bCNpRvNM
bCNpRvNQ
bCNpRvNU
programy
kategorie
bCNpRvNN
sez. 3, odc. 37

O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają...

rozwiń
06-05-2019
Tranksrypcja:To jest program na money to się liczy...
rozwiń
Witam po dłuższej przerwie majowej która Przynajmniej dla niektórych osób była troszkę jak mała gwiazd
Z tego względu że pierwsi emeryci Dostali swoje świadczenia
Rząd zapowiada że na tym się nie skończy pod warunkiem
Że będą wygrane wybory od tego tematu zaczynamy program a za mnie w studiu jest profesor Gertruda uścińska
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznym Witamy
Dzień dobry witam panie
Pani prezes
Wspomniałem tak trochę tak politycznie ale od polityki będziemy się
Trzymać z dala porozmawiamy o sprawach
Gospodarczych i społecznych w takim razie na ten moment do jak wiele emerytów popłynęły
13 świadczę
Czy dzisiaj mogę już złożyć taką informację zarząd
Czy jednorazowe świadczenie pieniężne
Łącznie są przekazywane ze świadczeniami emerytalnymi
Czyli
My mamy terminy wypłaty tych
Tych świadczeń
To jest typ 1 5 6 10 15 20 25 Ile dzisiaj
Zostały przekazane już wszystkie świadczenia z tych terminów 156
W tej chwili są w trakcie przygotowania
Na ten termin 10
Natomiast w ten weekend zostały przetworzone No taka jest
Terminologia
Należne już Świadczenia są przygotowane do wypłaty z terminu 15 i 20
Doświadczenia z terminu pierwszy piątek częściowo 6 myśmy wypłacili death
Przed weekendem majowym 8 się zapytać co z tymi osobami którym przelewy wypadały
Właśnie wczoraj Rozumiem że już nie czekają na przelewy tylko cieszę się z tego co wpłynęło oczywiście taką mamy polityk
Tylko że nie tylko terminowo natomiast
Zgodnie
Wszelkimi porozumieniami z bankami one poszły wcześniej
Czyli przed tymi dniami wolnymi łącznie
Przekazaliśmy świadczenie emerytalne w terminach majowych łącznie
Jestem jednorazowym świat
Dla około 2 milionów 6
Set tysięcy
Świadczeniobiorców
Wypłaciliśmy ponad 3 miliardy złotych
Przypomnę ty
Tylko naszym
Naszym słuchaczom naszym
Telewizor widzą przede wszystkim także
My jesteśmy w największym stopniu zobowiązani i największym
Stopnie obciążenie wypłatą tego
Połącz nie mamy
Przekazać
Świadczenia dla
Około 8 milionów 3
Tysięcy świadczy
Odbiorców na
Kwotę 8.5 miliarda zł
I to jest związane z naszą polityka
Finansowo
Nie zaciągnęli
I raczej nie przewidujemy
Jakiś dodatkowych zoba
Czy to jest tak że teraz emeryci dostali tak
Podwójny bonus bo z jednej strony dostali doświadczenie którym się należy
Co miesiąc
Proste świadczenie które tak
Ma różne nazwy
Trzynasta emerytura Jarkowi emerytura
Tak ale on
Ustawowo ponieważ
Podchodzimy do tego sposób taki profesjonalny to jest
Jednorazowe świadczenie pieniężne to
1100 zł brutto pomniejszony będzie 888 zł
Trzej
Formie może być
Trochę więcej zależności od tego jakie kto ma zobowiązania podatkowe
Czyli Przelew poszedł w ten sposób że emerytura która się należy
Plus 1500 brutto
Brutto zaznaczeniem że netto
Większości przypadków
W 800
80
8 zł czyli łącznie te dwie należność
Emerytalna i to jednorazowe świadczenie
Przyszły na konto albo
Lista listonosz
Pani prezes to porozmawiamy o tej jednorazowość i o której pani
Wspomniała Bo wiele wskazuje na to że może się to
W jakim zakresie zmienić się premier Mateusz morawiecki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski
Zaznaczył że niewykluczone że nie będzie to jednorazowe świadczenie
O ile partia rządząca
Przedłuży swoją kadencję na kolejne lata Jak ocenia pa
Więcej
