bCOrxUXo
bCOrxUXs
bCOrxUXw
programy
kategorie
bCOrxUXp
sez. 3, odc. 25

O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają...

rozwiń
Tranksrypcja:Mateusz Ratajczak Dzień dobry to jest program money to się l...
rozwiń
Ekspert
Ekonomia edukacji
Universe at War
Warszawskie Witam serdecznie panie
Doktorze
Dzień dobry
To od razu pytam
Ile naprawdę zarabiają polscy nauczy
Ciele i dodam
Za dużo za mało czy może w sam raz
Najlepszy dowód na to że zarabiam za mało
Strike at
Wydaje mi się że nikt nie podejmuje decyzję
Strajku
Na tak masową skalę Zwłaszcza jeżeli jest zadowolony ze swoich zarobków
Ale gdybyśmy posłuchali Ministerstwa Edukacji Narodowej No to mają i zupełnie inne dane i
Zupełnie odmienne zdanie na to
Czy czy naucz
Przy ciele zarabiają za mało dlatego właśnie
Podchwytliwe trochę Pytałem A jaka jest prawda
Prawe złożona
Ponieważ
Sposób wynagradzania nauczycieli
Czyli w Polsce jest niesłychanie skomplikowane
I
Ministerstwo podając swoje dane
Stosuje się
Precyzyjnie do zapisów ustawy Karta Nauczyciela która mówi co składa się na wynagrodzenie nauczyciela
I to są takie elementy wynagrodzenia które nauczyciele widzą na co dzień co miesiąc na swoich paskach
Jak również elementy wynagrodzenia które zdarzają się tylko niektórym wy nauczycielom i tylko po jakieś
Czas na taki jak na przykład
Dodatkowe wynagrodzenie roczne A czyli 13
Czy różnego rodzaju dodatki
Czy na przykład nagrody
Problem w tym że
Chociaż strony się mijają
Ten co mówił to zna
Koty które podają nauczyć
Ciele i Ministerstwo są różne
To chociaż obie są prawdziwe to
To znaczy te elementy które Ministerstwo dodaje do wynagrodzeń nauczycieli też
Do dnia zostało są elementem wynagrodzenia nauczycieli
To nie jest tak że
Czy któraś strona do
Kłamie
Natomiast Kłopot polega na tym że ten sposób obliczania i regulowania wynagrodzeń nauczyciel
W Polsce jest bardzo zły jest nadmiernie skomplikowany jest po prostu niesprawiedliwy
To wynika z tego że ustawa Karta Nauczyciela
Cielak
Próbuję
Próbuję jednocześnie zrobić dwie rzeczy pilnować jakieś standardu
Wynagrodzenie nauczyciel
Siedzi w Polsce i jednocześnie ponieważ mamy zdecentralizowane w edukację
Zostawisz
Samorządom i szkołom jakąś
Autonomię w decydowaniu o tym
Jakie są nauczycielskie wynagrodzenie
Efekt jest taki że ani jeden ani drugi
Zamiar nie jest osiągnięty to za
Znaczy ani nie mamy w Polsce
Dobrego standardu wynagrodzenia nauczyć
Ani nie ma
Swobody kształtowania tej polityki
Panie doktorze ale
Co to co to znaczy w trakcie
Co to znaczy likwidować kartę naucz
W ogóle
Czy może licytować 6 dodatku
Albo zupełnie inaczej stworzyć
Albo przerzucić wszystko do wynagrodzenia zasadniczego
Do którego głównie odwołuje się związek
Ja jestem
Ja jestem za tym żeby ten system wynagradzania radykalnie uprość
Żeby utrzymać standard
To znaczy żeby
Państwo powinno gwarantować prawna
Czegoś wynagrodzenia nauczycieli dlatego że to jest zawód
Bardzo ważne
Do widzenia
Społecznego punkt
Kąty widzenia
Szans rozwojowych
Natomiast powinien to robić znacznie prostszy
Uważam że ten
Że
Liczba tych elementów na wynagrodzeniach nawet znacznie mniejsza
I przede wszystkim to wynagrodzenie które podlega regulacji
