bCNYEECs
bCNYEECw
bCNYEECA
programy
kategorie
bCNYEECt
sez. 3, odc. 77

O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają...

rozwiń
Tranksrypcja:Sebastian ogórek...
rozwiń
Program money to
To się liczy ze mną studium Macieja
Jacenko prezes Pekao Investment
Dzień dobry dzień dobry
Panie Macieju Panie prezesie chciałem spytać się bo pracowaliście
PKO raport
Fuzji i przejęć
Jaki jest potencja
Tak to prawda opracowaliśmy
Taki raport bardzo ciekawe myśli
Źle pokazujący
Rynek fuzji
Przejęć
W Polsce
Rynku
Środkowa Europa
I z tego raportu wynika bardzo wiele ciekawych wniosków
Pan redaktor na początku zapytał o perspektywy tego rynku
W Polsce
Trzeba myśleć że zacząć od
Spojrzenia
Może odrobinę szerszego
Jak obecnie Rynek
Fuzję i przejęcia
Wygląda ale
Całego regionu
Trzeba zacząć od tego że
Jest to na pewno pochodną
Pozycji polskiego z
Podarki
W regionie
Polska jest największa
Kraj w regionie i tym samym
W Polsce ma miejsce
Najwięcej transakcji
Siku z
Natomiast
Patrząc trochę z innego punktu
Do widzenia czyli próba próbując to relatywizować
Okazuje się że
Jak przełożymy takie miary jak wartość transakcji
Wartości
PKP
W Polsce w porównaniu do innych
Ile krajów w regionie Otóż okazuje się wtedy że
Ten obraz już nie jest taki można powiedzieć różowy
Czy są kraje w regionie które ten 100
Sławek mają
Dużo bardziej korzystne i
To nas prowadzi do wniosku że
Jest
Jeszcze spory potencjał nam
Nam się wydaje w Polsce
Tego tego żeby ten rynek rósł W najbliższych
Latach i
Stosując tego rodzaju miary jak na
Próbując porównać
Wielkość polskiego rynku do PKB w stosunku do liderów
Regionu
Można wysnuć wniosek że przynajmniej może się
Rynek w Polsce
Macie
Takie wrażenie że
Jesteśmy w takim momencie klucz
Bo z jednej strony to już jest
30 lat
Przemian ustrojowych
Czym ci którzy zakładali te biznesu dzisiaj dochodząc do tak
Takiego wieku że zaraz będą musieli je
Przekazywać z drugiej strony ten rynek Był bardzo rozdrobniony w Polsce
Powstało bardzo dużo
Film które były mały albo są dzisiaj średnie
I wiadomo że ta konsolidację gdzieś tam musi następować żebyśmy mogli rywalizować choćby na rękach
Światowy a z drugiej strony jeszcze pojawiają się
Fundusze Private equity który chętnie właśnie konsolidują łączą przyjmują
Firmy które wiedzą że mogą wycisnąć dużo
Dużo więcej to jest taki kluczowy moment kiedy tttt ten rynek może pewnie SPA
Wybuchnąć jeśli chodzi o o o o
Koszty o
Ocena wartość
Ja myślę że
Oczywiście ten rynek nie jest jednolity jest
Bardzo wiele
Męczenników motywacji inwestorów
Twoje spółek
Które
I transakcji tym samym które budują całe OK
Kształty obrazu
Rynku i oczywiście wspomniał pan o kilku takich głównych
Trendach
4 dynamika na rynku transakcji
Fuzji i przejęć i pewnie trochę trzeba by to
Zróżnicować
Na pewno polski rynek ich tak jak wspomniałem jest
Największym rynkiem w regionie natomiast jest dosyć
Ustabilizowany w swojej Swojej masie
Chodzi o liczbę transakcji
Jeżeli chodzi o
Wartość transakcji on z roku na rok
W takich okresach 3 letnich Widzimy widzimy że rośnie
I
A jego wartość to w całym regionie tak jest jest w dużym stopniu determinowana przez
Bardzo duże transakcję
Psy które się
Po prostu czasami
Zdarzają natomiast
