bCFIcZmc
bCFIcZmg
bCFIcZmk
programy
kategorie
bCFIcZmd
sez. 4, odc. 30
O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają... rozwiń
Tranksrypcja:Mateusz Ratajczak Dzień dobry to jest program money to się l...
rozwiń
Serdecznie pani prof
Dzień dobry witam
Pani profesor
Wróciła z imprezy urodzinowej Zakład Ubezpieczeń Sky
Skończył 8
Oczywiście 100 lat 100 lat ale zadam przewrotne
Na jako emeryt
ZUS bez hasła
Tylko 95
No ja myślę że związaną
W tym stażem na 85 lat
Przyzwoitą emeryturę O ile spala Tomek miał tysięcy
Tysięcy rozstaw jest drugi
Ten 85 lat
Pracował 65 lat no to weźmie
Najwyższą emeryt
Temu
Mężczyźni
Czy Madzi
Pewno
Ślad który przepracował 65
Ile emerytura wynosi kilka
3000 zł
Nawet 9
Fili
Czyli gdyby to był ten
Aktywności czyli na 19
Wycenia pani profesor Zakład Ubezpieczeń
To
Warunkuje najniższa
Tak no najniższa emerytura No to sam
Te całe
Że jedna składka
Potwierdź
Prawo do
Jedna pensja na
Nawet w przypadku zagrożenia Proszę zobaczyć
Tak to jest
Pani profesor No to również inne
ZUS ZZA
Złocisty pewnie
Czy do G
Tak myślę że wczoraj też na te
Prezydent jasno określił
To jest Ostoja bezpiecz
Terminowość
Świat
Tatuaże
Solidność jest
Że generał
Republika
Na 21 wiek
Zadar
Powinien
Zobacz państw
Muszą także a odpowiada za zaciągnięte zobowiązania
Za 15
Tak Instytut
Na pewno
Więcej
Zapłać
Pieczony
Już za 15 lat to będzie
5
Zaczniemy
Do
Zmień
Aparat
Ze starego se
W większym stopniu
Zdefiniuj
Skład
Myślę że będziemy się przybliżać
2040
Taki kluczowy moment
Niemcy wczoraj mówili że w Niemczech już 2
35
Myślę że w
Gdzie większym stopniu będą już emeryturę oparte na zdefiniuj
Skład
A więc listopad ale dostanę
Właśnie nie ma tak jak pan
Początkowego
Ty istotnego elementu
To jest jeszcze 60
Że on jest jednak liczony trochę lepiej bo uwzględnia tylko
Oczywiście że tak On nie jest wprost proporcjonalnie do wkładu a no
System jest wprost proporcjonalnie do tego pani profesor
Urodzinowej
Przypomina
10 lat
Głodowe emerytury ja w ogóle nie uczyłam nigdy takiego określenia bo on jest nieuprawniony natomiast trzeba tak
Patrzeć realnie że jeżeli
W tej perspektywie 2004
I dalej to będą już emeryturę oparte na zdefiniowanej składce wprost
Do wkładu No to stopa procentowa na pewno będzie
Około
Procent będzie się dalej obniża ładowanie
60
Czyli też o tym mówili że 30% ostatniego wynagrodzenia no
Za to przez
Tak dlatego trzeba dzisiaj edukować informować
O tej potrzebie dywersyfikacji źródeł
Dochodów na starość No to jest tak że
21 wiek na pewno jest jak gdyby Naznaczony na
To że państwa będą musiały realizować zobowiązania w systemach publicz
Ale w takich systemach emerytalnych Jak zdefiniowana z
Musi być także dodatkowe źródło musimy naprawdę wykonać ZUS
Nie da
Potrzeba to ci zrobię wprost system no ZUS administruje zarządzane tam jest
No państwo będzie gwarantowało pewne minimum
Świadczenia emerytalnego a wyższa stopa zastąpienia
Powinna pochodzić z innych źródeł to pani profesor to może z
85 LO
Powinniśmy porozmawiać
System zmień