Powinno być znacznie
Prościej skonstruowane
To znaczy
Jest na przykład tak
Że
Zgodnie z ustawą do wynagrodzenia całkowitego nauczyciela podlegającego
Wszystkim regulacją wchodzą wchodzi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
Tak to znaczy jeżeli nauczyciel pracuje więcej
Kto to jest część jego wynagrodzenia i po prostu
Wchodzi do do tego wynagrodzenia które której wysokości niby pilnujemy prawda
Tylko że to jest niezgodne
Od tego czym jest standard
Wynagradzanie
Tak samo dlatego dlatego wynagrodzenia wchodzą rozumiem te świadczenia czy na przykład odprawa za zadzwoń
Nie nie to to poproś
Nie ma sensu to znaczy
Wynagrodzenie zasadnicze to które
To którego wysokości
Państwo pilnuje odniesienie do każdego nauczyć
Czy cielak powinna być rzeczywiście zasadniczą część
Każdego wynagrodzenia a teraz stanowi tak średnio rzecz biorąc około sześćdziesiąt procent
Dlatego ja jestem za tym żeby ten system radykalnie uprościć
Czy trzynastą pensję wyrzucamy
Czyli dodatek wiejski
Dla
Czyli na wsi też wyrzucamy
Historie o ponieważ
Pora nie stanowi części
Stanowi dodatek o charakterze socjalnym nie wchodzi
Skład wynagrodzenia które
Podlega regulacji
Poczta naprawdę
Dodatek wiejski
Nie ma i nigdy nie miał charakteru socjalnego ponieważ on nie jest w ogóle związane z sytuacją materialną nauczyciela
No to też pokazuje jak jak jak bardzo
Skomplikowany nielogiczne jest
Uprościć
Ipko.pli podnieść wynagrodzenia
Jakie są moje
Gierady
Panie doktorze alarm w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej
Żeby jakoś to od
Jak zarabiają nasi sąsiedzi
11
Nawet jeżeli weźmie
Pod uwagę tempo
Liczenie wynagrodzenia ustawowe
Kwota wynagrodzenia słownik
Znaczy w takim zestawieniu które przygotowuje co roku o idei dotyczące wynagrodzeń w krajach
Członkowskich
Polska zwykle plasuje się
Plasuje się
Na trzecim
Czwarte miejsce od końca
Siła nabywcza wynagrodzeń
Nauczycieli
W Polsce w porównaniu do siły nabywczej wynagrodzeń
Nauczyciel iw innych krajach jest bardzo nic
Tak samo jest tak porównamy
Jeśli porównamy wysokość tych wynagrodzeń do przeciętnego wynagrodzenia
Nauczy
Czyli w tych innych krajach porównaniu do osób
O podobnym poziomie wykształcenia
Takie takie porównania też są robione
To chyba tam znasz nie
Poniżej średniej
Panie doktorze ale jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę jeszcze na przykład jakoś
Kształcenia albo
Kiedy nauczyciel to nie jest tajemnicą że w przypadku
Edukacji
No dosyć
Mocna jest ta selekcja negatywna to znaczy nauczycielami zostają niestety
W sporej części
Ci którzy na maturach sami mieli słabe wynik
To jest tylko efekt wynagrodzeń czy zupełnie inny
Pętla związana z
Jakimi wynagrodzeniami w ogóle zniżką jak atrakcyjnością zawodu nauczyciela także
Że
Proszę
To że związek zawodowy
Radek Nauczycielstwa Polskiego czy inne związki
Formułują swoje wynagrodzenia
Bezpośrednia swoje żądania
Bezpośrednio
Odniesieniu do wynagrodzeń
Producenci to jest ich prawo Taka jest rola związków zawodowych
Problem w tym że po drugiej stronie gdy się nie ma partnera który by rozumiał że
To część szerszego
Problemu Tak to znaczy że mamy
Rzadko z niskimi wynagrodzeniami mamy
Od lat negatywną selekcję
Do zawodu