Tam wszędzie poniżej ten Rynek transakcji jest rzeczywiście bardzo
I w Polsce
Większość transakcji odbywa się w tym obszarze
Mniejszych transa
Smolnik marketu
I rzeczywiście tam można się doszukiwać tak
Jakich ciekawych trendów i i dynamiczna
Przyszłość wspomniał pan o
O kwestii
Do sukcesji to rzeczywiście jest obszar który
Mamy wrażenie że będzie w dużym stopniu do terminował
Dynamikę tego rynku w najbliższy
Także raczej ta Słupcy
Ciocia nie będzie na potomka przepis
Opisywany nie będzie
Rysowanie tylko raczej część
Film po prostu będzie sprzedawanych tak czy to konkurencji
Czy podmiotom zagranicznym tak to się to jest też złożony problem sam w sobie patrząc na rynek globalny
Jesteśmy kreatywni młodego
Gospodarka rynkowa
Około 30 lat
Więc nie masz U nas jeszcze tej tradycji wielopokoleniowych
Firm natomiast na świecie
Jest tak że
Statystycznie rzecz biorąc
Relatywnie niewiele
Spółek które po
Powstają w pierwszym
Po polaniu przechodzą na kolejne
W drugim pokoleniu trzecim pokoleniu szczególnie to już są rzeczy w
Liście pojedyncze
I myślę że
Polsko nie będzie
W tym względzie specjalnie inna
I rzeczywiście wielu właścicieli firm
Którzy tworzyli
Swoje
Firmy rodzinne
Po okresie tran
Transformacji rynku
Firmy mają po
Zaczyna się coraz bardziej
Zastanawiać co dalej ze swoimi firmami zrobić i nie jest wcale łatwo
Przekazać
Własna
Zarządzanie firmy
W rodzinie
Wyższy
Nie jest nie jest zawsze po prostu nie ma tak albo nie chce nie jest zainteresowany dokładnie tak
Statystycznie rzecz biorąc
Kiedy mniejsze firmy
W Polsce
Stanowi o ty jesteś o 5:00
Ponad 800
Film tego rodzaju w Polsce
Stanowi około
Reprezentują
Prawie 20%
PKB
A jednocześnie ponad połowa z nich ma już ponad 20 lat
To można sobie łatwo wyobraź
Że
Czy przyjąć takie założenie że będziemy widzieli coraz więcej C
Sytuacji w których rzeczy
200 polskie firmy rodzinne będą mocno się zastanawiałem nad tym
Co dalej zrobić ze swoją krzyż
Przeszłością i odpowiedział na to jest właśnie Rynek
No i trzecia trzecia część tego rynku
Fundusze inwestycyjne
Stacyjne która to
To prawda co się pojawiają widzimy coraz większy
Udział
Funduszy private equity
Na rynku transakcyjnym w Polsce
W ostatnich trzech latach
Ilościowo to
To było trochę ponad 20
Procent ale wartościowa około 3
30%
I ten udział
Właśnie Świadczy to
Mi się wydaje O profesjonalizacji
Polski
Rynku
Transakcyjnego
Tego rodzaju fundusze
Oczywiście
Nominalnie wnoszą jedynie kapitał to znaczy
Kupują też
Starają się
Zadbać o ich wzrost
Jakiegoś rodzaju może Rest
Autoryzację
Realizacja ambitnych
Strategii żeby potem ty
Firmy
Sprzedać natomiast razem ze sobą wnoszą tak jak powiedziałem dużo profesjonalizacji
Często współpracują dotychczasowym właścicielem ale
Czasami też
Nerw napędowy zespoły zarządzające wnoszą
Kapitał know-how
Międzynarodowy
Ekspertów
Nowe pomysły często najszybciej firm danych przez Polaka często zarządzanych
Takim polskim stylem zarządzania w tak
Wchodzi nagle ten styl zarządzania taki międzynarodowym
Zgadza się Zgadza się i co
Co można pewnie mnożyć przypadki
Jaką wartość
Tego rodzaju fundusz
Wnoszą Otóż
Na przykład mogą
Wesprzeć
Expanse
Za granicą
To wcale nie jest
Takie proste
Fundusze mając duże doświadczenie
Mogą pomóc
Kupnie
