bCXyoCSs
bCXyoCSw
bCXyoCSA
programy
kategorie
bCXyoCSt
sez. 3, odc. 39

O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają...

rozwiń
Tranksrypcja:Mateusz Ratajczak Dzień dobry to jest program money to się l...
rozwiń
Człowiek który ma zadbać o rolników lub Przynajmniej tak
Obiecuję Witam serdecznie panie Sławomirze
No to skoro mamy rozmawiać o rolnictwie to ja muszę
Pierwszą że zrobi zna pan ceny
Ceny produktów
Rong na skupie sprawdził pan dzisiaj rano Ja sprawdziłem
Czy przyznam od razu wcześniej nie wiedziałem
Jestem producentem mleka także wiem ile kosztuje mleko
Ile mleko Ile kosztuje litr mleka
Moim spółdzielni mleczarskiej
A pozostałe produkty wieprzowina
Wołowina jabłka
Oto na przykład jeżeli rozmawiamy o wołowinie to
Podstawowe pytanie jaki jakości wołowina niestety dobrej jakości wołowina kosztuje droga
Jak ja patrzę na jałówkę
12 80
Cena w skupie Żywca po uboju
Tak jest cena powiedz mi średnia która obowiązuje w Polsce pozwala zarobić
Pozwala zarobić pod warunkiem że
Polityka państwa pozwoli rolnikom produkować
Tato wołowinę
I nie będzie powodować wzrostu cen produkcji
Dzisiejszy
2019 rok
Emoji
Susza z trądzik
Dzisiaj już się bo reklamy
1018 rok też susza
Powoduje jednak że mamy do czynienia ze wzrostem
Forma zakupu pasz
Automatycznie powoduje obniżenie
Rentowności produkcji Panie Sławomirze zaraz do tego dojdziemy bo najpierw musimy troszkę po wyjaśnię
Agro wiosna
Czyli mam rozumieć
Rolnicza przybudówka wiosny Roberta Biedronia
Robert Biedroń
Postanowiłem
Powierzyć mi zadanie budowania struktury Agro wiosnę jako ruchu wewnętrznego w ramach partii politycznej jasno zdefiniowanego
Ruchu w ramach partii
Polityczna
Robert Biedroń budują swoją partię dostrzegasz szeroko
Problematykę
Problemy Polaków również w obszarze rolnictwa jako ważnego elementu
Gospodarki narodowej od początku byłem bo nawet mile zaskoczony jako rolnik że
Kiedy
Paweł poszedł na pierwsze spotkanie
Sympatyków Roberta Biedronia właśnie dostrzeżony
Te problemy problemy rolników
Problemy obszarów wiejskich
Między innymi zdecydowały o tym że
Przyłączam się do tego ruchu
Ale nazwa chyba Pożycz ona troszkę albo przynajmniej była inspiracją Agro Unią
Pomiędzy wiosną rolnik Unią
Nie dostrzegam związku przyczynowo-skutkowego Natomiast jeżeli wiosna agrounia jeżeli mówiła przedrostki
Agro przedrostek Agro jest powszechnie 100
Stosowany i
Dostępne dla wszystkich
Wszystkich form działania
No dobrze panie Sławomirze to teraz konkrety
Co dla rolnika
Główny postulat postulat nr 1
Dupa przygotowała pakiet rozwiązań
Dla rolnictwa
Obszarów wiejskich
Wstępnie mam opracowany 10 po
Postulatów które
Będą batycze
Zmian strukturalnych broni
Skupiamy się nie tylko na kampanii wyborczej do europarlamentu jak jak również kampanii jesiennej
Przygotowaliśmy poważne rozwiązania nr 1
Tych rozwiązań
Jestem odpowiedzieć na problemy które
Z którymi konsument spotkał się w tamtym roku
Jakość żywności
Próby fałszowania żywności
Ta sama sytuacja powtórzyła się niedawno w Niemczech
Aż przykro wspomnieć
Ostatnie doniesienia
Co się działo
Instytutach badawczych
Ministerstwo Rolnictwa
Chcemy zaproponować społeczeństwo obywatelskie mu udział w procesie Zarządzania i kontroli produkcji żywności