No bo w 90 dzień
Dużo
No to dywizje przed seniorami były rysowane że od
Czekają palmy
Ryanair
Na dzisiaj mówimy że moja starość to jest daleko od tych palmy Warszawska
Tak że
Na naszym jubileuszu był szefem
Wybitny ekonomista
Który mówi
Wczoraj jak przyjechał 20 lat temu do
To to co zastał A jeżeli chodzi o budowę systemu No to był przerażony że to dopiero ruszam z
Informatyczne Wielka
Jak przyjął 2 lata temu to był Zaskocz
Jakie gigantyczne reformy są wprowadzone s
I wczoraj
Stwierdził że jesteśmy liderem w Europie że zarządzamy sposób nowoczesny że powinniśmy
Poradzić sobie z udźwignięcia starzenia się społeczeństw natomiast to że stopy zastąpienia będą mniejsze
Szukać tych innych Rozwiąż
Indyk
Że trzeba edukować o potrzebie naprawdę większego zaangażowania
Osobistego
Gospodarz domowy to dochody nastaw
Tą pracę Po prostu trzeba wykonać Ale ja się nie poddam to może może emerytura Obywatelska
Każdemu
Wczoraj się też troszeczkę z tym rozprawiła
Z okazji jubileuszu
Tak
To wywiadzie no więc
To jest tak że no ona nie jest jakimś remedium na
Wszystkie
Jednak też dyskutujemy na takim poziomie Unii
I jednak stoimy na stan
Systemy Emerytalne oparte na Zatrudnię
One mają
W tej funkcję zabezpieczenia dochodów na start
Kształtowanie rynku
Tak naprawdę one mają na celu też to budowanie
Paweł dusza aktywności jako
To się bezpośrednio przekłada
Wszystkie inne
Na politykę ochrony zdrowia i tak Dostaniecie to
Puścić
Rzeka nawet 2000 3000 to już tam nieważne już
Nawet nie nie z tego punktu widzenia
Z tego punktu
Że jednak te systemy oparte na składkach po prostu
One mają absolutnie wyższą od
Na stos
Systemów które były gwarantowane
Tylko z tytułu rezydencji jakąś jak
Kwoty zabezpieczenia
Na starość poza tym my jeszcze też mamy na
To że te systemy
Są oparte na pewnych zaciąganych zobowiązania nic mi mówi o tych trzech Biblia
Które są
Pisane przez
Okres system emerytalny
Środków pieniężnych które trzeba będzie później realizować
Formy wypłaty świadczeń
No to Proszę sobie wyobrazić że musi się to dziać
Przychodów
Wykonanie zobowiązania przepraszam
Zobowiązanie do funduszu ubezpieczeń społecznych są zobowiązaniami państwo publicznymi
Te systemy nadal muszą funkcjonować w oparciu o jak najdłuższą aktywność ekonomiczną opłacaniem
No na ten moment nie to jest przyszłość gdzieś pewno bardzo odległa ale ale to wszystkie
Ta dyskutowania czy pójdziemy w tym kierunku że
Zastąpienia w tych systemach nowych ona generalnie i tak pójdzie
Pewne gwarancja Mini
Opartej na
Dlaczego już mamy
Co prawda Trzeba by
42
Kobiety 20 mężczyźni
I wtedy mamy
Dominik
I to jest póki co rozwiązań
Zasadnym idę utrzymania pewno
Pani pani profesor bo mówi pani że trzeba drukować ja się zgadzam tylko my o tym dzisiaj nie rozmawiałem znaczy w naszym
Ale po
Nie wagen jest 13 ml
14 ml
Dog
Socjalne
Tak trzeba drukować
Takie Myślę że że powinni
A pani profesor na to reaguje
Sposób że wykonuje tą tytaniczny zespołem
Praca edukujemy zaczynamy znowu lekcje ZUS w tej chwili mamy fantastyczną olimpiadę wiedzy ubezpieczenia
