programy
kategorie

Mateusz Morawiecki o likwidacji OFE: "Zwracamy te pieniądze ludziom"

- Dziś przekazujemy te środki społeczeństwu, przekazujemy je ludziom – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji poświęconej zmianom w systemie emerytalnym. - 100 proc. z OFE przekazujemy na prywatne konta uczestników. Będą to konta prywatne, dziedziczone - tłumaczył. 
Tranksrypcja:Około 10 000 zł...
rozwiń
Dzisiaj
Uspołeczniony niejako
Sposób
I zindywidualizowany przekazujemy je społeczeństwo przekazujemy je ludziom
A trzeba
Przypomnieć jaka była pokrótce historia tych środków otusz
W 2013 roku
Premier Tusk
Ówczesny premier powiedział do obywateli
To nie są wasze pieniądze
Takie słowa wtedy padły
2 lata później
Trybunał Konstytucyjny
Kierunkiem ówczesnego
Przewodniczącego
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego pana
Andrzeja rzeplińskiego Potwierdził to że są to środki publiczne
Więc kiedy ja mówię o ich przesunięciu na czy przekazaniu społeczeństwu
Czyli mówię o
Przekazaniu
Na indywidualne konta emerytalne
To de facto jest to sprywatyzowanie tych środków
A więc jednocześnie
Odcięcie tych wątpliwości
Do tego zawodu które Polacy wtedy
Przeżyli
T35
Lat temu kiedy
Ze zdumieniem obudzili się rano i stwierdzili że
Jak to to Platforma Obywatelska i ówczesny Trybunał Konstytucyjny
Jednak mogły spowodować że te środki
Zostały wchłonięte przez system
Ówczesny system to jakbyś znacjonalizowany
Przez naszych poprzedników
Szanowni państwo
OFE dzisiaj
To jest inwestycja która w ogromnym stopniu została
Opracowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Zespół 363 miliardów złotych
Około 127 miliardów złotych
Ulokowane zostało na
Spółka
Notowanych
Ulokowane zostało w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
A to z kolei oznacza
Że wszelkie
Zmiany które
Mogą się zadziać w obszarze OFE
Muszą być robione
Bardzo ostrożnie bardzo delikatnie muszą odpowiadać z jednej strony w zasadzie pewności prawa
Z drugiej sprawiedliwości społecznej
Ale z trzeciej strony
Nie możemy też
Zachwiać stabilnością rynków
Stabilnością
Anna giełdy czy szerzej rynku
Finansowego
Dlatego właśnie kiedy w 99 roku przekonywał Polaków że są to ich prywatne i
Dziedziczone oszczędności Emerytalne wszyscy mieliśmy przekonanie
Że tak jest do momentu wprowadzenia tych zmian przez
Platforma Obywatelska
Wyczyn roku 2013
Kiedy to na skutek kryzysu finansów publicznych platforma wpadła w
No coś w rodzaju permanentnego
Permanentny procedury
Złamanej procedury nadmiernego deficytu
I szukała rozpaczliwie środków i wziąłem to wtedy te 160 miliardów złotych
A tą drugą połowę OFE
Hyon de facto
U-boot że to Fiona czy znacjonalizowane
Stało się tak dlatego że
Ówczesny system finansowy budżet państwa
Nie mógł sobie poradzić z szarą strefą
Nie mógł sobie poradzić z drugą VAT
I dlatego szukano tych środka w środku w kieszeni obywatelu
W kieszeni obywateli w kieszeni
Emerytów
A więc
W czerwcu 2000
13 roku
Te zmiany były
W taki sposób
Wówczas tłumaczone Polakom i
Dlatego dziś chcemy naprawić błędy
Poprzedników
I odbudować zaufanie Polaków do systemu emerytalnego
Państwo musi charakteryzować się też
Ciągłością działania odpowiedzialnością
Więc my naprawiamy błędy naszych poprzedników
Nie jakoś sięgamy do tych obietnic
Naszych jeszcze
W polityce można powiedzieć już zamierzchłych poprzedników
Z lat
99 2000 czyli z czasów tworzenia OFE
A więc
Chcemy
Te deklaracje składane wówczas 20 lat temu
Przynajmniej tą częścią za którą my odpowiadamy
W największym możliwym dzisiaj stopniu nienaruszający
Stabilności rynku finansowego
I
W sprawie zasady sprawiedliwości społecznej
Chcemy
Go tam ten postulat wypełnić
Dlatego chciałbym poinformować
Że rząd Prawa i Sprawiedliwości
Przedstawia Polakom propozycję przekazania całości środków z OFE
W pocie
Dzisiaj 162 miliardów złotych w całości
Podkreślam ponieważ
W mediach pojawiały się różne
Koncepcje
Moszna
Można powiedzieć dywagacje
I przypuszczenia
Co my zaproponujemy
75% środków
Mniej
Nie szanowni państwo
100% środków przekazujemy
Na
Przekazuję środków z OFE przekazujemy na prywatne indywidualne
Konta
Emerytalne uczestników OFE
Środki te będą w 100% prywatne i
Dziedziczne dziedziczone
A tak jak było to obiecywano 20 lat temu czyli wypełniamy tamtą obietnice
I
Te środki przekazujemy
Na konta prywatne
To jest zatem najlepsza i najbardziej korzystna ze wszystkich prywatyzacji jakie się zdarzyły po
W 1989 roku ponieważ my
No niestety w dużym stopniu wyprzedza liśmy nasz majątek to znaczy
W modelu gospodarczym przyjętym przez
Na ówczesne liberalne ekipy
Majątek w wyprzedawane
My dzisiaj dokonujemy prywatyzacji
Gdzie
Zakumulowane środki
Przekazujemy obywatelom
Prywatyzuje myje
Innym sensie
Nie w takim jak to
Działo się do tej pory
I
Ten kapitał który był zabrany Polakom w 2014 roku
I dzisiaj
Jeszcze został w postaci tych inwestowane ich na głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych środków
Dzisiaj go
Przeznaczamy dla polskich obywateli
A więc prywatyzacja oddająca Polakom ich wypracowany w latach ciężką pracą kapitał
Jest prywatyzacją sprawiedliwi
2000
13 i 14 roku nasi poprzednicy uderzyli
Polaków
Poprzednią
Formułą zmiany OFE
Zrobili tak ze względu na katastrofę finansów publicznych deficyt budżetowy wtedy sięgał
W roku 2010 9
A przekraczał 7% później 6% 5%
Nie potrafili poradzić sobie z szarą strefą
Z luką
VAT
My naprawiliśmy finanse publiczne I dlatego
Dziś
Robimy
Chcę zmiany
Bo jest możliwa ona Dzięki uszczelnieniu systemu
Finansowego
0
0
Podziel się
Komentarze (0)
Napisz komentarz