Spółek konkurencyjnych
Wejście na nowe rynki
Budowaniu relacji
Zachodnimi koncernami to
To wszystko się przekłada na
Wsparcie w budowaniu
Dużo szerszej strategii niż
Polski przedsiębiorca z reguły
A wypada liście jeśli chodzi o kapitał to znaczy
Kto kupuje w
To są polskie podmioty
Podmioty zagraniczne
Znaczy to trudny do określenia też
Nam też lokalizacja takie chyba daliśmy to Z naszych badań wynika że około 50
Procent VAT
Wartościowo Translate
W Polsce odbywa się z udziałem k
Kapitału zagranicznego
Czyli to są właśnie między innymi proszę na rynku jak to wygląda
Oczywiście to się różni w zależności od od poszczególnych krajów
Może to kolejna
Taka dygresja
Wszystkie kraje
W regionie Europy środkowo-wschodniej
Wschodni
Potem w stopniu cierpią na brak
Kapitału
Liście spuścizna po
Nie
Po dawniejszych czasach
A inwestor zagraniczny tak
Kapitał są w stanie zapewnić o czymś
To się nie chodzi to i tylko okap
Pytał ale on jest
W przypadku samych transakcji
Oczywiście bardzo istotne i fundamentalnie ważny więc to wszędzie w regionie to widzi
Oczywiście to się w procentach może różnić
To się różni
W poszczególnych latach tak
Powiedziałem
Zdarzają się
Wybranych latach bardzo dużo transakcji
Psy które sprawiają że
Zapala się
Przechyla z roku na rok w jedną albo w drugą stronę ale ten udział kapitału zagranicznego jest bardzo duży
W całym regionie
Również
Udział
Spółek Skarbu Państwa albo udział podmiotów należących do
Do do do Skarbu Państwa mamy w Polsce pfr także
Niektóre kupował
Kilka firm pomagał tym firmą też przetrwać
Na rynku to jest też
To jest też duża duża wartości
Popatrzę
Na te udziały i sprzedaż No bo medialnie to widzimy że żeś jest
O tym głośno iść
Jeśli chodzi o
O skale na rynku
To widać że to jest duża rola na przykład pfr
Tak tata rola
Rzeczywiście w ostatnich kilku latach
Jest widoczna tak może bym to ujął Czyś nie chodzi o sam pfr
Ale
W ramach
Pewnych
Programów
Akwizycyjna konsolidacyjnych prowadzonych przez
Spółki
Kontrolowane
Bądź częściowo kontrolowane przez
Skarb Państwa
Rzeczywiście widzimy
Wzmożoną aktywność
Na przestrzeni ostatnich lat możemy podać kilka w
Przykładów takich dużych
Transakcji
Jak na przykład kupno banku
Ale nawet ten mówię o większych transakcjach jak na przykład kupno banku PKO mojego macierzystego banku
Do banku Alior Banku
Czy też aktywów grupy EDF
Przez grupę PGE
To są przykłady takich naprawdę bardzo dużych transakcji
Gdzie polskie spółki z udziałem Skarbu Państwa
Byście ten rynek mocno
Konsolidują
Wspomniał pan również operze prefer jest w ogóle bardzo ciekawą
Instytucją i też
I też koncepcję Oto jest jakby nowa jakoś
Na polskim rzeczywiście
Liście rynku
Pfr
Zaproponował rynkowi bardzo szeroki wachlarz
Produktowy można
Gmail aktywność
Się naprawdę W wielu obszarach
Najmniejszych społeczni cała
Cały pakiet
Vita łowy skierowane do funduszy Venture
Capital
Poprzez udział w rynku publicznych poprzez ofertę
Aż po inwestycje bezpośrednie
Przez sam pfr i Tutaj rzeczywiście
Wspomina pan o
O przykładowych transakcjach Dodam jeszcze kupno PKL właśnie od funduszu
Private equity
Tak Zgadza się
Czy też planowana inwestycja w Solarisa która jeszcze się nie zamknęła ale rzeczywiście
Jest w trakcie realizacji