Ze średnich szkół z całej Polski
Mają swoje prasowanie i są zainteresowani jest ich kilkadziesiąt tysięcy rocznie
Otrzymują indeksy na znakomite polskie uczelnie ponieważ mamy z tymi uczelnia
Porozumienia jak gdyby wystarczy wydrukować się z Ubezpieczeń Społecznych studia
Absolutnie tak musimy to dzisiaj powiedzieć że to też jest nasza osiągnięcie na jubileusz przecież
Zupełnie nowe Rozwiąż
Że w tej chwili nasi finalisty dost
Jeżeli z datą matury No powiedzmy tak uczciwie musi być
Pani profesor zmieniam temat zmian
Przedsiębiorców
Kryteria
Przychodowe
Do 10
Mniej więcej
Kryterium dochodowe
Tak pracujemy nad tym jak najbardziej Myślę że za jakiś czas będzie można
Ja też
Jak już będzie przedstawiony
Prac legislacyjnych projekt usta
Kierunki są takie jak powiedział pan redaktor ale też jest odejście od tego paradygmatu że
Składkę płaci
Przychodnia
Tą składkę będą płacić w ramach MDM
Gospoda
Od dochodu
Od 50% dochodu
Czyli o ile w tej chwili z mojej działalności gospodarczej ta składka wynosi przeciętny tak policzyć dni pracujące
Projektem
470
7 zł No to na pewno
Ona nie ulegnie zmianie a w wielu wypadkach będzie niższa
Większość osób popełniasz otworzy się też katalog osób które będą mogły korzystać
120
No prawie 300 000
Z tej ulgi
Tak mamy Wery jeszcze około 120 zł
Będzie podobny to
Rozkładanie
Skrudki
Pracujemy w tej chwili nad tym projektem ustawy i będziemy chcieli to trochę i
Rozwiązać tak żeby nie było
No takie niepotrzebnych na 5 też terminowej bo właśnie na 50 tydzień na zgłoszenie
Potem jeszcze na rozszerzyliśmy
Interpretacyjne
Tom to jeszcze
Staram się
Jak to
Termin będzie po prostu
Myślę że to jest dla tych prowadzących mam
Takie
Bardzo
Sprzyjające poza tym no pani Reda
Też musimy
Jak patrzę na te
Kształt Ulub
To mam jeść
Tom-trans
Wynagrodzę
Jest marginalna
Połowa minimalnego wynagrodzenia i teraz ma
Mdg notatka
Sygnał
Zastanowię się czasem taki sygnał albo mniejsza składka to mniejsza emerytura
Do takiej debaty
Jeżeli chodzi o kwestie dotyczącą ja
Wszystkie ulgi zwolnienia
W systemie ubezpieczeń społecznych
Przedsiębiorca
Będą w przyszłości wpływały na uprawnienia zwłaszcza Mr
I tam mamy takie zadanie
I tym z tym mamy się zmienia
Żeby pokaż
Jaki
Poszczególnych kraj
Tych ulg i zwolnień jak to będzie później wpływało na brak prawa do świat
Czy te świadczenia będą
Będę musiał
Większym stopniu uczestniczyć w interwencją dotacji z budżetu
Ja myślę że to będzie
Ciekawe Ja właśnie w tej chwili
W niektórych krajach raporty pokazują że
Tam gdzie jest zwłaszcza ta dobrowolne
To to zainteresowanie zdecyduj jakiego kompozycja na stole również fotobudka
Wczoraj też na tych uroczystościach No byli
Ekspercie zagraniczny Niemiec cena
Tutaj
W Niemczech
Zasada dobrowolności
No ale nie
Ale ale eksperci niemieccy mówią że będą pracować
Obrigado
Przedwczoraj byli też parlament
I uważam że ten
Pani profesor ostatni
Zostajemy u przedsiębiorców ale ruszamy do
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Nie po prostu
