bGXzpCJg
bGXzpCJk
bGXzpCJo
programy
kategorie
bGXzpCJh

Zmiany na SOR-ach. Pacjenci będą "segregowani"

   - Ministerstwo sprawdza, jak wygląda kwestia przyjmowania i opieki nad pacjentami na szpitalnych oddziałach ratunkowych- powiedziała w programie „Money. To się liczy” Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia. – Obowiązują „dobre praktyki”, które zostały opracowane przez ministra zdrowia i wdrożone do realizacji. One nakładają na szpitale obowiązek – choć to brzydkie słowo – segregowania pacjentów w zależności od stanu zdrowia, tak by ci którzy najbardziej potrzebują pomocy, otrzymali ją jak najszybciej. W wytycznych dla szpitali określamy, którzy pacjenci powinni najszybciej otrzymać pomoc. Chcielibyśmy, by na SOR-ach była osoba, która zajmuje się oceną stanu zdrowia pacjentów. 

24-04-2019
Tranksrypcja:Idzie praca nad...
rozwiń
Reforma
Od pierwszego października ma być 100
Stosowany triaż
No tak się składa że również mojej kompetencjach jest nadzór na ratownictwem medycznym
A sorry są elementem
Szpitalnym elementem ratownictwo medyczne
Rzeczy
Oczywiście analizujemy szczegółowo w tej chwili sytuacja Jak wygląda kwestia przyjmowania pacjentów
Opiekowania się pacjentami w szpitalnych oddziałach ratunkowych chciałabym podkreślić że
Obecnie obowiązują w dobre praktyki tak zwane dobre praktyki
Które zostały przez Ministra Zdrowia opublikowanej wdrożony do realizacji
Psy które jakby dają
Czy
Brenna kasują konieczność zażywania czyli
Brzydkie słowo segregowania
Pacjentów w zależności od jego stanu zdrowia i opisujemy szczegółowo kto
Którzy pacjenci
Kolejność jak sama nazwa wskazuje rozumiemy przez stopnie to znaczy do tej pory są różne
Różne metodologie Triasowa mapa
To w tej chwili przygotujemy Przygotowujemy
Rozwiązanie które będzie oparte na rozwiązaniach enter
Pasterskie które jak gdyby w pięciu kategoriach
Segregują
Pacjentów chcielibyśmy wyraźnie określ
Że na sorze powinna być
Osoba która będzie
Wstępnie oceniała stan zdrowia pa
Święta i określała w jakim trybie pilnosci Ten pacjent będzie przyjmowany
Ale to jest nie tylko jednorazowa od
Zaczęli byśmy również żeby
Ta weryfikacja
Była również po określonym czasie to jest kwestia jeszcze dysku
Przygotowujemy konkretne rozwiązania chcielibyśmy aby
Były wprowadzone we wszyst
Wszystkich corak
Od jakby odrębnym projektem jest prowadzenie projektu
Top SOR to jest
To jest projekt który będzie finansowany przez Ministra Zdrowia polega na tym że
Wyposażymy szpitalne oddziały ratunkowe
Punkowe odpowiednią infrastrukturę informatyczną odpowiednie programy
Sprzęt który pozwoli nam będzie wystarcza
Po pierwsze jak rozumiem te
Te wszystkie rzeczy za co
Działać Niemcy
Pytanie czy to
Wystarczające
Aby uniknąć takich
Sytuacji
Gdy nie
Jak słyszeliśmy chociażby w zeszłym
Dwie osoby umarły
Czekając na zabieg
No bardzo brzydkie
Przykre
Sytuacje docierają do nas być może tam są prowadzone postępowania kontrole również minister zdrowia zdecydował się na
Na przeprowadzeniu kontroli wew
Wszystkie Sora województwa św
I przeanalizujemy szczegółowo ten sytuacji Na pewno będą podejmowane
Decyzje szybciej jeżeli okaże się że pewne procedury nie działają to zweryfikujemy procedury
Ewentualnie też
Dziękujemy aby te procedury były
Przestrzegane
Natomiast
Analizujemy sytuację i myślę
Że te zmiany zostaną wprowadzone wcześniej niż za pół roku jeżeli będzie taka konieczność taka
Potrzeba to minister zdrowia jest
Zdeterminowany aby poprawić
Sytuację i wprowadzić jak najszybciej rozwiązania które
Nie zapewnią bezpieczeństwo pa
Bo o to nam Najbardziej chodzi żeby pacjent który trafia do szpitalnego oddziału ratunkowego
Nowego czuł się bezpiecznie że będzie miał zieloną
Pomoc
W tym momencie kiedy
Powinien mieć ją udzielono
0
0
0
Podziel się
bGXzpCJj
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bGXzpCJt
KOMENTARZE
(0)
bGXzpCKf
bGXzpCJm
bGXzpCKm
bGXzpCKn