Wyposażenie się w nowoczesny i funkcjonalny Tabor
Stąd rzeczywiście konieczność
Wymiany
Dużej ilości wagonów służących do efektywnego przewozu kont
Historii Cargo
Na platformy kontenera
Dofinansowany zresztą przez środki unijne
Jest w trakcie realizacji pierwsze wagony prawdopodobnie
Pojawią się
Tego dużego przetargu w czwartym kwartale tego
Myślę że listopad będzie 1:00 już dostawa które bezpośrednio wejdą
Następne w przeciągu dwóch lat 1002
Platform
Oprócz tego ogłosiliśmy drugi przetarg na platformę kontener
Na około 200 lata moment podpiszemy umowę która będzie finalizować
Ten proces
W krótkim czasie
Przeciągły
Trzech
Cargo
Z Bogaci się
Prawie 1400 platform
Polska zasługuje na to i stać ją na to
Centralnym haben
Przewozów intermodalnych
Dla tej części Europy
Centralny
Komunikacji
Wpisuję
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bFgAnogx
KOMENTARZE
(0)
bFgAnohj
bFgAnogq
bFgAnohq
bFgAnohr