bGarRjKc
bGarRjKg
bGarRjKk
programy
kategorie
bGarRjKd
sez. 1, odc. 8

Sprawa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zdominowała rozmowę, którą Michał Kobosko przeprowadził w "Racji stanu" ze swoim gościem - wiceszefem MSZ...

rozwiń
27-03-2019
Tranksrypcja:Na dzisiejszy gość Konrad Szymański wiceminister...
rozwiń
Spraw Zagranicznych Dzień dobry pani
Dzień dobry
Proszę pozwolić że użyję języka trochę nie dyplomant
Chrzanów sprawie
Unia Europejska czy Londyn
Myślę że w przypadku tak
Tak poważny
Tąpnięcie
Na analizę pełną przyjdzie czas kiedy
Będziemy mieli
Wystarczająco dużo chłodnego dystansu do tych wydarzeń
Ale z całą pewnością tak
Sprawa nigdy nie jest tak że winna jest tylko jedna strona
My w na kontynencie
Bardzo lubimy koncentrować się na różnych
Głupi
Fakturę mówiono na temat Unii Europejskiej
Tacie kampanii referendalnej i to jest prawda mówionego
Co znaczy
Słaby związek
Z rzeczywistością
Hermes jest prawdą że jeżeli tak duży i z
Zwykle
Przywykliśmy sądzić bardzo
Chłodny w swoim swojej analizie naród jak
Brytyjczycy zostali za prowadzeni na
Na skraj tak poważnej decyzji
To znaczy że z Unią Europejską również coś musiało pójść nie tak przez
Przez bardzo długie lata Unia
Nie umiała zrozumieć
Sygnałów które przecież wpłynęły
Bardzo długo i ze strony nie tylko Wielkiej Brytanii
Całą pewnością to wina
Leży w jakich proporcjach po obu stronach
A gdzie terbert
Wielka Brytania
Inna niż inne kraje unijne bo oni
Sobie mówią to jest zapewne pod wieloma względami tak ale proszę zwrócić
Wrócić uwagę na to że
Podobny typ niezadowolenia z Unii
Oddalenia bruk
Brukseli
Niezrozumienia
Tego w jaki
Sposób podejmowane są decyzje w Unii Europejskiej jakie
Jesteśmy reprezentowanie w Unii Europejskiej
Są bardzo silne
W krajach takich jak Holandia Francja czy Włochy
Więc próba też wyalienowania tego problemu i uznania że to tylko Brytyjczycy
Jest jest błędem Bruksela powinna bardzo uważnie
Słuchać się w to
Na czym polega
Rodzaj buntu przy
Przeciwko
Przynajmniej tej dzisiejszej Unii
W tych krajach ponieważ tam poparcie dla partii
Które najwyraźniej akcentują protest
Czasami wrogość
Sięga 40%
Nie da się tego zlekceważyć
Nie da się tego pominąć
To dotyka krajów założycielskich Unii Europejskiej
Jest poważny problem exit
Poważny kryzys
Całej organizacji nie tylko wypadek przy pracy
Gdzieś daleko nowy
Czekamy już wiele miesięcy
I teraz mówimy właści od dnia kot
Tygodniach
Jaki Pana zdaniem scenariusz jest
Najbardziej Rea
Oczywiście nie możemy czekać w nieskończoność
To jest ty ry zmęczeni To jest pewne
Wszyscy są zmęczeni Myślę że wielu nawet polityków
Zirytowany w tym tym procesem
Ponieważ
Ponieważ
Od odbieramy ze strony brytyjskiego parlamentu chociażby
Bardzo jasne sygnały głosowania które nie są spójne które nie prowadzą do konkluzji
Jedno jest pewne dla Unii
Na pewno dla Polski
Powinno być kluczowe aby wszystkimi z
Sposobami
Jakiekolwiek sposoby będą
Potrzebne konieczne
Uniknąć Brychcy to który będzie chaotyczny
I pozbawiony umowy międzynarodowej ponieważ
Bezumowny breaks it oznacza niepewność dla przedsiębiorców
Oznacza
Słabsze jednak gwarancję bo krajowe gwarancję
One będą pełne ale jednak krajowe
W stosunku do obywateli