To selekcja związana jest również
System kształcenia nauczycieli system doskonalenia System awansu zawodowego
Że te wszystkie problemy z trasy
Systemowo rozwiązać przy okazji wynagrodzenia
Czy
Dyskusja debata o wysokości wynagrodzeń na oczy nie mogła być świetną okazją do systemowego zreformowania
Zawodu nauczyciela w Polsce
To powinno być
Ostatecznie cena
Zawód nauczyciela to
Był atrakcyjny
Weszli do niego
Najlepsi
Absolwenci uczelni
Panie doktorze ale to znaczy ile
Ile konkretnie musieliby zarabiać
Wiesz nauczyciel żeby faktycznie się tam
Witam najlepsze
Nie podam jednej kwoty dlatego że to jest
Wiadomo że nie każdy nauczyciel powinien zarabiać tak samo
Akcje trzech dylematów
Ciągnięcia i każdy kraj trochę inaczej rozstrzyga
Po pierwsze
Jaka powinna być pensja na początku
Tak to widzi absolwent uczelni Kiedy kiedy myśli o tym czy czy
Próbować pracę w szkole czy nie
Sportzona jest wyjątkowo Niska
Co już nie Hands Up
Co lepszych absolwent
Po drugie w jaki sposób ona powinna rosnąć
Po trzecie
Czasem po trzecie
Jakie będą różnicowanie wynagrodzeń nauczycieli w zależności od różnych czynników na
Na przykład od oceny jakości w pracy
Jaki to jest powinna być oceniana
Od tego jakie przedmioty patrzą
Od tego w takim etapie
Wykształcenia
Raki takiego na jakim etapie szkolnym Oni uczą
Portret to w ogóle nie jest duży nitowane trakty
Podczas gdy jak się dobrze zastanowić to są ku temu podstawy
Tak wymagania
Wystawione nauczycielom
Nauczycielom na różnych etapach kształcenia są po prostu różne i umiejętności która
Oni muszą posiadać
Podobnie jest z
Kształcenie z nauczaniem różnych przedmiotów
W tej chwili nie ma zasadniczych różnic między wynagrodzeniami nauczycieli różnych przedmiotów
Natomiast jest dość duża różnica
W pensjach rynkowych
Absolwenci różnych kierunków
Mogą otrzymać
Na tym rynku kiedy rozważają
Zostanie nauczycielem
W szóstym
Być może jeszcze jakieś pole do zróżnicowania po to żeby
Uczynić
Atrakcyjnym wynagrodzenia tych nauczycieli
Którzy mają atrakcyjną ofertę pokaż
Dobrze panie doktorze ale na przykład pomysły powiązania pencey naucz
Pensja minimalna
Gwarantowana
Albo swoje pensję średnio w gospodarce albo jeszcze z prędkością średnią
W przedsiębiorstwach to
Która jest trochę wyższa
No to jest jakieś
Rozwiązanie Czy zupełnie to będzie odrzuci
To jest tak naprawde drugoplanowa kwestia
Ja tak szybko wiążemy to wynagrodzenie a teraz jest powiązane z tak zwaną kwotę bazową prawda które
To też jest jakiś
Wiązanie No chodzi o to
Ostatecznie
Żeby system był
Prosty przejrzysty i żeby gwarantował każdemu nauczyć
Wynagrodzenie
Na takim poziomie żeby ona była atrakcyjne żeby stanowiła żeby żeby absolwent uczelni miał o czym myśleć
Kiedy
Kiedy wybiera między zawodem nauczyciela jakimś innym zawodem
Jak również żeby to wynagrodzenie było motywujące jakoś w trakcie
Karierę Tak panie doktorze ale ale
W całej tej dyskusji o wynagrodzeniach w ogóle tego nie ma
To znaczy nie nie rozmawiamy od początku ani jedną ani druga strona nie zatem pani rząd
Nie rozmawiałem o tym jak zmieniać
Systemair
Edukacji tylko na razie rozmawiamy
Neo wynagrodzenia
A z kolei obraz obraz polskiego nauczyciela w ostatnich dniach jest takie że albo to jest