Też polską firmę produkującą wagony tak
Z Bydgoszczy
Pociągi
Tak to też była ta
Taka Takata
Jutro pomogła przetrwa
Na tej firmie to spytam przy okazji tutaj Jaka jest rola w ogóle tych tego rynku fuzji i przejęć dla gospodarki co
Co Ona wnosi co co co co te pieniądze
Dariusz to są
Są tylko pieniądze
Jest jeszcze coś
Cześć nie ma jednej odpowiedzi Natomiast ja zacząłbym od
Takiego Może szerszego spojrzenia i
Znowu dygresji
Że
Jak wspomniałem zresztą
Wcześniej
Polska gospodarka
Po transformacji na pewno cierpi na
Nisko
Muzyka
Kapitałową
I jest to
Myślę że faktury do której Musimy przyjąć
Aby Polska kopackiego sparka w dużym stopniu do tej pory przez te ostre
30 lat rozwijała się
Dzięki swoim bardzo silnym przewagą komparatywny
Obszarze
Rynku pracy
Dostępność po prostu byliśmy tani tak
Ale też wysoko wykwalifikowani i na pewno to było naszym bardzo silną kartą którą którą grali
Natomiast
I też dużym rynkiem jest
Jesteś tak sytuację w której jesteśmy dzisiaj mamy naprawdę minimalnych praktycznie strukturalne bez robot
Mamy rosnące płacę
Toffi potencjalnie wyzwania natury demografii
W związku z tym
Żeby gospodarka się dalej intensywnie rozwijała
Musi dochodzić do
Dużych rosnących Investing
Kapitałowych
Transakcje fuzji i przejęć
Mają za zadanie między innymi oczy
Taki kapitał dostarczy rzeczywiście mamy
Cały system finansowy który
Które zasady dostarcza capi
Kapitał na rozwój ale transakcję również czyni wejście
Inwestorów zewnętrznych
Którzy
No to się nie tylko
SMS
Spółka ledo inwestują w SP
Budują ten basen
Czyli
Inwestują w AGD
Aktywa trwałe
Badania i rozwój
Nowe marki produkty
Udostępniają również polskim firmom wejście na rynki zagraniczne
Poprzez dostęp do własnych kanałów sprzedaży 5a w jakiejś
Większe portfolio markowe
Więc myślę że jest szereg różnego rodzaju argumentów przemawiających za tym że
Co do zasady oczywiście
Dużo dobrego płynie z tego rodzaju inwestycji
Bezpośredni czy to taka fuzja sprawia że nawet jeść
Łączą się dwie polskie firmy Albo jedna
Trochę mniejszego
Czego konkurenta to
Mamy ten efekt skali który pozwala wyjść na przykład za granicę i walczyć na rynku jest absolutnie kluczowe
Dlatego że
Właśnie między innymi studentow o którym powiedziałem
Jest coraz większa Mar presja na marzę
Wśród polskich
Spółek w dzisiejszych rynkach
Na dzisiejszych rynkach
Ogólnie również towarowych
Trzeba być dużym i silnym żeby móc
Walczyć
To i realizować swoje długoterminowe strony można zdobyć tylko dzięki
Piotr Dziękuję bardzo rozmowę Macieja semkow prezes Pekao Investment Banking Dziękuję bardzo bardzo
To była pierwsza część program money to się liczy Zapraszam po krótkiej przerwie i wybierzemy się do Estonii sprawdzimy jak tam założyć firmę i jak tam
Na przedsiębiorcy
Sobie radzę bo podobno
To jest Terenowa stolica Nova Nowy kraj nowy
Nowe miejsce gdzie gdzie gdzie startupy i ich
Firmy rodzą się
Bardzo szybko i bardzo
Skąd wypływają na
Szerokie wody
Do usłyszenia po ang
Sebastian ogórek to jest program money to się liczy a ze mną w studiu Artur kuczmowski kancelaria Thompson
Dzień dobry dzień dobry
Panie Arturze pan pomaga zakładać firmę w Estonii teraz mamy gorącą dyskusję na temat ZUSu który w Polsce
Rośnie No to muszę
Spytać ile ten ZUS