Poważne ryzyko zaburzenia wykonywania zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii
W tej perspektywie finansowej
Naprawdę jest powód do tego żeby okazać Cierpliwość jest
Jest powód do tego żeby okazać ostrożność
W tej sprawie
Bezumownie breaks i gdzie są
Fatalne do Wielkiej Brytanii ale będzie również zły dla Unii
Nie chcieliśmy
Aby rada europejska
Ubiegłym tygodniu
Mówimy o szczycie który się ostrzyc
Przyjął scenariusz pierwotnie proponowany
Który zakładał tak naprawdę automatyczną gilotynę 29 marca nic
Byliśmy wartości dodanej
Uważamy że jeżeli cokolwiek ważnego
Ma się zdarzyć brytyjskie wPolityce
To trzeba dać najmniej dwa tygodnie
Czasu na to aby
Co ty dwa tygodnie zmienia
Zmieniam to że ewentualny kryzys brytyjskim parlamencie w tym tygodniu
Nie będzie prowadził do automaty
Nago nieodwołalnego bryksy to bezumownego 29 czyli
Czy w piątek
Dwa tygodnie to nie jest dużo presja czasowa pozostaje
Natomiast jeżeli miałbyś
Dostać coś fundamentalnego w brytyjskim parlamencie
To wymaga czasu
Bylibyśmy zadowoleni aby faktycznie ten scenariusz parę dobrych hitów
To dzisiaj nabiera
Większego prawdopodobieństwa
W ostatniej chwili
Justyna ruszam zrzuconym ze stołu
I to wymaga czasu to wymaga ostrożności i dlatego pierwotne założenia
Stanowiska szczytu były
Szkodliwe podnosi ryzyko niepotrzebnie
Natomiast te które wynegocjowaliśmy w trakcie tej nocy
Głównie na skutek na
Polski która
Zablokowała pierwotne
Rozwiązania dają nam więcej ostrożności
Dają jeszcze jedną szansę na to
Żeby z tego zderzenia
Zrezygnować
Twardy brak SSID
Co by
Znaczą dla polskich obywateli
Wyspach dla Polski
Film dla Polaków
To wyjeżdżają też
Jeżeli chodzi o prawa obywateli od tworzyliśmy
Ten sam zakres pełen zakres
Unijny zakaz
Można powiedzieć ochrony praw obywateli polskich
Żyjących
Wielkiej Brytanii
Na zasadzie działań w prawie krajowym
Te działania są już do żony i po stronie brytyjskiej
I po stronie polskiej
Więc nie spodziewam się tutaj nawet przypadku chaotycznego twardego Brychcy to
Jakichkolwiek zaburzeń które byłyby
Które było graniczyły te prawa ona oczywiście są nieprzyjemne ponieważ że ktoś mieszka w danym kraju i widzisz że proces polityczny wymyka się spod
Control ma prawo się niepokoić
Ale jestem przekonany że prawa Polaków
Nie ucierpiał nawet
Przypadku twardego tak zwanego bezumownego
Brychcy to
Inne problemy są związane z tym jak będzie wyglądał handel
Tutaj dla bezumownego Briggs
Tu nie ma kompensacji 100% nie ma mechanizmu
Nie ma nie ma mechanizmów zastępczych
Które by mogły uchronić
Stu procentach interesy
Przedsiębiorców
I tych którzy są uczestnikami handlu
Z wyspami ponieważ
Jeżeli umowa upadnie
To będzie oznaczało że nie mam okresu przejściowego który zakładał obecność Wielkiej Brytanii w unii celnej
Irenko wspólnotowym
To oznacza że stosunkowo szybko dajmy na to 12 kwietnia bądź
22 maja
Ustaje członkostwo
We wspólnym rynku i unii celnej
Handlem rządzą reguły WTO
Co oznacza
Możliwość prowadzenia barier
Celnych ale także pozataryfowych
W tej dziedzinie również robimy dość dużo jako polska a także jako Unia
Bo awaryjnie przedłużyli śmy już dzisiaj jesteśmy gotowi do tego żeby przedłużyć i ważność dokumentów
O które decydują o
Dopuszczenie na rynek
