bCOHqtwA
bCOHqtwE
bCOHqtwI
programy
kategorie
bCOHqtwB
sez. 3, odc. 15

O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają...

rozwiń
26-03-2019
Tranksrypcja:Mateusz Ratajczak Dzień dobry to jest program money to się l...
rozwiń
Prezes Związku Banków Polskich
Witam serdecznie panie prezesie
Dobromir
Idą wybory
Branża Bankowa nie boisz
Będzie musiała
Sować
Trochę do obietnic polityków tak już raz było ono powstało tak
Między innymi podatek
Tak Bankowy
Przede wszystkim jest na razie koncentrujemy się na wyborach
Europejskie rzeczy
Oczywiście dla branży
Bankowej Europejskiej
Jest to także bardzo ważny okres dla
Dlatego że od tego zależy
Jak stabilna będzie Europa jak przewidywalna będzie Europa Jakie główne programy
Rozwojowe będą realizowane w Europie
W tym programy rozwojowe
Poszczególnych krajów
I to jest niezmiernie ważne byśmy w kolejnych perspektywach mogli
Uzyskiwać się stosowne wsparcie
Na
Tutaj nasze różne potrzeby regionalne
Czy na
Modernizacja
Poszczególnych działów tak
Nadal jak
Rozwój naszego
Rolnictwo
Tak rozwój nasze infrastruk
Struktury jak modernizacja naszej gospodarki
Pod kątem
Ksenia znaczenia Gospodarki Elektronicznej
Automatyzacja i robotyzacja
Zgadzamy się
Uciekłam trochę w świat idealny ponieważ na
Nasi politycy chyba nie
Nie do końca tak
Wybory do parlamentu
Obietnice które
Które nam Składają już
Już teraz to jednak do
Krajowego po 2
Taki to chciałbym do tego przejść
Ile będzie kosztowała 5 która wprowadzi rząd
Funkcjonujące
Dla nas jest to przedmioty
Dla nas jest to przedmiotem pewnej troski
Joanna Lis
Ponieważ zawsze Staramy się patrzeć
Na gospodarkę i na potrzeby społeczne Szukając pewnego balansu
Ile środku
Powinniśmy przekazywać
Czy doprowadzać do gospodarki do społeczeństwa poprzez
Redystrybucja Jaką część
Środków
Doprowadzać do gospodarki
Poprzez
Stymulowanie modernizacji
Poprzez poprawę konkurencyjności naszych
The firm
Poprzez
Także utrzymanie atrakcyjności
Naszych
Tutaj muszę powiedzieć że
Dlatego
Zwróciliśmy uwagę iż
Onet
Trzech czterech latach osta
Niech obserwujemy systematyczny spadek dynamiki
Akcji
Kredytowej w Polski
Bank
Można powiedzieć że w tym
W czasie tych kilku
Kwartałów do naszej gospodarki dotarło mniej około 60 miliardów
Kredytu i
Chociażby z forum w Toruniu
Zakończonego w ubiegłym tygodniu
Zaczynają docierać
Sygnały
Że część przedsiębiorców
O której
Chcieliby się modernizować chcieliby się rozwijać
Napotyka na problem z finansowaniem
Polityka kredytowa musi być za mistrza wyjaśnimy w takim razie dlaczego
Tamte 60 miliardów złotych
To jest
To jest koszt który sektor
Poniósł właśnie przez
Mówić inne opcje
Ciążenia
To jest ten mechanizm a w ten sposób
Że w momencie kiedy wprowadzony został podatek Bankowy
Krótko mówiąc banki
I ich klienci
Zaczęli być karani cudzysłów czy
Opodatkowanie dodatkowo
Tak zwanym podatkiem bankowym który którego z którego dochody trafiają do budżetu ale to
Że duża część środków
Które banki zbierają w postaci
Depozytów została przeznaczona na Nabywanie
Papierów wartościowych rządowych a nie na
Kredyty i o ile wcześniej
Z nowej zebranej puli depozytów każdego roku
Około 60 70%
Trafiało
Do gospodarki przez kredyty
To teraz 60 70%
Trafia jest przeznaczonych na Nabywanie
Papierów Wartościowych
A to oznacza swoiste wypychanie kredytu z gospodarki
