bCNXDMGc
bCNXDMGg
bCNXDMGk
programy
kategorie
bCNXDMGd
sez. 5, odc. 87

O dużym biznesie i naszych własnych portfelach. Zmianach w gospodarce i co z nich wynika. W programie "Money. To się liczy", prowadzący i ich goście poruszają...

rozwiń
Tranksrypcja:Mateusz Ratajczak Dzień dobry to jest program money to się l...
rozwiń
Gertruda uścińska prezes zakładu bez Witam serdecznie pani profesor również
Witam serdecznie pana redaktora i Witam państwa głosowi kończą się pieniądze przez kryzys
Ja myślę że znów to jest taka instytucja że nie kończyłam się jej pieniądze bo przede
wszystkim pobieramy cały czas składki może nie w takim wymiarze w jakim planowaliśmy bo tutaj
nastąpiła dosyć daleko idąca zmiana i jeżeli zaczynamy od tego punktu w sytuacji finansowej funduszu
ubezpieczeń społecznych dobrym powiedział że od początku roku do wczoraj czy nawet
dzisiaj pobraliśmy w ramach w ogóle składki około 97 miliardów zł No niestety
jest to tylko 1% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego to
jest mniej o 6 miliardów złotych w stosunku do planu przypominam we wcześniejszych rozmowa redaktorem
o tej porze ubiegłego roku informowała o tym że pobraliśmy o kilka miliardów więcej
w stosunku do planu a więc jest na dzień dzisiej sytuacja Jeżeli chodzi
o koszty niektórych rozwiązań które realizujemy w ramach tarczy to przykładowo zwolnienie z obowiązku
opłacania składek o których prognoza chwilę będziemy mówić miesięcznie ubytek wpływu
Dofus około 8200033233 4000000000
zł Przypominam że wypłacamy to jest też unikatowym rozwiązaniem na skalę Europejską ponad
2 miesiące dodatkowe zasiłki opiekuńcze szacujemy że za te dotychczasowe
wypłaty ponad 2 miesiące to koszt będzie około 6 miliardów 800
milionów może też dzisiaj trzeba powiedzieć tak że planowaliśmy że składki w tym
roku pobierzemy ponad 290 miliardów A jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych to
planowaliśmy dotacje na 34 mili złoty no ale taka jest prawda że
na dzień dzisiejszy byśmy wykorzystali już prawie 57% jej dotacji a więc
pobraliśmy tej składki tak jak od początku maja 6 miliardów mniej Jakie
podejmujemy działania No takie że już formalnie realizujemy wsparcie ze specjalnego
funduszu działania covid-19 obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego A tam
jest przewidziane dla zus-u wsparcie na poziomie około 37 miliardów jesteś w trakcie już
realizacji tego porozumienia tak fizycznie to po prostu około 2 miliardy złotych jest już na koncie z
chwilą jak wykazujemy kolejne ubytki z tytułu zwłaszcza z zwolnienie z obowiązku opłacania składek otrzymywać
będziemy kolejne środki z tego funduszu pani profesor odnosiła
się pani do naszych poprzednich rozmów No i faktycznie było tak Zakład Ubezpieczeń Społecznych komunikował
że nie musi korzystać z dotacji z budżetu Rozumiem
że teraz jednak sięgnięcie do budżetu będzie głębiej głębsze niż planowane i niż przewidywane oczywiście
tak informowaliśmy i tak też robiliśmy jak pan redaktor powiedział nie skorzystaliśmy
przecież w ubiegłym roku Prawie z 11 miliardów dotacji z budżetu państwa oznacza że pobraliśmy
o tyle albo jeszcze więcej składek na ubezpieczenie społeczne w przyszłość którą
Tak jak powiedziałam tęsknimy i chcielibyśmy żeby ona jak najszybciej a w tej
chwili żeby zapewnić gwarancję wypłaty terminowych świadczeń emerytalnych I rentowych zasiłkowych
absolutnie cały czas analizujemy Ale to pani profesor jeżeli Mówi pani że
koszt zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne jest tak wysokim 108 miliardów złotych miesięcznie
No to sądzi pani że można przedłużać Ponad te 3 miesiące czy raczej biorąc pod uwagę finanse
