programy
kategorie

Szef PPL o porcie lotniczym w Modlinie

Dużo się mówi o porcie w Modlinie. Mamy rekordy w liczbie obsłużonych pasażerów, ale jednocześnie słabe wyniki finansowe. Skąd bierze się taka dysproporcja. Na to pytanie odpowiadał w programie "Money. To się liczy" prezes PPL, Mariusz Szpikowski.

Tranksrypcja:Wracamy Po krótkiej przerwie naszym gościem jest Mariusz szp...
rozwiń
Witamy Dzień dobry witam
Panie prezesie ostatnio dużo się mówi o Modlinie oparcie w Modlinie z jednej strony
Many rekordy jeżeli chodzi o liczbę
Żony pasażerów
Mistral
Słabe wyniki
Oczywiście my od
Długiego czasu słyszymy o rozwoju Modlina rzeczywiście Modlin obsługuje około 3 milionów pasażerów
Rośnie pamiętajmy również że ten sam zarząd konsekwentnie od wielu lat
Zarządza tym portem
Samorządowcy udziałowi
Postaci Pana marszałka Pana Burmistrza również od lat
Sprawują swoje funkcje
I również realizują konsekwentnie politykę portów Proszę pamiętać
Oczywiście
Proszę pamiętać że tam i obowiązuje zasada jednomyślności czyli w
Wszystkie decyzje
Muszą być podejmowane większością Przepraszam nie większością ale
Jednomyślnie
Czyli obowiązuje
Pewnego zasada liberum veto
To i teraz
Oczywiście po dniu może obsługuje 3000000 pasażerów to dziś znajduje się praktycznie rzecz biorąc na
W kraju niewypłacalności finansowej już dzisiaj
Zobowiązania portu
Puste to w emitowanych obligacji spłaca
Województwo
Czyli tak naprawdę wszyscy podatnicy regionu Mazowsze
Nie ma zdolności
Kredytowej
Kot przynosi
Straty
Przez wszystkie lata swojego fu
Funkcjonowanie przynosi
Straty
Jezusie my jako udziałowcy różnimy definicją rozwoju dla nas rozwój
Jest to
Takie zjawisko w którym rzeczywiście rozwija się
Port obsługuje coraz więcej
Pasażerów ale w takim modelu biznesu
Węże zarabiają na tym zarówno przewoźnicy jaki port
W przypadku Modlina mamy sytuację taką że mamy jednego przewoźnika
Które
Dostaję bardzo preferencyjne stawki
I5 6 zł za Ops
Złożonego pasażera
Większość
Świadczenie dla tego podmiotu jest po wartościach zbliżonych do zera Lublin
Zelów
No i w efekcie takiej współpracy port
Przynosi kolosalne straty to
To są już
Liczone przekroczyły 100 milionów złotych
W związku z powyższym nie ma pieniędzy na inwestycje
Nie ma pieniędzy na spłatę swoich własnych zobowiązań
I co jest najgorsze nie ma również zdolności kredytowej kto
W tym przypadku bo
Oczywiście
Przypominam że w roku 2000
17 ppl
Chciał zainwestować w ten port pieniądze
Chciał zmienić ten model biznesowy
Ten powiedział zupełnie inaczej
Żeby telefon był przeprojektowany inaczej zbudowany
Wówczas nie było na to zgody udziałowców
Samorządowy
Rozumiem że tutaj pomysł Peter USOS
Został nam został zablokowany
Został zablokowany to była kwota inwestycji co najmniej 140
3 milionów złotych
Jednocześnie prawie 3 razy zwracaliśmy się
Z propozycją zniesienia jednomyślne
Również te próby zostały odrzucone czyli koncepcję które my opracowaliśmy nie miały szans w ogóle wejścia w
Ciasta czego dotyczyła Ta koncepcja
Bo jak rozumiem
On tutaj chodziło o przede wszystkim przebudowę
Portu w taki sposób żeby
Najlepiej wyskalowany bardziej rentowne być może
Proszę pamiętać że dziś modlimy terminal przez
Przystosowanej projektowane za półtora milionów pasażerów obsługi półtora miliarda pasażera
Obsługuje obsługuje
Tak w związku z powyższym mamy problem z drogą startową która pamiętajmy była już raz zamykana
Kształcie
W czasie działalności portu
I to też z nami oficjalnie sprawiło że drugi przewoźnik który był w Modlinie czyli
Wizzair
Tekstowo się już niekorzystna był jeden z powodów oczywiście
Dziś ta droga problem drogi startowej istnieje Nadal z raportu z badania Due diligence