I odpowiednio mniejszy kredyt dla
Przedsiębiorców i dla gospodarstw domowych
To co nas szczególnie martwi to
Mniejszy kredyt mniejszy poziom Invest
Naszej przedsiębiorców w dłuższej perspektywie
Oznacza to że nasi przedsiębiorcy
Nie inwestujące w nowe technologie w modernizacji
Po prostu tracimy także zdolność do konkurowania na arenie międzynarodowej
Ale to jest 1 asb
Drugi aspekt
To sektor bankowy Polski został nadmiernie obciążony
Zarówno tym dodatkowym podatkiem bankowym
Zarówno bardzo wysokimi wpłatami uzasadnionym i
Na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale one nie są nawet traktowane
Jako koszt uzyskania
Przychodów na to głównie trzeba było ratować
Spółdzielcze kasy
Był też taki jednorazowy ciągle wisi ta sprawa restru
Strukturyzacji
Spółdzielczych kas ale do tego doszły także bardzo
Wysokie obciążenia
Regulacyjne typu
Dodatkowe wagi ryzyka
Bufory systemowe które powodują
Że sektor bankowy Polski ma
Wysokiej jakości kapitały
Natomiast nie może tego aktywować
Nie może tego
Wykorzystywać na prowadzenie działalności kredytowej
I dlatego powiedzieliśmy
Żeby
Czas na pewno korektę to co nas
Szczególnie
Desygnował do odpowiedzenia tego głośno
No czy bardzo głośno
Na początku tego roku to
Spadek rentowności
I wręcz
Niektóre banki które otwarły się
Docierają się panie prezesie
Bo pan mówi że sytuacja jest
Zła
A polityk
Psy patrzą sobie w doniesienia
Jest największy
3 Banków i widzą rekordy
Witam kwartały
Zakończone miliardowy mi zyskami taki kąt
Może pomysł
Podatek Po pierwsze proszę zauważmy że fundusze własne polskiego sektora bankowego cały czas rosną tak
Jaki jest wymóg
Czyli bardzo dużą część zysku
Przeznaczamy na budowę
Fundusze
Ale rentowność banków z roku na rok od
11 roku
W Polsce
Spada
I koncentruje się w ostatnich latach w 89
Wiodących naszych banków ale banków
Pozostała
Pozostała część po prostu
Uzyskuje
Znacznie mniej i to jest efekt
Zarówno przeciążenia podatkowego jak i płatami
Na Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale także dodatkowymi ograniczeniami
I obciążeniami natury administracyjnej
Udziały w banku w ważnych programach
Ważnych dla gospodarki ale bardzo
Bardzo obciążający
Patrzę co jest problemem dla nas Panie redaktorze to to że Polska bankowość przestała być atrakcyjna dla inwestorów
My jesteśmy
Znacznie mniej rentowne niż
Bankowość
W tym naszym regionie
Czeska Węgierska i
A innych krajów ale już
Także
Mniej rentowny niż bankowość strefy euro
IV bankowość amerykańska e-bankowość azjatycka
To oznacza że polskie banki mają
Problem z
Z uzyskaniem
Środków na
Rozwój
Natomiast przed nami
Tak to to oznacza że jest grupa banku
Kuchnie tych które zarabiają ale ta grupa która nie zarabia
Które gdzieś mają
Przed sobą perspektywę
Likwidacji zamykania
Konsolidacji
W najlepszym razie nie rozwijania się i nie dostarczania nowej porcji
Kredytów dla naszej gospodarki
Zmierza właśnie do zamykania naczyń
Część może zmierzać do przy
Przyśpieszony i rejestru
Strukturyzacja lepsze
Wiesz ona restruk
Do której załatwia wymagałaby tego żeby były inne podmioty
Które będą w stanie
Ten proces
Wytrzymać
Utrzymać
Uczestniczyć
W takim programie
Natomiast
My potrzebujemy jak
Jako Polska
Krajem nadolu
Finans
Naszej gospodarki
W różnych
Obszarach
To co jest najgorszym C
To to że te rozwiązania
Regulacyjne i OBD
