bCPavIVw
bCPavIVA
bCPavIVE
programy
kategorie
bCPavIVx
sez. 3, odc. 38

O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają...

rozwiń
07-05-2019
Tranksrypcja:Polska lokomotywą gospodarczą która ma problem z praworządno...
rozwiń
Pytanie czy
Czy przez te braki z praworządnością
Bruksela nie zdecyduje się
Przykręcić nam
Trochę kurde
Z funduszami od tego tematu zaczynamy programem money to się liczy
Naszym gościem jest
Profesor Danuta huebner europosłanka przewodnicząca komisji spraw
Konstytucja
Witamy
Pani profesor na forum unijnym Toczy się dyskusja Jak wydawać się środki unijne i chyba też parlament jest chyba
Właśnie takim aktorem
Cały tych negocjacja który proponuje aby uzależnić to
Od praworządności jakie duże jest prawdopodobieństwo że coś takiego fakt
Faktycznie będzie
Czyrak
Sięgając myślą do parę miesięcy wstecz to to jednak przypominam sobie że parę państwo
Bardzo radykalnie bardzo ostro bardzo stanowczo
Domagała się
Się powiązania z
Między korzystaniem z funduszy A który to był
Bo ja na pewno miałam dużo rozmów z różnymi ministrami
Między innymi
Także ministrem spraw z Holandii
Westie
Nie jest rzeczą
Zaskakującą że to przede wszyst
Wszystkim się zaczęła od tych państw
Które są tak zwanymi płatnikami netto
Aktorzy które wkładają do
Dż u unijnego
Więcej pieniędzy niż
Otrzymują poprzez różne programie prac udział w różnych programach
I Oni zaczęli się przeglądać jako pierwsi myślę temu
Temu we śnie
W tej sprawie
Związany jest z
Przestrzeganiem
Europejskie wartości
Przestrzeganie prawa europejskiego i i jakoś
W tym samym czasie pojawiła się
Pojawił się problem z polską z Węgrami i
Hej i myślę że tak
Sprawa jakby na raz
Nastała wraz z
To się działo
Parlament Europejski
Praktycznie jego rola najważniejsza mszę w tym procesie
To się jednak wiązała z tym żeby
Uchronić przed konsekwencjami takiego wiązania
Pieniędzy z praworządnością uchronić
Czy jestem brzydka nazywamy finalnym beneficjentami czyli tymi którzy rzeczywiście te pieniądze europejskie to Trans
Sfery dostają
Na poziomie samorządu na poziomie lokalnym na poziomie szkoły na poziomie Instytutu PDF
Dlaczego
I korzystając z nich
I co zrobić żeby ten minute
To tak naprawdę nie odpowiada za
Polityka rządu
Żeby on nie był tym który ostatecznie
Nie straci pieniądze czy też nie będzie mógł realizować bo będą zawieszone
Pieniądze środki dostępne środków
I żeby mógł dalej realizować projekty parlament wymyślił taką formułę
Która poniekąd rozwiązuje sprawę Ponieważ
Każdy rząd
Który
Znalazł się w tej sytuacji miałby obowiązek dalej
Finansowania tych rozpoczętych projektów z pieniędzy
Że wszyscy wiemy że stanowiskowy praca dla emerytów racjonalny przyjęte w głosowaniu z tym że jak się ta która
Trochę głębiej to skrobię to przecież rząd
Niektórzy ludzie ciągle nie wiedzą skąd się biorą pieniądze którymi dysponuje rządy a one się biorą
Przede wszystkim z naszej kieszeni z podatku
W związku z czym tak czy tak
Ostatecznie płacił by
Obywatel
Za
Takie
Traktowanie do kryterium kryterium praworządności
Które się wydaje bardzo polityczne bo pytanie czy
Nie jest ważniejsze to
Jak te pieniądze pracują jak one są wydawane ale strasznie zdaje się są bardzo dobrze nawet nie najważniejszy
I to jest zawsze brane pod uwagę jestem ogromnie dumna z tego że