No nie powinniśmy się spodziewać za to będą jakieś dodatkowe miesiące powiedziała
w ten sposób że to też bardzo kompleksowo i właśnie to jest
świetny pytanie żeby popatrzeć na na to tą specjalną ulgę oczywiście o bardzo
takim dużym kosztach czy rzeczywiście to zadziała z takiego punktu widzenia że
umożliwia by płatnicy składek realnie funkcjonowali na rynku i także utrzymywali miejsca pracy i
Miesiąc po miesiącu teraz jak już oceniamy skutki zwolnienia z obowiązku opłacania składek
także bardzo bacznie patrzymy na kwestię dotyczącą liczby płatników składek ubezpieczonych
jakie tutaj dokonuje ruchy nową obok takiego Oczywiście potocznego mówienia
Że jest trudna sytuacja że dotyczy takiej liczby płatników jednak Ja wolałam co to
rejestry nasze gdzie mamy po prostu określoną liczbę ubezpieczonych ubezpieczenie emerytalno rentowym
liczbę płatników i odpowiadam na to pytanie w ten sposób liczby płatników składek to w tym okresie
do dnia dzisiejszego nie dokonały się jakieś takie ruchy które byłyby po prostu nie
odpowiadały pewnej sprawie statystycznej dokładnie dwadzieścia kilka tysięcy tych płatników
czy wyrejestrował o ale o 5000 więcej się zarejestrowało czy ten bilans mamy
zrównoważy dalej dokonaliśmy też takie analizy dotyczące liczby ubezpieczonych bo
faktycznie No płatnicy składek oprócz tego że opłacający składki także zgłasza ubezpieczenie
i patrzymy poprzez albo ubezpieczenie zdrowotne albo ubezpieczenie emerytalno-rentowe i możemy powiedzieć
tak za ten ostatni miesiąc składkowy ta liczba w ubezpieczeniu emerytalnym zmniejszyła
się zaledwie o 170 ubezpieczonych Czyli nie widzimy tutaj takich procesów które
byłyby gwałtowne które polegałoby że rzeczywiście w jakiś sposób bardzo
taki niebezpieczny następuje ograniczenie Czy zmiana liczby płatników składek a tym
samym liczba ubezpieczone Co to jest grupa 170000 osób które wypadły z systemu
ubezpieczeń trzeba Sądzisz że to jest skala zwolnień Ja
myślę że to są też umowy terminowej a to my mamy tutaj nie tylko nie mamy umowy cywilnoprawne
mamy prowadzących działalność No ale generalnie przeciętnie te ruchy w systemie ubezpieczenia
emerytalno-rentowego odbywają się miesięcznie w skali 5000 ubezpieczonych a więc
jeżeli mówimy tutaj o tej trudnej sytuacji gospodarczej Z powodu covid no to to 170 000
jest na razie jeszcze ptaki rzeczywiście powiedzmy no trochę
związane z wcześniejszymi zmianami w tym reszta trochę wynikającym już w tej sytuacji gospodarczej pani
profesor i liczbie ubezpieczonych to co z obcokrajowcami bo to też pojawiający się bardzo często wątek
że oni albo wyjechali albo nie przyjeżdżają A wy też widzicie ilu obcokrajowców jest ubezpieczony mamy
prawie 670000 ubezpieczonych i ten ta zmiana a
która się dokonała w rejestrze ubezpieczonych cudzoziemców na początku roku jest od 20 do 40
000 a więc w tym ostatnim miesiącu składkowym czyli za kwiecień No to w
sumie ubyło 38/39 cudzoziemców którzy jest A więc to
są też takie ruchy powiedziałabym trochę wynikające z normalności że rzeczywiście 10-15
do 20 000 tych cudzoziemców Czy wyrejestrowany w tej chwili ta
liczba wynosi około 40 000 a więc i tak jeszcze ten wskaźnik jest w miarę powiedzmy
w tych w tym buforze tak bezpiecznie nie dokonała się tutaj jak też gdzieś tam
publicznie byłam umówiona omawiana sytuacja że duża liczba tych cudzoziemców wyjechała być
może wyjechali ci którzy nie pracowali legalnie u nas cudzoziemcy walczę Ukraińcy to zdecydowanej
większości są pracownicy a więc w tym zakresie te wyrejestrowanie się jeszcze nie dokonałem w tym
