programy
kategorie

Pogrzeb Kornela Morawieckiego. Przemawiał Jarosław Kaczyński

- Przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego - poprzez swój życiorys, ale też cechy - podkreślił Jarosław Kaczyński na pogrzebie Kornela Morawieckiego. Jak zaznaczył, "Kornel Morawiecki łączył w sobie radykalizm - niezwykle ostry, daleko posunięty, z gotowością do współpracy ze wszystkimi i łatwością przebaczania".

Tranksrypcja:Wielce szanowny urodzin...
rozwiń
W którym premierem
Najdostojniejszy księża arcybiskupie
Najdostojniejszy Biskupi dostojni przedstawiciele władzy
Rzeczypospolitej z panem prezydentem na czele
Dostojny panie premierze Republiki Czeskiej
Szanowni państwo
Przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego
Niezwykłego chciałem tego słowa znaczeniu
Niezwykłego poprzez swój życiorys
Ale także niezwykłego poprzez swoje cechy czysto osobiste
Człowieka który łączył w sobie radykalizm
Radykalizm niezwykle ostry niezwykle daleko posunięty
Łagodnością
Czy gotowością współpracy ze wszystkimi
Z wielką łatwością wybaczania
Jeśli spojrzeć na życie Kornela morawieckiego pana marszałka
Kornela morawieckiego
Z punktu widzenia polskich dziejów to można powiedzieć
Szef przywrócił on
W Polsce
Pewną bardzo ważną
I bardzo silną
Ale przez wiele dziesięcioleci nie istniejącą tradycje
To znaczy przelizać się
Specjalnie styczną
Tak tradycje powstańcze
Ta która ciągnie się co najmniej od Konfederacji Barskiej
Poprzez powstania narodowe
Poprzez wydarzenia I wojny światowej legiony
Poprzez konspiracje II wojny światowej
Poprzez to wszystko co czynili żołnierze wyklęci
Jej
Dopiero
Właśnie on
Był tym który do tej tradycji nawiązał
Jego życie
Było sprzeciwem
Sprzeciwem wobec zniewolenia
Sprzeciwem
Wobec tego wszystkiego z czym
Polskiemu patriocie
Trudno się było pogodzić
I tych którzy marzyli o Niepodległości było wielu
Ale tylko on potrafił to marzenie
Zmienić ten
Wymienić w czyn
I to tym naprawdę niezwykłe
Potrafił stworzyć
Pod ziemią organizacje niepodległościowe organizacja która Nawiązując do
Solidarności
Będąc w jakiejś mierze szerszym tego słowa znaczeniu
Częścią Solidarności
Jednocześnie
Stawiała sobie zadania najdalej idące
Zadania odnoszące się właśnie do odzyskania niepodległości
Co więcej
Szerokość misja przede wszystkim niezwykła odwaga myśli czy
Kornela morawieckiego doprowadziła do tego że ta organizacja
Podjęła się także
Czegoś co wydawało się
Już zupełnie niemożliwe i nierealne
To znaczy podjęła się walki
Skali szerszej niż tylko
Polska
Skali międzynarodowej w skali
Całego obozu komunistycznego
Bo przecież
Specjalne wydzielone jednostki tej organizacji
Właśnie tego rodzaju walka
Podjęły tego rodzaju kontakty
Nawiązały
Było w tym w działaniu
Coś
Czego można powiedzieć
Nie da się powtórzyć się
Spojrzyj się na
To co już wspomniałem odwagę myśl
I odwagę czynu
Odwagę czynu
Wczoraj jest
Po wielokroć trudniejsza
Przynajmniej w tym wypadku niż tylko odwaga myśli
Był rzeczywiście
Jak o tym mówił pan prezydent
Wyśmiewany
Musiał znosić Jędrzejko represje komunistyczne
Ale także
Swego rodzaju represje ze strony obozu
Który najszerszym tego słowa znaczeniu
Dążył do tego samego do czego ją Dążył
Zdołał to wszystko znieść
I kiedy przyjdziesz to rok 89
Stanął w swoim życiu przed kolejnym wyborem
Jego dzieło
Niezależnie
Od tego co przed chwilą mówiłem
Było tak wielkiej znaczące że bez trudu mógł włączyć się
To wszystko co działo się wtedy
Polskim życiu publicznym
Bez trudu mógł uzyskać tam miejsce prominent
Mógł stać się jednym
Beneficjentów
Tego co się wówczas wydarzyło
Otóż odrzucił
I to też było bardzo trudne i to też było wielkie
Odrzucił tego rodzaju możliwości
Podział Walk
Walkę już w innych okolicznościach
Ale w jakiejś mierze walkę równie trudną
Przedtem ryzykował wolnością
Być może nawet życiem
T
Rydzyk kawał tylko
Wyśmianie
Ryzykował to wszystko
Co socjologowie nazywają uczelnię
Represjom rozproszoną
Ale ona też bywa
Straszliwie nostril
I że to tak przez wiele wiele
Podejmując kolejne próby
Urzeczywistnienia swoich idei
Odrzucając już nie tylko komunizmu
Ale także post komu
I
Historia
Potoczyła się tak
Byłem po raz pierwszy
Znalazł się w parlamencie
Został powołany przez pana prezydenta na stanowisko
Marszałka seniora
Zaczął się koniec postkomunizmu
I to był można powiedzieć
Jego wielki triumf
Jego wielki triumf
I można powiedzieć spełnienie jego niezwykłego życia
Nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości
Ale jego grupa polityczna wspierana
Wielokrotnie
Trudny moment
Sejm głosami
Adam Marszałek
Wspierał
Swoimi wystąpieniami
Wystąpieniami w których nikt nie mógł lekceważyć
Wystąpieniami które łączyły ten moralne i polityczne radykalizm
Sztum
Już wspominano
Także przeze mnie dobrocią i tolerancją
To
Nieczęsto
A może nawet bardzo rzadko występujące połączenie
To coś co czyniło
Marszałka
Kornela morawieckiego
Nie tylko człowiekiem niezwykłym nie tylko człowiekiem zasłużonym
Ale także człowiekiem Wielkim
Jednym z ojców polskiej Niepodległości
Tej prawdziwej
Którą dzisiaj
Bronimy
Którą można rzec
Realizujemy
I kto jej bronić będziemy
Już bez niego
Ale ciągle Pamiętając o nim
Ciągle Pamiętając o jego życiu
Pamiętając o tej nauce
Którą z tego życia
Można wyciągnąć
O tej nauce która dotyczy odwagi
Dotyczy
Zdecydowanie
Myśliwcy nie
Ale dotyczy także
Tolerancja
I miłości po łacinie
Niech odpoczywa w pokoju
Zagraj
2 reakcje
1
1
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)