programy
kategorie

Orlen dostał zgodę, Agora nie. Szef UOKiK: "zupełnie inne transakcje"

- To są zupełnie inne transakcje. Łączy je tylko to, że podmiot kupujący był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych - mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Gość programu "Newsroom" tłumaczy w ten sposób zupełnie odmienne decyzje, które wydał w sprawie przejęcia Polska Press przez Orlen oraz kupna Eurozetu przez Agorę. W pierwszym przypadku prezes UOKiK problemu nie widział, w drugim już tak. M.in. na tę niekonsekwencję zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, który w ten sposób argumentował swoją skargę do sądu ws. przejęcia Polska Press. W ubiegłym tygodniu sąd przyznał mu rację. Chróstny tłumaczył, że w przypadku Agory kupujący jest już obecny na rynku radiowym. Orlen zaś na rynku prasowym obecny dotychczas nie był. Stąd różnica w werdykcie szefa UOKiK.

Tranksrypcja:Panie prezesie, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje jeszcze...
rozwiń
kupować Polska Press, ale Eurozet nie może być kupiony przez Agorę, bo taką decyzję pan wydał.
To tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że mówimy o całkiem dwóch innych transakcjach. Nie mam na myśli podmiotu. Formalnie
w obu przypadkach jedyne co łączy to jest to, że podmiotami były podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Natomiast
w jednej transakcji mówimy o Agorze, która była obecna i
jest obecna na rynku mediów, jeżeli chodzi o nadawcę radiowego, kontroluje między Radio
Zet, ale też szereg innych stacji, i dlatego jest już obecnym, jest numerem wówczas i na chwilę
obecną pewnie też, chyba że udział w rynku wzrósł, jest numerem 5, jeżeli chodzi o koncentrację mediów.
Natomiast przyjmowałby - przepraszam bardzo, właśnie nie Radio Zet, mamy tutaj Radio Pogodę, o
ile dobrze pamiętam; jest w każdym razie już obecna Agora na rynku mediów. I wówczas my badamy jaki jest
połączony udział tego konkretnego przedsiębiorcy, odnosząc to do struktury udziału w danym rynku. W przypadku
przejęcia Polski przez Orlen mówimy o przedsiębiorcy, który nie jest obecny na rynku prasy
wydawniczej, nie kontroluje żadnych z gazet czy to ogólnopolskich i lokalnych, i
tutaj między innymi w stwierdzonej decyzji po analizie udziału w rynku powiązań
wertykalnych, horyzontalnych, nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Panie prezesie, z tą decyzją
sądu się pan nie zgadza, a z ostateczną decyzją dotyczącą tej sprawy się zgodzi? Nawet jeżeli będzie nie pomyśli UOKiK-u?
[...] tutaj chciałbym to bardzo mocno podkreślić. My mamy nadzieję i liczymy na to, że sąd uwzględni
wniosek, który w ciągu najbliższych dni złożymy o to, żeby ze względu na właśnie te okoliczności różne
poprosimy sąd o przyśpieszenie orzeczenia i
zbadanie tej sprawy, jeżeli chodzi o zarzuty podnoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, także ze względu
na to, że ten środek tymczasowy i mechanizm jego wprowadzenia nie tylko dość
mocno uderza w prawa przedsiębiorców uczestniczących w tej koncentracji, ale jest istotny też ze względów społecznych
i pewnych ryzyk prawnych dotyczących wszystkich przedsiębiorców dokonujących w danym momencie koncentracji.
To jest istotne z punktu widzenia interesów gospodarczych Polski, bo pamiętajmy o tym, że racjonalny inwestor
tego typu ryzyka prawne uwzględnia, także możliwość podważenia dokonywanej transakcji. Ale panie prezesie, pan na pewno doskonale sobie zdaję sprawę z
kontekstu politycznego tego. Że bardzo łatwo powiedzieć, że państwowy PKN Orlen nie miał absolutnie
żadnego problemu z zakupem aktywów, a z kolei prywatny i bardzo często nieprzychylny władzy - miał
problemy. Nie uzyskał decyzji, prezes stanął po zupełnie innej stronie.
Prezes UOKiK-u jako organ ochrony konkurencji zawsze dokonuje decyzji w oparciu o zebrany materiał analityczny.
To są udziały w rynku, to są powiązania wertykalne, horyzontalne pomiędzy przedsiębiorcami. Liczą się tylko i wyłącznie
udziały rynkowe i skutki gospodarcze. Taka jest nasza kompetencja ustawowa i tej kompetencji
nie przekraczamy. I tutaj chciałbym wyraźnie to podkreślić, działamy jako niezależna
instytucja i mamy świadomość tego, jak ważne właśnie te niezależne decyzję dla całej polskiej gospodarki
są. Dlatego w przypadku decyzji sądu i dalszych działań w SOKiK-u, jeżeli chodzi o
koncentracji Orlen Polska Press, liczymy na to, że tutaj również ta sprawa odbędzie się sprawnie i
zostanie rozprawa przyspieszona i analiza właśnie tych zarzutów podniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich - do niej
sąd teraz się nie odniósł. I oczywiście tak jak każda ze stron będziemy przedstawiali tutaj nasze racje właśnie po to, aby ta decyzja
została utrzymana.
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)