Przeprowadziła na nasze zlecenie
Firma Indian z udziałem firmy Paul konsult
Wynika z
Po prostu cz poprostu
Port jeśli będzie prowadzony i będzie kontynuowana strategia którą
Dziś
Sankcjonuje udziałowcy
Samorządowi
I prowadzi zarząd port w roku 2000
27 2029
Będzie musiał być
Zamknięty ze względu na to że
Kończy się refluks drogi start
W związku z powyższym jest
To polityka ograniczona na śmierć tego portu Oczywiście pod warunkiem że w ogóle finansowo
Dotrwa do tego momentu Oczywiście tutaj też Różnimy się i
Kwestia inwestycji
O ile według danych zarządu władz województwa
Informacje przekazywane na
Są takie że wystarczy zainwestować około 2
40-200
150 milionów port
Z czego Wystarczy jak Pan marszałek zainwestuje 50 milionów i będzie spłacał
Długi w postaci emitowanych obligacji tego portu to wystarczy o tyle support
Porto Due diligence wynika wprost że
Skala inwestycji w ten podwieźć On byłby trwale działać to
To ponad 550 milionów
Natomiast cała inwestycja sham dofinansowanie bo skała całych inwestycji
Ci to koło
800 milionów złotych
I to jest właśnie to zasadnicza rzecz Skąd wziąć na to pieniądze dzisiaj niestety
Ponieważ są to środki publiczne
Znaleźliśmy się w takiej sytuacji
Sport nie ma pieniędzy nie ma zdolności
Kredytowej
I też możliwość zainwestowania przez udziałowców
Jest bardzo ograniczona dlaczego
Dlatego że zgodnie z przepis
Opisami
Będzie taka inwestycja w Port
Wieści nie przejdzie tak zwanego testu prywatnego inwestora czy nie wykaże pewnie określ
Pyton a stopy zwrotu
Inwestycji zostałaby uznana za pomoc publiczna
Publiczną
Nie tylko przez na szczeblu krajowym ale przez
Komisję Europejską
Podlegała by zwrotowi z OC
Setkami A to oznaczałoby upadło
Gość portu
Tutaj należy uczulić szczególnie te
Słuchacze państw
Po znajduje się motyle szczególnej sytuacji
Że do roku 2
821 objęty jest
Efektem trwałości projektu inwestycyjnego
Gdyby w tym czasie
Torty nie był w stanie funkcjonować
Do tego roku
Nastąpiłoby konieczność zwrotu dotacji unijnych
Nieprzekraczających gruba 100 milionów którego
2021
To jest takie bardzo poważne ryzyko wtedy byłoby to ryzyko zwrotu środków publicznych
Pamiętajmy również że
Nowa Ile kosztuje na to aby prezes Modlina chciał żeby przed tym rokiem lotnisko
Przestało działać
Oczywiście że nie wskazuje my słyszymy o rozwoju o tym jak cudownie się
Się pozdro zwija
Tylko że nagle dowiadujemy się że pod nie ma pieniędzy na dalsze funkcjonowanie
Nie ma zdolności kredytowej
Pamiętajmy tak jak powiedziałem że
Poza faktem że dziś już Pan marszałek czy województwo spłaca
Mi się że zadłużenie z tytułu emisji obligacji to nadal Pozostaje do spłaty 9
51 milionów złotych
Która jest taki mieczem demo klasa nad mieszkańcami Mazowsza
Teraz w takiej sytuacji na początku też słyszeliśmy że
To Pan marszałek chce przejąć ten port
Prawda natomiast kiedy
Zostały opublikowane przekazane udziałow
Zaprezentowane im
Wyniki due-diligence
Wskazuje wskazują też na katastrofa nosy to
Na testy prywatnego inwestora który wykazuje stopę zwrotu 100 Invest
Na poziomie nawet do minus
40%
Więc nie ma mowy o tym żeby nie była to pomoc
Uliczna
Wskazuje na wartość udziałów Kto jest bliska zeru jeśli nie negatywne dziś
Dzisiaj to nagle słyszymy taką retorykę że to
To ppl usiłuje wymusić
Przekazanie to udział
Twoja Skarbu Państwa to jest
Absolutnie nieprawdą
Z tej prostej przyczyny że w moim odczuciu władzę
Samorządowe być może doszły do wniosku
Doprowadziły ten port do takiego stanu
Zarząd
Swoją politykę
Że po prostu próbuje
Też stał się swoistego rodzaju kukułczym jajem
Kto teraz próbuje się