Obciążenia
Powodują zmniejszanie
Finansowania
Naszej gospoda
Itemów w obliczu spowolnienia
Strefie
Euro i w Unii Europejskiej
Trzeba
Ale to To mam rozumieć że to
To spowolnienie będzie moc
Właśnie przez to że bank nie dlatego że takie Europejskiej
Głównie
Dla nas gospodarki
Niemieckiej
Ale też będziemy wolne nie są wstanie finansować gospodarkę to zaczynają działać
Cyklicznie
Czy i spowolnienie w Unii
W krajach Unii Europejskiej
Czy naszych zachodnich sąsiadów
Sąsiadów i banki podają mniej finansowania
Czyli jeszcze bardziej firmy jedzie mniej
Jeszcze w trudnym okresie
W trudnym okresie
To trzeba po prostu rozważać
Nieco
Skorygować
Polityka
Chciałbym również porysować jaka to znaczy
Zlikwidować pod
Bankowy można inaczej po prostu tym procesem zarządzać na przykład część
Tego wpływu z podatku bankowego wzorem innych krajów
Przeznaczyć
Na budowę bankowego funduszu gwarancyjnego
Systemu restrukturyzacji
Wesprzeć polską bankowość
Spółdzielczo tej część
Ona wymaga po
Po prostu nowych technologii
Bańki
Spółdzielcze
Modernizację weszły parę lat później i nie miały dostępu do źródeł finansowania
Nowych technologii
Mówimy także
O tym
Żeby uznać
Wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Za koszty uzyskania
Przychodów
I mówimy także o tym
Żeby niektóre
The bufory i niektóre wymagania ustanawiane przez Komisję nadzoru
Finansowego i Ministra Finansów
Po prostu
Nieco złagodzić to nie chodzi o zadziałanie
Na wszystkich frontach równocześnie
Ale za działanie
Odpowiednim wyprzedzeniem aby właśnie banki nie zadziałały procent
Czyli żeby
Nie spowodowały jeszcze
Głębszego spadku dynamiki rozwoju noszona to
Czasowego I co na to
Propozycja myśleliśmy że
ZUS pana prezesa glapińskiego ale także
Przedstawicieli
Rządu i komisji nadzoru finansowego że
Niektóre kwestie są
Analizowany i będą analizowane choć w niektórych
W obszarach nie podzielono naszych obaw czy naszej opinii
Ale przed nami tak naprawdę poważne dysku
Panie prezesie Ja chciałbym coś
Coś
Uściślić o czym rozmawialiśmy
Mam rozumieć
Wprowadzenie podatku bankowego koniec koniec
Odbiło się na polski
Firma która
Mają trudniej OK
I na polskich klientach banków
OK też mają po prostu drożej
Taki na polskich i na polskich bankach
Po prostu aktywność kredytowa w mBanku
Znów odbiło by się koniec końców na nich
Aktywność po prostu
Kredytowa polskich
W banku film polski
Klientów
Jest
Karana
Podatkiem bankowym on jest uznany uznawany za koszt
Uzyskania
Przychodu podwyższa
Ceny kredytu w związku
Z tym ceny usług marzę
Muszą być
Odpowiednio
Najwyższe i pomimo tego pomimo tego
Rentowność polskiego sektora bankowego
W dalszym ciągu
Spadaj koncentruje się na wyższa
Tylko w kilku wiodących bankach
O Polsce ale ona nie są wstanie gospodarka cały czas rośnie
Proszę zauważyć że dynamika
Naszej gospodarki zaczyna wzrostu naszej gospodarki
Się obniżać i dlatego mówimy że w tym momencie
Potrzebna jest pewna korekta
Żeby utrzymać wysoki wzrost nie tylko z tytułu konsumpcji
Ale także z tym
Tytułu działań modernizacyjnych
Inwestycje
I to kończymy Krzysztof pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich Dziękuję bardzo za rozmowę Bardzo dziękuję
A my wracamy Po krótkiej przerwie Zostańcie państwo z nami
Już jesteśmy to jest program money to się liczy a ze mną Wojciecha
Andrusiewicz rzecznik Zakładu Ubezpieczeń