Wynosiła 100
Wbrew pozorom zespół
Przez to nic wcale nie jest niższy niż z Polski
Dlatego że
ZUS estoński
To jest około
35
Procent
A kosztów wynagrodzenia
Wynagrodzenia.pl
Pracownika
Skustele także jeśli
Przedsiębiorcą to tyle samo płaci
Mniej więcej tak
Mniej więcej tak to znaczy
Płaczę od swojego
Płaci od swojego wynagrodzenia nie jest ryczałtowy tylko jest procent to dokładnie tak też
System estoński system Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo czy
Podobnie jak system podatkowy
Sam system polega na tym że możemy sobie
Wszystko obliczyć bardzo łatwo procent
Santo bo nie mamy podziału na
Na tę część
Które są
Odprowadzany przez
Pracodawca
Przez pracownika
Wszystko jest o
Odprowadzane przez chwilę nie ma ZUS choroba jakiś zdrowotne fundusz pracy i tak dalej 1
Albo dwa podatki
Jak zarabiam 10
1000 zł to sprowadzam tyle it
I tak dalej tak dokładnie tak Jeżeli zarabiam 10000 zł to wiem że 20%
Od tego zapłacę
Zawsze liniowego podatku
Dochodowego
Niezależnie
Jestem czy jestem przy
Przedsiębiorcom czy
Jestem w domu Czym przymocować
20%
No tak no ale to
Natomiast
35%
30
Procent i o tak zwanego soczewce
To jest
Co to jest zastawka natomiast
Myślę że postrzeganie Estonii pod kątem
Chciałbym założyć firmę w tym kraju po to żeby oszczędzić na ZUSie
To nie jest dobry
To po co poleca
Oszczędzając zakładają firmy West
Polacy zakładają firmy w Estonii bo chcą
Się rozwijać
Bo chcą żeby ich biznes rozwijał się dynamicznie to jest mały kraj gdzieś tam na północy
A tutaj mają wielki rynek polski tak może trochę więcej problemów może z tymi urzędnikami trzeba się pomęczyć
Może te są te działają trochę gorzej No ale jednak
Rynek 30 paru milionów a nie a nie 23
Estonia to jest mekka
Estonia to jest mekka nowych Tech
Jest Ania to jest najbardziej
Digitalizowanie kraj
Estonia to jest przede wszystkim
Przyjazne środowisko
Tylko dla nowych
I w obecnych czasach
W której żyjemy to
Którego miejsca
Operuje firma
Jeżeli jest nakierowana na rynki św
Światowe jeżeli
Produkuje aplikacje
Jeżeli produkuje aplikacje mobilne
To to jest
To miejsce które jest
To które przyciąga zdecydowanie tymi korzystniejszym i regulacjami
Niż te które mamy iść
W Polsce ale te firmy zakładam firmę w Estonii ale działają operacyjnie jednak
I tylko i wyłącznie
Korzystając z tamtego prawodawstwem
Działają operacyjnie na całym świecie
Również również też na terenie
Polski natomiast na terenie Estonii zazwyczaj
Posiadają miejsce
Ze swojego osła
Do zarządu
Faktycznego
Zarząd rzeczywiście to
Tam obraduje siedzi
I tak dalej czy raczej to jest
Kluczowe decyzję z punktu widzenia z punktu widzenia
Przedsiębiorstwa zazwyczaj zapadają na terenie
Można powiedzieć ale widzę że różnie z tym z tym bywa ale to jakie to są w takim wypadku wolał
Co pan mówi okej że to jest
Miejsce gdzie łatwe
Się robi Business tak
Atopowe
Ale to jest kwestia
Łatwiejszy
Przepisów No nie wiem mam na przykład teraz bum na
Autonomiczny
Tak
I w Polsce nie ma
Przepisów które by umożliwiał gdziekolwiek defa
Testowanie tak
Czy ja nie mogę takim
Mam wyjechać
Na polską drogę i powiedzieć ja
Tak to jest prawda
Awesta nie mógłbym to robić
Spotkali nie może pan znaleźć kilka ci
Ciekawych przykładów
Chociażby autonomiczne listonosze