Kiedy jako komisarz
Do spraw polityki regionalnej funduszy strukturalnych dopasowywane politykę do potrzeb nowych państw członkowskich bo też
Rozpoczęłam pracę to
Miconet to mówiłaś Co ty opowiadasz te państwa miganie połowy tego nie wykorzystają Więc to była walka udało się
Wszystko zrobi ci będzie te
Te środki są wykorzystywane niesłychanie dobrze i to już są efekty
Efekty widać
Natomiast jest To jest główne kryterium są pewnością niesłychanie
Ważne natomiast jest też kwestia tego że ten ten problem z praworządnością on przez
Przestał być jakby tylko
Domeną czy też
Informacją które mają dostęp rządy to się stało to jest dyskutowany również na poziomie społeczeństw
Państwa w szczególności wśród płatników
Netto i tam też takie oczekiwania są także
Ministrowie którzy przynosili to i z którymi się
Trawa w Brukseli
To oni przychodzili w imieniu ich własnych płatników podatku własnych obywateli i dlatego tego nie można
Zlekceważyć z całą pewnością dlatego trzeba robić wszystko żeby było pytanie czy to lekceważenie nie sprawi że
Koło nosa przyjdą
Naprawdę duże pieniądze politycy koalicji Obywatelskiej mówią że to może być na 100 miliardów zł
Dywany
Nie o tym że już wiem że te pieniądze będą zawieszone czy utracone bo teraz mi się zadaniem każdego że on był
Będzie pilnowanie że to się nie wydarzyło natomiast
Rzeczywiście negocjacje dotyczące budżetu i tego wszystkiego co jest tak zwaną
Koperta narodowa bo są takiej polityki
Gdzie państwa członkowskie na samym początku czy już w trakcie negocjacji potem jak budżet się rozp
Patrzy na jego realizacja to wiadomo ile państwa członkowskie dostają to jest polityka
12 człowieka regionalny a w szczególności m tak że wspólna polityka
Rolna i potem są takie różne programy do których się startuje i tych programów
Cechą tego nowego budżetu
Jest przesunięcie
Środków z właśnie z tych polityk to
Majątek oferty Narodowy
Do programów o których których trzeba będzie startować
Konkursy
W których których się trzeba bardzo przygotować bo nie ma najmniejszego powodu żeby Polska nie była duża
Biorcą także tak
Programów ale praworządność na pewno będzie jakby wszędzie bardzo ważnym kryterium także w momencie Ostateczny
Decyzja kopertach narodowych
I Polska oczywiście może stracić jeżeli
I ten cały mechanizm który w różnych miejscach jest uruchomiony w Europie
Związany z nim przestrzegają prawo żywnościowe 100 miliardów złotych
Bierzemy raczej myślimy jako koalicja Europejska nie tyle ocenie straty ile o tym ile można więcej
Dostać jeżeli pokażemy
Że jesteśmy
Społeczeństwem państwem członkowskim
Który poważnie
Jakie wartości Europy
Poważnie traktuje jeszcze
Praworządność
W którym nie ma obaw
Do tego czy cały system wymiaru sprawiedliwości
Może podważać tak że jakby
Uczciwość wykorzystania
Środków europejski
Bo to też jest z tych zaśnie niesłychanie istotny ten związek między tym jak funkcjonuje
Sektor publiczny i wymiar sprawiedliwości i seksu publicznej
Przecież
Ta zniszczona również
Przecież Służba Cywilna
Sprzedawała gwarancję
Pewnego obiektywizmu w
Także wykorzystanie środków
Europejski
Panie profesorze może wypożyczyć ponieważ na ostatniej konwencji
W Galicji Europejski w Białymstoku Grzegorz Schetyna mówił