Kontrola mi zmienia
Wypłata
Nie g100 zmasowany
Na polskie
Pracują
Ja powiem tak że w ubiegłym roku było chyba
Szymany
Było podjętych 700 decyzji jeżeli
Faktycznego prowadzenia działalności
I 200 tych decyzji dotyczyło
Na 500
Dotyczyło
Fajnie
No myślę że z punktu widzenia tej statystyki tego raportu który powstał w tym wyniku
Wyniku tej kontroli Ja myślę że jeżeli są te sygnały wszystko to analizuje
Badamy generalnie jest tak że jest jakaś grupa szczególnie na co
W grupie ryzyka No bo częściej są matka działalności gospodarczej na pewno
Nawet punktu widzenia tych założeń dokąd
Tak
No może jest
Toina
Tak
500 przypadków
Niektórzy nie
Żeby zorganizować
Społeczność
Od razu kobieta między temperaturą
Mówi że nie masz
Zmasowany
Kobiet nie ma
Nie jest to gra
Szczególnie prześwietla na lirze
Decyzje nic
Się nie dzieje wręcz przeciwnie
Jeżeli
Nawet
Indywidualne przypadki o2
Tokarz
Sposób szczególny psa
Wydarzyło
Jeż
Przejrzeć
Przypadku
Tak
To nieprawda
Ale ci którzy kombinują rozróżnia
No oczywiście że że
Fikcyjne pozory
Rozpoczęte w tym celu żeby tylko
Bez wcześniejszej
Oprowadzenie
Spełnienia
No to wynika z litery prawa my musimy tak
Rzeczy kontrolą
Poza tym to są państwa
Naszezoo
Tak
I tu stawiamy kropkę po prostu prof Gertruda uścińska prezes zakładu
Bardzo dziękuję za rozmowę
Dziękuję za spotkanie
Za chwilę
Program
To z nami Porozmawiam sobie o rynku pracy
Minimalnego wynagrodzenia
Już jesteśmy to jest program many to się liczy a ze mną Katarzyna lol
Start rynku pracy
Polska Izrael
Tak na mnie mówią
Są spoza Unii Europejskiej to bardzo bardzo łatwo znajdę
Tom
Trzeba było
Jest
Patrzymy sobie na
Imigranci
Tak mamy
Wysoki odsetek zatrudnionych i nie
Jestem
Około 70
Nie my byśmy bardzo
My byśmy chcieli żeby tak Polska propos
Pracowała tak
Tam 50 parę
Także absolutnie też osoby pracowite za
One pracują na bardzo trudne
Bardzo trudno ubrana
I nie zawsze te stanowiska są jakościowe
To też ale to są faktycznie branże trudne związane z pracą z pracą fizyczną
Nie zawsze związane z
Gościom pracy
Wynagrodzenie za wynagrodzeniem więc
Faktycznie mają
Nie ma
Dobre wytłumaczenie zawsze tak i nie zawsze mają też dobry klimat społeczny Dzięki ale możemy powiedzieć
Polski rynek pracy i w ogóle nie wyobrażam sobie
Dzisiaj rynku
Bez Ukraińców bez imigrantów to są bardzo dobrze pracownicy
Bardzo cierpi
Przedsiębiorcy
Z tego powodu że
I procedury
Które polegają na ich rejestracji
Awansach i tak
Są bardzo trudne bardzo długotrwałe uważam że to jest bardzo nie fair w porównaniu z tym
Imigranci dzisiaj wkładają do polskiej gospodarki nie trakt
No to powiedz mi ile wkładają mam rozumieć że no mówimy ratują rynek pracy jakie to jest ogólne hasło Ale gdybyś
To jesteśmy
Na przykład
Sprzedam kryzysu
To po prostu zamykała część biznesu bo nie miała już kim możemy sobie
Tak mam
Wzrost rok do roku 10 Pro
Z czego one wynikają ale głównie dlatego że przedsiębiorcy nie są w stanie wywiązać się z
Jak Popatrzymy sobie na branże no
Jakie są to branże związek
Praca
