programy
kategorie

Upadłość konsumencka nie dla wszystkich uzależnionych. Hazardzista musi się leczyć

- Co do zasady upadłość konsumencka powoduje, że dłużnik pozbywa się długów, ale nie wszystkie długi podlegają umorzeniu. Przede wszystkim nie podlegają umorzeniu alimenty, renty z tytułu odszkodowań za spowodowanie kalectwa, kary grzywny, obowiązek naprawienia szkody orzeczony wyrokiem sądowym - wyjaśniała w programie "Money. To się liczy" Anna Grudzień-Kurpiewska, radca prawny z Kancelarii Prawa Upadłościowego. Mówiła także o wpływie uzależnień na decyzję sądu co do orzeczenia upadłości konsumenckiej wobec np. hazardzisty, czy alkoholika. - Orzecznictwo sądowe jest zgodne, że jeżeli dłużnik podejmie leczenie, podda się skutecznej terapii, to wówczas przyjmuje się, że zadłużenie nie jest zawinione i sąd ogłosi upadłość konsumencką - podkreśliła.

Tranksrypcja:Jakich zobowiązań nie można się...
rozwiń
Vertez
Auchan
Nadzoruje wszystkiego
Upadłość konsumencka co do zasady
Powoduje go ten proces powoduje że dłużnik pozbywa się długów
Tak Czyli po przeprowadzonym postępowaniu dłużnik pozbywa się dół
Ale tak jak Pan powiedział nie wszystkie długi podlegają umorzeniu
Przede wszystkim nie podlegają umorzeniu alimenty
Oraz renty z tytułu odszkodowań za składowanie
Kalectwa
A także zasądzone przez sąd kary grzywny
Czy też
Obowiązek naprawienia szkody orzeczony wyrokiem sądowym
Te zobowiązania nie podlegają umorzeniu
I wtedy upada Śląska
Po prostu nie pomaga nie pomaga
Neony pozostają
W jakich wypadkach jeszcze sąd nie ogłosi upadłość nie mówiła pani że że ktoś doprowadził umyślnie
Andora do powstania tego zadłużenia jak to rozumieć w tak
Jak sądy torowe
Interpretują
Mówiąc tak
Wprost
Chodzi tu o sytuację
Że dłużnik zaciąga zobowiązanie z zamiarem
Niespłacania
To jest umyślność rażące niedbalstwo jest w w
Możemy to przyrównać do sytuacji lekkoducha
Pociągam zobowiązanie
Nie mam teraz czego spłacać i tak naprawdę nie obchodzi mnie to
Tak nie nie przejmuję się tym czy będę miał środki na spłatę czy nie
To jest rażące niedbalstwo
Pani Anno a jeżeli mówimy na przykład o uzależnieniu
Od hazardu
Od jakiś inny
To spowodowało
Najgorzej to jak tutaj sądowe
W zasadzie niezgodne co do tego
Że jeżeli
Hazardzista to jest choroba
Jak również choroba alkoholowa
Jeżeli dłużnik podejmie leczenie
Poddać się skutecznej terapii
To wówczas
Traktuje się że
Zadłużenie pochodzące
W takiej sytuacji nie jest zawinione i sąd ogłosi upadłość
Konsument
Pani Aniu a co co
W przypadku kiedy upadłość
Santana głośnik Jeden z małżonków
Tutaj się zmienia czy to zupełnie nie wpływa na
Tak sprawę
Pływa bardzo istotne jest Jest wiele rzeczy ale na y i z
Istotniejsze to jest
Czy między małżonkami był ustrój wspólności majątkowej czy rozdzielności
Jeżeli był ustrój wspólności majątkowej to z dniem ogłoszenia upadłości
Cały majątek wspólny
Wchodzi do masy upadłości małżonka którego ogłoszono upadłość
To jest bardzo istotne
Bardzo często
W polskiej rzeczywistości małżonkowie mają Wspólny dom
Wspólną nieruchomość
Wówczas do masy upadłości
Wchodzi cała nieruchomość
Nie tylko udział tego małżonka
Dalej z dniem ogłoszenia upadłości powstaje między nimi rozdzielność majątkowa ale tak jak powiedziałam
Cały majątek wspólny
Wchodzisz do masy upadłości
Natomiast jeżeli między małżonkami była wcześniej rozdzielność majątkowa
To
Ona jest skuteczna tylko o tyle o ile była zawarta na co najmniej 2 lata
Przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
W przeciwnym razie jest bezskuteczne w stosunku do masy
Pani Anno aaa Co z sytuacją jest już upadłość konsumencka i to jest to faktycznie tak
Już nic nie płacimy
Nie mam żadnych problemów czy Jedna kieszeń na przed
Byliśmy pracę
Coś musimy zwracać przez jak
Krótszy dłuższą czy nie tego procesu sądowego
Kończy się w dwojaki sposób
Może się skończyć
Umorzenie zobowiązań bez ustalenia wpłatę
Czy po zakończonym postępowaniu sądowym sąd umarza wszystkie zobowiązania
Albo też może zakończyć się ustaleniem planu spłaty
Jeżeli dłużnik jest
Młody albo wystarczająco młody dla sądu w pełni sił
Żeby
Ponieść odpowiedzialność
Za swoje zachowanie za swoją niewypłacalność
To sąd maksymalnie na 3 lata
Ustala dla niego plan spłaty wierzycieli
I tu nie chodzi o wpłatę 3 lata wszystkich zobowiązań które dłużnik zaciągnął
Tylko
Sąd bada
Ile dłużnik zarabia i jakie ma możliwości zarobkowe
Jakie są koszty
Jego utrzymania
Jego
Mieszkaniowa sytuacja
I w ten sposób ustala
Kwota którą bez nadmiernego uszczerbku może spłacać na rzecz swoich wierzycieli
Faktycznie
Oddać
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)