programy
kategorie

Spór o Modlin. Szef "Portów Lotniczych" mówi o "śmierci lotniska"

- Modlin, mimo że obsługuje 3 mln pasażerów, praktycznie znajduje się na skraju niewypłacalności. Nie ma zdolności kredytowej, przynosi straty. To polityka ograniczona na śmierć tego portu - mówił w programie "Money. To się liczy" Mariusz Szpikowski, prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze", które jest jednym ze współwłaścicieli lotniska. PPL są w sporze z pozostałymi właścicielami. Jak mówił, z raport nt. stanu Modlina wynika, że port będzie musiał być zamknięty ok. roku 2027 - 2029, bo tylko do tego czasu wytrzyma droga startowa.

Tranksrypcja:Ostatnio dużo się mówi o Modlinie oparcie w Modlinie z jedne...
rozwiń
Many rekordy jeżeli chodzi o
Liczba obsłużonych pasażerów
Mistral
Słabe wyniki Finn
Oczywiście my od
Długiego czasu słyszymy o rozwoju Modlina rzeczy
Rzeczywiście Modlin Apps
Obsługuje około 3 milionów pasażerów
Rocznie pamiętajmy również że ten sam zarząd konsekwentnie od wielu lat
Zarządza ten port
Usuń samorządowcy udziałowi
Postaci Pana marszałka pan
Pana Burmistrza również od lat
Sprawują swoje funkcje
I również realizują konsekwentnie politykę fortu
To proszę pamiętać jako jeden z udziałowców
Oczywiście
Proszę pamiętać że sama obowiązuje zasada jednomyślności czyli w
Wszystkie decyzje
Muszą być podejmowane większością
Przepraszam nie większością ale
Jednomyślnie
Czyli obowiązuje pewnego
Zasada liberum
To i teraz
Oczywiście po dniu może obsługuje 3000000 pasażerów to dziś znajduje się praktycznie rzecz biorąc na
W krainie wypłacalności finansowej już dzisiaj
Zobowiązania port
To se to w emitowanych obligacji spłaca
Województwo
Czyli tak naprawdę wszyscy podatnicy regionu Mazowsze
Nie ma zdolności
Kredytowej
Podpisz na osi
Straty
Wszystkie lata swojego funkcjonowania przynosi
Straty
Jesteśmy jako udziałowcy różnimy definicją rozwoju dla nas rozwój
Rejestr
To takie
W tym rzeczywiście rozwija się
Obsługuje coraz więcej pa
Ale w takim modelu biznesu
Dobrze zarabiają na tym zarówno przewoźnicy jaki port
W przypadku Modlina mamy sytuację taką że mamy jednego przewoźnika
Które
Dostaję bardzo preferencyjne stawki
Pięć 6 zł za Ops
Suszonego pasażera
Większość świadczenie dla tego podmiotu jest po wartościach
Zmierzonych do zera Lublin
Mizerów
My w efekcie takiej współpracy po
Przynosi kolosalne straty to
To są już
Liczone przekroczyły 100 milionów złotych
W związku z powyższym nie ma pieniędzy na inwestycje
Nie ma pieniędzy na spłatę
Swoich własnych zobowiązań
I co jest najgorsze nie ma również zdolności kredytowej w tym
Przypadku bo
Oczywiście
Przypominam że w roku
2017 pl
Chciałbym zainwestować w ten port pieniądze
Że chciał zmienić ten model biznesowy
Przed ten powiedział zupełnie inaczej
Żeby ten podłóg przeprojektowany inaczej zbudowany
Wówczas
Nie było na to zgody udziałowców
Samorządowy
Czyli rozumiem że tutaj
Pomysł ppr-u został
No bo myślę że został zablokowany został zablokowany to był Aqua
Kwota inwestycji co najmniej 140000000 zł
Jednocześnie prawie 3 razy zwracaliśmy się
Z propozycją zniesienia jednomyślne
Również te próby zostały
Rzucane czyli koncepcję które my opracowali
Byśmy nie miały szans w ogóle wejścia w życie w ta czego dotyczyła tam koncept
Bo jak rozumiem
On tutaj chodziło o przede wszystkim przebudowę
Portu w taki sposób żeby
Najlepiej wyskalowany bardziej rentowne byśmy
Proszę pamiętać że dziś Modlina terminal przez
Przystosowanej projektowane
Półtora milionów
Pasażerów oprócz obsługi półtora migrena pasażera
Obsługuje obsługuje
Tak w związku z
Z powyższym mamy problem z drogą startową która pamiętajmy była już raz zamykana
Kształcie
W czasie działalności portu
Intencjami oficjalnie sprawiło że drugi przewoźnik