Nasz program to 100 miliardów złotych więcej nie negocjować Prawo i Sprawiedliwość wzięła
Taka kwota
Ja myślę że ta kwota się
Tak bo to mówimy o złotych
Prawda natomiast mniej więcej tych
Ocena t
Kiedy i obniżenia tej koperty dla dla Polski
25 miliardów czy 20
Jadów Europy
W tej w tym pozostajemy No to będziemy to są Rozumiem też są takie są przewidziane Polska w budżecie do
Dostaję tyle na określonej polityki
To chcemy podjąć
To chcemy przywrócić do tego stanu oby
To będziemy negocjować i mamy nadzieję że
Opierając to właśnie na
Takich zobowiązaniach dotyczących tak że raz
Traktowania prawa Europy
Wartości europejskie
Pokazanie że my jesteśmy częścią
Tej tych aliansów w w Europie które
Są Europy demokratycznej praworządny
Europy która zajmuje się tym wszystkim co jest ważne dla obywateli a nie będziemy się
Jakby kojarzyć czy też robić sojuszy z panią nepentes pani salvinim z tymi przy
Wszystkim którzy mają
Duże wątpliwości jeżeli chodzi o dalsze
Że raczej sojusze
Donaldem Tuskiem
FM radio
Porządny tutaj był wsparciem czym
Czy pamiętajmy o tym że jest taki moment kiedy oczywiście
Liście decyzję
Decyzje dotyczące pieniędzy muszą być podjęte jednomyślnie
Natomiast
Akcje dotyczące po
Szczególnych polityk
Już nie są podejmowane jedną myśli i nie dochodzą do Rady Europy
Jak na pewno ten moment tak
Podejmowanie ostatecznej decyzji o tym jak
Jak ten budżet ile będzie jak duży będzie Ile będzie wynosił
Rymowane myśli
Na poziomie premierów
A ty poziomie tak
Wielkiej
Galicji
Są państwa człon
W którym
Której przewodniczył
Kiedy dokładnie dowiemy się Ile Polska
Dostanie z budżetu unijnego na kolejne
Kiedy może być taka nad Przełomem to dzisiejsze jest
Parlamentu
Bo to musi być
Jednomyślność brać zwierząt blat kombinowana procedura kliknij ale jest tak ważna różnica że jest tata koperta
Nie Koperta tylko
Ten ta decyzja taki pakiet
Sprawdź które dotyczą rzeczywiście finansów i Tutaj potrzebne jest jednomyślność
Sponge państwo
Kaski
Parlament wyraża tylko zgody ale cały czas
Chcesz negocjujemy to a potem są
Wszystkie poszczególne polityki poszczególne programie w takim razie w to
Polska dostała mniej pieniędzy
Ja myślę że tak nie nie należy patrzeć że jest kwestia polega na tym że i to jest różnica między parlamentem
Radom
Jak wysoki jest budżet
Gdyby budżet to nie było mniej więcej 1%
Centr jak parlament
Chcę 113
Inni chcą mniej
Procent całego
Produktu krajowego brutto który pan
Gdyby to było 5 prac
Była zupełnie inna sytuacja ale ponieważ to jest taki maleńki budżet
W sumie to jest trudne do uwierzenia to jest niemal
Niemal zakres błędu statystycznego
To wtedy byłoby łatwiej a tak ten budżet jest ograniczony saunowe potrzeby bo przez
Wszystko to co się wiąże z migracją
Ze zmianami klimatu
Z potrzebą jednak poważnego traktowania nowych technologii czy wyda
Statki na badania Jakie są też
Wszystkie programy w których Polska
Do których Polska Musi aplikować
I być dobra i się
Się załapać
Oprócz tego są te polityki
Taki właśnie jest polityka regionalna i Poli
Rolna
Gdzie jest wiele państw członkowskich na przed państwa nordyckie
Czy też pani
Państwa najbogatsze
Poza Niemcami
Który bardzo widzi chciały widzieć
Ograniczenie pieniędzy na t
Napoli
Na rzecz tych innych
Programów natomiast my uważamy że