Jan jesteście w ten sposób że w tym roku ta decyzja ustawodawcza
Chcę rządu wcześniej jednorazowym świadczeniu
Pieniężnym No jest realizowana
Z punktu widzenia Finansów
Publiczny także
Że przez Zakład Ubezpieczeń
Społeczny
Mamy przecież za co odpowiadamy
I myśmy też podnieśli że sfinansowanie tego świata
Przeczenia i poniżej tego wydatku
Wysokości
8.50
Miliarda złotych jest możliwe
Z powodu dobrej sytuacji gospodarczej bardzo dobre i wysoki
Wskaźników
Też wyższych nawet niż roku ubiegłego wynagrodzenia wzrostu liczby też
Płatników składek
Tutaj korzystam z tej okazji to powiem że do dnia dzisiejszego przed wejściem do studia jeszcze
Sprawdzałam
Ponieważ taki raper
Co dziennie
Otrzymuje pobrali
Ponad 93 miliardy składek
To jest to około 9
60% więcej niż
Analogicznym okresie roku ubiegłego to w pieniądzach daje
Około 8
Przecinek 1/10
Miliarda złotych
W związku z tym ten ciężar dodatkowy
Ile wynosi ciężar dodatkowy który po prostu nie był w planie
Sowy funduszu
Społeczny
Jesteśmy w stanie poniż pod warunkiem
Że te warunki finansowe ekonomiczne
Gospodarcze
Do końca roku będą zachowane bo
Panie redaktorze
My mamy zobowiązania no do wypłaty
Wielu wielu miliardów złotych
Talentowy za innymi słowy jeżeli sytuacja się nie pogorszy
Pensje Polaków będą
Polacy będą płacić
Coraz więcej coraz wyższe
Składki
Wtedy rozumiem co roku
ZUS będzie mógł
Fundusz Ubezpieczeń
Wypłacać to jednorazowe coroczne Majowa się czy nie ma jest stwierdzenie zbyt
Przedwczesne dlatego że tak dlatego że to są bardzo duże zobowiązania finansowe
Państwa i one muszą być poprzedzone
Wszelkimi analizami jeżeli chodzi o
Warunki funkcjonowania państwa w przyszłym roku możliwości
Finansowe poboru
Zrealizowanie zaciągniętych zobowiązań
A więc to wszystko wymaga szeregu takich prac na podstawie których można dalej wniosku
Słowa pana premiera zabrzmiało jak tak
Taka poważna OBI
Witnica gdyby na przykład pogorszyła się koniunktura
Gospodarcza
I nagle
W przyszłym roku w maju emerytur emeryci czekają na torze
No w tym miesiącu chyba dostanę zobacz
Właśnie to doświadczenie i nagle
No popłynie do nich informacja
Przepraszamy was Drodzy państwo pogorszyła się
Sytuacja nie możemy wam wypłat
Myślę że tutaj chyba nic takiego się nie dzieje dlatego że ustawa wyraźnie dotyczy
Czy tego roku kalendarzowe
Nazwa
Doświadczenie to jest jednorazowe
Przeczenie pieniężne nowelizacja
Który by musiało być
Być przyjęty po prostu z uwzględnieniem tych wszystkich założeń o których mówiliśmy
Porozmawiamy o
Innym temacie
Który również premier Mateusz morawiecki
Poruszył podczas rozmowy
Z redaktorami Wirtualnej Polski chodzi o pomysł zniesienia 30
100 krotności
Składek na ZUS pomysł wraca jak bumerang pomysł który kryty
Przedsiębiorcy
Wobec którego Trybunał Konstytucyjny jest to jest
Sceptyczny i przynajmniej do niedawna eksperci ZUSu
Także patrz
Raczej
Krzywo na na tę propozycję
Chyba że to się teraz zmienił
Patrzymy emerytury
Wszystkie te propozycje więc tak
Wracam i ocena merytoryczna
A w Polsce funkcjonuje
System ograniczenia podstawy wymiaru
Składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe do ty
900 zł
Na ten rok i jak pan redaktor powiedział
No i były już ciemne wcześniejsze próby żeby zmienić to ustawodawstwo czyli
Bez limitów żeby składka ta emerytalno-rentowa była
Opłacane
No to musimy popatrzeć w aspekcie takim Po pierwsze funduszu ubezpieczeń społecznych po drugie
Świadczeniobiorców ubezpieczonego i w trzecim aspekcie
