programy
kategorie

Nowy budżet UE. Niektóre regiony dostaną mniej

W podziale środków z Unii Europejskiej niektóre regiony w Polsce mogą dostać mniej pieniędzy. Powód? Są za bardzo rozwinięte. Jak mówiła w programie "Money. To Się Liczy" minister funduszy i rozwoju regionalnego Małgorzata Jarosińska-Jedynak, są w naszym kraju takie regiony, które w nowej perspektywie dostaną mniej pieniędzy. Jednym z nich może być Wielkopolska. - Alokacja jest uzależniona od wielu czynników. Niektóre regiony odniosły sukces, są lepiej rozwinięte, więc nie potrzebują już takiego wsparcia - tłumaczy minister Jarosińska-Jedynak.

Tranksrypcja:A jeżeli...
rozwiń
Ten budżet zostanie
Potem będzie dzielony No bo to
To będzie kompetencja pani Rafał
Czy coś się z nim
Inaczej to będzie wyglądał jak
Jakie detale Tutaj będą przeszkadzały
Gdzie do
Na dzień dzisiejszy wiemy na pewno że zostaniemy przy kształcie polityki regionalnej
Zostaną na pewno regionalne programy operacyjne zarządzane przez marszałków woj
Zostaną programy krajowe czyli te które dzisiaj funkcjonują jako inteligentny rozwój jak
Struktura i środowisko
Jako Polska cyfrowa
Walczymy również ośrodki i dodatkowe na Polskę
Wschodniej czyli pięciurek
Za Ściany Wschodniej
Nie zapadły jeszcze decyzję
W zakresie podziału ostatecznego podziału kwot
Alokacji na regiony Ic
Docierają do nas słuchy że na
Mniej środków może popłynąć
Do wilka
Jeżeli doszło do tego dzielenia
Pieniędzy na na
Na chwilę obecną trwają rozmowy z zarządami woj
Mamy grupy specjalne grupy które
Rozmawiają na
Kształtu regionalnych programów operacyjnych
Tak ale na pewno wszystkie regiony nie dostaną tyle samo niektóre z nich
Ale lepiej rozwinięte w perspektywie 2014-2020
Nie było równego podziału na na regiony no tak
Kto w pierwszej w no
Tymi może być
Straty regionem
Może nazywać to inaczej regiony
Nie potrzebujesz tylko
Mówimy dzisiaj o dwóch regionach o Wielkopolsce
On
Drugim regionie
Które osiągnęły wskaźniki pozwalające im na po traktowanie ich jako regiony lepiej rozwinięte
W związku z powyższym będą one mogły liczyć ale ze względu na to że się rozwinęły że ma
Wysoki poziom PK
Będą
Może nie liczyć otrzymają mniejsze środki ze względu na swój rozwój wiem
Chodzi o to że
No są
Osiągnęły pens
Twoim rozwoju
Te środki będą wiadomo
To może co do zasady
Także
Polska jako dalszym ciągu Kraina dorobku ale
Kraj który dokonał
Pewnych OBI
Postępu w porównaniu z takimi
Jak Rumunia
Czy Węgry
Które
Mieliśmy na tą rozmowę
Akwedukt
Udowadniał to
Raczej goni Węgry
Dajmy na to że
Mówimy tutaj o tej
Po prostu bar
Może
To że
Zwierzę w
Będzie mniej wiem
Świat
Osiągnęliśmy
Zmieniliśmy się
Że
Duży
Zostało tak zdecydowany
Po prostu na tym etapie rozwoju Nale
Na pewno nasz rozwój gospodarczy i tempo w jakim się rozwijamy wpływa
Wysokość aloka
Ale myślę
Jesteśmy dalej
W którym jest sporo do zrobienia i mamy wiele
Które są zapłodnione w swoim rozwoju
I wymagają kolejnego do inwestowania po to żeby doganiać te regiony
W Polsce Nie wspominając już o tym
Słonie euro
O jakich obszarach mówimy gdzie
Jeszcze
Jeżeli chodzi o rozwój gdzie
Że te
Uni
Przede wszystkim mówimy o całej ścianie wschodniej czyli o tych pięciu województwach Polski Wschodniej dla których w tej chwili był
Program rozwoju Polski wschodniej
I Czyli mamy podkarpackie lubelskie
I pozostałe regiony
Pozostają nam jeszcze część regionu Mazowsza
To to są regiony Ale co tam jest do zrobienia
Przede wszystkim tak jak i w większości Mówimy o nim
Strukturze transportowej drogowej mówimy o takich ważnych inwestycjach Jakie inwestycje
Mogę powiedzieć że zrobiliśmy takie szacunki i że żeby na to aby
Zaspokoić potrzeby wodno-kanalizacyjne w naszym kraju potrzebujemy 93 miliardów złotych
To ogromne inwestycje które które trzeba wykonać A te regiony dalej mają problemy mają problemy z wodą mają
Tam dalej są potrzebne tego typu inwestycje mówimy też o przedsiębiorcach którzy w tamtym regionie
Rozwijają Są to głównie
Którzy dalej potrzebują pewnego
Szczególnie finansowego który pozwoli im na to żeby rozwijać swoje
Przedsiębiorstwa żeby do
Tychy
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)