Szybko byliśmy projekt ustawy który zakłada
Włączenie Organizacji Pozarządowych organizacji pożytku publicznego w system
Kontroli i Zarządzania
Produkcji żywności na całym
Na wszystkich szczeblach od gospodarstwa rolnego do sieci dystrybucyjnej
Zakładamy że organizacje pożytku publicznego organizacje społeczne będą miały prawo delegowania swoich przedstawicieli do
Udział w procesie kontroli
Czy przedstawiciele będą korzystać
Ustawowej ochrony
Przysługującej funkcjonariuszom publicznym i będą mieli będą mieli możliwość uczestniczenia w procesie razem ze służbą
Liczbami sanitarnymi weterynaryjnymi
Kontroli od gospodarstwa rolnego
Sieć dystrybucji ale Panie Sławomirze mam wrażenie że to nie jest propozycja dla rolników
Oczywiście że z rolników dlatego że rolnicy twierdzą że mają bardzo dobrej jakości
Tak nie to właśnie pozwoli nam to potwierdzić dlatego że ale to znaczy że tak nie jest
Bardzo dobrej jakości żywność natomiast my jako rodzice również rzesza my się w organizacje społeczne w organizacji
Pozarządowe
I w momencie kiedy uzyskamy ustawowe prawo do tego żeby delegować jako rolnicy swoich przedstawicieli na przykład do kontrolowania jakości w
W sieciach handlowych
Które sprzedają żywność
Z całej Unii
Lub ze świata
Będziemy mogli
Będziemy w stanie to będziemy mieli narzędzia do tego żeby oddziaływać na tych sieci żeby sprzedawana tam żywność w odpowiedniej jakości
Dlatego że będziemy mieli ustawowym możliwości
Uczestniczenia w kontroli jakości żywności
Tak naprawdę to narzędzie jest skierowane przede wszystkim do
Organizacje rolnicze
Żeby rolnik
Miał wpływ na to co się dzieje
Zakładach przetwórczych i żeby miał też wpływ na to co się dzieje
Sprzedaży w sieci detalicznej
Oczywiście też to prawo będzie przez
Gibać organizacjom działającym na rzecz
Zwierząt
Konsumentów zdrowia i życia
Znowu te organizacje również są żywotnie zainteresowany tym żeby w takim procesie kontroli
Uważam że dzisiaj społeczeństwo obywatelskie ma narzędzia i zaufanie społeczne do tego żeby
Uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli
Procesie zarządzania kontroli
Jakości
Żywności
Zwróćmy uwagę coś
Co się stało w ostatniej aferze
Która była prezentowana
Która dotyczyła uboju
Zablokuj czynnika społecznego
Ponieważ był
Przetwórca było
Służba sanitarna Reina
I co się okazało że tylko do pana że mówimy
Sprzedawane było mięso chorych krów które zdecydowanie nie powinno
I oczywiście Idę udział czynnika społecznego organizacji pozarządowych
Cieszą się w Polsce olbrzymim zaufaniem
Społecznym
W dużej mierze przeciwdziała oby takich incydentów bo
Przecież mówimy o incydent
Jasne Panie Sławomirze Ale co dla rolników
Oni mają takie problemy z susza
Oni mówią że mają problemy
Negocjacja
Sieciami handlowymi
Ostatni
Grosz oni mówią że nas
Chłopak dostają z
Za mało to nie dlatego że chcą żeby Jedzenie było oznaczone flagami krajów skąd
Chodzi żeby
To oznaczenie było pilnowane
Teraz dalej jabłka polskie
Niemiecki szpański
Ruszył pan redaktor bardzo ważny element który również jest bardzo
Istotnym momentem naszej kampanii wyborczej naszego programu to jest kwestia retencji wody
Proszę zwrócić uwagę że jako pierwsi
W Polsce jedyna partia polityczna w Polsce podnieśliśmy ten temat