Przedsiębiorcy jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Tomy systematycznie co tydzień co miesiąc
Informujemy Jaka liczba osób przekracza
Nie płaci tej składki
Urlop
Ubezpieczenie emerytalno rentowe w ubiegłym roku ubiegłym roku To było To było około 3
Czy 160 to
Tysięcy osób
Ta kwota
Składki emerytalno-rentowej Tak możemy powiedzieć niezapłaconej przekraczała trochę 8
Miliardów tutaj mamy
Taką sytuację że w tej chwili to jest jeszcze mała liczba osób
Jeżeli chodzi o maj
Ten największy wzrost następuje po wakacjach jesienią
I na koniec roku a więc w tej chwili to jest kilkadziesiąt tysięcy wypłat premii na przykład
Ale to jest kwestia taka że to jest on narastające kwoty tak bo one się kumulują Miesiąc po miesiącu
A więc takie
Przypadki że następuje osiągnięcie ty
Trzydziestokrotność
Ma miejsce w styczniu w lutym w marzeń to są marcu
To są pojedyncze przypadki
To są osoby na które muszą osiągnąć te
2009
500 zł
A więc generalnie to są to się odbywa sukcesywnie do końca roku
Czyli my mówimy o takiej korcie osób około 3
Mówimy o kwocie około 8 miliardów złotych
I co się działo gdyby te 360000 osób
Jednak musiał płacić co miesiąc składkę emerytalna do funduszu
Pieczeń społecznych
Co miesiąc potem co rok to jest pierwsza
Druga rzecz to jest taka że jest tytuł tej pobranej
Składki
Musimy zacząć kalkulować się kiedy nastąpi wypłata pierwszej świadczeń emerytalnych
Pobór
Wyższe składki oznacza także w
Przyszłości
W zależności od tego W jakim wieku są te osoby płacące wzrost
Świadczeń emerytalnych w tej chwili też analizujemy
Jak w tym przedziale krótko długookresowym
Wpłynie to na to że te pieniądze Trzeba będzie zwrócić postaci po prostu
Ustalonej emerytury
Druga rzecz to jest po stronie ubezpieczonego rzeczywiście
Jego wynagrodzenie tak jak w tej chwili nie będzie wyższa o tą część składki
Którą płacił do systemu emerytalnego bo po prostu będzie ona przekazywana
Na jego konto jego konto Emerytalne będzie
Będzie wzrost
Stało
Natomiast te musimy wiedzieć też po stronie przy
Przedsiębiorców że
No o nim składka emerytalna wynosi 19.52 połowę płaci
Przedsiębiorca połowę ubezpieczony
A więc jeżeli by nastąpiła taka decyzja kiedyś
Przyszłości to wtedy też muszą to uwzględnić swoich kosztach
Przedsiębiorcy
Bo de facto ty jest gładki w tej chwili
W tej części nie płacili i będą
Musieli płacić czyli Proszę zobaczyć
Że jest to zagadnienie które wymaga po prostu tego rachunku wyrazy
Tak tego nie tylko z punktu widzenia
Wpływu Dofus
Ale także w perspektywie
Tej średnie i długookresowej wydatku bo trzeba oddać będzie musiał
Wyobraźmy sobie że mamy
Przedsiębiorca
Twórca firmy który zarabia
W ciągu roku
Koło
10 do 12 milionów
I będzie musiał dalej płacić
Składki emerytalne
Czym to może skutkować
Czy jeżeli chodzi bez ograniczeń kiedy w ogóle byśmy mieli osobę ubezpieczona No to na pewno
W takiej perspektywie długo
Okresowej bo to nie jest tak
Także jeżeli zapłacimy wysoką
Jedną dwie składki
To od razu te Mary
Będzie
Będzie bardzo
Ale to może
Rzeczywiście No to rozwal
Pastwienie że nikt
Emerytury
Przyszłości bardzo wysokie a więc te zobowiązania państwa by zaciągnęło
Bardzo bardzo wysokie i może lepszym rozwiązaniem byłoby podniesie
Limitów
Do 45
Na pewno wszystkie warianty pewno są
Do dyskusji z tym że musimy też pamiętać
Proszę zobaczyć że mamy 2 miliony 600
Tysięcy około tak
Dzięki reformie składce ubezpieczony
Każdy ma numer konta widzimy jego sytuację miesiąc
1000 po miesiącu
A więc AW tej liczby mamy te 360000 bo tak
Przeciętnie
Tych osiągający TomTom trzydziestokrotność