Można to tak nazwać to znaczy
Takie małe Łaziki
Wyglądające po częściach Łaziki marsjańskie
Którego jeżdżą po chodnikach one jeżdżą w różnych miejscach i Onet testują
Dostarczanie dostarczanie poczty poczty dokumenty
Mamy paczkomaty oczywiście natomiast do paczkomatu trzeba trzeba pójść natomiast mówi pan o samej autonomiczności to
To są pojazdy które są autonomii
Z drugiej strony
Nie bardzo W tym momencie jest testowany i był przez os
Ostatnie lata test
System autonomicznego transportu publicznego Gdzie możemy wsiąść do tramwaju który jest
Pozbawione osoby
Motorniczowie
To jest
To jest ten to jest to miejsce to jest ten
Ten kierunek
Który
Czyli jeśli jest jakiś rynek który się dynamicznie rozwija i
Który może przyciągnąć inwestorów to
Prawodawstwo w Estonii na przykład szybko się zmienia dostosowuje do tych
Technologii No bo mamy dzisiaj na przykład Prawo telekomunikacyjne kompletnie nie dostał
Stosowany do
Do realiów
Tak no to
Oczywiście mówimy z perspektywy kraju który ma jeden przecinek
Dostęp do 100
Stosowanie i
Próba ó ż
Scania przewagi konkurencyjnej wewnątrz Unii Europejskiej
To jest naturalna rzecz która
Która jest przypadku
Każdego
Która jest przypadku każdego z
Natomiast
W przypadku Estonii
Stanie się adoptuje bardzo szybko
Momencie w którym w którym nastąpił boom na technologii blog
Kryptowaluty zostały zaadoptowane
Przepisy pozwalające licencjonować te
Te podmioty czyli
Polskie firmy uciekały na przykład na matę mieliśmy
Pana pana Suszka ile
Pamiętam nazwiska
To który zarejestrował właśnie
Na Malcie Bobo
Bo w Polsce mu KNF na
I takich podmiotów możemy mnożyć
My w tym momencie na terenie
100 nie obsługujemy z macierzystą Polski
Kapitałem ponad
30 podmiotów
W które
Oferują w branży branży kryptowalut i to jest kapitał
Który ucieka w Polsce Polski
Serwery znajdują się na
Zarząd znajduje się nad
Pracownicy są poszuki
Kiwanie na terenie
I całego świata a nie na terenie Polski
Dlaczego
Dlatego że Estonia powiedziała
Przyjedźcie do nas My wam damy stabilne regulację My was uregulujemy
Rynek w którym
Na całym świecie
Postrzegany jako
Ryzykowne
Jako potencjalne miejsce do spekulacji prania pieniędzy
Nie oczekuję tego ten
Przez ten przemysł uczę
Oczekuję tego żeby być uregulowanym żeby móc funkcjonować i żeby móc
Prowadzić i rozwijać
Swoje biznesy
Zresztą
Poczekajcie kiedy słucham
Opowieści naszych naszych oficjeli niezależnie od opcji
Mówiący o tym jak my bardzo byśmy chcieli być innowacyjny
Jakby bardzo chcielibyśmy przeciągać startupy nowe technologie
Jaką to Polska powinna być na Mielnika wsiada to do nowego samochodu a to Testuje jakiegoś robota to gdzieś
Na jakiejś konferencji się branżowej pokazuje ze startupami robi sobie z nimi se
Selfie No to wydaje mi się że już jesteś
Jesteśmy innowacyjni cena
Świetnie to prawdopodobnie to prawdopodobnie to nie jest tylko Może tego nie widać na dole to znaczy pan premier
Tak jak Większość naszych polityków
Oczywiście bardzo chętnie pewnie wspierały duże firmy i rozwiązania które są
Skierowane do dużych firm natomiast
App Microsoft Facebook to są firmy które
Powstały w garażu
Te firmy nie stać na to żeby na wczesnym etapie rozwoju sięgnąć
Pomoc publiczna