zakresie kiedy byli to zleceniobiorcy czy też w najmniejszej skali prowadzący działalność to to się dokonało
Pani profesor ale jak mówiła malejących wpływach w kolejnych miesiącach to czy zus-owi wystarczy pieniędzy
na wypłaty dla emerytów dla rencistów
musimy na to popatrzeć w ten sposób że no podjęliśmy się gigantycznego rzeczywiście wyzwania punktu
widzenia tych Ulub zwłaszcza zwolnienie ze składek No bo Powiedzmy szczerze to te zwolnienia i
również drugą grupą takich największych wydatków No to są Oczywiście dodatkowe zasiłki opiekuńcze ponieważ
my mamy zapisane w stawie gwarancja wypłaty świadczeń należy do państwa i
to jest w ustawie systemowej a więc w związku z tym tak jak już dzisiaj zaznaczyłam jestem
specjalny fundusz przeciwdziałania kobiety jest przewidziany 37 miliardów do 37
miliardów środków z tego funduszu my po prostu Po rozliczeniu tych
kolejnych ubytku wydatków dodatkowe występować będziemy o tym o te
środki tak żeby ten ubytek był zrównoważony Ponadto rozpoczęły się już też prace nad projektem ustawy bus
a więc również z punktu widzenia tej diametralnie zmienia na 30 o
360 stopni w sytuacji Bierzemy udział w tych pracach żeby po prostu zapewnić opłacalność
funduszu bezpieczeństwa i rozumiem że prezes ZUS już zgłasza że w przyszłym roku ta dotacja też będzie musiała być jednak
znaczna szykujemy absurd nie wiemy jak pan redaktor wie wzdłuż i wszerz pogłębioną
taką pracę wykonujemy żeby po prostu ustalić się jaka miałaby być ta dotacja na
przyszły rok natomiast także My wykonujemy bardzo dużo tych prac takich ad-hoc Dzień po
dniu jeżeli chodzi zarówno liczby w tych wnioskodawców Czy zwolnienia czy postojowe My
też na ruchy wypłat zasiłkach chorobowych i AB są i wyciągamy wnioski i
dzień po dniu ale też wykonujemy takie prace już z perspektywy miesiąca Czujemy się do
dużych takich analizy tych skutków na koniec maja bo zakładamy że rozliczymy już wszystkie zwolnienia za
2 miesiące z obowiązku opłacania składek No i właściwie na tym czym jemy też założenia
Makro takie że ta sytuacja w drugiej połowie roku powinna się poprawić No bo musimy przyjąć
różne modele do tego a więc w związku z tym także nasze zapotrzebowania dotyczące tej
płynności finansowej funduszu ubezpieczeń społecznych będą na tym budowane ale gdy myślę że też
dzisiaj korzystając z tej okazji chcemy powiedzieć tak że naprawdę wykonujemy gigantyczną
pracę tak jak zaczął pan redaktor myśmy myśmy przyjęli na dzisiaj na rano mam tutaj
raport ponad 2600000 wniosków jeżeli chodzi o pomoc starczy a więc proszę zobaczyć przecież to
są w ogóle w trybie ekstraordynaryjne nadzwyczajnym wykonywane czynności nie musieli zrobić
systemy informatyczne przy modelować organizacje przyjęliśmy na dzisiaj 2600000
wniosku w tym mamy ponad 1000000 wniosków o zwolnienie ze składek faktycznie
zwolni liśmy wykonaliśmy rozwolnienie dla ponad 800 tysięcy wykonujemy dalsze
zwolnienie Tak jak powiedziałam na koniec maja liczyć już resztki z marca i wszystkich płatników z kwietnia
natomiast przez ostatnie dni Dniami nocami zakład pracuje informatycy pracownicy oddziału w centrali
przyśpieszyć wypłatę świadczenia postojowego i na jutro osiągniemy ten wyniku
który nam chodziło ponad 500 świadczeń postojowy zostanie w na
kwotę ponad miliard 600 milionów zł to jest przyspieszenie w ostatnich dniach naprawdę przy
ogromnym przy ogromnym tutaj zaangażowaniu takim całodobowe w naszej
organizacji pary profesorów Mówi pani że przejście 1600000 wniosków o zwolnienie ze składek ZUS
oraz patrzyliście 800800
tysięcy jeszcze czeka bo
to już ja mówię o zwolnienie ich już za marzec które otrzymaliśmy w kwietniu a w moich otrzymujemy