Kilka dni temu z Robertem biedroniem złożyliśmy do ministra rolnictwa
Ardanowskiego raz
Do ministra Barczyk A pytanie gdzie jest
Program retencji wody w POZ
Był zapowiadany w tamtym roku w czerwcu
I go nie ma
Jest zapowiedź że będzie w tym roku i dalej programu nie ma
Jako pierwsza partia zwróciliśmy na ten problem uwagę a teraz to ważne
Nietoperze
Z punktu widzenia
Bezpieczeństwa Narodowego
Bezpieczeństwa żywnościowego Polski
Produkcja żywności otwarta w głównej mierze o wodę
A dzisiaj jako polska Mamy jeden z najgorszych
Najgorsze sytuację że chodzi o warunki hydrologiczne w Europie
A w Polsce nie rysowany jest żaden program atencji wody
Ja jako rozwiązanie No bo pytacie czy jest
Rząd nie robi
Ale to jak jechaliśmy przygotowaliśmy pakiet rozwiązań w tym zakresie po pierwsze
Abstrahując od tego programu którego nie ma
Zakładamy że
Program retencji wody powinien być włączony
System zarządzania kryzysowego
Zarządzanie kryzysowe
Realizuje również zadanie niemilitarnego
Zabezpieczenia kraju
W odniesieniu do zagrożeń
W tym również
Klęska
Żywiołowych
Wprowadzenie obowiązku nałożenie obowiązku na samorząd gminny powiatowy
Opracowania gminnych i powiatowych programów retencji wody
Jak również obowiązku prowadzenia
Z zadań
Spółki wodne dzisiaj samorząd gminny ma możliwość bycia członkiem spółki wodnej
Natomiast z tego prawa nie korzysta Dlaczego Dlatego że w budżecie państwa nie ma środków zapisanych na wsparcie Spółek Wodnych
Proszę zwrócić uwagę że w budżecie na rolnictwo
W 2019 roku
Na
Wsparcie ubezpieczeń rolnych mamy przewidziano kwotę 650000000 zł
Oczywiście ubezpieczenia Są bardzo
Ale w tym samym czasie na wsparcie
Spółek Wodnych w tym budżecie zabezpieczonych 40000000 zł i tylko
4.7 zł
Wojewodów 16 Wojewódzkich on weźmie
Nie chcę cię Przemek
Pieniędzy nie potrzeba więcej tylko trzeba w budżecie zaplanować racjonalną politykę w stosunku do
Niwelowania zagrożeń powodowanych przez suszę
Trzebaw
Przesuwać środki właśnie na budowę retencji na zabezpieczenie
Wody a Proszę zwrócić uwagę że
Czym bardziej rozbuduje my system retencji wody zmniejsza się ryzyko powodziowe
Ponieważ każdy zatrzymanie wody
W obszarze micro zlewni rolniczej
Na polu rolnicze powoduje mniejsze odpływ wody do cieków wodnych do rzek
I zmniejsza się ryzyko powodzi
Panie Sławomirze a inne propozycje
Przede wszystkim przecinek
Ja ciągle pytam o to
Co mówią rolnicy
Głównie z agrounii No bo ostatnio
Nie jest to
Kolejny bardzo istotny postulanci handlowe
Wiecie że pan jest jakieś rozwiązanie
Na negocjacje rolników
Albo na to
Pomysł że przynajmniej 50%
Produktów
W sklepie chodziło ze najbliższego regionu
Od rolników tutaj panie do każą dostrzegam pewne zagrożenie
Przede wszystkim
I powiesz mi się skupić na okres
Określenie jakości
Bo same przypisanie
Określ czy przypisanie flagi do
Do żywności Może Czasami ona się zemścić
Dlatego że w pierwszej kolejności
Powinniśmy określić jakość naszej żywności tutaj ja
Jakby moje pytanie do inspekcji
Handlowej artykułów rolno-spożywczych
Ja nie słyszałam w przeciągu ostatnich kilku lat jakiegoś poważnej analizy tej inspekcji
Stosunku do jakości żywności jaka w Polsce
Sprzedawane
Czy najpierw chciałbym określić jakość żywności a dopiero później do potwierdzonej jakości żywności w polskich produkowanych
