bGxiUAuY
bGxiUAvc
bGxiUAvg
programy
kategorie
bGxiUAuZ

Od 5 maja zmiany w RODO - również w Kodeksie pracy

Od 5 maja wchodzą bardzo istotne zmiany związane z biometrią. - Pracodawca bez odbierania zgody pracownika będzie mógł odbierać jego dane biometryczne, by mieć dostęp do pomieszczeń, w których są bardzo ważne dokumenty – tłumaczy dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Wyłączona będzie też możliwość monitorowania obszarów związków zawodowych – np. nie będzie można umieszczać kamer obserwujących wejścia i wyjścia do pomieszczeń związków zawodowych, tłumaczy Kawecki.

Tranksrypcja:Będą zmiany też...
rozwiń
Wprowadzam właśnie
Pracy na czym ona doc
Bardzo istotne zmiany związane z geometrią po raz pierwszy
Pracodawca bez konieczności odbierania zgody
Pracownika będzie mógł
Odbierać jako dane biometryczne
Po to żeby mu to zysk
Dostęp do pomieszczeń
W którym znajdują się szczególnie ważne dokumenty na przykład
Czyli takie rozwój nowych technologii
Nervoton przepisy mówiły także odebranie danych gromadzenie danych biometrycznych możliwe jest wyłącznie
W oparciu o zgodę
Nie można związku z tym uzależnić
Wykonanie umowy
Od tego że ktoś nam przekażę swoje dane biometryczne
Od 5 maja
W przypadku gdy na przykład taki bank
Chciałby
Nie byłem kontrolerów jakości a kupienie znaków pieniężnych
Czyli w tych pokojach z lustrami
Uzależnić wejść
Od gromadzenia danych biometrycznych
Czy w postaci odcisku
Palca będzie mógł to napisz
Na przykład robić bo to jest
Pomieszczenie w którym
Cd8 przedmioty szczególnie chronione jakim są pieniądze
Nie będzie musiał
Odbieraj się na to zgody pracownika
Czyli Jest to element
Wykonywanej przez niego umowy o pracę
A Jeżeli odmówi pracownik
Przekazanie takich danych to nie będzie mógł po prostu wykonywać
Umowa o pracę odmawia wykonywania czynności
Służbowy to będzie element
Jeden z czynności służbowych
Jesteśmy już dzisiaj na takim etapie że klucze tak mało i może warto w niektórych obszarach
Bardzo utrwalona w Polsce była takie podejście że pracownik
Nigdy nie może udzielić zgody na
Przetwarzanie jego danych
Takie chronienie trochę na siłę pracownika wydaje się że dziś jesteśmy już na tyle świadomi
Że jesteśmy w stanie świadomie udzielić zgody I co o tym mówią przepisy
Nowe kodeksu
Brat mówią że o tym że pracownik może
Odebrać z udzielić Zgoda pracodawca może tą zgodę odebrać
Pod warunkiem że nie wpływa ona na trwałość
Pracy na warunki wykonywanej pracy
Na umowę o pracę it
Jest to są zmiany Kodeksu pracy i związki zawodowe
To znaczy
Wyłączona będzie możliwość od 5 maja monitorowania
Obszaru związków zawodowych w tym również
Wejść i wyjść
Wejść do związku zawodowego
To jeszcze dzisiaj taka możliwość jest czyli pracodawca teoretycznie może kamerę
My blokować na wejście do związku zawodowego pomieszczeń do pomieszczeń związku zawodowego i w ten sposób ma info
Informacje o tym kto wchodzi kto wychodzi z jaką częstotliwość
Tego nie będzie od 5 maja te kamery muszą z
I to są takie najważniejsze zmiany
Weekend
A w innych
Innych działach innych
Przepisał bo to jest
W sumie z uzasadnieniem 500 stron nowych
No to bardzo ważna zmiana bardzo ważna zmiana prawa bankowego
Która
Bo z jednej strony przyznaję bankom
Szerokie prawo do oceny zdolności kredytowej
Ale z drugiej strony nam przyznaje prawo do żądania każdorazowego wykazanie na podstawie jakich informacji dokonał
Oceny zdolności kredytowej jakich danych jakich czynników
Więc ta ingerencja banku Jeżeli rzeczywiście byłaby miałaby być podejmowana
No to będzie podlegała kontroli to przyznam że nie do końca to rozumiem dlatego że dzisiaj przepis
I są takie że ja idę do banku
Składam wniosek
Dostaje decyzję odmowną nie mam w zasadzie żadnej informacji zwrotnej
Raczej bank nie musimy powiedzieć dla
Dlaczego nie chce mi tego
Kredytu udzielić tak
Tak dalej i tak dalej
Ananas Nie rozumiem co po tej zmianie będzie Bank musiał zrobić
Chciał się przebadać jednak będzie musiał przekazać informację w oparciu o
Jakie dane
Odmówił przyznania kredytu
Dzisiaj jest tak że zdarzają się sytuacje
I tutaj nie mówię tylko o Polsce zdarzają się sytuację kiedy
Nie wiem Mamy
Odpowiednie wydaje się dla nam
Subiektywnie prawda odpowiednie dochody
Odpowiednią historię kredytową czy spotkaliśmy kredyty
Na coś z jakiś względów kredytu nie dostaję
Będzie mógł zapytać Bank w oparciu o jakie dane
Dokonano
Oceny dlaczego on odmówiono mówi
Ibank nieodpłatnie że jesteśmy
Konsumentem
Będzie musiał taką odpowiedź
Kierował dzielić
Jeżeli okaże się
Się że ta odpowiedź
Następca test
Fakty nuje Czyli że bank wkroczył
W naszą prywatność naszą
Intymność
Ze spaniem informa
Nie wiem
Dokonując oceny działań w mediach społeczność
Na przykład będzie nam
Przysługiwało prawo do
Kierowanie roszczeń względem banku ja nie chciałbym powiedzieć
Że to robią polskie banki
Natomiast
Mechanizm był
Sytuacje były nam komunikowane
Etapy tworzenia tych przy
Ze strony Gminy konsumentów jest
Fundacja panoptykon
Która
Która tutaj też
Chcesz czy nie bardzo czy
Tańczyła tworzenie tych
Efektem jest tak
0
0
0
Podziel się
bGxiUAvb
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bGxiUAvl
KOMENTARZE
(0)
bGxiUAvX
bGxiUAve
bGxiUAwe
bGxiUAwf