Znaczy nie no mówimy o takiej grupie WOS
Dosyć
2 miliony 600
Ale bardzo ważny jest
Płatnik
Składek z
Wpływu
Wpływu
Radek do funduszu
Ubezpieczenie społeczne
Metody róż
Tak są takie że właśnie
Jimmy czuję się
Podstawy wymiaru żeby
Też limitować po tym
Wypłaty
Nie limituje się ale ustala się
Właśnie jakąś Górne pułapek
Świadczenie emerytalne
A więc to wszystko jest zawsze
Do takiej dyskusji z punktu widzenia nie tylko to jest
Sytuacje tu i teraz
Ale zaciągniętych zobowiązań
Składkę płacimy
Po to
Aby w przyszłości
Państwo ją oddało formy
Jest to duża poważna
Dyskusja przed zusem
Rządzą
Przed przed
Sami
Ale żeśmy trochę na ziemię
Do
Osób które urodziły się
Brokuł 53
Szczecin do kobiecy który
Postanowiły pójść
My na wcześniejszą emeryturę i potem okazało się dostawały
Niższe świadczenia co potem zakwestionował e-sąd
Jak dużo osób zwróciło się do ZUSu
Po to żeby na nowo oszacować
Doświadczenia które
Thomas Evans
Ta sprawa
Kobiety
Rocznika
53
Czego była przedmiotem
No różnych debat dyskusja
Decyzji Zakładu Ubezpieczeń
Pieczenie sądów
6 marca
Trybunał
Tutaj nie uznał że
E46
Ustawa emerytura
I rentach jest niezgodny z konstytucją
Co to oznacza że
Na podstawie tego
Wcześniej powołanej ustawy emerytalnej
Kobiety najpierw
Miały prawo
Do części emerytury a potem kiedy osiągały
Spełniają wszystkie warunki systemu po wsze
Goten
Kapitał wypłacany był
Wypłacony już dotychczas był pomniejszany spot
Podstawy wymiaru i to
Spowodował żona była mniejsza tab
Podstawa wymiaru
No i odpowiednio Oświadczenie też mniejszy ponieważ
Zwłaszcza psy
W systemie nowym
Wysokość k
Kapitał podzielone przez
Dalsze trwanie
Daje Tom
Emeryturę
123
3 kwietnia kobiet
Mogły złożyć
Skargę do zakładu
Społeczny jagiellonia.pl
Może zacznę tak że
Przypominam że ten rocznik
Kobiety
1950
Czy to jest grupa około 112 t
Tysięcy
Kobiet
A więc do zakładu ubezpieczeń społecznych Przepraszam a jeszcze W uzasadnieniu trybunał
To co było podawane
Może dotyczyć to sprawa około 100 000
Zgodnie z tym terminem ustalonym na 23
Kwietnia
Wnioski złożyło ponad 20
Kobiet
Onet 11
Tysięcy Okazuje się
Wnioski
Gdzie nie upłynęło jeszcze
5 lat
Od wydania decyzji
Czy de facto to jest procedura powszechna
Postępowanie
Będą
Ustalane
Na nowo te uprawnienia tych osób
A dla reszty osób to znaczy zamknięcie drogi
1100 chyba 60
Osób złożyło też tą skargę i ona się nie mieści
Ona w ogóle nie dotyczy
Czy tej sprawy czyli No to jest jakby
Gdyby
Z powodu tak
Takie asekuracji
A więc natomiast
Z tym Natomiast jeżeli chodzi o
Pozostałe sprawy to między innymi to jest około 7000
Tych spraw one są w tej chwili
Analizowane i możemy powiedzieć że
W przypadku to jest krótki okres Proszę zobaczyć że w międzyczasie
Mam jednorazowe świadczenie pieniężne
Mamy
Mamy szereg działań psy
Systemy ubezpieczenia
I w tym czasie już zostało rozp
Wpatrzony w 700
Spraw
Z tego 400
Sprawdź z pozytywnymi skutkami finansowymi tam widzimy
Że ten wzrost Po przeliczeniu świadczy
500 zł
Minimalny około
Tam 7 zł
Przecinek jej kilka groszy
A więc pełną staty
Czystek
Pewno w ciągu miesiąca czyta
Tam 6 tygodnie jak już
Będzie rozpoznany te kolejne 7
10 TD
Wtedy poznamy
Dziękuję pięknie pani prezes
To musimy zostawić
Naszym gościem była profesor
Gertruda
Prezes zakładu
Społecznych
A my wracamy Po krótkiej przerwie porozmawiamy o pogodzie dla rolników
O tym czy w tym roku susza pozwoli żyć i pracować
Czy też nie
Witamy Po krótkiej przerwie z nami
Studio s Michał Kołodziejczak prezes
Bonita