Społeczne Witam serdecznie
Panie rzeczniku inny
Waloryzacja
Wpłacone
Wypłacane
Taśmy Jesteśmy w trakcie
Waloryzacja jest
Wypłacana wraz
Zaświadczenie
Standardowych terminy
15:10
15:22
Jestem piąty w sumie dzisiaj ostatni dzień siostry
Ostatnie dzisiaj to dzisiaj kończymy cały czas natomiast
Prowadzimy wysyłkę informacji
O waloryzacji
Możesz ważne to że ludzie dostaną nasi
Klienci
Świadczenie już podniesione o tą
Kwota waloryzacji
Co to jest jedno
Ale drugie Muszę wiedzieć z czego wynika ta
Podniesiona kwota
Stąd też do każdego naszego
Do klienta
Dotrze list
Ponad 8
Siemianów listów
Wysyłamy
Do mniej więcej 12 kwi
Kwietnia zamierzamy
Do tej pory mieli
Taki prąd
Przynajmniej
My jako dziennikarzem
Może nie problem ale
Takie zgłoszenia że jak wy wysłaliście
Cielisty to zawsze do nas też
Łukasz mówi że nie
Nie rozumiem
Zakładamy się cały czas jest napisał
Staramy się cały czas upraszczać
Cześć język Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Jest jedną z pierwszych instytucji który wprowadził tak zwaną zasadę
Prostego języka
Współpracujemy tutaj jest
Polonista mizak
Ekspertami
Staramy się nasze decyzje nasze formularze
Maksymalnie upraszczać
Cześć tak żeby dla każdego było to zrozumiałe ale jednocześnie
Przebyte formułki prawne gdzieś wystąpiły ale żeby one wystąpiły na koniec żeby każdy wiedział
Na co się powołać przy odwołaniu
Ale generalnie co do zasady list
Zakłady ubezpieczeń
Ma być prosty i zrozumiały
A nie było żadnych problemów
Technicznych przy tegorocznej
Waloryzacje no bo jednak
Trochę trochę inna nie tylko
Procentowo ale również
Wiesz w sporej części kwotowa
Gwarantowany 7
10 zł dla sporej grupy Polak
Tak ale to nie jest pierwszy raz kiedy zakład
Pocztex wypłata waloryzacji
Sposób inny niż ty
Tylko procentowy
To już przynajmniej druga waloryzacja kiedy mamy minimalną gwarantowaną
Sumę waloryzacyjne oczy
Czyli w tym wypadku 70 zł
Także dla nas było ważne żeby
Musi się wcześniej przygotować czyli żeby prawo
Powstała na tyle wcześnie żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł
Dokonać tych formalności
Których nie można dokonywać kiedy prawo nie jest
Uchwalone
No to w takim razie mamy podobną sytuację
13:00 emeryturze
To znaczy
Projekt jest
Jest pomysł jest
Termin
Wypłat też
Już jest bo jest 100 majowy
Czyli wcale nie odległy bo
Za tydzień zaczynamy kwiecień
No ustawa jeszcze jeszcze
200 prawa w tym zakresie nie ma
Tyle dobrze że zakład
Ubezpieczeń Społecznych
Pełnić na projekt
Który raczej ewoluować nie będzie
Więc to co możemy robić dopóki prawo jeszcze formalnie nie zostało uchwalone
Tak naprawdę już kończymy tę pracę
Przygotowawcze
Które możemy prowadzić do czasu uchwalenia prawa
Jeżeli prawo Tylko zostanie uchwalone
Formalizm mów dokonamy wszelkich jakie tylko możliwe
I rozpoczną się takie
Przyspieszone pracę tak żeby
Na połowę kwietnia możesz ważna w połowie kwietnia Musimy mieć już
Przygotowane
Pierwsze terminy płatności
Na początek maja
W połowie kwietnia już te wypłaty muszą być przygotowane
Więc zostały trzy tygodnie
Więc tak na spokojnie liczymy że to prawo do końca marca
Zostanie uchwalona i będziemy mieli
Spokojne dwa tygodnie kwietnia kiedy przygotujemy piersiowym
Opłaty zgodnie z
W maju
1100 zł brutto pojawisz
Wszystkich
Dokładnie mówimy niezagrożony
Tutaj galeria żadnych
