programy
kategorie

Banki już czekają na europejski wyrok. Prezes ZBP ostrzega przed "niesprawiedliwością"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów we frankach może poważnie zachwiać polskim systemem bankowym - ostrzega Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w rozmowie z money.pl. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój tłumaczył, dlaczego TSUE powinien bardzo dokładnie przyjrzeć się sprawie i jej skutkom dla Polski i polskiej gospodarki. Prezes ZBP zwrócił również uwagę, że rozwiązania skrajnie korzystne dla tzw. frankowiczów byłyby niesprawiedliwe dla kredytobiorców płacących od lat zobowiązanie w polskiej walucie. Więcej w materiale wideo.

Tranksrypcja:Ratajczak Money...
rozwiń
Dzień dobry razem
Paszkiewicz prezes związku
Polski Witam
Pani
Banki są w
Nie podam oczywiście bez kontekstu No bo chodzi
Potencjalny
Europejskie w sprawach
No już się wiele mów
Ten rok byłby nie
Labra
No to mogą zacząć
Się bardzo
Włącz mnie z kryzysami gospoda
Myślę że jest kilka problemów przed którymi stoi Polski sektor Bankowy
Między innymi
Oczekiwane orzeczenie trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Naszego systemu sądowego w kraju Bo ostatecznie
Tutaj będą rozstrzygane różne spory
Ale są także inne
Przed którymi Polski sektor bankowy stoi
Chociażby takie jak
Utrzymująca się Niska rentowność nadmierne
Obciążenie konieczności
Restrukturyzacji Czy konieczny
Na innej organizacji sektora bankowego
Natomiast wracając do tego pierwszego
Staramy się wyjaśnić
Tutaj w kraju ale także na arenie Europejskiej
To co zostało
Zawarte w zapowiedzi wypowiedzi rzecznika generalnego trybunału Sprawiedliwości Unii
Było obarczone pewną dozą błędu
Polegającego na niepełny
Rozważę
Tego co się dzieje w naszym systemie prawnym jakie mamy tutaj
Nani do strzyżeniu moim zdaniem
Różnice pomiędzy sytuacją
Z jaką
Trybuna
Miał do czynienia w krajach należących do strefy euro dlatego że inne
Sprawą jest zamiana
Kredytu frankowego na Eurosport utrzymaniem
Utrzymanie
Libor CHF tego
A Inną sprawą jest za mnie
Kredytu frankowego CHF
Złotówka z utrzymaniem
Tutaj symulacje pokazują
Ogromną różnice w pierwszym przypadku
Można powiedzieć że co
Trybunału polegające na tym że
Ulżyć klientom jednocześnie
Nieco ukarać się instytucję finansową
Stosowała złom pakty
Nie doprowadzał do dewastacji systemu finansowego
Znaczy rzecznik nie
Co pisze
Mocno krytycznie podchodzi się do tego co on wskazał no nie jest to jeszcze decyzja trybunał
Jest
Jakieś tam
Rzecznik nie zauważył że w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości rozwiązywaniu
Są nie tylko rozwiązania można powiedzieć z
Typu unieważnienie umowy lub zamiana
Kredytu frankowego na
Złotówka przy stawce
Że są i były inne stosowane rozwiązania
Poślij
I tak kategoryczne stwierdzenie rzeczni
Wydaje się czy był
Zbyt daleko idące on tego nie jest po prostu to znaczy Panie prezesie że osoby z kredytem
Które czują
One walczą
Sondaż
Cześć wygrywają ciśnieniowych
Gdzie się ucho przyłoży to różne są informacje zwracamy na to uwagę że rozstrzygnięcie trybun
Nie powinno jak
Możliwości rozstrzygania przez polskie sądy tego
Sposób wyważony z
No jakiś
Powiedz Powiedz
Jest jeszcze inne zagadnienie że przy skrajnych rozstrzygnięcia
Albo mielibyśmy
Bardzo wielkie szkody i
Cleo
Albo mielibyśmy sytuację tak
Że przysporzenie dla osób które zaciągnęły kredyty frankowe pomimo tego że dzisiaj
Są znacznie mniej obciążeni w większości przypadków
Myślę że ponad 90% w przypadku
Są mniej obciążenie iż kredytobiorcy złoto
Byliby
Dodatkowo premiowanie po kilkadziesiąt tysięcy zł
Wtedy doszłoby do paradoksalnej sytuacji
Że ci którzy zaciągnęli kredyt
Zgodnie ze sztuką
Is offer
Złoto
Musieliby po prostu ponieść dodatkowe wysiłek składając się jak
Na torze
Doszło dodatkowego nadzwyczajnego przysporzenia I to by było po prostu złe nie sprawiedli
Asam
Sam mechanik
W którym
Kredyt zamieniamy
Frankowy na złotówkę z
Ustaw
Lidl
Ujemna stopa
Oznaczałby od razu z założenia
Nie ty
Bardzo dotkliwą
Ale właściwie wprowadzenie
Dewastacji Doprowadź
Do dewastacji polskiego sektora Bank
69 reakcji
10
59
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)