bGyaomGI
bGyaomGM
bGyaomGQ
programy
kategorie
bGyaomGJ
Money.pl

Money. To się liczy

sez. 4, odc. 80

O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają...

rozwiń
Tranksrypcja:Mateusza ten dzień dobry to jest program money to się liczy ...
rozwiń
2020 rok dla polskiej gospodarki dobry bardzo dobry średni czy może pas
Jakie perspektywy
Dom
Myślę że to jest
Określenie
Najbardziej adekwatne do najbardziej prawdopodobnego scenariusza no to jakie jest najbardziej prawdopodobne
Dlaczego to jest
Dobry bo nie będziemy
Tak jak w ostatnich dwóch trzech latach rosnąć ponad
Drozd
Niestety się unormuje to nie będzie
Nawet ponad 5%
To będzie coś
3 4% wzrostu czyli to to jest taka normalna
Gospodarki takie są
Tak zwanego potencjalnego czyli normalnego wzrostu to znaczy do tej pory rośliny zawsze
Może nie za szybko właśnie
Mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją że Polska rosła
Szybko najszybciej w Europie
A jednocześnie w zaskakujące nie narastały żadne nierównowagi
Dlatego określiliśmy scenariusz gospodarcze
Mianem go Deluxe ikona
Gosp
Rośnie
Obecnie równowag teraz wracamy do no
Słabszy wzrok
I No niestety Wydaje mi się że też sporo ma nierównowaga mi ta która będzie najbardziej bolała przecięte
Kowalskiego to
W tym roku to dość wysoka
Na jakim poziomie jakim poziomie wzrost jakim poziomie inflacja i dlaczego taka inflacja akurat
Wzrost Myślę że 3537
Procent
Prognoza
Zgodnie
Potencjał
Idą absolutnie nie będzie zły wynik to oznacza że warunki na rynku pracy pozostaną niezłe wzrost płac
Przy podwyżce płacę minimalną
Będzie nadal na poziomie 78
Ile procent zatrudnienie będzie rosło zwolnienie Ale nie dlatego że jakoś dużo
Słabszy będzie popyt na pracę będzie słabszy
Wypełnienie będzie rosło
Głównie ze względu na ograniczenia tonażowe co to dlaczego tak inflacja szczególnie na początku roku
Będzie rosła
Szybciej
Miesiąc
No to płynie to znaczy wpłynął na to że gównie
ICN regulon
Czyli
Quad
Podwyżki Targ
Cena energii
Przynajmniej niektórych
Dla niektórych spółek
Do tego na przykład wzrost opłat za
Śmieci
Być może w jakiejś nie
Inflacja
Od przyjęcia prawa wodnego na
Na szczęście w ten
Sen
Będzie
Przejściowe to będzie jednorazowy wzrost cen on na początku
Spowoduje
Wzrost inflacji
W okolicach
Może nawet powyżej
Powyżej górnej granicy
Dopuszczalny hot
Prawy
Ale w dalszej części roku
Inflacja powinna nam odpuścić zaraz do tego dojdziemy i do cen prądu i do innych skutków należy
To jest coś na co z reguły konsumenci zwracają najbardziej uwag
Na szczęście żywność przestała drożeć tak mocno
Byliśmy w
A jaka perspektywy w czasie 2000 W trakcie 2000
Roku
Drożeć teraz
Pokaż niestety
W Orange pod koniec roku możemy według mnie Zobacz
A nie masz zerową dynamika
Żywność może
Przyszłego roku
Przynajmniej jakaś dobra jedna informacja pani
Mówi pan że wzrost gospodarczy na poziomie 3.5 do 37%
PKB ale sam prezes PiS Jarosław Kaczyński
To się mu nie często zdarza mówi że idzie spowalnia
To jak
Myślę że że po prostu wszyscy zdają sobie
Sprawy z tego co się dzieje na św
2019
Jest najsłabszy
Pod względem wzrostu gospodarczego
Na świecie rokiem
2009
Włącz mi jeszcze tego kryzys
