programy
kategorie

"Proces Wilka" przed Sądem Najwyższym. Doszło do próby korupcji

W Sądzie Najwyższym zapadł wyrok. Za połknięcie babci i Czerwonego Kapturka Wilk został skazany na 10 lat ograniczenia wolności, dozór elektroniczny, zakaz opuszczania lasu i dozór kuratora. Była to rozprawa edukacyjna z udziałem znanych prawników w reżyserii Michała Zadary. – Staraliśmy się pokazać dzieciom, że sąd w każdej sytuacji, bez względu na to, kto sprawuje rządy, musi pozostać bezstronny, nie może ulegać żadnym naciskom – mówił reporterowi WP Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sądy.

Tranksrypcja:Czerwony Kapturek...
rozwiń
Pani policjantko
Film
Próbować zjeść
Inicjatywa wolne sądy i Stowarzyszenie Sędziów justycja wpadły na taki
Pomysł żeby pokazać dzieciom Jak wygląda sąd
I to Sąd Najwyższy
Takiej nie co nieco humorystyczne i formule ale jednocześnie Przypominając
Rzeczywisty proces gdzie
Dzieci mogą zobaczyć na czym polega bezstronność sądu na czym polega prawo do obrony
Jaka jest rola prokuratora Jaka jest rola adwokata No i jaka rola jest
Niezależnego sądu i Niezawisłość sędziów
Wyborach
I jakoś
Wilków
No niestety ostatnie półtora roku pokazuje nam że
Rządzący obecnie polską próbują podporządkować sobie sądy
I spowodować aby wyroki wydawane przez sądy nie były bezstronne
Tylko były napisane w Centralnym ośrodku decyzyjnym
Dlatego też podczas tej rozprawy edukacyjnej staraliśmy się pokazać dzieciom że
Sąd
W każdej sytuacji bez względu na to
Kto w danym momencie sprawuje rządy musi pozostać bezstronny
Nie może ulegać żadnym naciskom
Kuchenne rewolucje
Apetyt
Aparat
Im się wszystko spożywaniem dzieci
Dzieci
Książki
A poza tym można mieć Apetyt na życie
Społeczeństwo słabe świadomość
Masz tego
Jak działają sondy
Jak ważna jest niezależność sądów żeby one były absolutnie obiekty
Sztywne żeby były absolutnie
Niezależne oderwane od
Od polityki od nacisku
Nieistotne
Dlatego
Tak ważne żeby już od małego już od takiego dzieciaka jak tutaj widzisz
Na sali
Edukować żeby w przyszłości test
Sytuację poprawić
Czerwonego Kapturka
Dokładnie gdzie nie
Babcia
Halo
Rzeczywistość
Zdjęcie z wakacji
Dysk
Nauka Jak powinno się
Podchodzi do spraw nie można pomijać nikogo można skreślać dlatego bo jest słabszy
Jest go mniej
Dla każdego wysłuchać dać się powiedzieć inaczej byłby to proces
Inkwizycyjny tutaj wilk miał głos miał głos Czerwony Kapturek mieli włosy
Przedstawicieli song
Wyważył to rozważył i wydał wyrok
Jest to fantastyczna lekcja po pierwsze
Dlaczego są Sondy
Bo przed sądem może strawić
Ustawić każdy
Nawet bohater bajkowy
I dlatego ty niezawisłe sądy są ważne dla każdego bo jeżeli dziecko kocha wilka No
No to chcesz żeby ten wieku sprawiedliwie osądzony I do tego jest
Potrzebny niezawisły sąd
Wytresować dom
Całą Warszawę
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)