Więc w ogóle nie możemy sobie dzisiaj tego wyobrazić 250 000 imigrantów jest nam potrzebne krok do
Żeby być na tym samym poziomie oczywiście szykuje szykuje się spowolnienie
W związku z tym i tak oni ucierpiał najbardziej bo w pierwszej kolejności Prawdopodobnie to oni będą
Na niższych stanowiskach też powodują że że Polacy nie będę
Jakieś pracy jak
Nie umiem
Tak to mamy naprawdę dużo
Usługi imigranci mają ogromne zasługi dla dzieci
Dobrze ocenia ich obecność są grupy które traktują jako zagrożenie
Znaczy Myślę że to jest bardzo nadużywane politycznie natomiast faktycznie widać że praca
Pracują bardzo dobrze dobrze się integrują
Na dobrych relacjach
Zarówno
Pracowników cudzoziemskich zachodniej granicy Ale
Krajów mi bardzo
Katarzyna zostaję w temacie oczywiście lekko modyfikuj
Kogo i gdzie
Struktura branży dziś cierpią
To jest kilka kilka
Szczerze mówiąc dziś
To trudno
Już nie pracuje nie brakuje
Tak I mówimy dużo
O służbie zdrowia
Gdzie brak
Wysoko Volvo
Ale z drugiej strony mam
Stanowiska budowlane
Stanowiska w gastronomii
Gastronomii
A to może to jest główny
Zgłaszanie ma pracowników nie ma
Się płaci po prostu za
Gdybym zaoferował dwa razy więcej to pewnie
Ze swoją siedzibą Colę
Nie No pewnie tylko że przedsiębiorcy Nie funkcjonują w próżni czyli rachunek musi się
Jeśli więcej mamy
Pracownikom musi
Jeśli rynek solidarnie
Tak jak to miało
W przypadku usług ochrony
Na przykład kiedy
Ostatnio
Czy usług związanych ze sprzęt
No to ten rynek
Jednakże dzisiaj w Polsce przedsiębiorcy
Co do zasady mają bardzo niską masę
W związku z tym każda podwyżka bardzo mocno
Portfel przedsiębiorcy
Jak i jest bardzo wrażliwa na
Więc w efekt
Wszystkie transfery które mamy związane z płacą minima
Innymi transferami Social
Ostatecznie będą się od
Naim
Cześć przedsiębiorstwa
Nie będzie też zamek
Obrazy
Powiedział że nie jesteś przedsiębiorcą i nie dajesz rady
Mini
Zapraszam zapraszam po niego kuchnie tylko pana Jarosława g
Minecraft
Do tej pory nie
Przedsiębiorstwo Alwernia
Tak na zdjęciu
Każdy
Aplikacje w wielkiej litery ale jednak pensja minimalna wzrośnie skokowo Nod
600 zł
1 stycznia
2020
Czyli Zdecydowanie więcej niż wynikało z ustawy Zdecydowanie więcej niż wynikało nawet w pierwszych żon
Kolejne lata 3000 zł
Pod koniec przyszły kadencji czyli w ciągu czterech
Mamy dom
Oj obietnica zostanie spełniona to dopowiem do
Znaczy
Ustawa IPA
Tak samo jak w biznesie Excel zniosą
Ale ile zniosą przedsiębiorcy tak byśmy musieli
Płaca minimalna bardzo dobrze pracuje na rynku jeśli jest pochodną
Praca
Jeśli jesteśmy w stanie
Podnosić płacę minimalną tak jak rośnie wydajność pracy ona
Ale nie w takim tempie
Próbują nam za
Jest jeszcze
Że te propozycje są poza
Społeczne
Przyzwyczailiśmy się i są też ustalenia do
Podnieś
Minimalne jest
Uzgodnieniami w radzie
Jesteśmy na takiej bardzo niebezpiecznej ścieżce
Pensja minimalna
Pracodawcy i przedstawiciele
Związki zawodowe no nie widzę powodu żeby powiedziały
Mówi że też
Rada Dialogu Społecznego
Ma sobie właśnie
Dialog
