bDZVcraY
bDZVcrbc
bDZVcrbg
programy
kategorie
bDZVcraZ

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Grudziądzu

Jak modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Grudziądzu wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i poprawę środowiska w regionie oraz poprawę życia mieszkańców? Marcin Łukasik sprawdził, jak pozyskanie finansowania na inwestycje z BGK przekłada się na praktykę i jakie może ono mieć znaczenie dla tysięcy ludzi.

22-11-2019
Tranksrypcja:Listopadowa pogoda wcale nie zachęca do wychodzenia z domu....
rozwiń
Powód to oczywiście ciepło.
Zapewnienie odpowiedniej temperatury wcale nie jest proste.
Szczególnie, gdy mówimy nie o jednym domu, ale o wielu domach i mieszkaniach,
w których mieszka niemal 100 tysięcy osób.
Sprawdźmy , jak robią to
w Grudziądzu.
Grupa OPEC
tak naprawdę od ponad 50 lat zapewnia
dostawę ciepła dla mieszkańców Grudziądza.
Aktualnie program inwestycyjny Grupy OPEC
obejmuje dwa obszary. Jednym z obszarów jest modernizacja elektrociepłowni Łąkowa,
czyli źródła ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą
oraz wymiany infrastruktury ciepłowniczej na
pięciu osiedlach mieszkaniowych w Grudziądzu.
W 2018 roku zakończono budowę kolejnej jednostki wytwórczej - kotła parowego
OR16.
Jest to już czwarty kocioł parowy zasilający układ produkcji ciepła
w skojarzeniu z energią elektryczną.
Jako region kujawsko-pomorski banku BGK
wspieramy działania innowacyjne, proekologiczne wszelkiego rodzaju, wpływające
na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
W 2019 roku
rozpoczęła się
kolejna znacząca inwestycja
grudziądzkiej elektrociepłowni -
budowa instalacji
oczyszczalnia spalin,
która ma za zadanie dostosowanie obecnego procesu oczyszczania spalin
do bardzo restrykcyjnych wymagań środowiskowych,
wynikających zadbanych konkluzji BAT, czyli najlepsze dostępne technologie.
Instalacja oczyszczania spalin to inwestycja proekologiczna, która wpłynie na poprawę jakości powietrza
poprzez zmniejszenie
gazów i pyłów do atmosfery,
co pozwoli na dostosowanie urządzeń twórczych OPEC-u
do wymogów środowiskowych.
Jest to nie do przecenienia dla lokalnej społeczności.
Na terenie Grudziądza wymienimy ponad 24 km sieci ciepłowniczej.
Wybudujemy 89 indywidualnych węzłów cieplnych zamiast
31 węzłów grupowych
i zmodernizujemy 140 węzłów cieplnych.
Jesteśmy polskim bankiem rozwoju, dlatego właśnie wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju
i robimy to poprzez różnego rodzaju programy.
Programy te związane są tak z finansowaniem podmiotów gospodarczych,
jak samorządów, często z wykorzystaniem środków unijnych.
Dużą wagę przykładamy do realizacji inwestycji
strategicznych, dzięki którym poprawiamy infrastrukturę
i komfort życia
lokalnych społeczności.
Jesteśmy jednocześnie inicjatorem i uczestnikiem
współpracy pomiędzy
biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, jak i instytucjami finansowymi.
Naprawdę żaden przedsiębiorca nie
jest w stanie
sfinansować inwestycji, a szczególnie
tak kapitałochłonnych inwestycji,
jak te, które
nasza grupa aktualnie realizuje z własnych środków.
Oczywiście bardzo dobrze jest, jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie z funduszy
unijnych, ale to też nie gwarantuje pokrycia 100% nakładów inwestycyjnych.
Dlatego też musimy
szukać zewnętrznego zasilania kapitałowego,
a takim źródłem
jest nic innego, jak kredyt inwestycyjny.
Pomagamy przedsiębiorcom w znalezieniu jak najlepszych rozwiązań, którymi dysponuje bank, ale również
inne instytucje wspierające rozwój,
takie jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Agencja Rozwoju Przemysłu,
Polska Agencja Inwestycji i Handlu, czy Polski Fundusz Rozwoju.
Dlatego zawsze pomożemy w doborze najlepszych instrumentów finansowych, najbardziej
efektywnych dla rozwoju lokalnego biznesu.
Zmodernizowane i nowe
urządzenia
ciepłownicze zmniejszą potencjalną awaryjność,
jak również
straty ciepła, podczas
jego przesyłania.
Przyczynią się do zwiększenia
bezpieczeństwa
dostaw ciepła dla mieszkańców.
Grudziądz ma to szczęście, że jest jednym
z niewielu miast
w Polsce, mogących pochwalić się
posiadaniem efektywnego energetycznie
systemu ciepłowniczego.
Jest to oczywiście możliwe dzięki wcześniej poczynionymi inwestycjom.
Zawsze pomożemy w doborze instrumentów finansowych najbardziej efektywnych dla rozwoju
lokalnego biznesu i wytyczymy najlepszą drogę do pozyskania właściwego finansowania
często nietypowych i odważnych pomysłów naszych klientów.
A potem
wspólnie nią podążamy.
Z jednej strony zapewnienie dostaw ciepła,
z drugiej strony -
Poprawa jakości powietrza.
Okazuje się, że oba te interesy
są do pogodzenia.
Kluczem
do sukcesu
są inwestycje.
Dzięki
wsparciu finansowemu z banku można uzyskać korzyść,
którą odczuwają
wszyscy mieszkańcy miasta.
3 reakcje
3
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bDZVcrbl
KOMENTARZE
(0)
bDZVcrbX
bDZVcrbe
bDZVcrce
bDZVcrcf