programy
kategorie

Rząd chce walczyć z białymi plamami na transportowej mapie Polski

Na przestrzeni ostatnich 10 lat ubyło 588 km szlaków kolejowych i 40 proc. kursów komunikacji autobusowej poza miastami. Bez inwestycji w tym obszarze nie będzie możliwy dalszy wzrost i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – wynika z nowego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, opublikowanego przez agencję informacyjną Newseria.

10-05-2019
Tranksrypcja:Decydowanie jesteś...
rozwiń
Jeszcze bardzo dużo do zrobienia i schodzi od razu
W Polsce
Tutaj
Z jednej strony mamy samorządy które są w stanie
Skutecznie
Zapewnić
Swoim mieszkańcom dostępność
Dostępność
Transportową jednocześnie
Bardzo wielu miejscach
W Polsce jest to już
Na szczęście wiedzac oblicz
Mamy do czynienia
Z prawdziwymi białymi plamami
Sportowymi Rada Ministrów
Przyjął ustawę o funduszu autobusowym która oczywiście jest działaniem doraźna oczywiście jest działaniem
Które
Zapewnia
Zapewnia
Przywracanie przywracanie
Połączenia autobusowe tam gdzie ty
Tych połączeń zabrakło
Natomiast
To
Co się toczy obecnie rozpoczynający
Szczególnie mi bliskiego
Programy centralnego portu komunikacyjnego które obejmuje swoim zasięgiem połączenia kolejowe
Cała w całej Rzeczpospolitej
Poprzez działania które dotyczą
Transport autobusowego poprzez inwestycje w sektor lotniczy to wszystko sprawia że muszę
Powiedzieć
Jesteśmy na dobrej drodze jeśli chodzi o dostępność transportową aczkolwiek zdajemy sobie sprawę że bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia
Już na końcówce postępowania
Rządowego jest strategia rozwoju transportu
Która mierzy się też z wyzwaniami Przed jakimi stoi to jest
Strategia która określa działania państwa do roku 2000
30
Program centralnego portu komunikacyjnego to
To nie tylko inwestycja w
Węzeł ale rozbudowa sieci kolejowej w całej rzeczy
Pospolitej
Ten program
Ten program zostanie już
Najbliższych tygodniach
Przedłożony
Do
Konsultacji tak aby również zapewnić możliwie szerokiemu gronu
Możliwość wypowiedzenia się o tym w jaki sposób
Ta dostępność transportowa za pomocą sieci kolejowej będzie ale i zadana
Inwestycje
Skutek działania ministerstwa i bez
I rozwoju
Nie tylko
Centralny port komunikacyjny został uwzględniony
Sieci
Sieci
Dzięki ale również
Nastąpiło bardzo wyraźne otwarcie
Na
Pirania
Na wspieranie przez
Fundusze europejskie
Segmentu Lotniczego czyli
Lotnisko zakresie
Bezpieczeństwa i zakresie zarządzania
Ruchem lotniczym to są bardzo ważne zmiany które się już dzieją
Natomiast
To co chciałbym podkreślić żeby osiągnąć zadowalające efekty potrzebne jest nie tylko determinacja po stronie rządu która jest
Ale potrzebna jest też
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(0)