Elita intelektualna
Co już trochę powiedzieć no
Nie wszyscy
Przynajmniej
Albo z drugiej strony że to są nieudacznicy kto
To że tam trafi nie wiadomo co robią
Pracują parę godzin dostają dużo a chcą
Jeszcze więcej
Lotto
Pole rozmawia nauczycielach od lat
Opiera się na tych dwóch mitach
Prawda które wyciągamy z kieszeni w zależności od tego co jest nam potrzebne
Natomiast bardzo mało jest rzetelnych badań które by które petenta środowisko
Jakoś obrazowały i my taki bar i na pewno potrzebujemy żeby lepiej zrozumieć
Jaki jest mechanizm selekcji
Do zawodu i potem pozostawanie
To że nie ma tego obecnie w debacie to niestety jest wina w Toruniu rządowych
Tak dlatego że
W tej dyskusji w tym sporze jedna strona gra swoją rolę to znaczy
Znaczy związki zawodowe grał swoją rolę nie ich rolą jest zreformowanie
A na balkonie walczył o podniesienie płac
Natomiast co ta druga strona powinna być od
Odpowiedzialna za strategiczne myślenie o zawodzie nauczyciela taki i powiedz że nie tak ale
Tak mamy
Mamy dla was ofertę ale
Próbujemy jednocześnie uczynić ten uczynić
Ten zawód lepszym
Pasożyty a co w najbliższych dniach Jak wyobraża sobie
Sobiepan dalszy rozwój
Kto zginął śmiercią naturalną
Czy czy może czeka dla nas
Długotrwały jedna
Paraliż
I edukacji
I pracowników
Sobie radzić i znajdować się
Nad dziećmi
Bo teraz szczerze nie mam pojęcia
Wróżenie z fusów
To znaczy
Logika nakazywała by
Myśleć
Żebrzący jesteś
Film bez wyjścia
To znaczy że prędzej czy później Powinieneś się urodzić zapłacić
Nauczycielom tyle ile oni chcą
Ponieważ ponieważ nauczyciele Jak wygląda lata są zdeterminowani
Nox
Kiedy już jestem Strike rozpoczęło to wiadomo że
Wydaje się że ta decyzja o rozpoczęciu strajku jest najbardziej
Taka dramaty
Jest najcięższy moment
I teraz ta eskalacja powiedzmy napięcia i i
Nie złych emocji
Tak się pokazuje tylko zwiększenie determinacji
Wydaje mi się że że że rząd jest wskazane w tym sporze na na na niepowodzenie ale
Ale
W ostatnich miesiącach w sytuacji żeby teraz zaskakiwał a
Rząd na różne sposoby demonstrował że jest
Że
Jest jest gotów użyć
Bardzo twardych argumentów żeby nie powiedzieć że użyć siły tak powiedzmy rozwiązań siłowych może niekoniecznie
Polegający na wyprowadzanie nauczycieli siłą ze szkół ale
Ale w każdym razie na na bardzo
Jakieś
Twarde stanowisko nawet
Ona jest brew
Rozsądkowi i brew
Dobro publiczne opłata
Tak uważam
I to stawiamy kropkę dr Mikołaj Herbst
Dziękuję bardzo za rozmowę
Bardzo dziękuję
A teraz bardzo
Za szybko przenosimy się do Londynu gdzie jest
Dziennikarz Paweł Orlik
Halo Pawle
Cześć dzień dobry w takim razie Dwa szybkie pytania do ciebie
Dwa bardzo szybkie pytania Po pierwsze jak pogoda w Londynie
A po drugie jak pogoda dla Belgii to na wyspach
Co dalej
Pogoda
Pogoda w Londynie iście brytyjska jest pochmurno i jest wietrznie to tyle jeśli chodzi o pogodę tutaj
Ale jest
Przed budynkiem parlamentu nad Tamizą to rzeczywiście ten wiatr mocno wieje ale tam
Gdzie mnie parlamentarzyści debatują o tym co będzie dalej jest breksitem wiatr nieco ucichł
Jednym z tych powodów jest to że brak wiedzy został opóźniony o pół roku 31 października daje parlamentarzystą taki czas na to żeby
