bDaiJUtM
bDaiJUtQ
bDaiJUtU
programy
kategorie
bDaiJUtN

Przyszłość elektronicznego systemu poboru opłat drogowych pod znakiem zapytania

Przekazanie obsługi elektronicznego systemu poboru opłat drogowych do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego to duże ryzyko, które może mieć poważne skutki – ocenia poseł PO Stanisław Żmijan. Zdaniem wiceszefa sejmowej Komisji Infrastruktury GITD nie ma doświadczenia, wiedzy ani narzędzi, które umożliwiłyby sprawne zarządzanie systemem e-myto. Dlatego część zadań i tak trzeba będzie zlecać wyspecjalizowanym podmiotom prywatnym. Ta decyzja będzie mieć też negatywne skutki dla kierowców, ponieważ jednostka, która nakłada kary, będzie jednocześnie rozpatrywać odwołania ukaranych.

20-06-2018
Tranksrypcja:Inspekcja transportu samochodowego...
rozwiń
Ma czas do drugiego listopada bieżącego roku
Powiem w tym terminie
Kończy się umowa
Zawarta między generalną dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
A podmiotem
Komercyjnym
Który
Realizował to zadanie
Przez 8 lat
Wyłoniony był
W drodze
Oferty publicznej
Podmiot
Który specjalizował się
Z tych
Sztyfty w tej dziedzinie który
Dysponował wiedzą V specjalistami
Dzisiaj
Mocą ustawy
Z grudnia ubiegłego roku
Do czynności czyli
Obsługa krajowego systemu poboru opłat
Został przekazany do inspekcji transportu drogowego
Niestety
To przekazanie obarczone jest
Turzyn
Ryzykiem w szczególności dla ciągłości
Tego systemu powiem
Inspekcja Transportu Drogowego
Nie ma
Żadnego
Doświadczenia jeżeli chodzi o budowę i wdrażanie takich system
Systemy
Które funkcjonują w inspekcji
A mianowicie
Centrum automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym
Centrum rejestru naruszeń
Krajowy Rejestr
Ty przewoźników
Drogowych
To są systemy
Które wdrożyły
Wybudowały którzy wdrożyły
Firmy specjalistyczne
A rola inspekcji ograniczyła się do rozpisania po prostu tego przetargu to może wywołać
Tak
Poważne skutki
Z jednej
Z jednej strony
To są skutki dla
Negatywne
Dla realizacji podstawowego programu infrastrukturalnego
A mianowicie
Krajowego programu budowy
Dróg krajowych bo przecież
Środki finansowe
Pływające z poboru opłat zasilają Krajowy Fundusz drogowy
Który
Który
Z którego w zasadniczej mierze Budowane są
Po prostu polskie
Drogi
I jeszcze bardzo jedna ważna rzecz
To
Skutki
Dla kierowców O proszę zauważyć
Jaka będzie procedura
Doprowadzili śmy do sytuacji
Takiej
Że
Karają czy bo siłą rzeczy tak będą nieprawidłowości ktoś nie zapłaci z różnych powodów
Jednostka
Nakładająca karę będzie tą samą jednostkę
Do której
Będzie się mógł kierowca Czy przedsiębiorca odwoływać
Związku z tym
W demokratycznym państwie prawa
Nie uważam że jest to transparentne to jest to
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bDaiJUtZ
KOMENTARZE
(0)
bDaiJUuL
bDaiJUtS
bDaiJUuS
bDaiJUuT