Który był w Modlinie czyli Wizzair
Zdecydował się już nie korzystac to był jeden z powodów oczywiście
Dziś ta droga problem z drogi startowej istnieje Nadal z raportu z badania Due diligence prezes
Przeprowadziła na nasze zlecenie firma
Descendientes udziałem firmy Paul konsult
Wynika
Po prostu cz poprostu
Port jeśli będzie prowadzony i będzie kontynuowana strategia którą
Dziś
Sankcjonuje udziałowcy
Samorządowi
I prowadzi zarząd port w roku 2002
27 2029
Będzie musiał być
Zamknięty ze względu na to że
Kończy się refluks drogi start
W związku z powyższym jest to polityka ograniczona na śmierć tego portu Oczywiście pod warunkiem że w ogóle finansowo
Dotrwa do tego momentu
Oczywiście tutaj też Różnimy się
Kwestia inwestycji
O ile według danych zarządu władz województwa
Informacje
Przekazywane nam
Są takie że wystarczy
Zainwestować około 200
142
150 milionów port
Z czego Wystarczy jak Pan marszałek zainwestuje 50 milionów i będzie spłacał
Długi
W postaci emitowanych obligacji tego portu i to wystarczy
O tyle z raportu Due diligence wynika wprost że
Skala inwestycji w ten podwieźć On byłby trwale działać
To ponad 550 milionów
Natomiast cała inwestycja sham dofinansowanie bo
2 całych
Trzeci to koło
800 milionów złotych
I to jest właśnie ta zasadnicza rzecz Skąd wziąć na to pieniądze dzisiaj niestety
Ponieważ są to środki publiczne
Znaleźliśmy się w takiej sytuacji
Że port nie ma pieniędzy nie ma zdolności
Kredytowej
I też możliwość zainwestowania przez udziałowców
Jest bardzo ograniczona dlaczego
Dlatego że zgodnie z przepisami
Będzie taka inwestycja w Ford
40 nie przejdzie tak zwanego też to prywatnego inwestora czy nie wykaże pewnie OK
6 ton a stopy zwrotu
Inwestycji zostałaby
Uznana za pomoc publiczna
Publiczną
Nie tylko przez na szczeblu krajowym ale przez
Komisję Europejską
Podlegała by zwrotowi z OC
Setkami A to oznaczałoby upadłość portu
Tutaj należy uczulić szczególnie
Naszych
Słuchacze państw
Po znajduje się motyle szczególnej sytuacji
Że do roku 2002
21 objęte jest
Efektem trwałości
Projekty 20
Gdyby
W tym czasie
Porty nie był w stanie funkcjonować do tego roku
Nastąpiłaby konieczność zwrotu dotacji unijnych
Przekraczających grubo 100 milionów którego
2021
To jest takie bardzo poważne ryzyko byłoby to ryzyko zwrotu środków publicznych
Pamiętajmy również że
No ale też okazuje na to aby prezes Modlina chciał żeby przed tym rokiem lotnisko
Przestało działać
Oczywiście że nie wskazujemy słyszymy o rozwoju
Tym jak cudownie się rozwija
Tylko że nagle dowiadujemy się że pod nie ma pieniędzy na dalsze funkcjonowanie
Nie ma zdolności kredytowej
Pamiętajmy tak jak powiedziałem że Poza faktem że dziś już Pan marszałek
Bóstwo spłaca
Emisje zadłużenie z tytułu emisji obligacji to nadal Pozostaje do
Do spłaty 91000000 zł
Która jest taki mieczem demo klasa nad mieszkańcami Mazowsza
Teraz w takiej sytuacji na początku też słyszeliśmy że
To Pan marszałek chce przejąć ten port
Prawda natomiast kiedy
Zostały opublikowane przekazane udziału
Zaprezentowany im
Wyniki due-diligence
Pokazują też na katastrofa nosy
Na testy prywatnego inwestora który wykazuje stopę zwrotu z
Linde Szczecin
Na poziomie nawet do minus
40%
Więc nie ma mowy o tym żeby nie była to pomoc
Wskazuje na wartość udziałów Kto jest bliska zeru jeśli nie negatywne dziś
Dzisiaj to nagle słyszymy taką retorykę że to pepel usiłuje wymusić przekazanie to udział
Twoja Skarbu Państwa to jest
Absolutnie nieprawda
Z tej prostej przyczyny że był w moim odczuciu
Władzę
Samorządowe być może doszły do wniosku
Doprowadziły ten pod do takiego stanu
Zarząd swoją politykę
Że po prostu próbuje
Też stał się swoim
Tego rodzaju kukułczym jajem
Kto teraz próbuje się
Podrzucić też drugą stronę
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)