za kwiecień tak to 8 jest na różnym etapie większości takim dosyć
zaawansowanym Natomiast jeżeli cię płatnicy składek potrzebują na przykład takich
zaświadczeń informacje w jakim oni są w stanie prawnym dotyczącym niezalegania
jeżeli został tylko złożony ten wniosek to wydajemy że nie zalegają po prostu i nie ogranicza
to im żadnych czynności takich prawne jeżeli chodzi o wstępowanie w różne projekty
zamówienia publiczne pani profesor to ja zapytam w imieniu przedsiębiorców a nie da się szybciej to znaczy nie da się mieć już
większego tego wskaźnika niż 50% rozpatrzonych jeżeli
chodzi o zwolnienie z obowiązku opłacania składek to proszę zobaczyć że
de facto my mówimy o regulacjach przyjętych w różnym okresie a nie jest tak że wszystkie te te te wnioski
dotyczą tylko tych samozatrudnionych i do 9 osoby które
Przepraszam przedsiębiorcy do 49 zatrudniający do 49 ubezpieczone ani
zostali o objęciu już okresach składkowych a więc w związku z tym żeby oni
mogli skorzystać to my także Musimy dokonać odpowiednich zmian w systemach informatycznych no i zresztą oni
po terminie składają Resztę czyli de facto No po prostu mnie tak bardzo szybko reagujemy Jeżeli
mówimy że dokładamy wszelkich starań żeby ze starczy 12 a teraz dzisiaj
tarcze 3 próbować rozliczyć ty pozostałe osoby które później weszły do
tego obrotu prawnego na koniec maja to wydaje mi się że to jest rozsądnej to jest takie bardzo
Też tak bardzo dużo powiedziałem jeszcze poza tym jest tak
że tym płatnikiem składek nic takiego do widzenia konsekwencji się nie dzieje
dlatego że my możemy jej zwalniać po okresach rozliczeniowych i w ogóle płatnicy składek mają
prawo o to zwolnienie wystąpić do końca a więc jeżeli będą spełnione te warunki na kolejne
miesiące odpowiednio marzec kwiecień maj to także oni mogą do końca czerwca złożyć te
wnioski i on otrzymacie to zwolnienie profesora A ile wniosków zostało odrzuconych przez
błędy na przykład właśnie myślę że już się nim te z nim poprzedni
jak rozmawiałam z panem redaktorem i z państwem to mówiłam że w tej pierwszej pali wniosku zwłaszcza oświadczenia postojowe
czy to przez samozatrudnionych czy też przez zlecę na mieliśmy do czynienia z taką sytuacją że
mieliśmy No kilkaset ponad 250% A więc to było 200
chyba 50000 wniosków źle wypełniony te błędy były różne począwszy od tego
że nie było rachunku bankowego że nie było podpisu że w tym oświadczeniu
Przecież ty skrót dwustronicowy oświadczenie są trzy sekcje trzeba zaznaczyć w kim się jest według tej
sekcji nie było tych zaznaczeń no i to wszystko spowodowało że każdy ten wniosek wymaga takiego postęp wyjaśniającego
że trzeba indywidualnie dzwonić meblować do tej osoby żeby ustalić czapki
Mona jest jej ocena wniosku o aby podała prawidłowy ten numer rachunku bankowego po naszej
ostatniej rozmowie ale tak szybko różnych tutaj konsultacjach myśmy zmienili tą formę tego wniosku ona
w tej chwili jest taka bardziej sztywna bym powiedziała w formie takiego PD który wymaga walidacji a więc nie jest
możliwe jeżeli nie Wypełnimy tej pierwszej linii Przejdź do kolejnych punktów jeżeli zaznaczymy w trzech rubryka
czy jesteśmy i zleceniobiorcy wyprowadzi mieć jeszcze coś innego no to wniosek będzie wymagał po prostu
powrotu do wcześniejszych rubryk i to nam bardzo poprawiło de facto No wyszliśmy z tego
problemu że Wnioski są opatrzone tak daleko idącą wadliwością czyli tylne
większy taki normalny jeżeli chodzi o zapisywanie tych danych tym wniosku
o na poprawę i dzięki temu możemy powiedzieć że na jutro szykujemy do wypłaty Tak
żeby ponad sporo 500000 świadczeń postojowych wyprowadzić w tym także właśnie z