Podrzucić też drugą stronę też podkreślam problem Modlina Jest problem problemem poważnym
Sytuacja jest taka że mamy bardzo ma ograniczone możliwości ruch
Czyli my jako pepel udziałowiec
Praktycznie żadnych
Dlatego że jednomyślne
Torpeduje wszy
Wszystkie pomysły
Z drugiej strony też proszę pamiętać
Kryteria pomocy
Publicznej
Są nieubłagane i ona dość
Czy inny sposób mówią
Z jakiejkolwiek środki
Przekazywane do tego
Tego portu
Musiałoby podlegać na ty
Aplikacje to zapytam
Trzaska Czy istniałaby możliwość Jeżeli tak to jaka
Cincinnati
Jednomyślność
Panie redaktorze to jest bardzo dobre pytanie Przypominam że pepel trzykrotnie zwracał się z taką propozycją
Takich zmian w umowie spółki do pozostałych udziałowców
I trzykrotnie to jego postawę głosować
Nie to nie jest akcja zarządu To jest kwestia wspólników
Kwestia udziałowców
Czyli wszyscy czterej udziałowcy musieliby się zgodzić na zniesienie jednomyślne
Przypominam pepel czterokrotnie
Składał taką
Propozycje
Zamknij proponuję zamianę jednomyślności i na zwykłą większość
W niektórych przypadkach w
Głosów
Większość
Tak jak wprost na zasadach kodeksu
Niestety zawsze
Błota rzucany
Czyli dajmy na to że udałoby się dopiąć i zrealizować ten element
To co PP
Co pan panie prezesie
Zaproponował
Zmiana zarządu w porcie
W następnej kolejności
Podniesienie stawek dla renner
Ja jestem dość bezradny już na tym etapie
Przypony na pewno jakiś pomysł oczywiście że
Tak miałem pomysłu kod No to pomysły
17 roku wydaliśmy bardzo du
Duże środki na OB
Opracowanie
Koncepcje rozwoju tego
Łącznie z gotowością do finansowania
Pl pierwsza transza miała wynosić
140 milionów
Wówczas na te propozycje
Gdzie zostały odrzucone nie miały szanse wejścia w życie
Życie i każdy pomysły inne
Również związane ze zniesieniem jednomyślność
Torpedowanie
I teraz to co się dzieje czy dziś
Powinniśmy opracowywać jakąkolwiek koncepcję strategią dlatego
Sytuacji
Kiedy port znajduje się już na równi pochyłej w dużo gorszej sytuacji
Wiedząc że znowu one Zostaną zablokowane
Czy jest sens wydawanie pieniędzy publicznych
Na tego rodzaju kolejna wizyta cię założonymi rękami i obserwować Jak powstaje my bardzo chętnie
Nie wzięlibyśmy tutaj też możliwość jakiegoś działania tyle że na dzień dzisiejszy tak jak powiedziałem
Tej możliwości fizycznie jako nie mamy
To Zresztą mogę żeby to historycznie wykaz
Czytaj możliwość
Nie mamy ppl nie ma żadnej możliwości na dzień dziś
Co więcej Jesteśmy o tyle w trudnej sytuacji
Że kiedy
Do chodziłoby do głosowania nad podwyższeniem kapitału przez
Wojewódz
Co my mamy świadomość że dzisiaj zgoda na takie podwyższenie kapitału przy tym negatywnym wyniku testu
Do prywatnego inwestora
I pomocy publicznej
Oznaczałoby jego zwrot
Konsekwencji
Konieczności zwrotu upadłość
Portu
Taką takim głosowaniem No skazywali byśmy ten port na śmierć ja mówiłem wielokrotnie
I to już od 2
2017 roku kiedy zapoznałem się dokładnie
Sytuacją strategię portu
Że pomysł
W której zrealizowany i strategie uprawiana przez
Zarząd jest to pomysł na śmierć a nie na życie
I nawet ten raport Due diligence wykonywany przez
Asystent Young mówi że nawet w tym kształcie
Pracując tylko i wyłącznie na liczbach zarządu
Jest to pomysł na niechlubną śmierć co najwyżej najpóźniej w roku 2000
528
2009
Co słyszymy w przestrzeni
No słyszymy o tym że ma się rozwijać rozbudowywać
Ma być
Wspaniale tez porównajmy jeszcze pewne dane FINA
W Modlinie stawka za pasażera obsłużone go dla Ryanair A1 przewoźnika
Wynosi
5 zł jeśli ma niebieski 51 na koniec
Naszego programu
Chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz
Bo mamy Lotnisko Chopina Mamy lotnisko w Radomiu
W planach odległych ale jednak