To przepisać flagę Narodowa
Ale nieważne cały czas mówimy że Polska
Jest dobre
Ma dobrą jak
Wszystkie incydenty co to potwierdza najpierw Potwierdź mi tylko marginesem
Dlatego Potwierdź mi jak jakość
Potwierdź mnie badaniami naukowymi
Odpoczynek
Również kontrolą i dopiero określimy Tą flagę bo bo i W innym przypadku
Tworzymy zagrożenie że
Złej jakości żywność zostanie oznaczona polską flagą i wf-ie wyjdzie to po prostu najafi to nie wiem czy rolnicy chętnie
Zagłosują na osoby
Więcej kontroli
Panie doktorze tnie
Chodzi o to żeby było więcej kontroli my jako rolnicy produkujący dobrze dobrą żywność chcemy żeby jakoś inaczej żywność
Chyba potwierdzona
A jak inaczej
Jak nie
Certyfikowanie
Poprzez ale prawda nie są jeszcze inaczej Pan powiedział że jest producentem mleka to znaczy że ma pan na rynku konkurencja która produkuje
Gorszej jakości
I lepiej po prostu zarabia
Bo może sprzedawać tanie i więcej
Widzę że tak mamy możliwość
Wprowadzania
Mleka spoza krajów Unii Europejskiej
Proszę pamiętać że nie ma już limitowania
Mlecznych Natomiast co jest najważniejsze
W Polsce system kontroli jakości mleka jest tak zaawansowany że jestem 100% przekonany
Że w Polsce Mleko jest jednym z najlepszych
Jakościowo w Europie
Tylko
Pokaż mi to
Pokaż mi nie tylko flagę narodową przy tym leku ale pokaż mi
Porównajmy to mleko z mlekiem francuskim niemieckim
I pokaż mi że jest produkowane z lepszych paszy jest lepsza jakość
I wówczas to znaczy my to symbolem
Flagi biało-czerwone
Co naprawdę potwierdzi jakoś
Czyli
Nakłania do tego żeby ich w kierunku
Potwierdzenie jakości
Biało-czerwoną
Flaga
Panie nie śpij
Czemu koty rosyjskie embargo
To też jeden z post
Oczywiście to jest problem który z którym dzisiaj rządzący raczył
Uważają że
Zamykają oczy
Ale porównajmy jednocześnie to do
Dope
Kupowania węgla
Z rynku Rosji
Prawda czy dzisiaj mamy
Z jednej strony mBank embargo na żywność Polska
I możliwości
Sprzedawanie na rynku
Rosyjski z drugiej strony kupujemy węgiel
Co ciekawe z Donbasu
Ale to jutro w takim razie pytanie jest wprowadzić embargo na węgiel rosyjski
Czy negocjować
My musimy nazywa sarmackie żywności na tamte
Musimy negocjować zagłosować rynki
I aspekty polityczne
W których się różnimy z federacją rosyjską
To jest jedno natomiast
Handel i
Sprzedaż
Żywności to jest
Ile pan redaktor pozwoli chciałbym też jakby
Zwrócić uwagę na jeszcze jeden element naszego programu który jest bezpośrednio z
Będziemy proponować
Uznanie w produkcji zielonej energii w oparciu o gospodarstwo rolne i potencjał
Gospodarstwa rolnego jako element produkcji rolnej
Zamierzamy zredefiniować
Pojęcie produkcji rolnej
I zaproponować że produkcja zielona wytwarzana na polu
U rolnika
Na jego dachu budynku nie będę
I w oparciu o potencjał całego gospodarstwa rolnego jest produkcją rolną cały plan na tym zyska
Rolnik po przede wszystkim
Będzie zainteresowany produkcja zielonej energii nie będzie tracił dopłat
Obszarowych
Ponieważ nie będzie musiał wyłączać
Użytków rolnych
Płatności obszarowych
I co ciekawe będzie mógł
Sprzedawać nadwyżkę i otrzymywać za to
Aleksander
Mali rolnicy
W Polsce jest najwięcej
Pójdą oczywiście tak moje wstępne