Panie prezesie pogoda będzie sprzymierzeńcem czy wrogiem
Na tą chwilę można powiedzieć jest
Nie łaska
Pogoda jest trudna
Okres wiosenny bal
Bardzo bardzo
I dla nas
Można powiedzieć ostro
Popadało w niektórych regionach
I popadało można powiedzieć doraźnie Zobaczymy jak będzie dalej
Ale nie można zapominać
Chcesz o tym że
Te problemy które wyrządziła są
Susza
Wczesną wiosną mieszczą nie do odratowania
Ja nie mam pretensji do pogody że jest
Apteka
Jaka jest to chciałem tylko dopytać jak wielu gmin takim razie wpływają do was informacje
Od rolników że coś się dzieje niedobrego że są straty
Które ciężko będzie zakon
Temat
Suszy dotyczy
Czy całego kraju z całej Polski
Bo gdy się
Trochę lepiej
Ale w niektórych Wieluniu
Większość
Nie jest jest można powiedzieć tragedia
I tutaj to
Pechowa
Pechowa w cudzysłowie Wielkopolska
Która bardzo mocno
Dostała w tamtym roku
Odtwórz
Taki w tej chwili Wielkopolska
Tereny za
Pochodnie Polski
Bardzo mocno
Dotknięty suszem
Kumuluje się na to
Wszystko ta
Pytam pogoda która była bardzo trudna w tamtym roku
Słuchaj zima
Dla kogoś
Kto nie jest rolnikiem nie obserwuje tego
Masz pomysł
Że to nie ma wpływu ale
Poziom wód bardzo mocno
Opuszczony właśnie
Obniżony poprzez
Już
Długotrwałą suszę u nas
W Polsce od kilku dni opady opis
Obserwujemy
W wielu miejscach
W kraju ale to
To takie opady które są doraźne
A co będzie dalej to zobaczymy Ja tylko
Powiem że jest jeszcze wiele gmin
Gdzie praktycznie nie popadało
A straty wyrządzone
Suszę są już nie do odratowania
Wielu
Miejscach tak jak pyta pan Ile dni Wspominał pan zeszłym roku straty Szacuje się że wyniosły ponad 2 i pół miliarda zł
Ciekaw jestem czy wśród
Pana
Kolegów wśród rolników
Pojawiają się głosy że w tym roku
Większe
W rolnictwie możemy
Powiedzieć dopiero w momencie
Kiedy zbieramy plony
Sprzedane
Pomożesz jeszcze
Wydarzyć także w lipcu
Albo w czerwcu będzie powódź
I wtedy będziemy mogli mu
Mówiąc o suszy mówimy o pogodzie mówiąc o pogodzie o nie dogodnych warunkach i o takich wypadkach losowych
Mówimy o tym jak sobie z tym
Tym radzić
I musimy z jednej
Strony mówić
Retencja wody
Ubezpieczenia odpowiednia polityka odpowiedniego
Gospodarka
A co u nas obserwujemy
Niestety obs
Obserwujemy to że ciągle brakuje
1 2 3
Ubezpieczenie to
To prawda że firmy odnawiające
Sprzedaży Police
Prawda
Fizycznie jest to na tą chwilę już niemożliwe żeby ubezpieczyć się od suszy była taka możliwość może
Jeszcze na koniec
Tamtego roku na jesień
Ale kiedy ja sadzę moje
Rośliny czy Sieje je
Sierp
W kwietniu
W maju
Że nie będę ich ubezpieczał kiedy nie wiem że je
Czy ja posadzę czy nie
Posadzę we wrześniu Czy w październiku
Roku poprzedniego bo jest to
No trzeba być rolnikiem żeby to rozumieć ale ubezpieczony w Janie jest
W momencie
Dlatego ja panu to wytłumaczę
Dlatego ubezpieczamy w momencie sadzenia czy chwilę poza
Sadzenie i to jest normalne
Firmy
Rozmawiałem ubezpieczeń nie ma takiej możliwości
Rok temu szumne zapowiedzi
Że tak może się bo miała być pilotażowa polisa od suszy z dopłatą od Skarbu Państwa
Nie było jej albo bo zbyt wielu chętny
Nie ma tak
Takiego czegoś Jaki powód jaka przyczyna
Nie ma rozwiązań
Systemowych w Polsce na
Na takie wypadki losowe i za to wszystko
Zapłacimy
My konsumenci
Bo ja również produkuje coś
Tylko jeden czy dwa
Produkty moi koledzy też są wyspie
Stylizowanie w jednym
Dwóch Max
Maksymalnie w trzech
Produktach które
Unify są produkowane
I resztę nabywają i będziemy płacić my konsumenci
Ten kto będzie miał będzie dostawał za to stawki