Załatwiliśmy wszystko co można było Jeżeli chodzi o
Utrzymanie transportu
O której jest
By wałkiem koniecznym dla handlu
Transportu Drogowego o tym żeby ciężarówki nie stanęły po 2
Dwóch stronach kanału La Manche
Nagle tak chodzi o to aby aby
Trzymać możliwość prowadzenia
Usług transportowych
Na wyspach
I w drugą stronę to wszystko rzucił się na zasadach wzajemności
Nie tak aby te towary w ogóle mogły krążyć to jest
Transport drogowy
Mors
I lotniczy tutaj wychodząc z Unii nagle trzeba otworzyć pewne reguły wzajemnego dostępu do rynku
Jest dość skomplikowane prawnie ale na tych
Kilkanaście miesięcy
Mamy te rozwiązania więc nie nastąpi tąpnięcie radykalne 100%
Ale dołożenie jaki
Jakichkolwiek procedur celnych na na przykład
Pod kanałem La Manche
Eurotunelu
Oczywiście jest nie
Nieprawdopodobnie Ryzykowny
Momentem ponieważ Eurotunel działa na granicy
Twoje przepustowa
Związku z czym z administracją francuską
Szukamy Komisję Europejską
Szukamy takich rozwiązań które pozwoliłyby na to aby
Znaczna część przynajmniej zagadnień teoretycznych związanych z handlem w szczególności handlem poza
Wypadku poza Unię
Żeby można było załatwić te problemy
Gdzie indziej nie w kale ponieważ kale
Może się zakorkować w jeden dzień także nikt już
Już tego nie odkorkuje
No w taki sposób żeby to żeby to nie przynosiło kosztów dla handlu
Tutaj jest największy problem bezumowny projekt
W największym stopniu
Stwarza ryzyka nie dla obywateli ale dla handlu dla dla
Zmiany gospodarcze
Mistrze Gdyby pan mógł naszym widzom powiedzieć
Roku 2019
Odpowiedź na bardzo proste
Te pytanie Po co nam dzisiaj Polakom jest
Unia Europejska
Napięcia czy też różnice zdań
Stosunkach międzynarodowych są rzeczą naturalną
Nieuniknione
Gdybyśmy każdy napięcie
Wprowadzali do tego że dana organizacja międzynarodowa jest tam już więcej nie po
Niepotrzebna
Byśmy w ciągu roku albo mniej
Absolutnie samotną wyspą
Nie należy traktować na 5 jako powodów do ich bardziej fundamentalnych
Wątpliwości
I co do
Nie to dajmy na to Unia Europejska
Do tego żeby po lekcji
Nie o tym to w ogóle nie chcę rozmawiać ponieważ to jest satyryczny aspekt Polski dysk
Byłby
Absolutnie śmieszny gdyby nie było przeprowadzone z udziałem niby poważnych ludzi
Nie za trudny ponieważ
Nie rozumiem dlaczego opozycja nie chce podjąć w końcu rozmowy na tematy poważne
15 lat po
Uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej jest czas na to żeby opowiadać trudne pytania właśnie o politykę przemysłową obronną rolę Unii
Formę oni i tak dalej
Posty próbuję nas się zajmować
Całkowicie infantylnym dyskutowania na temat tego czy Unia nam się podoba czy nie
Jakie pytania można było zadawać 20 lat temu przed referendum akcesyjnym kiedy musieliśmy odpowiedzieć czy tak czy nie
15 lat czas na na bardziej dojrzały pytania
W tym sensie to jest wątek satyryczny
Polskiej dyskusji Trochę za długo to trwa żeby się śmiać bo trudno się śmiać
7 razy z tego samego dowcipu więc już mnie to nie śmieszy przyznam ale
Raczej jest to szkodliwe dla dla jakości dyskusji ale zostawiono na boku
Nie nie chcę tego smsa bo najważniejsze dokładnie to jest dużo poważniejsze pytanie
Polska Nigdy nie powinna patrzeć
Na Unię Europejską przez pryzmat bilansu płatniczego