Dużo z tych
Rzeczy
Które są ważne dla Europy także dla świata dla nas
Konkurencyjność
Lepiej zrobiłem przez te
Po śmietanie
Te priorytety uda się zrealizować
Sytuacji gdy jednym z benefit
Celów tego budżetu będzie również Wielka Brytania
Która weźmie udział w eurowyborach i siłą rzeczy
Również że jej przypadnie kawałek tego
Unijnego budżetu
A następnie tak jak
Wynika z ostatnich
Oświadczenie założeń pod koniec roku
Wielka Brytania
Prawdopodobnie w zanim powiem Wielkiej Brytanii w to jest bardzo ważne tylko do końca ten poprzedni pan nie pytał kiedy te decyzje będą
Otwórz My mamy naszą pozycję przegłosowano w Parlamencie Europejskim wiązku z tym to wszystko nie przepadnie i po
Zaczną się negocjacje
Ale ja nie przewiduje żeby przed
Co najmniej połowę a wręcz można jaki koniec 2020 roku
To będzie dopiero musi maszzap rezydencji właśnie niemieckiej
To zostanie zakończone zostaną negocjacji ale przewiduje że również prezydencja fińska która się zaczyna w lipcu
Której stosunek Finlandii także do budżetu jest bardzo bardzo taki niekoniecznie
Polini państwo
Znasz II część
Europy więc to będą też
Że prezydencja musi być neutralne A więc to trochę jeszcze potrwa
BTD Battles
Dyskusję i ten
Wszystkie negocjacje i parlament nowy parlament też nie wiem jak się będzie zachowywał bo
Te partie nacjonalistyczne będą pilnowały również raczej małego budżetu Dlaczego Włosi
Tradycyjnie walczyli o politykę
Spójności tego dzisiaj
Uzupełnienie nie widzę pamiętaj mi pomagali jeszcze
Wtedy 10
15 lat
To był zupełnie inny inny kraj kwadratowe Soraya Tylko nie wiem jak to środki będą dzielone
Początku Wielka Brytania jeszcze przez chwilę będzie w Unii Europejskiej a potem prawdopodobnie Opus
Dlatego myślę że decyzja która zapadnie na temat budżetu będzie już
Po tym przedłużeniu który jest do końca października tego roku
Jestem przekonana że to jest
Ostatecznej ostatnio przedłużenie do października się musi wyjaśnić być może się wyjaśnić grzewcze
Czy Wielka Brytania odchodzi bez porozumienia od
Chodzi na podstawie tego porozumienia który
Renegocjowanie
To jest dobrym porozumienie
I zacznie negocjacje przyszłości czy też
Stanie się coś Wielka Brytania w co nie wierzą osobiście
Liście pójdzie w drugie referendum ewentualnie
Stanie Myślę że Wielka Brytania jednak
Natomiast już zostały ustalone zasady Tak oczywiście odejście Wielkiej Brytanii oznacza mniejszy wkład do budy
Tutaj jest około 10 12 miliardów euro rocznie to wszyscy mamy świadomość i związku z czym powstały
Już takie zabezpieczenia różne Jak zwiększyć budżet także polski rząd mówił że jest gotów
Padać
Facet więcej ale też lepsze wykorzystanie tego budżetu będą oszczędności także wzrost podniesie także
Te wpłaty więc ja myślę że to nie jest jakimś wielkim
Jakim problemem natomiast
Brytyjczycy będą
Uczestniczyć do końca
Projekt a który się
Zaczęły a które mogą jeść
Jeszcze i do 3 lat
Po zakończeniu czyli do biustu
Drugiego trzeciego roku trwa czy oni będą wpłacać
Stosowne
Siatki na
Nereida
Projektów swój wkład
W realizację
Pani profesor nakonieczna
Się rozmawia zapyta
Pytam o jeszcze jedną rzecz bardziej
Z kraju Bo lubią część
Program poświęcisz
Prawo europejski
W jesteśmy postrzegani też Europejską rolę odgrywa również Polska