Można powiedzieć wygórowane
Mało tego ci którzy będą
Sprzedawali to
Wszystko w mieście Czyli tutaj gdzie klientów
Do konsumentów jest najwięcej będą naliczyli
Ogromny marża
Bo będą mieli dostęp do produktu
Mało tego będą mieli dostęp do klienta który będzie potrzebował
Ten produkt
Chcący
Kupić coś
Czego jest mało trzeba będzie zapłacić dużo
To wszystko w takiej polityce długofalowej będzie powodowało
Pewien proces
Wygaszania gospodarstw które upadły
Zostanie
Kilka dużych
Można powiedzieć bardzo dużo
Mało tego
Widać czy
Że dzisiejsze
Tak
Polityka rolna na całym świecie prowadzi do tego że korporacje zaczynają przejmować
Produkcja rolna produkcja roślinna produkcja zwierzęca i one będą dyktować warunki
Kiedy jest zostanie kilka
Ceny
Żywności będą bardzo
Wysokie
Są tacy odważni analfabetą dyktował ceny
Rozwinąć dyktował wycenę są odważnym analitycy którzy
Jasne mówią że żywność
Będzie waluta
Nie trzeba nie trzeba będzie długo czekać
I nasze działanie
Jest skierowany głównie w tym kierunku
Oby jak najwięcej
Większa ilość tych gospodarstw małych rodzinnych
Niezależnych
Które są gwarantem
Nie tylko dobrej ale i taniej żywności
Dodatkowo jeszcze takie zdrowej konkurencji
Którą teraz chyba nawet będzie łatwiej odróżnić może już teraz nawet
Odróżnić żywność Polska
Od tej zagraniczne
Między innymi dzięki
Specjalnym oznacza
M o których między innymi minister Arden
I my też również
Tak rozmawialiśmy
Przed programem
Nie zdążyłem
Powiedzieć w cztery oczy więc teraz
Wiedziałam powiem że
Odróżnić
Mówimy o ziemniakach
Te ziemniaki
Są zagraniczne
Polskie
Tak naprawdę
Z tego co my widzimy
Będzie tak samo trudno jak i obecnie
Bo zmiany które są
Zostały
Prowadzone przez Czaniec
Zostały wprowadzone ale będą w
Wprowadzone wejdą
Nie zmieniam wiele zostały tak wprowadzone byśmy
Memy jako
Klienci konsumenci wiedzieli ciągle
Niewiele
Tak
W minutę opowiem his
Historie rok temu kiedy mrozy
Doczekaliśmy strajki
Był to jeden z głównych
Blatów bo zapaść na rynku
Ziemniaków Polska była zalewana przez
Ziemniaki z zagranicy
Yupo mieliśmy
To by było to
Tobie znakowane
Za ministra jurgiela
Napisaliśmy
Rozporządzenie wspólnie z Ministerstwem
Wiceministrem Boguckim
Przedstawicielami innych minister
Bo tego wymagała sytuacja i
Takie przepisy które musiały być zgodne z innymi
Przedstawicielami innych
Tresor tonale
Panie prezesie ma być jak rozumiem
Polskie produkty mają być
Oznaczone barwami
Biało-czerwony
To chyba nie będzie skomplikowane żeby odróżnić to
Oceń produkty
Z innego kraju Panie redaktorze
Jest to bardzo ważne w jakich
Sposób mają być oznaczone i gdzie mają być
Zaznaczone Mało tego jaka wielkość tego znaczenia ma być
Bo Pański garnitur też może być oznaczony
Producentem ale gdzieś z tyłu na m
A może tylko na paragonie
Taki przykład
I te ziemniaki też będą na
To w taki sposób byśmy my tego nie widzieli dlaczego
Do rozporządzenie
Które
Tak naprawdę
Pisaliśmy wspólnie z ministerstw
Zostało przez obecne
Przez władze obecnego resortu całkowicie
Nie jest zmieniona albo inaczej szczegóły
O której my wypracowaliśmy zostały pozmieniane
W taki sposób by były odpowiednie dla tych
Tych którzy tymi ziemniakami handlują ja tylko powiem że
Rozpoczynający i kończący pisałeś
Rozporządzenie
Wpadło No w ręce człowieka
Który tworzył mechanizmy narzędzie
Dla firm
Które są pośrednikiem
W handlu ziemniakami czyli
Człowieka który stworzył
Czy tworzył przez długi czas I był prezesem
Stowarzyszenia które skupia
Firmy konfekcjonujące ziemniaki handlujące z Marka