Analizy zapytań wskazują że zainstalowanie mikroinstalacji
Na przykład fotowoltaicznej
40
Kilowat a 30 kW
Średnio w gospodarstwie rolnym pozwoli osiągnąć rolnikowi jeżeli nadwyżka to energii byłaby z
Sprzedawana
Do ogólnej sieci dochód w granicach 1000 2000 zł miesięcznie co dla takiego gospodarstwa średniego jest
Dochodem który
Może zdecydować o tym czy zainwestuje 100 czy 200 tysięcy w taką mikro
Instalacja państwo mi że ostatnie wątki
Agro wiosna
Spotka się zagroniu
Oczywiście jesteśmy gotowi do debaty zarówno zagrał nią z panem ministrem ardanowskim ci z każdą inną partią polityczną dlatego że muszę
Debaty to znaczy zaprosili
Będziemy rozmawiać czy jesteśmy tylko gotowi czekamy
Ktoś nas zwróciliśmy się do telewizji akurat jako kandydat
Z okręgu nr 3 województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie
Swoich oponentów
Jak również do oddziałów regionalnych telewizji publicznej o zorganizowanie debaty tylko i wyłącznie dotyczącej
Rolnictwa i mam nadzieję że
Zarówno komitety wyborcze jaki telewizja odpowiadam pozytywnie Jeżeli pan redaktora czy pozwolił na sam koniec
Ostatni jeden
Również z ważnych elementów
Zamierzamy zrównać
Status gospodarstwa rolnego ze statusem mikroprzedsiębiorstwa
Uważam że dzisiaj największym ograniczeniem
Na obszarach wiejskich jest ograniczenie możliwości Rozwoju Przedsiębiorczości
Dzisiaj jeżeli ja jako rolnik to prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzę jedną ewidencyjna gospodarstwo równego 2
Ewidencja VAT dla
Działalności pozarolniczej a rozliczam się w jednej deklaracji
Vat-7
Co jest absurd absolutnym absurdem uważamy że
Jeżeli rolnik chcący prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą
Spełnia kryteria mikroprzedsiębiorstwa to znaczy obroty i zatrudnienia do dziesięciu
Osób będzie mógł prowadzić tą działalność tylko w oparciu o REGON gospodarstwa
Różne
I to stawiamy kropkę Sławomir Gromadzki wiosna Roberta Biedronia Dziękuję za rozmowę
Doktorze i dziękuję pa
A my wracamy za
Za chwilę Zostańcie państwo z nami
Już jesteśmy to jest program money to się liczy a ze mną Mateusz Żuchowski WP Moto Cześć dzień dobry
I porozmawiamy o tym jak przygotować się do sezonu wakat
Innego i ja wiem że dopiero Zakończ
Na majówkę
Trzeba było wrócić
Do pracy ale za miesiąc zaczynają się wakacje prawie za miesiąc
Nie wiem Chyba warto o tym porozmawiać na początku po prostu
Jak przygotować się do
Że tak naprawdę moment kiedy ten drugi wyjazd Już się zaczyna jest
Trochę za późno do tego żeby myśleć o jakimś większym przygotowaniu tego samochodu
Myślę że tak naprawdę poza takim
Podstawowym
Przygotowaniem czy
Sprawdzeniem
Poziom oleju
Czy poziomu płynu chłodniczego niewiele już się da w tym momencie zrobić więc zalecałbym raczej
Otrzymywanie samo
Stanie technicznym
Cały rok
Zwróć bym tylko uwagę na kwestie o której często kierowcy
Zapominają czyli
Sprawdzenie kiedy
Kończysz się
Badanie techniczne
Śmieszne samochodu oraz ważność
Bo to jest często o tym
Przypadek kiedy
Za granicą
Docisnąć
Tak A często zagranicą kiedy szczególnie kiedy pokonują dłuższe dystanse na przykład tak samo może się okazać że Kończy nam się
Okres w którym powinni
Mieliśmy zrobić przegląd samochody jeść
Jakie są jeszcze na gwarancji