Żeby się teraz zastanowić A to
Żeby się zastanowić
Powiedziała Teresa May do swoich kolegów z parlamentu brytyjskiego mówiące o tym że teraz zaczynamy
My 11 dniową
Przerwę nie związaną ze świętami wielkanocnymi Tak właśnie wygląda to w Wielkiej Brytanii parlamentarzyści udali się na przerwę świąteczna
Przedświąteczną jeszcze
Ale właśnie po to żeby ich głowy były nieco chłodniejsze żeby raz jeszcze zastanawiali się nad tym co jest na stole umowa został
Wypracowana Teresa May namawiam ponad partyjne porozumienie w tej sprawie
Żeby przyjąć umowę wypracowaną na linii Londyn Bruksela innym doprowadzić do brykietu z umową
Na potwierdzenie tego Sky News dzisiaj donosi
Że mnie powołać się na źródła związane z zarządem że operacja twardy Break zjedz została odwołana
A przypomnijmy w ciągu ostatnich dwóch lat brytyjski rząd wydał aż 4000000 £ na to żeby przygotować
Na twardy Breivik
1000 urzędników było przeniesionych ze swojej normalnej pracy w urzędach państwowych
Do tego żeby pracować na tym twardym breksitem w tej chwili ta operacja jest odwołana przynajmniej
Na razie jest bez topowana to świadczy o tym że Teresa May szykujesz się na przyjęcie umowy
Parlamentarzyści mają teraz 11 dni na to żeby ochłonąć i raz jeszcze przemyśleć swoje zachowanie no bo
Wspólnie z Unii Europejskiej dajemy wam pół roku
Ale wy musicie się na coś zdecydować
A drugie pytanie jak Brytyjczycy oceniają
No słowa dodana to
Jego Ostatnie działania no bo
Nasz były premier sugeruje że brak ci to w ogóle może nie być że jest na to szansa że nie będzie
I Zastanówcie się dobrze bo ja mam
Macie ostatnią chwilę na
No tak nazwisko Donald Tusk przewija się tutaj tym częściej Im częściej
Mówi się o rozwiązaniu impasu czy jakkolwiek będzie zmieniany jest przez wszystkie przypadki wtedy też nawiązuje się Donald
Tusk przewodniczący Rady Europejskiej
Właściwie jest powodem do tego żeby żeby znowu żartować się z gdyńskiego rządu Brytyjczycy
Mówię tak
Donald Tusk powiedział macie 6 miesięcy
I dobrze wykorzystajcie ten czas a to jaka Jaki sygnał płynie dodaje Brytyjczyków mówi
No tak powiedział naszym rządzącym wykorzystajcie ten czas a Teresa May przyjeżdża do Londynu mówi robimy 1
11 dniową przerwę o co chodzi
Natomiast no też Brytyjczycy Cieszę się że po drugiej stronie jest taka osoba jak Donald Tusk która
No właśnie mówiąc o tym że dobre gdzie to może nigdy nie dojść
To nie tylko Donald Tusk to mówi Brytyjczycy sami zaczynają mówić o tym że
Tracą zaufanie do klasy politycznej i trochę coraz mniej obchodzi ich to czy dobre gdzie to dojdzie czy nie tylko na to co
Co będzie dalej z klasą polityczną tutaj w Wielkiej Brytanii wszyscy są zniecierpliwieni na
Działaniami Teresy May I chyba już jest to początek końca teraz z tym A bo tak naprawdę
Tutaj British
Czy obywatele tak samo w parlamencie
Teresa May
Nie ma
Zdolności do tego żeby
Coś tam parlamentarną podjąć jaką
Kolwiek konkretną wiążącą
Decyzje oni mówią
Cieszymy się że Donald Tusk jest po tej drugiej stronie negocjacji
Ze względu na to że moglibyśmy mieć chociaż
Coś takiego jest Guy verhofstadt
Natomiast jest jeszcze chętny
Jedna zabawna
Sytuacja były parlament
Lord i Johnny kill
Pyta dlaczego Donald Tusk