Tam i w jego interesie nie było to żeby
Zadziałać na korzyść polskich producentów
To tylko był
Można powiedzieć
Rzecznikiem firm które na tym przy
Wszystkim dużo zarabiają
Handlują
I rzecznikiem marketów
Wypowiadając jednocześnie
Będę się bardzo źle Chciałbym zapytać
Około żywnościowy niuanse bo Odnoszę wrażenie że agrounia ma
Specjalnie wiesz
Pracowników do tego żeby
Poszukiwali tych nieścisłości
Na sklepowych półkach i chociażby waszych mediach społecznościowych co pewien czas może znaleźć informacje o tym że się pojawia
Na przykład coś takiego jak pomidor malinowy Polski kraj pochodzenia
Hiszpania jak się panu wydaje
To
Celowo wprowadzają w błąd
Czy to są może jakiś
Pomyłka
Ludzkie zwykły pomyłki
Ciężko mnie to oceniać jestem człowiekiem który stara się wierzyć
To co
Inni mówią I tutaj mamy
Najprawdopodobniej z tego
Z przekazu
Przedstawiciele
Handlowego Eurocash
Przypadek
Pomyłki
I Okej ja w to wierzę ale zawsze mówię sprawdzę
Tam mamy kontakt
Jest pracownikiem który tak jakby był na piątek
Bardzo dużo
Gdybyśmy mieli dużo celowego wprowadzenie klienta w błąd
Ja myślę że kupuje Polski produkt
Tymczasem krypo
Pochodzenie uważam że są od tego odpowiednie służby
W Polsce które powinny zacząć to odpowiednio
Sprawdzać
I robić tak żeby tych błędów nie było
Bo niektórzy
Nie zdają sobie z tego sprawy
Niektórzy robią to celowo
Mało tego gdyby porozmawiał pan z pracownikami
Tych dział warzywno-owocowy w marketach na
Na których jest obowiązek
Odpowiedniego oznaczenia tych
Tych produktów za pomocą tych
Tych kartek które są
Często pomylone to ci ludzie
Często nie mają na to
Czasu i oni nie zwracają na to uwagi dla nich jest
Po prostu nie istotne jest to jeden z elementów
I w pracy nad
Który
Który pomijając
Tak a może oczekiwał by pan
Reakcji premiera
Lepszego czasu wypowiadał się na temat Marek własnych
To może szef rządu powinien też
Ranczo
Się tematem Właśnie właściwego
Znakowania żywności przysiąść do rozmów również na temat
Ja myślę że powinien
Takie rozmowy pan
Pan premier
Zapowiadał z nami nawet zgodził się
Spotkanie z naszymi
Przedstawicielami rozmowy No i co dalej się stało i wtedy
Technicznie
I politycznie
Minister Ardanowski
Użył tego nieszczęsnego sformułowania pustka intelektualna imienia którą przeproś
Kogoś tam
Przeprosił
Ja takie coś
Wpuszczam
Okej
Allegro jej pan premier miałby się z nami
Spotkać w tym momencie
Musiałby uznać że
Jego pracownik
Minister rolnictwa źle się zachował
I byłby to pewien policzek dla dla ministra ardanowskiego którego niestety wtedy pan premier bronił z mównicy Bob
Głosowanie na temat
Wotum nieufności dla niego
Premier wybrał
Obronę
Człowieka a nie obrony polskiego interesu
To dla nas jest
Trudne ale ja uważam że pan premier Przemyśl odpowiednio sprawę i
Pochylił się nad tymi sprawami kiedy Zdaję sobie będzie tych rozmów to co spełni się pana groźba o spektakularnych
W protestach
Bardzo mocno analizowaliśmy te protesty
Te które robiliśmy przez
Widzimy że nie jest
Odpowiednia Draw
Nie jest to taka droga którą powinniśmy kontynuować ja tylko powiem że
Jeszcze przed euro wyborami przed
20:00
6 Maja organizujemy debata
Które Szczegóły w tej chwili dopinane będziemy rozmawiać na temat rolnictwa z przedstawicielami
Wielu partii
Politycznych jest
Jest to debata organizowana
Z największą gazetą Rolnicza
W Polsce z tygodnikiem
Prądnikiem rolniczym
Wiele środowisk będzie zaproszę
Ja powiem tylko że
Dobrze by wyglądało gdyby
Pytanie
Na temat
Finansów
Ekonomii
W rolnictwie padło