Czyli rozmawiamy o potencjałach i zagrożeniach także
Podnosząc dobrobyt pracowników
Nie wylewać
Z kąpielą tak nie wylewać przedsiębiorców
Puść te strony
To znaczy ja
Test
O których mówiliśmy
Tą pracę czy zostaną przesunięte do szarej
No być może będzie
I będziemy musieli być może
To jest bardzo dużo indywidual
Jesteś przedsiębiorców już jest zmęczona ilością z
Z własnego podwórka mogę po
Że głównie zajmuje się zmianami logistyka
W związku z tym jest pewne zmęczenie materii
Co wczoraj z nim będzie
I będzie chętnie się przenosiło na etaty
Funkcje
Dobrze
Tak
To na pewno jest jakiś jakiś ciekawy
Bo zwykle mówi się że to jednak z A to ucieka się
Na działalność a nie w drugą
Jak myślę że przedsiębiorcy cenią sobie wolność jednak że będziemy mieli mamy też dużo transferu
Które prowadzą działalność gospodarczą i i nie poszło tak jak z tym psem
Bo są zmęczeni
To obciąża
I zmienia
No pani Katarzyno to prawda że dzieje się u przedsiębiorców dużo No bo ma
Podwyżki pensji minimalnej o których już
Mamy w budżecie przynajmniej wpisane zniesie
100 krotności
Mamy start
Pracownicze plany kapitałowe które też są dla pracodawcy
Obciążeniem ale chciałbym trochę z perspektywy pracownika
Pomorze
Może
Tak że nie
Pieniężno
Skoro ten budżet każdej
No to nie
Jak podnosić pałac w takim tempie jak do tej
To pewnie znowu będzie
Są takie
Popyt na usługi jest tak
Że będzie
Sobie
Też technologia
Sposób organizacji
Pozwala na zwiększenie w
Jestem jak najbardziej będzie przestrzeń na
Ale tam gdzie mamy pracować
Możliwość
Przeorganizowanie
Są znikome
No to niestety tak nie
Perspektywy pracownika
Z jednej strony
Myślę że będą zahamowane będzie wzrost wynagrodzeń Myślę że już jej widzimy Po
Ten to to cham
Do pani jadę znowu ja będę po prostu Czy jeżeli mówimy o tym że jest rynek w pracowni
Że nie ma komu pracować że pracodawca musi się bić o tego pracy
To może to jest ten moment żeby pracownik poszedł do swojego szefa
I powiedział że chce
A to nie jest jednorodny rynek tak Czyli jak Popatrzymy sobie nawet na statystyka za
To mamy około
Kilkunastu zawodów które są nie
Gdzie pracownicy Tam faktycznie żądając wyższych pod
Część z nich jest sektorowa czyli na przykład w służbie zdrowia i niewiele te to prośba o podwyżki dnia
Więc jak
Część faktycznie
Nata kilkunastu tepasta
Iza
Jest to możliwe większość zawodów i jest zrównoważy
Czasami przedsiębiorcy Nie sięgają po właściwej grupy
Czyli na przykład mamy dużo mniej zatrudnią
I dużo większe bez
W grupie
Albo wśród
M
Tak bo w Warszawie mamy bezrobocie Półtora procent
Ale są też miejsca gdzie gdzie ty gdzie tych osób jest więcej i mamy też
O czym mówimy że pewne rzeczy są w równowadze czyli
Taka naturalna rotacja między
Ile Tłumaczymy Katarzyna Lorenc
Na dziś to już wszystko ja zapraszam na kolejny program money to się liczy w poniedziałek
Specjalne powyborcze poprowadzi
Ogórek na dziś Dziękuję Mateusz Ratajczak dozo
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

Napisz komentarz
bCFIcZnb
bCFIcZmi
bCFIcZni
bCFIcZnj