Za każdym razem kiedy mówię obry
Używa słowa nasi przyjaciele
Przecież bym musiał
Podkreślić się to tak bardzo
Ponieważ nie jesteśmy ich
Przyjaciółmi
Przekaz jest
Taki że nie ufamy klasie
Ale jednak Cieszymy się że że druga strona
W postaci Donalda Tuska jest jest
Taka
Równoważąca
A ja sam fakt odciągania breaks
No
Tutaj jakby
Istnieje tanie pewno
W tym kontekście Donald
Raczej jest dobrze odbierany niż
Ostatnie pytanie a ludzie na ulicach Jeszcze żyją w ogóle o tym tematem przestało się trochę to dla nich tak
Takim serialem nie do zniesienia
Codziennie głosowanie codziennie 10 propozycji
Codziennie żadna nie jest tak tak
Cytowana
Właśnie nie tylko w brytyjskim parlamencie ten wiatr ucichł tak samo uciekł na brytyjski
Ulicach Brytyjczycy mają dość
Już w tej dyskusji jest słowo na b czyli ten Break d
Męczy ich bardzo i tak naprawdę mówią
To po prostu inpass trwa nic nie jest rozwiązany
Nie chce nam się już o tym dyskutować bo tak naprawdę na przykład zatrzymanie żuljana sen że było tutaj dzisiaj dużo
Głośnik komentowane i tym żyje Wielka Brytania niedużo silniej
To nawet widać po czołówkach gazet
Po dyskusjach na ulicy
Wczoraj tak samo Dyskusja na temat czarnej dziury była bardziej rozgrzewająca niż niż sam
Tam gdzie widać ewidentnie żeby tej
Londyńczycy
Przyjeżdża
Mieszkańcy Wielki
Brytanii tutaj mają dosyć tego tematu i tego
Że jest to
Ciągle od podanych
Czasie i za każdym
Też nie wierzą że
Kolejna data która pada że to będzie ten moment
Moni opuszcz
Unia Europejska
Po prostu myślę
Tutaj mówię tak samo że to jest jej kolejne usunięcie w czasie po to żeby potem znowu odsunąć i znowu iść
Znowu
Także seriale
W kółko ale teraz ty mnie interes
Pawle dziękuję ci bardzo za relację to był Paweł Orlikowski dziennikarz money.pl wprost
Z Londynu oczywiście najświeższe informacje na temat
Cały czas do 100
Na portalu money.pl zaprasza
Mieszamy do
Czytania a w ostatniej części programu mam rozmowę z Michałem
Pawlikiem prezesem
Co prowadzi Sebastian ogórek
A ja zapraszam do oglądania
Dla ciebie Ostrów na mszy
Co to znaczy
Dla dla mnie dla pana dla innych osób które mają działanie Gosp
Test test
Przedsiębiorców to
Idea która
Została wypowiedziana przez wiceministra
E finansów na jednej z warszawskich uczelni
Który jak wiemy zaprzeczył i już
Taty o pracach nad tym i Ministerstwo Finansów ministerstwo
Wartości
Ale myślę że zanim o samym teście to trzeba powiedzieć że taka inicjatywa w ogóle jest niezgodne przecież
Z konstytucją Mam na myśli biznesu
Konstytucja biznesu
A dlaczego dokładnie
Dlatego że to projekt który został wdrożony w zeszłym roku przez rząd 30 kwietnia 2018 roku
Który mówił jasne
Wszystko co jest
Nie zabronione przez prawo jest dozwolone dla
Przedsiębiorców
No i tego się należy trzymać jeżeli przedsiębiorcom
Może być każdy
Kto ma kontrahentów
Kto wystawia faktury i kto
Czuję się tak naprawdę Przecież
To znaczy że może nim być
Tylko teraz rząd może powiedzieć No to zmienimy prawo i powiemy że jak ktoś ma jedną fakturę to to żadne z niego przy
Przedsiębiorca
Pytanie czy jeżeli ktoś wystawia jedną fakturę nie jest
Przedsiębiorcom jest bardzo wiele polskich
Film które mają
Jednego dużego kontrahenta są jednym wykonawcą