Bezpośrednich transferów
Ja będąc blisko proces integracji od samego początku zawsze miałem wątpliwości
Czy to jest naprawdę mądre argument ponieważ w oczywisty
Sposób kraj który odnosi sukces
Czasem staje się krajem płatnikiem
To mam oznaczać że kraj który jest płatnikiem
Traci istotne korzyści związane z integracją wręcz przeciwnie To znaczy że ten kraj
Znalazł sobie miejsce w Unii
I odniósł sukces
Z powodu integracja
Już nie potrzebuję
Konwergencji ekonomicznej na sterydzie
Transfer
Bezpośredni tylko sobie po prostu radzi więc
Nie nie nie sprowadza nie my nigdy członkostwa
Polski w Unii Europejskiej do bezpośrednich transferów ponieważ to jest również
Perspektywa bardzo niedojrzała
Podstawowe powody dla których Polska w Unii Europejskiej ma sens
Odnoszą się do Najbardziej
Kluczowych wymiarów naszej polityki do najbardziej
Z kluczowych wyzwań król Polski
Państwa
Unia ze swoim wspólnym rynkiem zostaną polityką handlową
Jest kluczowym wzmocnieniem naszej pozycji gospodarczej na świecie
Jest kluczowym warunkiem rozwoju naszego dobrobytu pomimo że zdarzają się nam rzeczy w których mamy
Interesu
One nie likwidują zasadniczego bilansu
W naszym położeniu w naszej sytuacji
Trwała obecność w instytucjach wielostronny świata Zachodniego ma po prostu bardzo duże znaczenie polityczne również
Dla bezpieczeństwa być może ten argument nie jest dobrze
Widziany
Dobrze rozumiany w krajach które nie mają na 5
Związanych bez
Szczególności dziś
W Polsce powinno być to zupełnie oczywiste że
Że u mnie również pod tym względem może odegrać jeszcze większą rolę więc
Więc myślę że to jest
No to wystarczy
Żeby zrozumieć tak że
Aspołeczny nie zrozumieć i myślę że to jest rozumiane
Społecznie bo przeciwnicy do polityków opozycji Polacy nie mają rozstajach dotyczą
Po lekcji to
To jest wyczuwalne to jest naturalnie rozumiane przez
Przez Polaków i to jest olbrzymia
Przewaga
Polskie debaty polskie polityki
Ponieważ w tym samym czasie
Kraje które spędziły w Unii
50 lat
Używając zawahania w tym
Mówiłem o Holandii mówiłem o
O Francji o Włoszech poważne zawahania to już nie są
Elementy folkloru politycznego
Gdzieś ktoś na boku ma mama jakieś bardzo wyszukane wątpliwości
To jest społeczne niezadowolenie
Polska ma ten zasób jakim jest zrozumienie Na czym polega integracja ale
To nie tylko Unia to tak
Także na to to tak
Inne organizacje
Jadę do niego
Będziesz miał ten budować zamiast cofać
Do dyskusji które mieliśmy 20 lat temu
Panie Ministrze czy Donald Tusk dobrze
Sprawdził się
W roli szefa Rady Europy
Polski rząd krytykował
Jaka jest państwo
My od początku zwracaliśmy uwagę na to że Donald Tusk który Jeszcze niedawno był liderem
Będzie miał olbrzymią pokus
Kuse żeby w szczególności im bliżej wyborów
Wkraczać
Tą swoją międzynarodową
Bezpośrednio wąsko palety nie rozumiano politykę w kraju i szczerze mówiąc się nie pomyliliśmy
To nie jest
To nie jest dobry model sprawowania tej funkcji jeśli Pokusa ta krajowa ta emocja krajowej polityki
60 truskawek to nie jest krytyka naturalne plus plus krajowej polityki
Jest tak silna że nie stanie się po
Trzymać
Tego typu ingerencje w bezpośrednio debatę partyjną polityczną publiczną w innych krajach natura
