bCYobzFM
bCYobzFQ
bCYobzFU
programy
kategorie
bCYobzFN

Kredyt dla mikroprzedsiębiorców

W 4-tym odcinku programu tworzonego przez money.pl we współpracy z Nest Bank eksperci odpowiedzą na pytania: Czym jest kredyt dla mikroprzedsiębiorców? Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu dla mikroprzedsiębiorców? Czy o taki kredyt mogą ubiegać się startupy?

Tranksrypcja:Jacek gratkiewicz Witam w money.pl w programie dla...
rozwiń
Co który
Tworzymy razem z naszym partnerem
A moimi państwa gośćmi są w Pan Marcin Mikołajczyk dyrektor departamentu strategii i rozwoju produktów nazwach dzień dobry
Adwokat Daniel
Kancelaria prawna
Partnerzy Dzień dobry panowie dzisiaj rozmawiamy o kredytach dla mikroprzedsiębiorców i postaramy się odpowiedzieć
Najczęściej zadawane przez nich pytania
A1
Chyba najbardziej
Czym jest kredyt dla
Przedsiębiorców panie Marcinie jakie
Kredyt dla
Przedsiębiorcy
100 rozwiązanie
Kredytowe operowa
Ins
Bankowe
W Polsce
Dla
Które osiągają wyniki finansowe
Powiedzmy do dwóch
Sky roku
Są to tak naprawdę podmioty które stanowią serce
Gospodarki
W dzisiejszej Bank
I można znaleźć już rozwiązania
Dedykowane dla tego segmentu
I warto poszukiwać
Warto zweryfikować To co oferują banki tak żeby rozmawiać
Jest partnerem który ma dedykowane rozwiązania
Bo tylko takie rozwiązanie
Wpisują się
Pośrednio w potrzeby mikroprzedsiębiorców i mogą
Na ich wezwanie a dnia co
Dlaczego taki kredyt dla
Mogą
Startupy
Te rozwiązania które dzisiaj są dostępne na rynku
Sąd Love
W każdym stadium rozwoju także dla tych na
Swojej drogi
Jeśli chodzi o prowadzenie działalność
Natomiast jeśli mówimy o startupach
To takie firmy muszą liczyć się z tym
Że być może takie rozwiązanie kredytowe będzie nieco droższe
Lub Bank będzie miał dodatkowe wymagania
W postaci
Dodania dodatkowych osób do do kredytu
W formie albo poręczycieli lub
Współkredytobiorca
Powtórzenie mówiąc wprost wierzą w rozwój tego
Nadchodzą
Pani do niego najczęściej pytania które
Wśród internautów Czy Bank
Dobry Park
Biznes
Bardzo
Bardzo dobry
Wiarygodne Oprócz oczywiście Takie 1 banio reputacji jako jako przedsiębiorca
Bank dochodzi do tego jeszcze
Czynnik prawny to znaczy
Z jednej strony obowiązki wynikające z prawa bankowego utrzymania kapitałów a
Bezpieczeństwo banku
Dwa ograniczenia wynik
Sprawa Jeśli chodzi o
Jeśli chodzi o warunki
Oferowany
Finanse
A trzecia bardzo ważna rzecz to jest na
Komis
Nadzoru Finansowego nad
Tak
Zakres tych zabezpieczeń i
Czy to czy
Wynikające z samego prawa czy
Nadzoru instytucji bankowych
Funkcjonuje
Bardzo dobrze Zresztą Polska jest
Stawiana jako
Wzór bardzo zdrowego
Czyli banku
Zdecydowanie
Wielkie smak
Kwota jaką
Jeśli chodzi o
Kredytowe
Kwota kredytu uzależniona jest
Od
Rodzaju Pro
Który zaciąga przedsiębiorca
Czy jeśli mówimy o produktach krótkoterminowych to z reguły będzie kilka
10 zł
Udziela
W skali roku
Najczęściej w rachunku
Firmowy w rachunku bieżącym
Następny
Jeśli mówimy o kredyt
Średnioterminowy
Kredyt gotówkowy
Bez określonego
Szczegółowe
O celu biznesowego natomiast ten cel biznesowy jest deklarował
To według danych biura
Kredytowej jest około 100
Tysięcy zł
Natomiast maksymalne kwoty dostępne na rynku oscylują
W okolicach
Kilkuset tysięcy zł tak Czyli może to być na
6
Czy taka mikrofirma musi posiadać zabezpieczenie przed chwilą pan mówił mówiący o startach że jakbym bank może
Sobie dodatkowy gra bez
A gdybyśmy mieli to zebrać
Jeśli chodzi o zabezpieczenie
Produkt a kredyt
To z jednej strony banki mogą właśnie wymaga
Dołączenie
Trzecich czyli
Współkredytobiorców lub też poręczyciel
Lub też w całym procesie