Jednego kontrahenta
Z drugiej strony oczywiście wiemy o czym myśli
Ministerstwo
Ministerstwo myśli o tych osobach które zamiast być na umowie o pracę
Przechodzą na tak zwane umowy bitubi
To jest spotykany gdzieś
Natomiast
5 g tego też są pozytywne strony
Bo tak naprawdę to ty
Często ludzie przechodzący z umów o pracę na BIP
YouTube i odkrywają troszeczkę
W sobie takiej iskry przedsiębiorcza
Może zaczynają wtedy właśnie szukać też innych kontrahentów że to po prostu zwykła optymalizacja podatkowa z którą ministerstwo
To chcę walczyć bo ma problem bo zmniejsza to wpływy do
ZUS mniejsze wpływy podatkowe częściowo No i tworzy jakie
Jakieś takie
Niebezpieczne zjawisko na rynku No umówmy się że dzisiaj na be to be
Czy na tej to działalność zakładają stewardessy zakładają pielęgniarki
No to nie są zawody o których ja bym chciał żeby one były firmami to że warto nie za przedsiębiorczości ducha
Może warto się zostawić dlaczego tak się dzieje no oczywiście dzieje się tak dlatego że jest to jakaś pod
Potrzeba optymalizacji
Podatkowe skąd a potrzeba się bierze bierze się z tego że
Klin podatkowy
Czyli obciążenia publicznoprawne
Przy umowie o pracę są ogromne one dochodzą przecież do 40%
Nie ma się co dziwić
Tym aktywniejszym zawodowo Tym osobą bardziej przedsiębiorczym właśnie
Że poszukują optymalizacji
I pytanie
Czy jakiś test
Który będzie wykonywał urząd
Pozwoli to zatrzymać
Wątpię Myślę że te przedsiębiorcy osoby znajdą rozwiązanie
A widzi pan więcej takich absurdalnych pomysłów żeby sprawdzać
Sklep przedsiębiorcą AGD oni albo żeby sprawdzać przedsiębiorców czy dobrze działają czy nie
Trzeba powiedzieć że
Ten jeden z pomysłów który to ważne było już dementi tego pomysłu minister
I Przedsiębiorczości i finansów
Nie wpisuje się w całą linię
Pomysłów i już wdrożenie realnych które mamy
Przez obecny rząd
No chociażby wspomniana konstytucja dla biznesu
Czy zielona Księga dotycząca Zatorów płatniczych
To są naprawdę inicjatywy które są
Bardzo Pro przedsiębiorcze
Też troszeczkę
Ta wypowiedź chyba była taka
Niespójna z całą linię
Ale to była wypowiedź ministra finansów a nie ministra Przedsiębiorczości i technologii a mam wrażenie że ta liberalizacja przepisów idzie raczej
Z placu Świętokrzyskie Placu Trzech Krzyży Gdzie jest Ministerstwo przy
To trzecie pani
Jadwiga emilewicz a nie ze świętokrzyskiego
Wszystkie gdzie jest
Gdzie jest Ministerstwo Finansów do Ministerstwa Finansów musi myśleć też o stronie przychodowej
Przecież budżetu państwa dla mamy czerwoności
Mamy świadomość że Pojawiłem się nowe wydatki z
I społeczne sąd musi być ta strona przychodowa
Ale pytanie czy przedsiębiorcy szczególnie ci mikroprzedsiębiorcy są dobrym obszarem Gdzie są możliwości
Troszeczkę dokręcania tej śruby Wydaje mi się że nie
To są jednak
Przedsiębiorcy
Najbardziej dotykanie
Wszystkimi możliwymi problemami
I tak naprawdę
Mający największy swoich wyzwań
W bieżącej działalności
Okej przejdźmy do innego tematu to znaczy Zatorów płatniczych
To jest rzecz która też się mrozi krew w żyłach wielu przedsiębiorcom
Co to jest chyba
A problem
Dzisiaj największy
Jeśli chodzi o tą sferę poza
Poza konfliktami z Ministerstwem finansów czy