To może być bardzo opokanem
Skutkach jeśli nam
Jesteśmy
Na przykład na wyjeździe we Włoszech i się okazuje że mamy
Czekaj jeszcze 200
Kilometrów a potem
Gwarancja na
Na przykład na skrzynię biegów
Zazdroszczę temu
Opłacalne
Głownia finansowe
Może to zaboleć zwłaszcza płacąc w euro
No dobrze
A co nam grozi
Jedziemy
Nie mamy tego
Rozumiesz jest spory problem
Jak złapie nas Poli
Policja narty
Typową rutynowo
Kontrolę tak tak oczywiście
Tutaj mamy są przepis
Przepisał będzie tak samo jak w Polsce czyli odkrycie mamy mamy spory problem więc
W tym momencie
Rzeczywiście rakonia bym do tego żeby
To badanie
Sobie pamiętać o tym że muszę kota
A jeżeli chodzi o wyposażenie
Co muszę mieć samochód
Na razie może dla Polski
Chyba że nie ma różnicy auto zaraz wyjaśnimy co muszę mieć samochodzie żeby nie dostać mandatu
Tak naprawdę Jedyne co w tej
Fifi normują się
Przepisy to jest
Obecność
Trójkąta ostrzegawczego
I gaśnicy
Tutaj Kolejna rzecz
O której wielu quiero
Zapomina to znaczy
Homologacja tego trójkąta
Ponieważ także
Hologram na
Na tym urządzeniu
A także ważności gaśnicy
Ponieważ gaśnica
Także traci swój
Swoją ważność
Warta czas
Sprawdzacz Ana
Ale to dobrze rozumiem że nie każdy trójkąt
Supermarkety albo gdzie
Szczepan nie wiadomo gdzie jest
Odpowiedni lepiej to sprawdzić ale lepiej to sprawdzić
Tutaj często trójkąt
Teraz także na wyposażeniu nowych
Samochodów więc tutaj w tym
Przypadkiem się nie martwię Ale jeżeli musi
Spać we własnym zakresie
Na pewno trzeba
Tam jest natka
Dobrze a inne rzeczy
Apteczki kamizelki
Zapasowe żarówki
Zestaw kluczy
O tym w Polsce przez cały czas się rozmawiam
Ministerstwo myśli
Przygotowuje się do wprowadzenia
Przepisów ale to
Przez cały czas nie jest
Rzecz w Polsce prymas Kowale jest obowiązkowa w innych
Krajach
O czym należy pamiętać za granicą ale też nie do końca
Tutaj Ciekawa sprawa o czym
Też wielu kierowców
W Polsce i daje się
Tutaj
Łapać na
Propozycje policjantów
Z innych krajów które są nie zawsze
Prawem
Mianowicie w Polsce
Obowiązują
Pewne wymogi Cent
Samochodu ile ustaliliśmy tak i gaśnica trójkąt
Obowiązuje nas także za granicą
Jeżeli jesteśmy
W krajach europejskich
Obowiązuje nas
Wiedeńska
Gorochu
I wedle
Tego wedle tego
We wszystkim
Jak europejski
Możemy jeździć tylko zupa
Marzeniem
Które jest wymagane w
W Polsce pod warunkiem a ciebie
Że samochód jest zarejestrowany
Także jeśli jakiś policjant ze Słowacji
Będzie wymagał od nas na
Żarówek Czy policjant z Niemiec będzie
Wymagał kamizelkę dla
Należy się
Na ten
I myślę że to
Pomaga
Wydaje mi się że powinno pomóc ogólne zalecenie jest takie żeby na pewno nie przyjmować mandatu
W takim momencie ponieważ to już
Oznacza przyznanie się do winy i potem
Podkręcanie samej
Sytuacji Na pewno
Mniejsze
Tutaj wydaje mi się że tak najefektywniejszym drogą iść Już dochodzi do sytuacji ekstremalnej ponieważ
Myślę że to są
Skrajne
Sytuacje
Daj się w tym momencie najlepiej było na przykład wróć
Wrócić się do konsulatu po
Polskiego telefon
No to już takie
Kielce Skrajna wypadek
Ja tylko chciałem na wakacje pojechać odpocząć a ty będziesz
Wizyty w konsulacie że jednak to zawsze jest sprawniejsze rozwiązanie niż potem rozprawy sądowe który
Bo ja się tak mówi
Mówimy to jest
