bDSUvXIQ
bDSUvXIU
bDSUvXIY
programy
kategorie
bDSUvXIR

Upadłość konsumencka i co dalej? Czy to znaczy, że jesteśmy wolni od długów?

Postępowanie upadłościowe może się zakończyć na cztery różne sposoby. - Może się zakończyć umorzeniem wszystkich postępowań przez sąd. To następuje w sytuacji, kiedy dłużnik w sposób oczywisty nie jest w stanie dokonywać żadnych spłat. Dotyczy to przede wszystkim emerytów, rencistów, osób z bardzo niskim świadczeniem, chorych, które nie są w stanie dorobić - mówi o pierwszej możliwości radca prawny Anna Grudzień-Kurpiewska. Postępowanie może zakończyć się również ustaleniem planu spłaty. - Ten na maksymalnie trzy lata będzie ustalony dla dłużnika, który nie doprowadził do niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa, a na maksymalnie 7 lat, jeśli dłużnik właśnie w ten sposób doprowadził do swojej niewypłacalności - tłumaczy Grudzień-Kurpiewska. - Wówczas sąd bada, jakie możliwości majątkowe i zarobkowe ma dłużnik i ustala dla niego plan spłaty, czyli miesięczne raty. To nie oznacza, że wszystkie długi mają być przez ten czas spłacone, to...

rozwiń
Tranksrypcja:więcej 6 miesięcy trwa to postępowanie Załóżmy że już jest z...
rozwiń
konsumencką i co dalej to jest tak że już niczego nie płacę niczego nie spłacam czy jednak jakiś
symboliczne kwoty albo kwotę na które jednak nie stać muszę przez jakiś czas opłacać aktualnie
to postępowanie upadłościowe on może się za 4 różne sposoby Może
się zakończyć czyli to postępowanie od dnia ogłoszenia upadłości do dnia z tego zakończenia
współpracy z syndykiem ona może się zakończyć umorzeniem wszystkich zębów i to następuje
w sytuacji kiedy dłużnik w sposób oczywisty nie jest w stanie dokonywać jakichkolwiek wpłat
w ramach planu spłaty przyjmujemy I co wskazuje że dotyczy to
przede wszystkim Emerytów Rencistów osób z bardzo niską z bardzo niskim świadczeniem czy z oświadczeniem
socjalnym chorych czy właśnie w podeszłym wieku które
nie są w stanie dorobić nie są w stanie w jakikolwiek sposób dokonać jakiegokolwiek
przysporzenia dodatkowego do swojego takie osoby wówczas mają szansę
na umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty to postępowanie może zakończyć się również ustalenie planu spłaty
na maksymalnie 3 lata maksymalnie 7 lat na maksymalnie 3 lata plan spłaty
będzie ustalony dla dłużnika który nie doprowadził do niewypłacalności w sposób
umyślny Lubsku niedbalstwa natomiast na 7 lat Jeżeli dłużnik właśnie
w taki sposób doprowadził do swojej niewypłacalności Wówczas sąd bada jakie możliwości majątkowe
i 0 ma taki dłużnik i ustala dla niego plan spłaty czyli miesięczne raty takie
jaki on będzie w stanie płacić bez nadmiernego uszczerbku dla siebie i dla swojej rodziny
oczywiście nie oznacza że wszystkiego długi mają być przez ten czas spłacone to po prostu ma funkcję wychowawczą
czyli sąd bada jaka kwota może być miesięcznie przez na rzecz wierzycieli
tak aby ten dłużnik nauczył się planować swój budżet a też poczuł
pewną pewną sanki to też każdy niedogodność z tym wprowadził do swojej niewypłacalności Ale
co jest istotne i chciałbym podkreślić to w obecnym stanie prawnym to
postępowanie upadłościowe może też zakończy brakiem oddłużenia i to nastąpi wówczas jeżeli
dłużnik doprowadził do swojej wypłacalności celowo na przykład dzwonił składniki
swojego majątku jest
już Taka praktyka sądowa że są te umorzenie właśnie z tego powodu że został doszedł
do wniosku e-sąd i synek że był ten element celowego wydawania pieniędzy celowego doprowadzenia się do
długów Na razie nie ale proszę pamiętać o tym że te przepisy weszły w życie 24 marca tego roku tak naprawdę
ona jest biegu się właściwie one weszły w życie w czasie koloidu Do
tej pory niewiele wniosków zostało jakby wydanych i postanowieniami zostały zapatrzone
i wydane tak na podstawie tych przepisów więc jeszcze w ogóle nie zaczęły to
postępowanie zanim zaczęły funkcjonować i zaczęło się toczyć więc nie wiemy jak one będą się kończyć
natomiast myślę że wiele sąd będzie traktował poważnie
ten zapis ustawodawcę a nie wiem no to jeszcze jedno pytanie bo rozumiem że po upadłości konsumenckiej można podejmować
normalną można
iw czasie upadłości nawet należy czyli premiujemy
tak zwanego rzetelnego dłużnika która nie ucieka Nie ukrywa się nie
pracuje na czarno tylko w sposób lojalny i że tereny na tyle na ile może stara się spłacać
swoich wierzycieli
3 reakcje
1
2
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bDSUvXJd
KOMENTARZE
(0)
bDSUvXJP
bDSUvXIW
bDSUvXJW
bDSUvXJX