Fiskusem jaja kota
Takim to są chyba właśnie
Właśnie Zatory płatnicze
Tak Zatory płatnicze
To jest największe wyzwanie
Film a w szczególności mikrofon
Jeżeli spojrzymy sobie na taką mikrofirma
To zazwyczaj jej właśnie
Klientami są duże koncerny
Duże firmy dla których mały jest pod wykona
To rodzi to mnie równowagę relacje biznesowe
I często duzi
Klienci naszych
Wymuszają na nich
Długie terminy płatności
Długie to znaczy jak długie
60 90 nawet 120
Mniej więcej tak jak ja bym pracował u swojego pracodawcy jako pracownika w ten
Pracodawca bym powiedział ta fabryka załóżmy to ja ci wypłatę wynagrodzenie po trzech miesiącach
Tak
Pogoda
Pracuje przez wakacje dostanę pracuje w czerwcu pieniądze na koniec września
No i tak dzisiaj gdzieś wygląda wygląda relacja biznesowa między małymi firmami a dużymi
Te Zatory płatnicze powodują oczywiście zadłużanie się mikro
To też pojawia się bardzo niekorzystny Trend
Niestety mikrofirmy
Nie korzystają
W prawidłowych narzędzi
Do
Walki z zatorami płatniczymi
Tylko na przykład pożyczają
Gotówkę
Pożycz wykorzystują swoje środki angażują środki
Rodzinne
Tym samym plącząc
Pieniądze
Firmowe z pieniędzmi prywatnymi
Co w wypadku jakiś problemów finansowych przedsiębiorstwa
Ciągnie
Rodzinę No to rzeczywiście przyczyniają się dzisiaj do parku
Co można połączyć jakoś taki statystyki że im bardziej w rośnie No Zatory w tym tym więcej firm upada 70% Polski
Firm z sektora małych
Przedsiębiorstwo
Spotyka się
Z tym problemem
A ile przez To upada są też tak jest
Dzisiaj możemy jedną rzecz bardziej są powiedzieć
Ponad 3
46%
Film
Z tego sektora mikro według naszego badania które przeprowadziliśmy jako
Kosmeo
Mówi że
Zatory płatnicze
Zagrażają ich
Stabilność i Finanse
I muszą się ratować właśnie różnymi
Kanał ten problem widzi ma pewną propozycję wprowadzenia przykład limitu żeby to było tylko 60 dni
Jeśli chodzi o te
Oto uregulowanie tych tych tych tych faktur
Tylko pytanie brzmi co się dzieje że one jeszcze nie są wdrażane bo Projekt miał być
Już w marcu mamy kwiecień i i na razie
Nawet jeżeli taki projekt będzie on jest bardzo oczywiście korzystne dla mnie u mikrofirm on też zawiera pewne luki
Chociażby na
Przykład kwestia
Wystarczy że faktura będzie Sporna lub będzie spór między przed
Przedsiębiorcami i te terminy wszystkie już mogą
Się przedłużać
Ja myślę że warto żeby przy
Przedsiębiorcy też
Szukali Alternatyw
Po pierwsze trochę twardo negocjowal i ze swoimi
Klientami A dzisiaj mogą sobie chyba trochę na to pozwoli
A z drugiej strony żeby szukali rozwiązań na rynku finansowym
Chociażby faktoring jest takim rozwiązaniem
No dobrze będziemy patrzeć w takim wypadku i na to co rząd zrobi z testem przedsiębiorczych Przedsiębiorczości i z testem
Dla nich dla rządu związanym z właśnie z zatorami płatniczymi Dziękuję bardzo za rozmowę Michał Pawlik
Prezes Neo
To była właśnie rozmowa Sebastiana Górka z
Z Michałem pawlikiem prezesem
A na dziś
To wszystko ja zaprasza
Na kolejne programy
Wraz z całą ekipą mannej to
Spokojnego weekendu widzimy się
W poniedziałek o 9:05
Mateusz Ratajczak
Do zobaczenia
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

Napisz komentarz
bCOrxUYn
bCOrxUXu
bCOrxUYu
bCOrxUYv