To są wysokie kwoty i nawet na Słowacji to
Tutaj na p
Zalecałbym
Możliwość
Porozumienia się z policjantem w sposób ugodowy i
Załatwienie
Sprawy Bez
Żadnych konsekwencji Dobra to w takim razie taka scenka rodzajowa jadę już na te
Wspomniane wakacje Bardzo się
Cieszę Jestem zatrzymany dokąd
Jak się zachowa
Denerwować się walczyć
Czytam o swoje próbować szarpać
Czy jednak
Bardzo na spokojnie spróbować
Przedstawić argumenty
Twoje konwencję
Wegańsko myśl
Wielu
Językach ten przepis
Przepis jest wyjaśnione więc
Nie powinno być problemu dla tarcia
Felicjan
Nawet jeśli
W internecie wyszło
Pokazać
I wydaje mi się że to pa
W pełni
Choć Akurat pewnie Zgadzamy się że
Samochodach Myślę że tak napełniamy mieć bo to tak zawsze a takiego świętego spokoju a także dla własnego bezpieczeństwa
Na pewno warto pomyśleć o tym dodatkowym wyposażeniu w samochodzie
Czyli właśnie przede wszystkim aptece apteczce
Kamizelce odblaskowej
W wielu krajach rzeczywiście te żarówki są także wymagane i tutaj żeby uniknąć tak
Sytuacji
Ekstremalnych można te żarówki ze sobą wozić Chociaż trzeba pamiętać że wiele nowych samochodów jest wyposażonych w światła ledowe a
Albo ksenonowe No i tutaj jakby ruch sami nie wymieniłeś to ale to jest to zupełnie inny problem dobrze
Że chodzi o takie wyposażenie
No zupełnie dodatkowe
Bagażniki na przy
Przykład rowerowe
Myślę że to jest akurat temat teraz bardzo na czasie ponieważ zbliża się ten okres wakacyjny kiedy
Będziemy tak chcieli rowery wozić ze sobą
Wiele osób przestrasza zdecyduje się na wożenie rowerów w bagażniku w środku samochodu
Nie jest to taki do końca zły pomysł
Ponieważ
Chodźmy dzięki temu oni
Tniemy
Wszelkim warunkom atmosferycznym które mogą wpłynąć na rower No ale wiadomo że to nie jest
Rozwiązanie do końca
Bezpłatne
Przede wszystkim ponieważ Apache
Często dymać przednie koło i także Mam ograniczoną przez 3
W samochodzie więc pojawiają się przez cały czas różne nowe typy bagażników
W tej chwili możemy rozróżnić trzy główne czyli bagażniki dachowe bagażniki montowane na tylną klapę bagażnika oraz
Bagażniki na hak holowniczy
Ja osobiście Kultury wybrano właśnie ja bym osobiście polecał bagażniki na hak holowniczy
Ponieważ są one bardzo łatwe do montażu najszybciej można zamontować ten rower najwygodniej ponieważ nie trzeba go nigdzie podnoś
Właśnie trzeba się z nim nocować
A także co bardzo ważne nie utrudnia on dostępu do bagażnika tak jak robi to
Bagażnik mocowany na klapę ponieważ
Po prostu
Haka holowniczego można te rowery odsunąć otworzyć to
Klapę
I tym sposobem
Przez cały czas dostęp do bagażnika co myślałaś szczególnie dla rodziców z małymi dziećmi jest może być i 100 tak może być
A a a jeżeli chodzi o zakres cenowy
Jak nie wiem nie da się naciągnąć tam
Te bagażniki Rzeczywiście są trochę droższe
Jeśli chodzi o zakres cenowy zawsze to jest sytuacja że mamy coś za coś
Ponieważ każdy z tych typów bagażników zaczyna się od kwoty powiedzmy
300 400 zł a nawet mniejszej nawet 100 zł jeśli mamy do czynienia z pojedynczym mocowaniem na
Bagażniki na dach
Możemy dojść do kwoty 2000
Boki po 3000 zł
Tutaj jest
Oczywiście kwestia naszego komfortu ponieważ przy tych tańszych bagażnikach okazuje się że ich mocowanie trwa dużo
Dużej samego bagażnika oraz roweru na ten bagażnik