Może dojść do współpracy z dodatkową instytucją dużą Instytut
Na przykład bankiem Gospodarstwa Krajowego
Które morze do zabezpieczyć taką ekspozycję kredytową
Poprzez gwarancję na przykład gwarancję kosme
Występują prawne zabezpieczenia
Na przykład
Zabezpieczenie na przedmiocie inwestycji
Jeśli mamy do czynienia
Przykład z zakupem maszyn
Może dojść do zastawu na tej maszynie lub też jeśli mamy do czynienia
Inwestycją w nową nieruchomość komercyjna
Może do
Do tego że bank będzie wymagał zabezpieczenia hipotecznego
A w dziale czwartym
Panowie to pytanie do do każdego z panów bo bardzo często po
Dość zaskakujące dla mnie przynajmniej
Czy o kredyt dla mnie
Przedsiębiorców może
Firma
Oczywiście
Jeśli chodzi o
Jakiego rodzaju firmy mogą
Starać się o kredytowanie
A to można powiedzieć że praktycznie każda firma jest zadłużona
Słowo zadłużony
Może mieć różne skojarzenia natomiast natomiast z perspektywy banku
Zadłużenie nie jest niczym złym
Bank weryfikuje
Poziom tego zadłużenia
Sprawdzając klienta na etapie wnioskowania okre
Posiłkuje się zewnętrznymi bazami na
Biuro biurem info
Kredytowy gdzie sprawdza właśnie
W jaki sposób
Funkcjonał
Wcześnie
Czyli klient za dużo
Sposób
Swoje wcześniejsze zobowiązania
Jeśli spłacał
Sposób prawidłowy
W danym momencie posiada inne zobowiązania to
Przeszkodą do tego żeby
Panie Danielu ale to jest taki moment gdzie firma powinna się za
Być może
Nad wzięciem kolejnego
Myślę że tak to
Jeże
Mówimy o zadłużeniu kredytowy
Istniejącym
Warunki poprzednie umowy kredytu mogą wymagać
Uzyskania zgody banku lub przynajmniej poinformowania
Takim kolejnym zadłużeń
Pan Marcin
Samo zadłużenie Czy to czy to kredytowe czy to z innego tytułu nie staną
Przeszkody w zaciągnięciu kredytu
Natomiast na pewno wpływa na scoring takiego
I może prowadzi
Dlatego że na przykład oprocentowanie takiego kredytu będzie nieco
W przypadku gdy
Gdyby taki kredytobiorca nie miał żadnego zadłużenia bo to za dużo nie było
Tutaj jest kwestia oceny kredyt
Jeżeli ma
Tak Tak jak najbardziej
It
Przewrotnie powiem że właśnie te firmy które posiadają już zobowiązań
Kredytowa
Bardziej przewidywalne w ocenie banku
Sytuacja
Po prostu Bank widzi tą historię którą klient zbudował historię kredytową
I zdaję sobie sprawę potrafi to precyzyjnie oceń
Jak klient wejdzie w nową Nela
Kredytową
Tutaj bardzo konkretne pytanie od internautów ona też bardzo często się pojawia
Dokumenty które są potrzebne
Jeśli chodzi o dokumenty
W procesie kredytowym
Podstawowe
Oczywiście jest dowód osobisty na samym początku
Rozmowy
Instytucja finansowa Bank weryfikuje to
Klient
Dalej potrzebne będą na pewno dokumenty finansowe
W przypadku mikroprzedsiębiorców
Zestaw do
Który jest wymagany w
Kredytowym zależy
Sposobu rozliczenia z urzędem skarbowym
Jeśli mam
Doczynienia z klientami rozliczający mi
Na podstawie podatkowej
Przychodów i rozchodów
Wymagany będzie z reguły
Poprzedni rok rozliczeniowy
I książka przychodów i rozchodów za rok bieżący
Jeśli mówimy o klientach
Podatkowe
Wystarczającą zupełności będzie
Decyzja urzędu skarbowego
Wysokości stawki kar
W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego na to
Wystarczający będzie ponownie
Deklaracja PIT za poprzedni rok rozliczeniowy
AD
Nieco większy klientów na pełnej księgowości
Bilans i rachunek
Za
Rozlicz
Właśnie to bardzo często też
Pytanie Jakie wymogi co do formy rozliczania z urzędem skarbowym
Stadio Bank firma UPS
Ponadto
Co przed chwilą Wskazałem jeśli chodzi o dokumenty
Które są niezbędne do oceny kondycji finansowej
Przedsiębiorstwo
Banki
Nie stawiają żadnych dodatkowych wymogów