Te firmy potrzebują czegoś innego potrzebują jasnego prawodawca przyjaznego systemu podatkowego
I żeby
Mówiąc kolokwialnie zostawić je w spokoju bo one sobie poradzą
Męskość przede wszystkim urzędniczej administracyjnie
Nie przeszkadzaj my
A to już wystarczy wystarczająco
Plus Daj mi jakieś jeszcze możliwość to spytam inaczej jak przychodzi do pana Polski
Przedsiębiorca i mówi no nie no już nie wytrzymuję
Proszę mi znaleźć Czy w Estonii jak się rozwiązanie mojego problemu to na co on się najczęściej
Na co jakie
Przykładem podaje że mówi że już ma
Dosyć tego tej tej Polski choć ma fajny pomysł
Widzisz że to rośnie Może ma Zayn zainteresowania jakiś inwestorów No to jednak decyduje się
Wbrew pozorom to nie jest kwestia
Kwestia oszczędności podatku
O 6:00
To jest przede wszystkim
Kwestia pewności prawa i z i z
I stabilności
Staki
Wścieka
Ciekawych rozwiązań które mają 100
Jeżeli napiszemy
Pytam jeszcze Toyotę Polski wątki znaczy co
Na co oni właśnie właśnie właśnie właśnie
Brak pewności stabilności
System uprawa to
Brak
Brak
Jasnej decyzji urzędniczej
W Estonii interpretację podatkową wiążącą
Otrzymamy od urzędnika mailem w przeciągu 10 dni
Okej
Okej a w Polsce w ciągu 5 lat Ona może się 3 razy zmienić
Dokładnie
Dokładna Polsce w tym momencie interpretacje podatkowe
Praktycznie są warte niewiele bo
Urzędy też nie czują się do końca związanej
Związanych to ja będę bronił tej Polski ale ja w tym roku PIT Elektro
I co na to jestem
Zrobi to 10 lat temu
No dobra
No dobra ale to będziemy mieli prostą spółka chce
O
Przykład już niedługo
I to jest świetne rozwiązanie
I to jest świetne rozwiązanie ja
Dlatego że wydaje mi się że coś z Mają to od pięciu lat
Niestety
Pewną formę tak na pewno formę Tarnów jednolity plik kontrolny w Estonii
W formie jednolitego pliku
Kontrolnego składany jest
7 i 8 lat
W Estonii w związku z tym
Nie są prowadzone chociażby kontrolę podatkowe Skarbowe takie gdzie
Gdzie przyjeżdżają że nic bo wszystko jest robione online Nie zaraz zaraz
Zostaw to już nie uwierzę to już jest kosmos
Znaczy nie ma pani Grażynki estońskiej
Która by przyszła i powiedziała proszę mi wszystkie dokumenty
Pokazać wyłożyć na stół
Wyjdź z pokoju a ja sobie teraz będę grzebać już
Szukać Nie pani Grażynka chce
Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej nie rusza się ze swojego biurka wszystko chce
Celu
W związku z tym o wrzuca to mówiąc kolokwialnie do swojego programu porównawczego
I perfekcyjnie znajduje miejsca w których są błędy
Ale
Po co jest ich 100
Taka kontrola
Zazwyczaj jest
W trakcie realizacji projektu a nie po jego zakończeniu
Celem kontroli nie jest to żeby
Dokręcić śrubę przed
Przedsiębiorcy
Nie jest to żeby
Wycisnąć i uzyskać dodatkowe środki do budżetu mandatami
Odsetkami karnymi i różnego rodzaju innymi Sankt
Celem jest to żeby przedsiębiorca był pewny
Że rozlicza się z
Poprawny
Ja przyznam szczerze że jestem patriotą i wolałbym żeby te polskie firmy jednak nawet do takiego jakim
Niech Pan przedstawia jest a s to nie nie wyjeżdżały
Może pan
Ten przywiózł tutaj pokazał tym polskim morzem i kąty
Politykom że da radę i że trzeba
Ufać przedsiębiorcą
Że trzeba
Kwestie
Na przykład sprawdzania plików sprawdzania
Film
Cyfrowo rozwiązywać
Dotknął pan senator