Która nie byłyby uważane za to jest skandalicznego i tak się zresztą zdarza
Bo tego typu
Wypadki
Przy pracy Zdarzały się również w przypadku
Debaty brytyjskiej brak sitowej donaldowi Tuskowi ja bym
Gdyby mnie ktoś pytał
Ale nie sądzę żeby mnie
Ktoś pytał
Akurat w tym wypadku Gdyby ktoś pytał to bym to bym zdecydowanie radził żeby się wstrzymywać z opiniami które są krajowe ponieważ
Głównym odpowiedzialnością i za to będzie rozlicza
No to jest to w jaki sposób
Wprowadził radę Europejską
Jako efektywne ciało efektywną gwarancję
Dla praw państw członkowskich w procesie Europejskim
Niestety taka funkcja wymaga ascezy jeżeli chodzi o politykę
Krajową
I teraz coś mi brakowało
A czytałeś teza była u polskiej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej
Możesz zanieść że że że nie że też to mieliśmy
Zdarzenia wypowiedzi
Działania które miały czas operatywny charakter
Tylko to miał dużo mniejszą doniosłość Myślę że to było ledwie zauważalne z uwagi na to że
Boska komisarz mam wrażenie że Wycofała się
Funkcjonowania nie tylko w polskiej polityce ale powinien
Komisji
A czy Beata Szydło może być dobrym kandydatem
Ten kandydatką
Nazwisko
Myślę że ta lista kandydatów
Na Komisarza unijnego
Jest
Natury medialnej
Do żona
Przedstawia faktycznie osoby które mają bardzo różne
Predyspozycje do do pełnienia tej funkcji
Wszystko zależy
Tak naprawdę od tego jaka będzie kot
Komisji
Zakątek No to się będzie wiązało z tą pewnością
Beata Szydło będzie w tym nowym parlamencie
Jedną z osób wagi ciężkiej ponieważ
W parlamencie byli
Premierzy
Naturalnie mają dużo większy ciężar
Czymkolwiek się zajmą
To naturalnie mają ten
Ten swój
Neptun
Kostium
Przeszłych funkcji to ma znaczenie
Wypalone działyński myślę że można
Znaleźć wiele różnych grup
Parlamentarzystów
Co na przykład parlamentarzyści młodzi zdolni
Rodzaju ekspertów ludzie z think-tanków z drugiej strony są właśnie
Całkowicie odmienny model
Polityków
Poważne doświadczenie państwowym
Beata Szydło należy do tej drugiej grupy i to
Dostał pewnością będzie jej pomagało
W pracy parlamentarnej
Nie trzeba mieć perfekcyjnego języka obcego żeby
Stażem unijnym
Jakie są granice tej perfekcyjność i myślę że trzeba mieć komunikatywny język obcy
Myślę że
Mimo deficytu
Nieodwołalnie
Dotacje unijne
Zostały na długi czas przy
Przynajmniej
Całkowicie z Anglii Cytowany
To jest
Natenczas
Wielu stolica
Odmiana ryżu
Nie tylko w Paryżu
Bo to faktycznie jest bardzo takie uderzające
Szczególności po rozszerzeniu Myślę że w tym sensie mieliśmy swój nieświadomy udział w tej
W tej w tym procesie
Kiedy się patrzy na takie statysty
Takim to są najbardziej miarodajne czyli 100 test
Styki języków
W których był formułowane pierwotnie
Projekty aktów prawnych
Takie
W każdym portfolio jest ten ślad
Świat początku prawda W jakim języku pisał nadane
To czasami ma znaczenie w przypadku sporów bo
Lingwistyczne spory przeradzają się spory prawne
Trybunał Emi i ten język pierwotnym ma swoje znaczenie
Ta ta ta
Statystyka
Po rozszerzeniu
Dla języka angielskiego bardzo mocno wzrosła i
I tak naprawdę zdominowała
Prawo unijne dziś
Dzisiaj w większości
Pisane po angielsku
I niektóre stolice
Uważam że to nie jest
Właściwe apophis
Faktycznie będzie to wyglądało
Będzie musiało się przez jakiś czas utrzymać