Przedsiębiorca Niezależnie od tego W jakiej formie rozlicza się
Z Urzędem Skarbowym nie powinien obawiać się tego
Że zostanie
Odrzuca
W procesie kredytowym dane
Panie Danielu Często też pojawia się pytanie o rachunek firmy
W Polsce jest to obowiązek ale czy rachunek firmowy za
Firmowe rachunek firmowy
Nie jest wymagane przepisami prawa wymagany natomiast posiadanie rachunku bankowego Czyli takiego rachu
Który prowadzi wyłącz
Bank najczęściej będzie właśnie to
Kredyt
Firma
Biorca może
Tak naprawdę firma może ubiegać się na
Dowolny cel związany z
Prowadzenie
Gospoda
Na rynku istnieje szereg rozwiązań kredytowych które są dopasowane
Róża
Dynamicznie zmieniające
Jeśli mówimy o potrzebach bieżących czy lina przy
Utrzymania płynności lub
Buforze bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki
Wtedy dobrym rozwiązaniem są
Produkty kredyt
Krótkoterminowa
Przykład limit kredytowy w rachunku bieżącym
Jeśli mówimy o drobnych inwestycja
Ai
Szybkie i potrzebie zewnętrznego źródła finansowe
Ustronie
Firmy wtedy dobrym rozwiązaniem są kredyty gotówkowe
Gdzie bank nie zabezpiecza się na
W przedmiocie tejże inwestycji
Jeśli natomiast klient planu
Szeroko pojęty rozwój
Czyli dużo konkretną inwestycje C
Przedsiębiorstwo
Wtedy
Najlepszym rozwiązaniem są kredyty inwestycyjne
Procesy są wówczas nieco dłuższe na Tom
Klient ma możliwość uzyskania najniższych parametrów
Leki okresowe przez
Kredyty
Jeśli chodzi o kredyt
Maksymalne okresy kredytowania oczywiście związane są z kredytami
Słynne miasto jestem chory
Czasowy
Znacznie dłuższy i to mówimy
O okresie powyżej 10 lat na
Występują rozwiązanie finanse
NADH
Daniel często pojawia się pytanie o zapisy w umowach
To są te no
Zapisywał
It
A co
Pisane małe
To jest troszeczkę fikcja jeśli chodzi o mały druczek
Umowa kredytowa jest umową bardzo
I też niejako określone przez obowiązujące
Prawa więc Ona swojej treści
Zawsze dosyć standardowa czy to dotyczy małych kredytobiorców czy też duży kredyt
Warto zwrócić
W przypadku małych kredytów
Część zapisów zawsze będzie przeniesiony do regulaminu
Lub ogólnych warunków umów
Umownych dostępnych zwykly na ostro
Kredytodawcy
Zanim
Zaciągnięty kredyt warto zapoznać się już wcześniej z takimi ogólnymi warunkami umów one są za
Dostępne gdyż one mają też wpływ na sam
Umowy kredyt
Z umowy kredytowej wynika Ponadto oprocentowanie
Który należy jednak odróżnić od opłat dodatkowych tak to są dwie różne
To są dwa różne pojęcia dwie różne wartości a zatem a zatem w chwili kiedy zobaczę
Oprocentowanie Nie to nie jest całkowity koszt kredytu należy udać się również do zapisów dotyczących całkowy
Zwracam również uwagę na
Wpisy dotyczące zobowiązań względem banków jaki
Raportowych
Konieczność uzyskania zgody
Pan Daniel wspomniał o kosztach kredy
Z jakimi kosztami
Musisz się
Biorąc
Chodzi o
Zaciąg
Kredytu
To można podzielić się na te związane z
Samym początkiem
Przygody z bankiem czy
Procesem udzielania
I tutaj Najczęściej jest
Prowizja za udzielenie
Takie mokre
Kolejnym czynnikiem który
Skład ceny
Kredyt
Jest oprocentowanie które jest pobierane
Miesięcznie doliczane do każdej raty
Kapitałowe jest doliczana
Odsetkowa
Mogą pojawić się również
A inne opłaty i na to warto
Uwagę w tabeli opłat i prowizji
Już wspomniał pan mecenas
I to
Standardową łopatą która występuje
Ofercie
Kredytowy dostęp
Na polskim rynku jest opłata
Wcześniejszą
Banki Częstochowa
Takie GOPR
To są takie podstawowe opłaty które występują
Na pewno
To czytać umowę kredytową
Łącznie z regulaminem kredytowania
Oraz z tabelą opłat i prowizji
Wszystkie zapisy związane czy to z opłatami
Czytasz ze specyficznymi potrzebami banku już