Centralny port komunikacyjny
Jak to wszystko w
Wpisuje się w takim razie obecności Modlina sens obecności Modlina sens biznesowy
My przypominam stworzyliśmy takie analizy kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym gdzie powinno być umiejscowiona rolki
Nisko komplementarne uzupełniające
Dla portu Chopina
A później to celowo uzupełniające dla centralnego portu
Komunikacyjnego była to złożone analiza prowadzone przez
Przez firmę a lub wielokryterialna
Z tej analizy wyszło nam że
Zarówno dla lotniska Chopina
Jaki później do centralnego portu komunikacyjnego
Stacyjna go
Alternatywnym portem powinien być
Pod w Radomiu zwłaszcza z powodu takie
Że będzie on na skrzyżowaniu węzłów komunikacyjnych
Stacyjnych ci chodzi S12
7 dobrze skomunikowany Kolejowa
Bezpieczna odległość
Centralnego portu komunikacyjnego
Natomiast twoich Czechy państwo przerzucenia
Ruchu
Z Modlina tam
Nie no jak teraz robienie Lewiatana przez samolot rano
Temu zaprzeczam
Dlatego że jeśli chodzi o ruchy czy lotnisko w Radomiu my od początku budujemy jako
Czarterowe wakacyjne
Dzisiaj takiego ruchu w ogóle w Modlinie
W Modlinie nie ma lub
Samojezdny
Śladowy
Modlin funkcjonalnie nie jest przeznaczony do tego ruchu
Pamiętajmy że pasażer lecą
Loty na wakacje
To jest pasażer z bagażami z walizkami
I tutaj te Infrastruktury na tym lotnisku do obsługi tego pasażera wprost
Nie ma tak
Procesorów
Natomiast pasażer niskokosztowy średnio liczy się
Siemasz bt03
60 bagażu na osobę
Więc po prostu to jest zupełnie inna kwestia projektu
To pamiętajmy że mogli nie tylko
Ultra niskokosztowy Dlatego my jesteśmy zainteresowani
Tym aby Modlin istniał różnica między nami a samorządowe
Owcami polega na tym że my chcemy bo on istniał na zdrowych zasadach biznesowych
A skoro dziś mamy tak
Że na tej współpracy zarabia i to zarabia bardzo dobrze Ryan
Natomiast
Krwawi port
Bo po prostu
To wszystkie pieniądze ktoś
Zostały zainwestowane
W ten port zostały już
Zużyte
Jeszcze wraz z
Z dużym zadłużeniem i nie ma pomysłu na dalsze jego funkcjonowanie
No to z takim modelem biznesowym się nie zgadzamy
Więc w naszej koncert
Modlin powinien istnieć jako lotni
Nisko niskokosztowe podkreślam
Tamto niskokosztowe
Na północy
Proszę bardzo niech obsługuje Ryanaira ale na zdrowych zasad
Prawda
Natomiast lotnisko w Radomiu byłoby lotnisk
Chińskie czarterowym wakacje
Oraz pamiętajmy że jest więcej niż jeden
Przewoźnik Nisko
100 kosztowe w Polsce
Druga kwestia przy przy
Czy patrzymy
Importer
To nigdy Ci dwaj
Przewoźnicy nie istnieją na ty
Tych samych lotniska
Jednakowej skali
Wystarczy spojrzeć na Kraków
Chociażby i
Katowice w Krakowie dominującą
Posiada Ryanair
W Katowicach jest to
To zdecydowanie Wizzair
Nie ma tych
Tych dwóch podmiotów
Ani w Polsce
Ani znanych mi przykładach światowych portów
Istniejący
Właśnie
Na tej samej zasadzie kiedyś
Podawałem przykład awesome
Dwa bojowniki w jednym akwarium
W związku z powyższym
Uważam że jest miejsce
I dla Radomia i dla Modlina
W jakiej skali jest miejsce
Dla Modlina dziś i po otwarciu co
Centralnego portu komunikacyjnego
Jest to zupełnie inna kwestia
Natomiast jeszcze raz pod
Powinien to być
Sport który
No nie jest
W relacji
Powiedzmy sobie
Nie pasożyt dawca ze swoim
Tutaj
OPS linią lotniczą tylko powinien to być port
Powinien działać no to
Symbiozy zarabia linia lotnicza
Zarabia por
Czyli nie port który jest uległy wobec przewoźnika ale być może taki port
Który dyktuję warunki
Dziękuję pięknie Mariusz Wysocki
Prezes ppl i dyrektor lotniska
Chopina był
Dziękuję wtedy
Program Marine to silnik
Dziękuję za uwagę
I do zobaczenia
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)