Ze strony
Właśnie money.pl bo już sama nazwa nam mówi
Pieniądze a rolnictwo
To nie tylko pasja ale także i pieniądze które
Zawsze są gdzieś gdzieś wysoko i sam
Często
Elementem który wskazuje na to czy ktoś zostanie tym rolnikiem długo czy
Czy nie zostanie I tutaj bardzo mocno
Trzeba przeanalizować
Jakie pieniądze
I zadać odpowiednie pytania politykom
Którzy będą przedstawiali programy
Twoje wsparcie
Swoje własne
Rozszerzenia my będziemy ich ostro przepytywać
Widzimy się o 4:00 która przynajmniej ostatnio
Przestawia również
Czy może cię szkoda gadać propozycjami dla
Ale zaproponowała pewien ruch jest
Testy wiosna ugrupowanie Roberta Biedronia
Ciekaw jestem czy Agro
Unia boi się że
Agro wiosna
Rozkochał
Ja powiem tylko tak jeżeli ktoś ma w swoich szeregach polityka który kiedyś zrobił kiedyś jak
Jakiś plan dla
Kraju
Gdzieś
Z daleka
Program retencji wody i dzisiaj po prostu
Dywany są te prace jako jeden z
Programów
Wiosny Roberta Biedronia po prostu wykorzystują to co mają bo to
To mają pod ręką
I to nazywają
Twoim planem dla rolnictwa
Mogę tak robić
Czas weryfikuje wszystko
Noc samego początku nie oglądamy się na innych robimy
Swoje i tak samo będzie w tym
Przypadku
A dzisiaj dodatkowo jeszcze zaczynamy
Drugi tor naszego biegu równolegle
Chcemy
Chcę rozpocząć pewną działalność
Która
Będzie miała na celu ułatwić rolnikom
Nie tylko produkowanie ale także konsumentom to
Dostęp do tych A może też wypadałoby wesprzeć się rolników na
Na przykład
W kwestii
Skupu jabłek
Tutaj chciałem dopytać o
To będzie moja ostatnia pytanie o firmę Eskimos która miała się tym zajmować
Jabłka pobierała
Nie oddawała
Pieniędzy rolnikom w sprawie przygląda się
CBA czyta set
Sytuacja została naprawiona Sytuacja jest bardzo trudna
Firma rolnicy którzy dostarczali jabłka do eskimosa są dzisiaj pod ścianą są dzisiaj już
Spirali zadłużenia
Wypłacane są szczątkowe
Kwoty
Którym
Które z kim masz zalega
Rolnikami Najgorsze jest to że minister
Ardanowski zachęcał
Żeby sprzedawać te
W tej firmie
Mówiąc że to jest dobra firma trzeba w
Współpracować pieniądze będą szybko dzisiaj czekamy kolejnymi
Ludzie dostali 1015
Procent
Sum
Sumy tych pieniędzy
I wiemy że w ostatnim czasie też pewna transza za
Została przeznaczona ale 100% w porównaniu do tego
Czego ludzie oczekują
Potrzebuję bo
Dzisiaj
Jesteśmy też na etapie zbierania tych
Tych firmy i kolejnych kroków nie pozwolimy
By te firmy mogły upaść
A ci którzy namawiali
Spędzili w zadłużenie
Ludzi
Spokojnie sobie chodzili po ziemi jakby nigdy nic nie najpierw mówiąc że to jest dobra
Firma z którą minister rozmawiał dzisiaj mówili że nie mają z tym nic
Wspólnego
A sami mówili gwarantowała liże
To je to będzie dobry ruch
Mały ruch dla rolników Panie prezesie YouTube
Badania
Końcowe
I to wszystko wiedzą firmy które handlują i
Słabo
Pozycje rolników i dzisiaj widząc
Też taką słabą powiedz jaką firmą jest Eskimos
Eskimos to jest firma która pewnie padła ofiarą
I na tym kończymy padła ofiarą ale inne firmy które są obok które tanio kupowały dzisiaj wiedzą
Że nie ma w Polsce mechanizmów
Które mogłyby być jakiś
Sposób interwencyjny zadziałać
I pomoc rolnikom przetrwać
Przetrwać w danej branży
I rolnicy z tego starcia niestety wychodzą jeszcze bardziej osłabieni
Dziękuję pięknie
Michał Kołodziejczak prezes Agro Uni było Jarzynka
To był program na money to się liczy Dziękujemy za uwagę do zobaczenia
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

Napisz komentarz
bCNpRvOL
bCNpRvNS
bCNpRvOS
bCNpRvOT