Właśnie Polska Która teraz jest
No postrzegana jako lokomotywa kraj który ma stabilną gospodarkę pozwala sobie również
Nena bogaty program socjalny na obniżenie podatków co jest
Zapewne powiązane również z tym że mamy
Rok wyborczy Ciekaw jestem jak pani ekonomistka ocenia 5 graczy
Potrzeba mi się wydaje ja bardzo ciepło myślę o przy
Przywróceniu tych
Autobusowych połączeń i mórz
Z bólem pojedziesz Nawet nie wiedziałam
I dzisiaj rano
I to pewnie obciąża bardzo samorządy
Ale to będzie wybór dla samorządów bardzo ważny
Natomiast Misiu daj tak że jak ekonomista jestem szczerze mówiąc nie chcę przerażona Ale zmartwiona Czy ty
Zaniepokojona
Ponieważ równowaga bilans równowaga finansów publicznych
Fundamentalnych
Na ostatni kryzys
Graffiti
Nie tylko
To jednak te te finanse publiczne nie będące w równowadze
Są Są absolutnie kluczowe
Jesteś również
Taka Reguła która jest szanowana w Unii Europejskiej niż do każdego miejsca przychodnią
Pisał że jak jest dobra koniunktura
Aktualnie przeżywamy dobrą
Które w Polsce
Jesteśmy myślę
Masz jeszcze to
To wtedy się buduje nadwyżkę
Po to żeby ją mieć na czasy złe kiedy
Bo jak jest zła koniunktura jest problem z zatrudnieniem
Bezrobocie
To wtedy trzeba pomóc i wtedy pieniądze publiczne dostępne Pop
Przez budżet
Bardzo ważne jak tutaj nadwyżki nie zbuduję
Nie poprawisz płynność
Kasowanie za niskie ryzyko jest Jesteś absolutnie jest myślę w tej chwili jest co za grosz
Wróżenie nie ma nie ma nie można tego
Poślij uzasadnić że w tak
To się tak bez
Tłumy zwiększamy deficyt a
Która ciśnie masz osiągnąć
Pułapki rozwalony i to jak wiatr
Dziennik Wielki
Wielki problem pamiętajmy że popieranie konsumpcji jednak ma
Który jest bardzo ważne bo mamy ciągle dużo do zrobienia jeszcze
Poziomka
Ale wtedy kiedy nie ma
Inwestycja obrażeniach
Jakich reakcji
I takie istotne jeżeli chodzi o
Inwestowanie to
Nie widzę
Więc trochę jest dużo bawialni tej równowagi wie pani w ciągu roku wprowadzono
Mały ZUS znacznie więcej firm powstało również większości
To czy dobrze by było żeby rzeczywiście ale rzeczywiście statystykach jeszcze tego wzrostu inwestycji nie widać natomiast to też on
To znaczy że może zacząć
Samochody
Ceny
Supermechanik
Napędza więc to jest bardzo i też jakby nie widzę zapewnienie takich głuszy bo tworzymy zobowiązania
Ekonomista na zrobił strukturalnymi ci na wiele lat
Do przodu i nie ma
Takiej pewności że to źródła finansowania
Rzeczywiście zapewniony bo te wszystkie tak
Krótkie rezerwy typu dopracowanie całego są
System ściągania podatku
Się właściwie kończy
A i myślę że jest sytuacja pewnego zagrożenia dla pod
Potencjalnego zagrożenia
Publiczny A to byłoby
Dzień dobry dla nas wszystkich
Pole Polaków
Wracaj gospodar
Dziękuję 5
Pięknie naszym gościem była pani profesor Danuta huebner europosłanka przy ul
Ekomis
Konstytucyjne
A my wracamy Po krótkiej przerwie porozmawiamy o cenach paliw i o tym że no niestety będziemy
Przyzwyczaić do tego
Wracamy Po krótkiej przerwie z nami jest
To jest pani już
Urszula Cieślak ekspertka rynku
Paliw biuro
Maklerskie
Witamy dzień dobry
Pani Urszula Przyznam szczerze że ostatnio mam OK
Hebe
Chociaż mieszkam całkiem daleko od pracy aby się na
Stałe przesiąść
Ciemne do komunikacji Albo chociażby na rower
