bDatAVas
bDatAVaw
bDatAVaA
programy
kategorie
bDatAVat

Największe targi kolejowe w tej częściej Europy. Przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu

Dyskusje eksperckie podczas Trako zostały zdominowane przez tematy wykluczenia komunikacyjnego i miliardowych inwestycji na kolei. Na spotkanie zjechało kilkuset wystawców z całej Europy i tysiące zwiedzających. Choć mamy XXI wiek i należymy do grona najbardziej rozwiniętych państw świata, wciąż część kraju została pozbawiona komunikacji publicznej. Bez własnego auta nie sposób dostać się do szkoły, pracy, lekarza czy urzędu. Trako to miejsce, gdzie Grupa PKP mogła szczegółowo opowiedzieć o inwestycjach. To 76 mld zł na modernizację 9 tys. linii kolejowych i budowę nowych peronów, 7 mld zł na remont i kupno nowych pociągów, czy modernizacja i budowa 189 dworców. Tysiące zwiedzających interesowały również premiery nowych pojazdów od polskich producentów taboru. Publiczność mogła zobaczyć na przykład pierwszy polski pociąg hybrydowy – z napędem elektrycznym i spalinowym, a także nowe elektryczne zespoły trakcyjne, które już niedługo będą wozić pasażerów w...

rozwiń
Tranksrypcja:Jesteśmy w Gdańsku na kolejowych targach TRAKO,...
rozwiń
to największa tego typu impreza w Polsce i druga co do wielkości w Unii Europejskiej.
Do Gdańska zjechało się kilkuset wystawców
z całego kontynentu, żeby rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami,
sprawdzić, co w branży piszczy.
Wykluczenie komunikacyjne jest problemem społecznym, jest problemem, który musimy rozwiązywać.
Blisko 100 sołectw
jest wykluczonych komunikacyjnie.
Jest duża liczba mieszkańców, którzy po prostu nie mogą korzystać
ze sprawnego transportu zbiorowego.
i naszą rolą jest,
aby ten transport zbiorowy zapewnić.
Jednym z założeń krajowego programu kolejowego
jest po pierwsze 9000 km torów do modernizacji,
ale również budowa
kilkuset peronów.
W tej chwili już mamy
zmodernizowanych ponad 500 peronów,
sto kilkadziesiąt peronów w nowych lokalizacjach,
bo to o tym warto mówić: budujemy nowe perony, nowe przystanki,
i tak jak wspomniałem o Warszawie, ale takie przystanki powstają w Lublinie,
w Białymstoku, Olsztynie,
powstają na Śląsku. Wymieniliśmy już 3500 km torów,
wymieniliśmy już
2500 rozjazdów.
Zmodernizowaliśmy już ponad 200 obiektów,
wiaduktów, ponad 100 wybudowaliśmy nowych w tej perspektywie
przez likwidację skrzyżowań w poziomie szyn.
Budujemy skrzyżowania wielopoziomowe,
co poprawia bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i kołowym.
Chcemy, żeby nasze pojazdy
były pojazdami przyszłości.
Czyli uwzględniały wszystkie oczekiwania pasażerów,
żeby były wyposażone w WiFi, żeby były gniazdka do ładowania
sprzętów mobilnych,
żeby również była dobra obsługa pasażerów,
czyli podnosimy kwalifikacje
naszych drużyn konduktorskich,
wyposażamy
w coraz nowocześniejszy sprzęt.
Niedługo będą nasze drużyny posiadały nowoczesne terminale mobilne.
To jest inwestycja przyszłość.
Spółka PKP Intercity z każdym rozkładem jazdy
uzupełnia
oczekiwania pasażerów.
Dzięki temu, że PKP PLK
otwiera nam linie, my możemy w tym momencie
znaleźć się na tych odcinkach. W zdecydowanej większości projektów, które realizujemy,
rozmawiamy wspólnie ze spółką PKP S.A.,
chcemy tak to realizować, pewnie
nie we wszystkich projektach uda się to w tej perspektywie,
ale w następnych to będzie
zgrane w stu procentach, że tam gdzie my modernizujemy stacje,
modernizowany jest dworzec
i odwrotnie.
Teraz jesteśmy aktualnie na
etapie modernizacji lub budowy
189 dworców.
To jest największy w historii
PKP
projekt dworcowy.
Do 2023 roku
1/3 dworców zostanie w ramach tego programu zmodernizowana.
Na niektórych stacjach, które budujemy całkowicie od nowa
Instalujemy panele fotowoltaiczne,
pompy ciepła,
odzyskujemy deszczówkę,
po filtracji dalej ją wykorzystujemy. Ponad połowa naszych dworców to są obiekty zabytkowe, więc musimy się wpisywać
w tą granicę, którą wyznaczy konserwator. Oczywiście tam też instalujemy
windy
pochylnie, takie
urządzenia, które muszą
zapewnić standard obiektu
użyteczności publicznej.
No taką nowością, którą
stosujemy
zaraz przy dworcu są na przykład stacje ładowania samochodów elektrycznych.
Mamy zidentyfikowane dzisiaj
10 obiektów.
Program jest w trakcie realizacji.
Dzisiaj średnia ilość terminali
na 100 km linii
jest dwu-, trzykrotnie niższa niż
w krajach Europy Zachodniej,
także tutaj jest duża szansa,
żeby tą część zintensyfikować,
ponieważ rozwój gospodarczy
dotyczy każdego
polskiego regionu
i tam dowożenie ładunków towarów
w tym przypadku
szczególnie towarów kontenerowych,
ładunków, które są dystrybuowane już
do docelowego klienta
powoduje rozwój zrównoważony wszystkich części
kraju.
Projekt dotyczący integracji,
poprawy
dostępności towarowej
Polski jest dla nas
bardzo ważny, ponieważ widzimy duży potencjał wzrostu
ładunków przewozów, jak wspomniałem rozwoju gospodarczego rozwoju
również regionalnego.
Dzisiaj
szczególnie w tym zakresie inwestujemy w możliwości przeładunków,
także na pewno to wpływa na rozwój
nas,
gospodarki polskiej i poszczególnych miejscowości, regionów.
Nowy program "Kolej plus", który po tym, jak rząd przyjął
projekt ustawy o zmianie transportu kolejowego
też będziemy mogli
położyć do prac
ministerialnych, rządowych, konsultacji społecznych,
program,
z którego będą korzystać
samorządy,
które
są organizatorami transportu zbiorowego
w taki sposób, aby
odbudowywać albo
ulepszać istniejące linie kolejowe, które są zdegradowane.
Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.
Nie dotrze do każdej najmniejszej miejscowości, ale powinna
stanowić podstawę
układu transportu zbiorowego.
Kolejowe targi Trako trwały 4 dni.
W tym czasie dużo było rozmów o inwestycjach, kolejowym wyrównywaniu szans
oraz wykluczeniu transportowym.
Za rok branża kolejowa spotka się na targach Innotrans w Berlinie, a za 2 lata ponownie zawita do Gdańska.
1 reakcja
0
1
0
Podziel się
Komentarze (0)
bDatAVaF
KOMENTARZE
(0)
bDatAVbr
bDatAVay
bDatAVby
bDatAVbz