Będzie to wyglądało
Dziwnie troszeczkę
To dziwnie
Panie Ministrze friend angielski zostanie językiem urzędowym
Sposób z uwagi na Irlandii
W poniedziałek gazety w Polsce ukazały się
Z pustymi pierwszymi stronami
Wydawcy prasy
Mocne aktywnie zaangażowali się w kampanię
Zadra
Takty w oprawach
Autorski
Polski rząd był przeciwny to
W jej dotychczasowej wersji
Wyjaśnij my w skrócie o co chodzi i dlaczego ta
Dlaczego też tak kontrowersje
Jest miss kontrowersyjny dlatego że jest bardzo niejasne
Konsekwencje przyjmowania tych przepisów dla bardzo wielu uczestników tego rynku bardzo różnych uczestników tego rynku
Konkurujących ze sobą
Uczestników tego tego rynku są po prostu nie jasne
Sytuacji kiedy konsekwencje mogą być niejasne i mogą przynieść niepożądane
Uznaliśmy że należy
Przyjąć postawę zachowawcza
Ostrożnie podchodzić do kształtowania prawa
Czego skutki mogą być negatywne
Jakie mogą być realnie
Dyrektywy
Jeżeli Gdyby ona weszła
Czego czego należy się obawiać bo
Przeciwnicy tej dyrektywy mówią o cenzurze internetu
Naturalnie w debacie publicznej używa się mocnych słów cenzura to jest na pewno bardzo mocne słowo
Natomiast jednym z kluczowych elementów
Obaw niektórych uczestników
W ręku
Było efektywne ograniczenie
Swobody wypowiedzi
W internecie swobody w szczególności
Cytowania
Swobody i funkcjonowania nowych Bytów
W świecie medialnym
Które to nowe buty zwykle są oparte o nowe technologie
I te głosy w tej sprawie dla polskiego rządu były bardzo
1 września będziemy obchodzili 80 lecie
II wojny św
Światowej
Są liczne kontrowersje dotyczące
Tego Kogo zapraszamy kogo nie
Zapraszamy na
Obchody czy dobrze robimy Nie zapraszają z prezydenta
Putin
Zapraszając
Prezydent Białorusi
Prezydent
Duda przedstawił bardzo klarowną wizję
Tego w jaki
Jaki sposób chciałby
Niby te obchody
Zagrał również polityk
Nie dziś
Dlatego
Kalista zaproś
Proszony
Została
Tatuowane w Tesco
I ma to swoje dobre
Pomyślę uzasadnienie
Że to prawa będzie się
To ona nie pierwszy raz
Skoda Octavia
Podobno jest o 1:00
Bardzo ważne obchody
Wybuchu drugiej
I wojny światowej z tą pewnością można różne perspektywy do tego
Do tego przykładać natomiast widać wyraźnie po stronie prezydenta
By to obchody były również czymś na przyszłość
Pokazały
Co się dzieje w Europie dziś
I co może się dziać
Przyszłości
W tym sensie zebranie
Wśród zaproszonych tych państw
Które również dziś są przywiązane do idei pokoju
Ma swoje uzasadnienie bo to nie jest tylko i wyłącznie
Historyczna
Rocznica Tarczyn
Powinnam coś
Coś powiedzieć
Etiuda mówi teraz
Dzisiaj była przywiązana do idei pokoju
Czy Rosja jest głównym czynnikiem
Destabilizacja Europy
Panie Ministrze Serdecznie dziękuję zaraz
4 reakcje
0
3
1
Podziel się
Komentarze (1)
23-02-2020
Anna SMam pytanie kto sknocił i dał pozwolenie na budowę Złoczewa-Bełchatów 2 - odpowoedź -debil.
zobacz więcej komentarzy (1)
bGarRjKp

Programy Wirtualnej Polski

KOMENTARZE
(1)
Anna S
2 lata temu
Mam pytanie kto sknocił i dał pozwolenie na budowę Złoczewa-Bełchatów 2 - odpowoedź -debil.
Najnowsze komentarze (1)
Anna S
2 lata temu
Mam pytanie kto sknocił i dał pozwolenie na budowę Złoczewa-Bełchatów 2 - odpowoedź -debil.
bGarRjLb
bGarRjKi
bGarRjLi
bGarRjLj