Żadnych ewentualnych opóźnień że to
Może być wcześniej później
Nie ze strony Zakładu Ubezpieczeń
Przez pocztę nie ma żadnych negatywnych opinii
Jak zawsze jak
Po raz kolejny w tym roku e&y
Od zeszłego roku
Jesteśmy przygotowani do wdrożenia nowego prawa
Na pewno nasi świadczeniobiorcy mogą liczyć że
Wraz z nadejściem Maja otrzymają 13:00
Trzeba coś wyjaśnić że
W przypadku 13:00
Emerytury tak zwanej
Naturalnie trzeba będzie
Gdzie składać wnioski
Rozumiem że to też jest
Wszyscy jednak ułatwienie dla was że nie będzie
Nie trzeba tej dokumentacji Eleven automatyzmu więc każdy kto pobiera świadczenie i będzie pobierał
Do momentu wypłaty tej 13-tego 13 świat
Czeczenia
Dostanie od razu drugie świadczenie
Wraz ze standardowym świadczeniem
W tym terminie w którym oczy
Otrzymuje standardowe
Oświadczenie pamiętajmy że to
2 świat
Jeżeli ktoś pobiera obecnie minimalna emerytura
Czyli 1100 zł
To na rękę ma w granicach 9 czy 930
Czterech pamiętajmy że to drugie świadczenie będzie trochę mniejsze 8 zł
80-888 ponieważ na to drugie świadczenie nie przysługuje nam już ulga podatkowa więc
Jeżeli zauważymy że jest mniejsze
Proszę uwierzyć wszystko jest w porządku nie dzwonić od razu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaręcza łyżew
Ale to znaczy będzie
Będziecie prowadzili na
Przed kolejną akcje info
Informacyjną kolejne listy
Pójdą do Polaków wyjaśniające
Właśnie dlaczego
88 zł
Czy nie przewidujecie tego
Na chwilę obecną nie planujemy pamiętajmy że prowadzimy obecnie cały czas wysyłkę
Informacji waloryzacyjnej
Nie było w planach dodatkowej informacji
Na pewno informujemy poprzez Media pa
Poprzez takie programy jak
Tutaj w money.pl
Panie rzeczniku wyjaśnimy też doświadczenie
13 emeryturę dostaną Również ci którzy do tej pory pobierali groszowe
25
Najniższe zwyk
Bo to 2 grosze Jeżeli dobrze
Będę w biegu Rudno zejść poniżej świadczenia 2 groszowe go jedno groszowe świadczenie i jeszcze nam się nie trafiło
Warszawa świadczenie jest wypłacane przez Oddział ZUS w Biłgoraju
Jest to jedna składka zapłacona
Przez pracodawcę za osobę
Aktor nawet nie pamiętała że
Ale taka składka została zapłacona
Rzeczywiście zgodnie z projektem ustawy
1100 zł tej 13:00 emerytury ma dostać
Każdy bez względu na to Jaki próg
Uczeń osiąga
A nie chcecie przy okazji tej ustawy na
Zaproponować ustawodawcę żeby uporządkował te kwestie no
To nawet prezes
Uścińska
Zapowiada że dobrze by było żeby ci
Ja ci groszowej na przerwie jednorazowo
Na swoją emeryturę może to jest dobry moment
Gdzieś jeszcze ten ten zapis
Wepchnąć
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Może robić oczy
Oczywiście nie możemy uchwalać
Sprawa ale
Zawsze jeżeli prowadzisz sobie chorujesz
Jakiekolwiek dyskusje Jeżeli ktoś liczy na nasze sugestie to oczywiście
Sugerujemy
Należałoby rozwiązać
Kwestia Tychy
Świadczeń
Poniżej świadczenia minimalnego
Szczególnie mówimy tu o świadczeniach które są
Poniżej na p
Na przykład progu 500 zł
Nie jest to dużo świadczeń ale rzeczywiście
Stanowią one pewien problem bo czyszczę 2 grosze 4 czy 5 grosze można nazwać
Emeryturą
No nie za bardzo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając decyzję poświęcona to tyle samo czasu tyle samo środków
Co na wypłatę świat
Świadczenia które wynosi 2500
3 10000
Koszty ponosi cię wypłat
Chyba że zachęca cię do przelewów