Natomiast
Co potrzeba do tego potrzeba zmiany
Pokoleniowe tak jak mówił estoński minister
W trakcie konferencji Polska
Estońskiej w zeszłym zeszły miesiąc
Różnica jest
Zasadniczo w mentalnym podejść
Urzędników
Estoński hipol
Dlatego że urzędnik przyjmowane do pracy
Małpa Janusz
Urząd
Administracja publiczna musi konkurować z jakością dostarczanych
Usług
Z sektorem prywatnym
I o ile faktycznie w pewnych obszarach pod tym
Pobór podatku
Czy czy czy czy czy gdzieś tam prowadzenie Spraw Administracyjnych
Jest to ciężkie Natomiast w przypadku chociażby publicznej służby zdrowia
Jeżeli na kierujemy na to że
Służba
Prywatne
Służba Publiczna powinna konkurować z prywatną
Jakością usług
Jeżeli urzędnicy mają to wpojone od najniższego
Szczebla
To faktycznie
To jest ta zmiana i zgadzam się z panem stóp
100%
Jako kancelaria nie tylko pracujemy w Estonii
Pracujemy praktycznie na całym
Na na całym świecie
I to podejście urzędnicze jest to jest
Totalnie totalnie różne niektóre kraje są o wiele bardziej zbiurokratyzowany chociażby jak rzeczona Malta
Niższe niż niż niż Polska
Natomiast natomiast
Sama Estonia to jest
To podejście
Czy którego
Mam wrażenie u nas potrzebowaliśmy mniej więcej na wolny rynek
W tym samym okresie co my
Może to jest kwestia tylko tego że nic obok
Po prostu mali
Że oni są mniejsze od Warszawy
Może na takim małym miejscu
Takich payment Może się udać a w skali takiego
30 aluminiowego
Tom jonowego
Kraju No to to jest
Dużo trudniejsze do
Nie zgodzę się z panem dlatego że jeżeli nie ma różnicy w podejściu jeżeli wpadamy
Urzędnikom w ilości 1000
Załóżmy czy
100 000 pewne wartości
Od samego początku
To nie ma znaczenia wielkość
Tomasz to ma za znaczenie realne podejście do do do do do do do do do do obywatela podejście do
Obywatele jako partnera podejście do przedsiębiorców jako do tych którzy budują wartość dodana
Wartość dodana w Estonii
Po części Ma pan rację Sonia nie miała
Innego innej możliwości
Estonia nie ma zasobów naturalnych Estonia nie ma ciężkiego przemysłu Estonia ma
Niedźwiedzia za swoimi za swoimi granicami którego nie tego nie
Oczywiście że tak ale mam wrażenie że oni jednak mimo
Chyba ci się jego jego jego obawiają chociażby
To było widać po reformie elektronicznej administracji estoński która w tym momencie oparta jest w 100
Stu procentach na blok
Na rejestrze danych
Jak to się stało to była konieczność po ataku który nastąpił
Ze strony Rosji oczywiście nie potwierdzonym ataku hakerskim ze wschodu tak
Dostęp w związku z tym możemy się domyślać skąd
Skąd on nastąpił
Związku z tym wtedy
Estonia stwierdziła że faktycznie ta droga
Cyfryzacji ta droga digitalizacji
Jest najlepszym najlepszym sposobem żeby się wyróżnić na tle na tle Europy i świata
Dziękuję bardzo za rozmowę bardzo ciekawą bardzo interesującą otwierającą oczy chyba wielu osobom
Szczególności mam nadzieję że politykom którzy nas oglądali
Artur kuczmowski kancelaria Thompson Stein
Dziękuję bardzo dziękuję bardzo
A to był program money to się liczy Zapraszam zapraszam w poniedziałek 9:15
Strona główna Wirtualnej Polski oraz
Money.pl do zobaczenia
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

Napisz komentarz
bCNYEEDr
bCNYEECy
bCNYEEDy
bCNYEEDz