tych postępowań wyjaśniających gdzie te wnioski Były źle wypełniony te wnioski będą wreszcie też wypłacane
na ten miliard 600 milionów zł pani profesor pani że dużo analizuje czy też ją zapytać czy może weryfikować liście
albo liczy liście Jakieś prognozy dotyczące waloryzacji w przyszłym roku No
bo sytuacja gospodarcza się zmienia te prognozy dotyczące inflacji która wpływa na waloryzację są bardzo różne więc jak to widzi prezes
ZUS tutaj miesiąc do miesiąca sytuacja
w tej chwili Absolut uprawnia do tego żeby tak daleko wysuwać te wnioski bo będziemy czekać na koniec roku roku
a potem jeszcze na początek przyszłego roku żeby odpowiedzieć jak ty nasze wskaźniki które są klucze waloryzacja
świadczeń emerytalno-rentowych innych wyglądają No na ten moment zupełnie jest inna sytuacja gospodarcza
i i na pewno kwestia dotycząca czy to wzrostu gospodarczego tak przez inflacji No
to przecież one wyglądają zupełnie już w tej chwili inaczej tej krótkiej perspektywie niż w roku ubiegłym ale absolutnie
Te wskaźniki są rozpad perspektywie długookresowej Czyli i tak jak powiedzieliśmy przed
chwilą w tej chwili mamy sytuację taką że generujemy ogromne pieniądze do sektora film
przedsiębiorca zatrudniony z punktu widzenia zwolnienie ze składki i wypłaty dodatkowych wielu świadczeń natomiast
liczymy że to wszystko wpłynie na zachowanie tego potencjału jeżeli
chodzi o liczbę płatników składek film przedsiębiorców ograniczy także utratę pracy przez
ubezpieczonych przez pracowników zleceniobiorców i w drugim roku być może sytuacja będzie po prostu pomału
wracała do normy do pewnego ustabilizowania bo nawet jeżeli byśmy byli w stanie już nie generować
tych pieniędzy takich jak na przykład tytuł No to proszę zobaczyć że ta sytuacja zmieni się i
gospodarcze zmieni się też sytuacja włosów bo wtedy i ten deficyt który w tej chwili generujemy poprzez to że my
udzielamy tych zwolnień my transferuje my te pieniądze do przedsiębiorcy Proszę zobaczyć jak zmieniła się też
rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych że nie tylko pobiera pobiera A tak ale także w takiej sytuacji tych
obowiązków taki A więc do waloryzacji jak najbardziej patrzymy analizujemy co będzie
co dzieje się miesiąc do miesiąca robimy oczywiście takie torty No i zobaczymy
jaka będzie pierwsza połowa roku a więc na koniec czerwca ale generalnie największy
wpływ będzie miała na te wskaźniki na połowa roku i trzeba przyjąć ten wariant a optymistyczny
ale bierzemy pod uwagę b c i d tak jak przy wszystkich pracach które tutaj wykonujemy a nieważny dowód A jak już jesteśmy
przy waloryzacji to trzeba przy przy okazji tarczy antykryzysowej pojawia się zmiana w waloryzacji to znaczy że czerwcowe emerytury w
końcu nareszcie będą liczone zupełnie inaczej Do tej pory ci którzy zdecydowali się na czerwiec tak
to jest temat o którym rozmawialiśmy z panem redaktorem wiele wiele razy temat ciągnie się
latami tak rzeczywiście że to przechodzenie w to się nie opłacało No bo wczoraj
to nie było tej waloryzacji dopiero w lipcu się opłacało trochę
to wszystko było takie postawiony na głowie oczywiście
myśmy te wnioski dotyczące wyrównania tej sytuacji świadczeniobiorców Czyli niezależnie
od miesiąca proponowali od kilku lat skutki proponowaliśmy też zapisy
regulacyjny w tej chwili jest ten zapis który właśnie jest procedowany że po prostu ty
waloryzacja czerwcowa będzie na tego wskaźnika majowego czy DH to taka jak powinna
być już od wielu lat trzeba powiedzieć tak No że być może to jest tak że w czasie
kryzysu to trzeba podjąć Takie decyzje co do których No były jakieś blokady