Częsta kazuje się że do zamocowania tak
Takiego urządzenia potrzebują do
Narzędzie które nie zawsze mamy
Więc
Tutaj tak naprawdę jakby nie ma się za bardzo jak
Dać oszukać
Kto to jest kwestia tego dodatkowego komfortu
Więc jeśli jesteśmy gotowi na to żeby poświęcić dodatkową godzinę na zamontowanie
Roweru To wtedy ten tańszy bagażnik nam zupełnie wystarczy Ja bym tak samo jeszcze tutaj tylko zaznaczył że
Bagażniki
Z aluminium nie zawsze są lepszym wyjściem ponieważ są mądrzejsze ale w przypadku
To jest tańsze bagażnik
Aluminium to wtedy on jest po prostu z gorszego materiału i
No właśnie chciałem pytać o
Tak jadę za kim
Kim z rowerami na bagażnik
Kocham to
Rękę na sercu że szybko może wyprzedzać czy tak naprawdę jak poprawnie w bagażniku
Zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa
2 ale tutaj dochodzi jeszcze kwestia rzetelności samego
Kierowcy
I odpowiedniego zamontowania więc tutaj po raz kolejny Ale ty ufasz jedziesz z jakimś
U was zdarzyły zdarzyły mi się sytuacje
Kiedy rower
Przy dachu przede mną spać
Przed mój samochód Zdążyłem wyhamować
Ale no rzeczywiście zostanie pewna trauma
Tak zostanie pewna trama wydaje mi się kierowcom którzy mają bagażnik na dach i na przykład zapomniał o tym kiedy
Wjeżdżają do
Garażu
I takie sytuacje tak że się znajoma zostajemy robić
Mateusz ostatnia kwestia fotoradary
Tak w Polsce
Są jakieś plany większego montowania No to
No to tak teraz akurat bardzo szerokie plany ponieważ w przeciągu najbliższego pół roku
Odbywają się
Konsultacja
Transportu Drogowego
Który inspekcji transportu drogowego
Który ma dostać się wytyczne lokalizacji
100 nowych
Fotoradarów na terenie Polski w przeciągu roku około 100 tych fotoradarów będzie zamontowany
I to jest nadal jednak
Skuteczne ponieważ Badania wykazują że tam gdzie pojawiają się
Fotoradary liczba wypadków się zmniejsza a w Polsce
Przez cały czas się zwiększa
Ponieważ w pierwszym kwartale
Tego roku doszło do 20% więcej wypadków
Analogiczny
Poprzednik więc
Te fotoradary
Mimo że na pewno nie jesteśmy zadowoleni
Z tego że się stawiają jako ten wewnętrzny kierowca wziewna zbudzi
Że jednak to jest trochę dyskomfort
Ale to jest rozwiązanie które należy
Przepraszać
No i Europa również
Tak stosuje i tutaj jeszcze jeśli chodzi o Europę zauważył bym jeszcze jedną grę
Dysproporcja
A tego co mamy
W Polsce
Mianowicie
Wysokości
Mandatów ponieważ w Polsce przez cały czas od wielu lat tym
Maksymalny mandat wynosi
500 zł to jest 13%
Średniego wynagrodzenia
Pasta trzeba pamiętać na przykład że we Włoszech Wielkiej Brytanii
Eten maksymalny mandat może mieć
Wysokość 130
140 praca
A więc proporcjonalnie są to mandaty dziesięciokrotnie
Daj mi się tutaj też w dużej mierze
Leży problem
Polskiego
Czy jadąc na wakacje też
Że jednak przepisowo
Patrz nie
Tak tak tak ponieważ na 2:13 docierania tych mandatów
Radar do Polski jest teraz większa 8 sam też się przekonałem
I nie da się uniknąć i na tym na tym kończymy Mateusz Żuchowski WP Moto Dziękuję bardzo za rozmowę
A na dziś to już wszystko ja zapraszam na kolejne programy mamy Tosi czy Mateusz Ratajczak Dziękuję do zobaczenia
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)
bCXyoCTr
bCXyoCSy
bCXyoCTy
bCXyoCTz