Kredytowa
Są w tychże dokumentach określ
I nie ma
W dzisiejszych standardach bankowości
Takiego jak
A możemy
Średnio Średnio procentowa
Jeśli chodzi o oprocentowaniu to no też jest uzależnione
Produkty kredytowe
Który zaciąga do Nekli
Można powiedzieć że ono oscyluje pomiędzy
Około 5% do 7
No co w takiej umowie kredytowej musi się znaleźć
Pytanie które
Umowy kredytowej jest ważny
Kilka
Które
Przeczytać szczegół
Przede wszystkim Właśnie powinien
Koszt kredytowania
Czy
Wcześniej opłat
Natomiast
Z drugiej strony nie powinien
Tych opłat
Przy kredytach firmowych
Koszt kredytowania
Stanowi koszt podatkowy
Czyli czyli jest to na pewno niewątpliwa przewa
Stosunku do do kredytów dla klientów indywidualnych
Kolejną ważną rzeczą którą
Zweryfikować Cleo
Umowy kredytowej jest Harmonogram spłat
Tam szczegółowo
Opisana
Nadchodząca przyszłość tak żeby klient mógł za plan
Jakie wydatki będziemy
Konkretnych miesiąc
Ponieść w związku z za cię
Wcześniej zobowiązań
Tak żeby nie miał później przykre niespodzianki
I nie dopełnił pewnych form
Także harmonogram na p
Klucze
Warto również
Uwagę
Czy cel kredytowania został określony zgodnie z tym co
Co to
Było pierwotnie usta
Finansowe po nie
Zdarzają się procesy kredyt
W których banki weryfikują realizację
Ostatni Master
Który tutaj mógłbym Wskaż
Jest sposób zakończenia
I dodatkowych rozwiązań które występ
Kredytowa
Warto zwrócić uwagę
Czy da
Sytuacja finansowa
Ma dodatkowe rozwiązania
Na okres spłaty
Ponieważ z reguły takie
Czy są naciągane na okres dłuższy
A powiedz mi
Kredyty gotówkowe
A trwają kilka lat
I wszystko w tym okresie tak naprawdę może się
Warto zwrócić uwagę na to
Czy w umowie kredytowej lub też dodatkowych do
Tak powiązanych z kredytem
Są tam informacje są tam rozwiązania narzędzia pozwu
Przedsiębiorcy
Reagować w to
A jakie to są
Narzędzia
Na przykład
Nest bank ma rozwiązań
Która daje klientowi możliwość zawieszenia rat
A na pewno
Potocznie wakacjami kredytowy
Piękna możliwość zmiany da
Spłaty raty
Bo z pewnych przyczyn
Przykład bardziej odpowiada mu opłacenie raty w innym terminie niż pierwotnie Zakładano
Lub też na
Ma możliwość z
Struktury zadłużenia
W przypadku gdy
W trakcie okresu trwania umowy
Zmienił się
Na które potrzebuję tego zewnętrznego źródła finansowe
Na
Częściowo spać już zobowiązań
Chciałbym uzyskać dodatkowy bufor bezpieczeństwa
Postaci limitu kredytowego w rachunku bieżącym wtedy mam
Zmiany te
Zobowiązań
Taki limit na koniec Panowie to pytanie do obu Panów jak w
Najlepszą ofertę
Kopanica
To jest dobre pytanie
Zależy
Czego oczekujemy
Odkryty
Jakie są
Potrzeba oczy
Teoretycznie najkorzystniejszym zawsze rozwiązaniem jest najtańsze rozwiązanie czyli mnie
Mniejszy całkowity koszt kredytu
Czasami jednak może na przykład wiązać się to z obowiązkiem
Ćwiczenia na
Majątku lub bar
Restrykcyjny
Stanowi
Dotyczącymi rozporządzania na szymańskim lub dalszego obciążeń lub dalszym jego obciąża
Zatem tak naprawdę musimy
Wcześniej oceń
Jakie są nasze pod
I czym dospon
Czym
I co zamierzamy
Panie Marcinie złota Rada
Na pewno warto
Finansowej która specjalizuje
Obsłudze
Bo tylko wtedy
Możemy rozmawiać
Partnerem
Który rozumie wyzwania dzisiejszego
I będzie w stanie zbadać na tyle dobrze potrzeby żeby dopasować rozwiązanie szyte
Marcin Mikołajczyk dyrektor departamentu strategii i rozwoju produktów nestbank Dziękuję bardzo dziękuję adwokat Daniel ko
Kancelaria prawna
Dziękuję bardzo Dziękuję Dziękujemy i zapraszamy na
Odcinek
Realizujemy
Partnerem
Nest
Do zoba
5 reakcji
3
2
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bCYobzFZ
KOMENTARZE
(0)
bCYobzGL
bCYobzFS
bCYobzGS
bCYobzGT