programy
kategorie

Przedstawiciel służb specjalnych w KNF. "Banki boją się tego rozwiązania"

Planowane wzmocnienie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego wiąże się z delegowaniem do niej nowych członków, w tym przedstawiciela koordynatora służb specjalnych. Prawnik Michał Nowakowski z kancelarii Kols wyjaśniał w programie "Money. To się liczy", że przede wszystkim chodzi o ABW, której udział może być korzystny w przypadku zagrożeń systemowych na rynku finansowym takich, jakie miały miejsce w przypadku afery Amber Gold i w pewnym stopniu Get Back. - Z drugiej strony rodzi to ryzyko, że służby specjalne będą przeprowadzały nadmierną inwigilację, że będą miały wpływ na legalną działalność - mówił ekspert. Zwrócił uwagę, że przedstawiciel służb będzie uczestniczył w posiedzeniach KNF i miał dostęp do dokumentacji. - Zakres informacji, który będzie wymieniany, jest bardzo szeroki, związany z tajemnicą zawodową. (...) Kwestie związane ze zwalnianiem z obowiązku utrzymywania tajemnicy bankowej coraz częściej się pojawiają, to jest duża obawa, bo to obniża...

rozwiń
Tranksrypcja:Takie pomysły żeby połączyć KNF żeby on wrócił...
rozwiń
Do Narodowego Banku
Były pomysły żeby te
Też połączyć to zło kijkiem
I żeby to był jeden taki
Super urząd os
Ostatecznie się na to nie z d
Zdecydowano zdecydowano się na
Inne rozwiązanie nieco wzmocnienie roli KNF ale jednocześnie bardziej podpięcie pod
Pod
Pod pod premiera
To może z
Skutkować lepszym na
Na przykład wymianą
Komunikacji na tej linii bo dotąd To smakowało
Amber Gold com
Opoka
Okazuje dzisiejszym
Oczywiście to znaczy jednym z takich głównych założeń samego projektu zmiany ustawy o nadzorze
Zakłada właśnie zwiększenie mechanizmów wymiany informacji pomiędzy tym przy
Wszystkimi
Organami administracji pomiędzy ministrem pomiędzy premierem a KNF włóknikiem
NBP
Więc na pewno można liczyć że te te rozwiązania w jaki
Przyczyniają się do poprawy
Jakości współpracy pomiędzy tymi instytucjami
Ale to oczywiście wszystko też zależy od ludzi którzy kierują tymi tymi instytucjami
I od tego jak bardzo silna będzie ta współpraca jak bardzo będzie też duża chęć do wymiany tych
Informacje No musimy tutaj mieć
Świadomość tego że to są informacje bardzo wrażliwe często związane z tajemnicą zawodową w związku z tym
Można przyjąć można założyć że
No nie zawsze te instytucje będą chętny do tego żeby tym informacjami się Wymień oczywiście w przy
Spadku takich
Sytuacje które zagrażają jakby temu bezpieczeństwo inwestorów w skali powiedzmy już bardziej zły to systemowej
No to
Pewnie pewnie ta współpraca będzie ścisła i bardzo szybka i efektywna
Dobrze w ustawie o nadzorze pojawia się czterech nowych członków
Przedstawiciel premiera o czym mówiliśmy szefa UOKiK
Siku
Bfg i to jest bardzo ciekawa kandydatura koordynatora służb
Po co
Służby mają
Człowieka
No to przede wszystkim chodzi o ABW
O której miałoby
W przypadku takich właśnie systemowych zagrożeń
Jak to było przypadkowo
Na przykład Amber Gold czy teraz
Gerbek chociaż
Tutaj też pewnie
Trudno mówić o takim zagrożeniu systemowym o tym się mówi o tym się mówi że to jest afera że jest bardzo dużo potencjalnie
Nie pokrzywdzonych czy już pokrzywdzonych
Pokrzywdzonych osób
A
Ale nie chcę tutaj nie chcę tutaj stawiać żadnych znaczy nie chce nie chce wyrokować tak odnośnie
Odnośnie tej sytuacji garnek
Natomiast
Przypadku takiej sytuacji jak Amber Gold No na pewno taki udział ABW
Może być korzystne z drugiej strony rodzie pewne ryzyko
Że te te Służby specjalne będą przeprowadzały na jakąś nadmierną inwigilacja
Że będą
Miały wpływ na potencjalnie jakimś legalną działa
No tutaj ten zakres informacji który będzie wymieniany jest Mówię bardzo szeroki związany też z tajemnicą zawodową
Co też rodzi właśnie pytanie o te przez
Gwarancje konstytucyjne tak na
Prawdę
Powiedzmy że ten koordynator
Bociany promienie miau
Człowieka w Genewie nie będzie miał prawa głosu ale będzie słuchał to
Powiedział coś
Prostu na rynku finanse
Będzie będzie miał dostęp zapewne to
Dokumentacji
Szczególności przed posiedzeniem e-komis
Banki boją się tego
Wywiadu Poproś
KNF
Jak najbardziej Myślę że kwestie dotyczące
Zwolnienie z obowiązku
Utrzymywanie tej tajemnicy
Zawodowe zawodowej czy też taniec juszkat bankowej
No coraz
Coraz częściej pojawiają to to jest duże obawa bo to
Obniża też zaufanie do tych instytucji zaufania publicznego Jakie są na przykład banki
W związku z tym dołożenie takiego elementu
Właśnie służb specjalnych No na pewno dla banków
Może być pewnym zagrożeniem
Czy banki się tego boją Wydaje mi się Wydaje mi się że tak
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)