programy
kategorie

Przejęcie Idea Banku. "Pozew Czarneckiego nieuzasadniony"

Leszek Czarnecki zapowiada odwołanie się od decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz pozew przeciwko członkom zarządu Pekao. To pokłosie decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji i przejęciu Idea Banku, który należał do Czarneckiego, przez bank Pekao. - Trudno mówić o jakimś odwołaniu, można jedynie złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, bo w tej sytuacji nie ma dwustopniowej formuły podejmowania decyzji. Ta decyzja jest ostateczna i można odwołać się tylko do sądu. Natomiast najważniejsza jest zapowiedź pozwów odszkodowawczych wobec członków zarządu banku Pekao, co jest zaskakujące. Zgodnie z ogólnymi zasadami, odpowiedzialność za decyzje organów ponosi osoba prawna, czyli w tym przypadku bank. Jednak tutaj przepisy wyraźnie wykluczają taką odpowiedzialność, bo ustawa o BFG mówi, że ani bank nabywający to przedsiębiorstwo, ani członkowie zarządu nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. To jest niewłaściwy adresat roszczeń -...

rozwiń
Tranksrypcja:Zapytam o to, co zapowiedział pełnomocnik Leszka Czarneckieg...
rozwiń
pozew przeciwko członkom zarządu Pekao za podjęcie
takiej decyzji. Sam Leszek Czarnecki, i to o tym też mówił Roman Giertych, zapowiada
jeszcze odwołanie się od decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli dwutorowo - pierwsza rzecz, pozew
przeciwko członkom zarządu Pekao, druga rzecz, odwołanie się od decyzji. To o tych dwóch kwestiach jak mógłby pan krótko opowiedzieć. Rozpoczynając
od końca, trudno tutaj mówić o jakimś odwołaniu, dlatego że właśnie tutaj jest skarga do Sądu Administracyjnego, dlatego
że tutaj nie ma dwustopniowej formuły podejmowania decyzji, tylko jest decyzja, która
jest ostateczna i można ją zaskarżyć tylko i wyłącznie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - to już, zakładam, się stanie
w najbliższym czasie. Natomiast najważniejsze pytanie, które pan zadał, to jest właśnie ta zapowiedź pozwów odszkodowawczych. No i proszę państwa,
to jednak trochę zaskakujące, tak. Dlatego że jest zapowiadany pozew wobec członków
zarządu, czyli taki indywidualny, osobisty pozew wobec osób, które są
też członkami zarządu Banku Pekao S.A. No to po pierwsze, zgodnie z ogólnymi zasadami
to odpowiedzialność za decyzje organów ponosi osoba prawna. No bo to jest właśnie osobowość prawna jest właśnie po
to, żeby ta odpowiedzialność było ponoszona przez osobę prawną, w tym przypadku bank. Ale po drugie, no tutaj przepisy
wyraźnie wykluczają taką odpowiedzialność, dlatego że zgodnie z artykułem 180 ustawy o BFG, ani
bank nabywający to przedsiębiorstwo w trybie przymusowej restrukturyzacji, ani jego członkowie
zarządu, co jest wprost napisane w tym przepisie, no nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez
chociażby akcjonariuszy Idea Banku, w tym przypadku. Tak więc to wydaje, że to
jest w ogóle niewłaściwy adresat roszczeń. Po trzecie, jak mówimy o adresacie, no to przecież decyzję
wydał Bankowy Fundusz Gwarancyjny, tak więc jak już to powództwo powinno być skierowane przeciwko BFG. Ewentualnie,
jak już tak szeroko rozmawiamy, no ponieważ był tu jakiś współudział organów państwa, no to przeciwko skarbowi państwa, natomiast...
Jest jeszcze jeden wątek, to teraz też wejdę w słowo, w ramach kontynuacji. Leszek Czarnecki domaga się 300
milionów złotych odszkodowania w ramach strat, o których pan mówił, ale też rości sobie prawo do zakładanych przyszłych
zysków i mówi też o jednej ważnej kwestii, że główny inwestor w Idea Banku
to podmiot należący do Czarneckiego, który siedzibę ma w Holandii, dlatego też sprawa ma mieć wymiar
międzynarodowy. Leszek Czarnecki zapowiada, że skończy się w Trybunale Międzynarodowym. Tak chce sięgać Leszek Czarnecki.
Panie redaktorze, może powiedzmy tak: no oczywiście, pozew to jest papier, tak więc kolokwialnie mówiąc, papier
przyjmie wszystko. Tak więc w zasadzie, jeśli chodzi o powództwo odszkodowawcze, to można pozwać każdego i o wszystko, tak. Bo sąd taki pozew przyjmie. Czyli te 300 milionów złotych może być
zarówno wzięte z powietrza, jak i oparte na konkretnych wyliczeniach, ale tak naprawdę, tak jak pan mówi, papier przyjmie wszystko, to nie
oznacza, że to jest realna strata, którą Leszek Czarnecki tak na szybko sobie wyliczył, tak? Bo tutaj to jest taka konkretna
kwota padła. Znaczy, to panie redaktorze, no tutaj oczywiście tą
szkodę będzie musiał uzasadnić powód, czyli podmiot, który wnosi taki pozew o odszkodowanie, dlatego
że powództwo odszkodowawcze to jest szkoda. W tym przypadku ewidentnie przepisy ograniczają tylko i wyłącznie do straty.
No tutaj pytanie czy w ogóle jakakolwiek szkoda następuje, skoro wysokość zobowiązań przyjmowanych przez bank Pekao jest wyższa niż wysokość aktywów.
Tak więc to jest pierwsze pytanie zasadnicze. Druga kwestia to jest bezprawność działania. Tutaj musi
być najpierw rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, bo to sąd administracyjny może tylko stwierdzić, czy ta decyzja była bezprawna, czy też nie. No
i musi być adekwatny związek przyczynowy. Czyli ten Trybunał Międzynarodowy to jest zbyt szumna zapowiedź, rozumiem, tak?
Panie redaktorze, ja nie jestem specjalistą od, tak jak pan powiedział, jestem kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym, radcą prawnym i się zajmuje prawem restrukturyzacyjnym
i prawem upadłościowym. Nie zajmuję się tutaj sprawami arbitrażu, tak więc mi się trudno odnieść.
Natomiast w mojej ocenie tutaj jest bardzo mało prawdopodobne, żeby na podstawie jakieś prywatnej umowy
można było zmieniać przepisy ogólnie obowiązujące. Tak więc tutaj nie chciałbym się wypowiadać. Jeśli tyko mogę dokończyć.
Mi się wydaje, tutaj pamiętajmy, że tutaj otwarta jest pewna puszka Pandory,
bo jeżeli ktoś już zapowiada indywidualne pozwy wobec konkretnych osób, no to przecież pamiętajmy o tym,
że kij ma dwa końce. Dlatego przecież to również dotyczy drugiej strony, czyli jeżeli są jacyś wierzyciele
Idea Banku, na przykład chociażby obligatariusze GetBacka, i oni sobie roszczą jakieś roszczenia
właśnie wobec wobec banku, no to ta sama argumentacja, którą pan mecenas Roman Giertych przedstawia, może być
użyta również wobec osób, które zasiadały w zarządzie czy też radzie nadzorczej [...] No właśnie, bo przecież
BFG, wydając decyzję o przejęciu przez Peako Idea Banku, jest to przyjęcie z pewnymi wyłączeniami,
akurat obligatariuszy GetBacku będą rościć sobie dalej od tego zarządu Idea Banku, a nie od Pekao, który go
przejmuje.
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)