Wszystkich którzy mają niskie
Ciekawe rzeczy jeżeli to jest
Przelew Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z umową z bankiem
Przelewy Ma za darmo więc wszystkie
Świadczenia które są
Przetransportowany za pośrednictwem kont bankowych to są świadczenia za 0 zł
Przekaz kosztuje w okolicach 7 zł
Tych więc na pewno pocztowo byśmy tracili
Na szczęście te najniższe
Świadczenia są pobierane na
Panie rzeczniku a może ja muszę to pytałem o tej listy Może nową wysyłkę a może tym razem elektronicznie na mszy
Mailowo poinformować Ja wiem że dotykamy grupy jednak seniorów która nie jest tak
Tak do przodu z technologiami ale może przynajmniej część odbierała by mail
My Jesteśmy przygotowani do wysyłki informacji drogą mailową już od dawna
Jednak pamiętajmy że obowiązuje w Polsce obowiązuje w Polsce
Przepisy prawa
Które nakazują informowanie nie tylko klientów zakładu
Pieczeń społecznych ale także podatników
Drogą standardową drogą papierową drogą listową
Więc jeżeli powstało by Prawo które mówiło bierze
Odbieramy tylko maila i Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła tylko maile albo można zadeklarować kto chce
Mailem A kto chce drogą standardową
My jesteśmy do tego jeszcze kochanie
Panie rzeczniku jeszcze ostatnia kwestia dotycząca 13:00 emerytury spodziewać się że w kwietniu
Czy w ostatnim momencie
Efektem będzie można uzyskać uprawnienia do trzynastki będzie jakaś lawina wniosków o emeryturę
Bo ci którzy złożą w maju czerwcu i tak dalej 13 nie dostaną
Nie Spodziewamy się wzmożonego na pchły
Wniosków oświadczenie
Rzeczywiście U niektórych rodzi się takie
Przekonanie że gro osób będzie skorę
Do zainwestowania i przejścia na emeryturę
Przed majem żeby otrzymać
13 świadczenie
Tylko pamiętajmy że
Pół roku czy rok pracy dłużej
Da nam dużo wyższe świadczenie które zrekompensuje nam tą jednorazową wypłatę
13 świadczenia więc
Warto popracować dłużej bo zysk będzie dużo większy niż to jednorazowe 13
Jednorazowa 1100
Inna kwestia Trybunał Konstytucyjny
Versus
Zakład Ubezpieczeń Społecznych blisko 140000 kobiet które urodziły się w
53 roku
I przeszły na wcześniejszą emeryturę to warto podkreślić może
Jutro tycznie może ubiegać się o wyższy
Oświadczenie typu nazwy stało że
No państwo
Zmieniając przepisy
Słyszałem przepisami trochę i oszukało
Nie Kiedy kiedy ta grupa otrzyma wyższe świat
Świadczenia
Tutaj musimy rozróżnić trzy przypadki
Naprawdę rzeczywiście
Trybunał podjął decyzję że te
Przepisy które powstały w 2013 roku i weszły w życie
To nie jest własna interpretacja oczywiście zakładu
To są przepisy ustawowe który nakazywał y nam
Pomniejszanie tej standardowej
Dożywotni jak niektórzy mówią emerytury od emerytury wcześniejsze które zostały już wypłat
Płacone trybunał stwierdził
Że przepis ten był niekonstytucyjny
Co za tym idzie
Nasi klienci od dnia ogłoszenia wyroku trybunału czyli od 21 marca
Mogą składać
Tak zwane Skargi
Na decyzję Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Jeżeli
Skończyło się postępowanie decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Mamy ówczas
30 dni
Na skargę o wznowienie po
Postępowanie w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Czyli do 23 kwietnia na
Jesień
Kobiety
Rocznik 53 mają czas żeby taką skargę złożyć
Ona lepienie postępowania wszyscy
Niestety