Czemu jest tak drogo
No rzeczywiście odzwyczaić
Jak poziomów powyżej 5
5 zł za litr
Chociaż ona już
Od kilkunastu
Tygodni
Od zasadzie końca ubiegłego roku
Powinny dać nam ten czas żeby przyzwyczaić się do do tego tankowania powyżej 5
Wodę
Natomiast rzeczywiście jeśli chodzi przynajmniej o ceny benzyny to są to ceny najwyższe od października 2
Tego roku
A więc co by mogły to być ceny
Dla nas w sumie zaskakujące
Jakby no rzeczywiście są to też
Cena wyższa niż przed rokiem
Oblicz 30 i 35 gr na i trzeba więc no to już są kwoty
Które
Rzeczywiście powodują że tankowanie naszych samochodów
Staje się coraz
Ceny które będą zjadały nie
Nasze oszczędności
Pytanie
Się na dłużej Przy
Przyzwyczajać się do tak
Takich cen czy jest
W końcu tani
Średnio rocznie Wydaje mi się że musimy być przygotowani na to że ceny paliw będą kształt
Gotował się na wyższym poziomie
A i to będzie oznaczało że ten poziom też
5 zł za litr benzyny czy oleju napędowego pewnie będzie utrzymywał się na dłużej
Mogą zdarzyć się krótkookresowe
Podwyżki cen
Krótkookresowe obniżki
Natomiast są odczuwalne podwyżki i obniżki
Czy raczej
I tak ja myślę że co to 2 grosze Nelly
Nie myślę że w zależności od poszczególnych tutaj rodzajów paliw
To mogą być korekty od tych obecnych poziomów około 20 30 gr na litrze
To powiedzmy że w przypadku benzyny mogłoby pozwolić
Ale chyba późną jesienią
Na spadek cena poniżej 5 zł za litr Natomiast w przypadku diesla
Niestety możemy z powrotem wrócić do takiej sytuacji jaką notowali śmy w ubiegłym
Roku
A czyli do wyższych cena
Oleju napędowego aniżeli benzynę
I to też jest chyba taka tendencja którą do której powinniśmy się
A przestań
Czy tegoroczne wakacje
Hashimoto
Rekordowe
Pod kątem
Wysokość
Czy dobrze
Już teraz Planując wakacje zastanowić
Może na jakimś innym Show
Zrujnuje naszej
Ja myślę że każdy będzie droższy niż
Przed rokiem
A jeśli chodzi o o nasze wyjazdy
No to rzeczywiście Korzystając z jakieś
Komunikacja z
Zbiorowej może być
To tańsze
Natomiast no to co pozwoliłoby nam
A zaoszczędzić
I znaleźć niższe ceny paliwa to jest
Dobry start
Jeżeli a zdecydujemy się na tym żeby unikać tam
Tankowania przy autostradach drogach
Stresowych
Całą pewnością
Nasze koszty tango
Będą niższe
Nawet
Rational
A więc tak naprawdę w wyjeżdżając
Nad morze
W górę
Warto zatankować
Do pełna
Na jakiejś
Stacji
Położonej
Być może mniej
Ekskluzywnie niższe niż przy
Autostradzie ma pani może na myśli
Stacje benzynowe
Hipermarketach
Przykład które
Koniecznie niech to gdzieś tam pokutuje chyba niezbyt uzasadnione stwierdzenie że jest tam paliwo gorszy
Dokładnie nie do końca
To nie do końca prawda bo jak
Przyjrzymy co bieli
Lista stacji
Kontrolowane
To tak na dobrą z
Sprawa pewna od
Chylonia paliw
Od normy zdarzają się nad
Stacja różnych operatorów
I to nie jest
Tylko lista
Gazuje nam
Gorsze parametry paliw
Na stacjach
Hiper
Marketach
To myślę że rzeczywiście jest
Takie nasze przekonanie że jeżeli to paliwo jest
Jest tańsze
Dużo tańsze
To znaczy że ona musi
Gorszej jakoś
Są jakieś regiony w Polsce w których te ceny paliw są szczególnie wysokie
Których
W których lepiej nie tankować to jej przyjechać
Tak się wyrażę swoim własnym
Jeżeli sobie regionalnie popatrzymy nad
W kraju to rzeczywiście
Są województwa
A gdzie to
