bFGdvzFM
bFGdvzFQ
bFGdvzFU
programy
kategorie
bFGdvzFN

Uderzające dane GUS. Rośnie skala ubóstwa, głównie wśród pobierających zasiłki

Najnowszy raport GUS o ubóstwie wśród Polaków był gorzką pigułką do przełknięcia dla rządzących. - Największy wzrost nastąpił wśród rodzin utrzymujących się ze świadczeń innych niż renty i emerytury, a więc zasiłków z pomocy społecznej lub dla bezrobotnych - powiedział w "Money. To się liczy" Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Jako jedną z przyczyn wskazał brak waloryzacji zasiłków przy równocześnie rosnących cenach.

Tranksrypcja:Nie ma rekordowych wydatków...
rozwiń
Na cele socjalne na programy są
Socjalne
Ubóstwo w ubiegłym roku w Polsce wzrosło
No i wydaje się że to nie była statystyka którą politycy partii rządzącej chcieliby zobaczyć ale porozmawiajmy o tym jak to może
To jest taka która nie boli
Rzeczywiście
Wystąpił niewielki wzrost
A ubóstwa to co jest
Najbardziej charakterystyczne to jest też to że
Wzrosło ubóstwo skrajne Wrocław hala
Liczba gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem skrajnym
Ubóstwo skrajne rozumiemy generalnie ludzie którzy żyją za naprawdę mało pieniędzy bo występuje
Kilka
Miar ubóstwa i one się różnią tym progiem dochodowym
Im wyższy jest ten próg tym więcej osób oczywiście się w niego kwalifikuje i to
Ubóstwo można
Plastikowe względem dotkliwość
Poniższe progi to skrajne ubóstwo
Oznacza że
Czy to naprawdę są osoby dość poważnie wykluczone
I taki wzrost nastąpił on największy był wśród gospodarzy domowych które się utrzymują
Ze świadczeń innych niż renty i emerytury
Czyli właśnie
Gospodarstwach domowych które żyją
Zasiłku z pomocy społecznej albo na przykład zasiłku dla bezrobotnych które jest w Polsce bardzo niski
Rombu mniejszy wśród pracujących
I generalnie
Można
Pomyśleć o przyczynach tej zmiany w tym
Przeświadczenia
Nie były waloryzowane w ubiegłym roku czyli wartość nie wzrastała natomiast
Wzrosły koszty życia tych najuboższych gospodarstwach co jest związane
Wzrostem cen
I energii i mediów
I żywności
Więc na przykład ten próg
Ubóstwa skrajnego
Wzrósł w 2018 roku o 3% podczas to było 2 razy więcej niż inflacja
Bo te ceny które do taka sama w sklepie trzeba wydać więcej no to faktycznie
Ten koszyk zakupowy będzie w mniejszym stopniu
Wypełniony ale powiem Panie prezesie mam rozumieć że w takim razie
Rozwiązaniem problemu
Jest po prostu zwiększenie nakładów na zasiłki na pomoc społeczną
Nie nie nie ma innego rozwiązania tylko dosypywać pieniędzy
Zwiększyć
Pomoc dla tej grupy można na dwa sposoby można albo podnosić wszystkie świat
Życzenia
Albo można zastanowić się nad zmianą struktury wydatkowania tak
Grzyby
Do tych grup ludności które ubogie nie są albo
Zostało wykluczone
Adresować mniej transferów a więcej adresować do tych którzy są
Najubożsi bardziej wolę
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

bFGdvzFZ
KOMENTARZE
(0)
bFGdvzGL
bFGdvzFS
bFGdvzGS
bFGdvzGT