Niestety i mówię to też jako przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Niestety nie
Nie jest to wina zakładu
Pieczeń społecznych
Że duża grupa kobiet
K53
Nie będzie mogła mieć uchylonej decyzji
O przyznaniu emerytury pomniejszonej o wcześniej wypłacane
Świadczenia
Wynika to bezpośrednio
Z przepisów prawa
Trybunał Konstytucyjny orzekł
Że można uchylić tą decyzję jednak pamiętajmy
Dokładnie z tego terminu to chodzi o 5 lat od od otrzymania decyzję że nie minęło No to już
Przeliczenie nie możemy się ponownie starać
Trybunał nie zajął żadnego stanowiska nie zasugerował co co co zrobić
Tak naprawdę
Ktoś musiałby skierować się do Trybunału Konstytucyjnego
To co innego
Wniosek o zbadanie w takim wypadku konstytucyjności artykuł 140
6
Kodeksu Postępowania Administracyjnego bo mówimy tu o dokładnym zapisie
Artykuł 146 kPa
Który mówi
Że
Decyzja
Zakładu Ubezpieczeń
Może być
Uchylona po wyroku trybunału
Ale jeżeli minęło 5 lat
Taka decyzja uchylona być już
Nie może
Więc nie ma tu żadnej dowolnej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Po prostu zgodnie z prawem nie możemy tego zrobić
Zawsze nasz klient może się odwołać do sądu
To może minister
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powinna zająć się tematem i zaproponować jakieś rozwiązanie żeby jednak te sytuacje
Unormować No bo z moim Perfect
To byłoby dziwne jeżeli trybunał
Mówi
To było nie konsty
To cyjne
Państwo trochę oszu
Szukało te kobiety
A z drugiej strony mamy przepisy które które powodują że one dalej będą oszukane
To jest też trochę tak że
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Nie przewiduję tego ile będą trwały w Polsce
Procesy sądowe
W tym sprawy przed trybunałem Konstytucyjnym
Pamiętajmy że
Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacował jeszcze na przełomie 2016 i 17 roku
Że sprawa do uchylenia decyzji ponownego przeliczenia świadczenia będzie mogło skorzystać
140000 kobiet
Jednak od przełomu 2016 i 17
No i już trochę czasu minęło mamy marzec 2019 rok
KPa nie przewidywało że
Sprawa może tyle pod
Trwać stąd
Zapis o 5 letnim terminie
No w tym wypadku nie zmieścił
Dobrze ale to ostatnio ostatnio
Pytania to weź ten co te osoby mają zrobić
To znaczy jeżeli są w tej grupie jest
140 000
Niektóre
Otrzymywały wcześniejszą emeryturę które urodziły się w 53 roku mają do was puści dostaną inform
Każdy ma się ubiegać czy nie mogą jak wygląda sprawa usłyszą to na sali obsługi klienta tak jak i
I na naszym Centrum Obsługi Telefonicznej
Nasi konsultanci są przygotowani do pełnej informacji do udzielenia naszym klientom pełne informacji
Proponowałbym rzeczywiście wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioskiem
O przeliczenie tego świata
Życzenia
W wypadku Kiedy minęło 5 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi ale zawsze każdemu naszemu klientowi
Przysługuje odwołanie
Do sądu wówczas pozostaje ta droga
Sądowa
Podkreślam my jako zakład ubezpieczeń społecznych więcej zrobić
Nie możemy
I to stawiamy kropkę Wojciech andrusiewicz rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dziękuję za rozmowę bardzo
A my wracamy Po krótkiej przerwie z trzecią częścią
Program o Zostańcie państwo z nami
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

Napisz komentarz
bCOHqtxz
bCOHqtwG
bCOHqtxG
bCOHqtxH