Mamy zsynchronizowane globalne spowolnienie No i nie dziwne że zaczynamy to
W Polsce z dużym opóźnieniem bo jesteśmy z różnych względów mocno odporni
Co się dzieje
No i na świecie ale jedna
Zaczynamy
Odczuwać przede wszystkim trwająca już 6 kwartał
Spowolnienie czy wręcz stagnację w
Jakoś to się odbija na
Tak to się odbija na spowolnienie Masza
Eksportu i pośrednio też na ograniczeniu pobytu na
Przynajmniej w
Niektórych
Traktorach
No ale to ograniczenie zapotrzebowania na pracę to znaczy że te branże it sektory powiązane na przykład
Z kontrahentami z
Nie będą po prostu zatrudniać i nie będą Invest
Czy może będzie gorzej To znaczy że one będą się z
Skoro tam jest
Że na pewno będą takie firmy które będą miały na tyle poważne problemy że będą ogra
Wartość inwestycji będzie spadać a
Średnia w gospodarce
Odczujemy tylko spowolnienie wzrostu wzrostu zatrudnienia i spowolnienie wzrostu
Inwestycja zatrudnienie na dobę dorosły a lewo
Niż poprzedni
Rewelacyjny
Panie Piotrze inny temat zrównoważony wody
To już tylko marzeń
No ja myślę że to
Niepotrzebnie za dużo takiej trochę upolitycznione i dyskusji wokół tego dla mnie nie ma znaczenia czy będzie
Ale deficyt budżetu państwa na poziomie 5 miliardów złotych to jest jak sobie przypomnimy deficyt jest
Pięciu 10 lat
Znikoma
Czy będzie to 0
Będziemy
W przyszłym roku
Najprawdopodobniej na
Historii
To budżetu państwa
Najprawdopodobniej
Deficyt całego sektora
Publiczne a więc można powiedzieć że
Nasze finanse publiczne
Są przygotowane na
Potencjalnie dłuższe poważnie
Spowolnienie
Na świecie i w Polsce
Przestrzeń do tego żeby w razie potrzeby
Stymulować gospodarkę Ale z drugiej strony w politykę drugiej strony Panie Piotrze są kraje które pokazują że można mieć takich
Łyżka budżetowa
No i można mieć to dla
Można mnie zawstydzać jednak można
Pod warunkiem że się nie inwestuj
Post mamy jedne z najwyższych w Europie względem
Rozmiarów PKB inwestycje publiczne gdybyśmy
We wszystkich krajach Unii
Zrównali inwestycje publiczne
To okazuje się
Polskie saldo fiscal
3:00 najlepsze w Unii Europejskiej mielibyśmy trzecią największą nadwyżkę
Skala
Oczywiście możemy zrezygnować
Części wydatków socjalnych możemy zrezygnować ze wszystkiego
Publiczne które poprawiają
Struktura wnosząca
Przeczenia
W drugim okresie
Mielibyśmy
Nadwyżka fiskalna od tylko
Jeżeli mam
Na tyle wysoki wzrost gospodarczy nominalny że przy tym umiarkowanym niewielkim deficycie
Długo dopóki
PKB
To znaczy
Stabilność światło publicznych jest zachowana i nie ma sensu nadmiernie
Poprawiać
No to po co była to
Po co było mówić o tym dlatego że to cały czas
Dlatego że to cały czas Według mnie jest sytuacja nie spotyka
Jeżeli wzrost gospodarczy nie rozczaruje
Jeżeli inflacja nie będzie niższa niż ją w tej chwili prognozuje to moim zdaniem
Możliwe
Okaże się
Zero
Panie Piotrze Skoro mówi pan że rok 2020 będzie rokiem niestety dużej inflacji No to moje pytanie naturalne jest o podnoszenie stop
Czyli to co ją interesuje Credo
Musimy pamiętać że cel
Centralnego cel inflacyjny to
Pół procent
Z czarnym pasem
Odchylenie
2 reakcje
0
2
0
Podziel się
bGyaomGL
Komentarze (0)
bGyaomHH
bGyaomGO
bGyaomHO
bGyaomHP