bDSUfQVw
bDSUfQVA
bDSUfQVE
programy
kategorie
bDSUfQVx

Więcej pociągów na trasie Polska-Chiny. Ekspansja PKP Cargo

Ekspansja wewnątrzeuropejska oraz wzrost znaczenia kolei w transporcie ładunków między Chinami i Europą – to cele, na których w najbliższych latach skupi się zarząd PKP Cargo. Spółka już dziś poprawia infrastrukturę i łączy w jeden podmiot wszystkie terminale przeładunkowe.

28-01-2020
Tranksrypcja:PKP Cargo są uzależnione od...
rozwiń
potrzeby rynku i sytuacji rynkowej.
My jako PKP Cargo
chcemy powiązać, czy wiążemy
modernizację
z możliwością generowania EBITDY.
W tym zakresie
mamy taki filar,
który mówi o tym, że
staramy się i nie chcemy, aby
inwestycje, w tym też modernizacje nie przekraczały
ponad 0,8% EBITDY.
No i w tym zakresie oczywiście wielkość tych inwestycji i skala będzie
przedstawiona na konferencji wynikowej w pierwszym kwartale i o szczegółach na pewno Państwu powiemy.
Mówiąc o nakładach inwestycyjnych, czy
lokomotywach, o których
tutaj rozmawiamy również między innymi z Newagu trzydziestu jeden,
one wpisują się w poprawę naszego produktu, czy oferty
i to jest takim kluczowym naszym działaniem.
Te inwestycje, modernizacje mają
powodować, że nasza oferta jest lepsza,
przyjaźniejsza,
w konsekwencji również tańsza dla klientów.
Czyli szybkość, ładowność,
niezawodność,
również efektywność danego
środka transportu,
czy wagonu
jest kluczowa dla nas w tych działaniach.
Po przeprowadzonych analizach zakupy taboru
platform inter modalnych,
czy lokomotyw
wielosystemowych, dwu systemowych,
czy też inwestycje w terminale
są podyktowane tym, żeby poprawiać naszą ofertę.
Na początku naszych działań
tej działalności inwestycyjnej stoi klient, jego potrzeba i możliwość
dopasowania naszej
oferty do potrzeb przy najlepszych
parametrach
kosztowo-przewozowych.
Strategiczna działalność spółki w najbliższych latach będzie
szła w kierunku przejmowania roli operatora logistycznego,
ale my nie chcemy jako spółka PKP Cargo przejąć wszelkich
możliwych zasobów
materialnych do realizowania całej usługi od drzwi do drzwi,
ponieważ na to składa się wiele elementów, terminale, ale również
dotyczy kwestii
i przeładunków, urządzeń,
powierzchni składowych, innych usług, w tym
obszarze,
przewozu kolejowego, ale też i morskiego, drogowego, być może lotniczego.
Także ta usługa operatora logistycznego
zawiera w sobie różne środki transportu,
różne aktywa do jego realizacji, różne usługi i mnogość tych
działań. Dlatego my chcemy
świadczyć usługę w
postaci zintegrowanej oferty od drzwi do drzwi
i my nie uzurpujemy sobie prawa, żeby posiadać wszystkie
w tym względzie zasoby, natomiast
chcemy zasoby, które mamy dzisiaj do świadczenia tej usługi najbardziej zracjonalizować.
Jednym takim działaniem naszym, które dzisiaj podejmujemy, już podjęliśmy w ubiegłym roku jest to integracja wszystkich
terminali, które spółka posiada, inter modalnych, ale nie tylko. Mamy ich 27,
więc w roku ubiegłym na przełomie czerwca i lipca została zarejestrowana
Spółka PKP Cargo Terminale
I połączone zostały dwa terminale: terminal w Żurawicy i terminach w Małaszewiczach.
Istnieje już,
funkcjonuje jeden organ, korporacyjny podmiot funkcjonujący i w tym
roku ten proces kolejnych terminali będziemy
realizować, żeby ta integracja całości
terminali zakończyła się
z powodzeniem
jeszcze do końca tego roku, czyli
do 2020. Jeżeli chodzi o przewozy między
Eurazją, czy
Chinami, a Europą
warto zobaczyć na statystyki,
bo one są w stanie
odpowiedzieć czy
jest możliwe przeniesienie wszystkich, czy znacznej części ładunków
z przewozów morskich na kolejowe.
Poza oczywiście aspektem
ekonomicznym,
bo to jest też ważny, ale nieważny element
ekonomiczny.
To w 2018 97.5%
ładunków przewożonych
w tych kierunkach, było przewożone drogą morską.
1,2% było przewożone drogą lotniczą, a zaledwie 0,6%
było przewożone drogą kolejową. Koleją przejechało
w 2018 w obu
kierunkach około 6700 pociągów,
gdzie w 2013 było ich zaledwie 300.
Czyli dynamika
tych wzrostów jest imponująca, jeżeli chodzi o kolej,
natomiast jeżeli chodzi o znaczenie i i wielkość udziału w tej strukturze przeładunków jest
minimalna, czy
nieistotna w całości
tych przewozów.
Nawet przy dziesięciokrotnym zwiększeniu przewozów
i poprawy tej infrastruktury
liniowej, kolejowej, ale przeładunkowej
to możemy mówić o
5-6% udziału w całości przewozów ładunku.
Z pewnością kolej stanowi alternatywę,
pewną dywersyfikację
przewozów morskich,
pewnie bardziej konkuruje z przewozami lotniczymi, jeżeli
chodzi o aspekt ekonomiczny.
Natomiast
śmiem twierdzić, że nie jest możliwe
przeniesienie
całości ładunków na kolej.
Dla nas jest też bardzo istotne
i tutaj też jako spółka ma ambicję
dużego udziału w przewozach właśnie
w korytarzu północ-południe i rozwożenia ładunków,
które wpłyną też do Europy, do Polski,
do krajów południowej Europy, żeby te ładunki
z Centralnej do Centralnej Europy,
do Zachodniej Europy przewozić
i tu jest klucz biznesu,
core business nasz tym zakresie, natomiast rzeczywiście ten kierunek wschód-zachód stanowi pewne
uzupełnienie
przepływu ładunków wewnątrz-europejskich.
Interesujemy się rynkiem chińskim.
Zastanawialiśmy się czy jest zasadność otworzenia biura, czy przedstawicielstwa w Chinach.
Na ten moment decyzji ostatecznej jeszcze nie podjęliśmy.
Będziemy analizować
skalę, możliwość i wielkość tych przeładunków
i pewnie w 2020 roku
podejmiemy stosowną decyzję w tym zakresie.
Natomiast potencjał
wzrostu rynku w przewozach inter modalnych upatrujemy
przede wszystkim w przewozach
wewnątrz europejskich
i w przewozach
przede wszystkim z portów europejskich,
a szczególnie polskich.
I to w przypadku poprawy infrastruktury kolejowe,j, portowej i zwiększenia zdolności
przeładunkowej polskich portów widzimy dużą szansę
wzrostu przewozów właśnie
w tych kierunkach, tych destynacjach
do portów i z portów polskich, co ma sprzyjać polskiej gospodarce, wzrostowi polskiej gospodarki
i zwiększeniu naszego udziału w tym obszarze logistycznym europejskim.
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bDSUfQVJ
KOMENTARZE
(0)
bDSUfQWv
bDSUfQVC
bDSUfQWC
bDSUfQWD