bFQKXWhw
bFQKXWhA
bFQKXWhE
programy
kategorie
bFQKXWhx

Przez 10 lat był zamknięty w szpitalu psychiatrycznym, bo ukradł rower

Dziesięć lat temu pan Lucjan został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, dokąd trafił po kradzieży roweru o wartości 400 zł. Sąd rejonowy w Zamościu uznał, że wobec jego niepoczytalności tylko tak można zapobiec popełnieniu przez niego podobnego czynu w przyszłości. Powołał się przy tym na psychologa, który nawet nie zbadał pana Lucjana. W sprawę zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Finał sprawy znalazł się w Sądzie Najwyższym. Więcej w materiale wideo. 

Tranksrypcja:Najwyższy Popper...
rozwiń
Rzecznika
Kasację
Której wyniósł uchylenie
Sądu Rejonowego
I umorzenie po
Pana Lucjana
Przedawnienia
Karalność
10 lat temu pan Lucjan został zamknięty w zakładzie
Psychiatrycznym za to że ukradł rower o wartości
400 zł
Podstawą zastosowania środka zabezpieczającego w postaci
Umieszczenia w zakładzie
Zamkniętym było między innymi z
Twierdzenie dwóch
Przesłanek
Po pierwsze znacznego stopnia społecznej szkodliwości czynu
A po drugie
Prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego podobnych czynów
Przyszłość
Przyjęcie w tych okolicznościach przez sąd że
Przesłanka Prawdopodobieństwo popełnienia czynu w oparciu o tak przeprowadzone dowody została spełniona
Stanowi rażące naruszenie tego o czym mowa w artykule 93
90
4
Zakresie natomiast drugiej przesłanki
Związanej ze znaczną społeczna szkodliwość czynu
Trzeba wskazać że
Uzasadnienie decyzji
Podjętej przez sąd zgodnie z tym
Rzeczy
Podniósł kasacji
Może budzić wątpliwości po 2008 roku zarzucono panu lucjanowi
Kradzież roweru o wartości
400 zł kiedy okazało się że działa wtedy
W stanie niepoczytalności
Prokuratura wniosła
Umorzenie postępowania karnego i umieszczenie go w zakładzie
Zamknięty my Sąd Rejonowy zbadał sprawę na posiedzeniu na której nie stawił się podejrzany
Prawidłowo zawiadomiony o terminie
A jak dzisiaj wskazał Sąd Najwyższy powinien się na nim stawić sąd przesłuchał wtedy też dwóch psychiatrów
Którzy wydali opinie o niepoczytalności pana Lucjana oraz psychologa tenże psycholog wydał opinie o panu lucjanie
Nie badając go wcześniej oparł się na materiałach sprawy opierając się na opinii psychologa sąd uznał że nie można wykluczyć
Dużego prawdopodobieństwa iż mężczyzna popełni taki czyn ponownie
Co uzasadnia decyzję o umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym
Kiedy orzeka się
Nie orzeka się
Daty końcowej tego pobytu
Tylko stwierdza się
Wykonywanie środka żeby
W zakładzie psychiatrycznym
Jeżeli jest kara pozbawienia wolności
To skazany dokładnie wie że to nie więcej niż 6 lat
Natomiast w tych sprawach stojak psychiatrycznych
Co sześć miesięcy
Komisja
Opiniuje
Czy dana osoba może być już na wolności
Czy nie stanowi zagrożenia dla
Pewnego i Na podstawie tej opinii
Ona nie jest decydująca bo decydujące jest
Bo sądu ale sąd podejmuje decyzję czy faktycznie tą internacja
Więc to była taka se
Sytuację że co 6 miesięcy od 10 lat
Było wydawana decyzja
Ja o przedłużenie tego jeszcze
10 stycznia ten sam Sąd Rejonowy który wysłał pana Lucjana do zakładu umorzył postępowanie wykonawcze wobec
Uzasadnij to zmianą prawa które
Z przestępstwa pana Lucjana uczynił o wykroczenie sąd uznał że w tej sytuacji niemożliwe jest dalsze
Postępowanie w sprawie kilkanaście dni potem pan Lucjan
Został wypisany ze szpitala psychiatrycznego i trafił pod opiekę rodziny po dzisiejszej decyzji sądu na
Najwyższego pan Lucjan może domagać się odszkodowania od państwa dla Wirtualnej Polski
Klaudiusz Michalec
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bFQKXWhJ
KOMENTARZE
(0)
bFQKXWiv
bFQKXWhC
bFQKXWiC
bFQKXWiD