To paliwo w skali
Pozostałych
W porównaniu do pasa
Stare nowe buty
Droższe nawet
Ile to 20 g
Na litrze
To są moje
SPA podkarpackie
Warmińsko-mazurskie
A
To są też
Tata ranek
Gdzie jest mniejsza nas
Tanie stację
Piękniejsza konkurencja
A i też mniejsza konsumpcja
To co decyduje o
Do tego sprzedawcy
Pozwalają są
Sobie nanana poszedł sobie myślę że
Poniekąd zmuszeni do utrzymywania
Trochę wyższy chcę
Stan po drinku
Tak do realizowania wyższej marża detaliczna
Właśnie na która pozwoli nam na pozwoli tym właścicielem stacji
Na prowadzenie
Pokrycia wszelkich kosztów
A związanych z
Wprowadzeniem tej
Działalności więc
To jest ten aspekt
Który rzeczywiście
Miejsca gdzie jest większa Kong
Konkurencyjność
A zarazem większa
Sprzedaż paliwa
Pozwala na u
Utrzymywanie
Trochę niższej ceny ponieważ
Kolokwialnie rzecz
Rzecz ujmując
Sprzedawcy mogą sobie większym wolumenem odrobić
Część zez
Niż ci
Gdzie ta sprzedaż Anastazja
A czy jest jakaś jedna
Rzeczy która wpływa na wysokość
Paliw
Teraz mamy taki sezon
Wyjazdowy
Za nami długi weekend majowy wcześniej
Święta przed nami
Już za parę miesięcy waga
Czy to może też jakieś inne
O tym
W ostatnie 2 tygodnie
Dużo
Między innymi na money.pl pisaliśmy
O paliwie złej jakości
Które wędrowało z Rosji
Właśnie na ananas
Wschód Europy rurociąg
Tak chodzi o dostawę ropy
Surowca
Który został zanieczyszczone
Na szczęście te dostawy zostały myślę dosyć szybko
Trzymane więc o jakiej
Takich dużych
Uszkodzeniach dla nasze intro
Struktury
Chyba
Nie musimy mówić
Natomiast istotnie zmusiło to pa
Państwo do uruchomienia rezerw strategicznych
Ale też prawda jest taka że
Po to mamy te rezerwy po to jest obowiązek
Utrzymywania rezerwy
Strategicznych
Żeby móc
Takich nie przewidywanych
A sytuacja
Ustawowo ustalone Jak dużo takich
Reserved dany kraj
Tak zgodnie z
Ustawodawstwem Europejskim
A utrzymujemy a 90 dniowy poziom zapas
Obowiązkowych
A co po tych 90
Myślę że jakby to jest tak długi okres
O które pozwoli na uruchomienie dodatkowych źródeł dostaw ropy
Że nawet gdyby z jakiegoś powodu w jakimś w którym
Państwa Unii Europejskiej
No nastąpiły przerwy w dostawach surowca
Że ten okres
Zgromadzone że ten poziom zgromadzonych rezerwy bo nie
Wystarczający
To jest to myślę spokojnie
Na to żeby alternatywne źródła
A dostaw uruchomić i żeby ropa zaczęło na p
A są jakieś konkretne sytuacje
Który chce rezerwy można uruchamiać na
Jakiś kryzys
Konflikt
Zbrojne
Dokładnie są to po prostu braki paliwa
Z takich dostaw zapasów handlowy
Bo to też nie jest tak że
Tylko bazujemy na przerobię ropy
Która jest natychmiast
W której paliwo jest natychmiast
Sprzedawane idą
Dostawa dodatkowo są jeszcze zapasy handlowe które utrzymują nasze rafinerie więc
Więc jakby
A tutaj
Rzeczywiście
Ustawa dokładnie określa w jakich sytuacjach
Chodzi o
Zapewnienie ciągłości i bez
Pieczeń Spanner
Tego kraju tak najogólniej można powiedzieć
To reguluje właśnie ustawa o zapasach
Już wiemy wszystko o rezerwach strategicznych
Technicznych a chciałbym jeszcze
Zapytać się o jedną rzeczy dotyczą
Ceny
Twierdzą że
Dzisiejsza
Drożyzna
Wszechobecny na stacjach benzynowych to między innymi wynik
Opłaty am
Czy jest
Od początku roku
Cenach paliwa
Skalkulowana opłata emisyjna
Jeżeli mówimy o poziomie detalicznym 10
Za litr
Jest to opłata która wynika z
Ze znowelizowanej
Ustawa o biopaliwach
Biokomponentach
Fundusze które pochodzą z tej
Opłaty
Mają być
Przeznaczone na rozwój elektromobilności
Staw
Ładowania
Stacje ładowania
Samochodów elektrycznych
A także w dużej części
Pieniądze z tej opłaty
Mają być przeznaczone na
Poprawa jakości
Powietrza
Też ogólnie mówiąc
15%
Wpływów
Opłata Emi
Fajna jest
Przeznaczone na
Fundusz niskoemisyjny fundusz
Transportu czyli właśnie
A ten rozwój elektromobilności
A w 85%
Środki z tej opłaty trafiają do Fundusz Ochrony Środowiska
Właśnie w celu Pok
Prycza działań
Z poprawną jakąś
To jest Dodaj funkcjonowanie takie opłaty w zasadzie taki
Fundusz celowy który dokładny
Jaworze
Możliwość rozwoju
Innych reformy
Podróżowania
Przemieszczania się nie tylko napędzanych
Właśnie paliwami ale równie między innymi dzięki elektromobilności
Jak pani ocenia po
Żeby tak
Opłaty emisji
Wydaje mi się w tym momencie że jest to niemożliwe
Natomiast
Chciałbym zaznaczyć że jest to
To tylko 10 g
A
Tylko i aż 10 grosze bo oczywiście gdyby nie było tej opłaty emisyjnej to dzisiaj średnia cena
A benzyny w kraju nie wynosiłaby pewnie 5 zł
22 grosze tylko
5.12 zł
Jest to więc może płacili byśmy 10 gr mniej
Natomiast wydaje się że w tej strategii przyjętej
Przez państwo
Gdzie
Jest duży nacisk
Cisna elektromobilność
Gdzie też jesteśmy zmuszani do
Poprawę
Jakości środowiska
Do ograniczania emisji
O2
A nie ma możliwości
Czy dzisiaj biorąc pod uwagę
Budżet
Państwa
Na wycofanie się z tej opłaty
Także
Jest to dodatkowy przedwyborcza
Czyli próba
Propozycja czyli propozycja jakby ograniczenia
Tych wszystkich obciążeń paliwowych które są zawarte w cenie
A paliwa tak bo to jest akcyza opłata paliwowa
A teraz opłata Emi
Misyjna A dodatkowo rzeczy
Oczywiście wszystkie te obciążenia te co
Okopowa
Połowę naszej ceny paliwa
Zapytam o jeszcze jedną rzeczy od przyszłego roku firmy będą musiały dodawać się pewną ilość czy biokomponentów
Do paliwa Ciekaw jestem
Ilość większą niż obecnie
To też jakby jest wymóg
Europejski będziemy musieli
Ograniczać
Jeszcze bardziej emis
CO2
To będzie musiało też na nas
Zwiększanie dodatku biokomponentów
W paliwach
I oczywiście to może spowodować większe koszty dla firm
Które będą wprowadzały
Paliwo na rynek
I to jest mowa zarówno o producentach
W jakiej importera
I o ile w przypadku producentów
Nowe możliwości które proponuję nowelizacja
Ustawy
Będą możliwe do zrealizowania
To Bing
W trudniejszej sytuacji mogą być importerzy którzy będą mieli większy problem to
Dostępem do
Logistyki do magazynów
Do do tych możliwości dodawania biokomponentów nowej generacji do paliw
A więc troszeczkę pod znakiem zapytania
Stoczniowa
20 roku
A może stać opłacalności
Importu i niestety w tej w tej C
Sytuacji
Może okazać się że
To wymusi
Na dostawca
Tak paliw
Wyższe
Wyższa kosz
A co za tym idzie również dokładnie
Czyli coś co
Co do zasady
Wydaje się ważne i słuszne ale
Jest ogromny
Wyzwaniem dla
Ostateczny
Urszula Cieślak centrum paliw
Biuro Maklerskie Reflex
To był program money to
Liczę na kolejne wydania zapraszam
Od poniedziałku do piątku kwadrans
Po 9:00
Dziękuję za uwagę
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

Napisz komentarz
bCPavIWv
bCPavIVC
bCPavIWC
bCPavIWD