przez wiele lat a ty I to jest rozwiązanie z korzyścią dla świadczeniobiorców też gdyby
trzeba popatrzyć realnie jaka to jest skala z naszych danych wynika że ta
liczba świadczeniobiorców która potencjalnie tak jak liczyliśmy to jakoś niedawno w
nas korzysta z tego To jest około kilkadziesiąt tysięcy świadczeniobiorców liczyliśmy
2736 to za jakie będą decyzję i kilkaset
milionów złotych w tym roku które trzeba będzie ponieść Jeżeli ten projekt będzie po prostu przyjęty w
tym procedowany w kształcie Myślę że na to trzeba popatrzeć tak że dotyczy to niezbyt
dużej liczby świadczeniobiorców a z drugiej strony te skutki no no są Tak jak powiedziałam w
tym roku szacowane na te kilka z tam jest niecałe 400000000 zł z tego co pamiętam jeżeli
chodzi o wprowadzenie tego rozwiązania ale pani profesor Rozumiem że ci którzy zdecydowali w czerwcu 2019 roku 2016
roku i wcześniej no to niestety nic na tej zmianie już nie ubrane dotyczy tych tegorocznych tak oczywiście tak a
spodziewa się pani spalinowych emerytów takich
po kryzysowych tak bym ich nazwał tak
że byśmy ostatnie lata też wykonali
taką gigantyczną pracę żeby powstrzymać to takie przechodzenie na emeryturę ad-hoc natychmiast po osiągnięciu
wieku emerytalnego i wtedy przez te dwa wreszcie mamy jakieś pozytywne rezultaty
które polegają na tym że około 60% w Polsce przechodzi na tą emeryturę po osiągnięciu wieku
27 do roku 13% już w ubiegłym roku dłużej niż rok pozostawało
na rynku pracy i to były najlepsze nasze wyniki od powrotu do wieku emerytalnego od 2016 roku
bo to jeszcze jak wcześniej rozmawialiśmy przy okazji na przykład powrotu do wieku emerytalnego to w Polsce
było tak że 83% osób które spełniły warunki emerytalnego
po prostu przechodziło na emeryturę w ubiegłym roku to się dobrze nam zmieniło w tym znaczeniu że rzeczywiście
spory odsetek tych osób które spełniły kryterium wieku w dotychczasowym miejscu
zatrudnienia i teraz jaka będzie sytuacja w tym roku No patrzymy też na przykład na te
raporty dotyczące nowych osób bezrobotny i tam właśnie ja
przynajmniej obserwujemy za kolejny tydzień nie przybyło tych osób w wieku 59 i
raczej przybywa tych osób w wieku 24 do 34 do 49
to by oznaczało że rzeczywiście nie mamy do czynienia i jeszcze z sytuacją że
więcej jest tych osób które są odchodzą od pracodawcy są z vaiany czy same rezygnują jeżeli
chodzi o naszą sytuację No to my też nie obserwujemy jakiegoś wzmożonego ruchu w
kierunku na przykład wniosku o świadczenie Emerytalne my mamy wzmożony ruch Jeżeli chodzi o doradców emerytalny
teraz jak 4 maja wróci taki sposób całkowicie otwarty na
sarahah obsługi klientów przyjmujemy przyjmujemy naszych klientów ubezpieczony to nie Dominują
tam kierowane do doradców emerytalnych jeżeli chodzi o kalkulację emerytury
kiedy przejść na emeryturę tam jednak dominują kwestie takie jak świadczenie postojowe jak profil
na pue Jak wyjaśnić sprawę dotyczącą zasiłku opiekuńczego a więc z
punktu widzenia tych wszystkich analiz Tak jak powiedziałam na razie idę i takie forma a także
postaw i zachowań na nie Widzimy tutaj jakiegoś specjalnego przesilenia
ale oczywiście będziemy to monitorować jest to przedmiotem naszej szczególnej Być może jest taka że w maju Czy
w czerwcu ta sytuacja będzie się zmieniała a być może nie także po pierwszym kwartale tego roku wypłaciliśmy ponad 100 tysięcy
świadczeń emerytalno-rentowych czyli właściwie niż w roku ubiegłym czy trzymamy te wszystkie wskaźniki które
przyjęliśmy też do planu finansowego na ten rok pani
profesor to ostatnie pytanie ale bardzo proszę o krótką odpowiedź rozmawiały już pani Mateuszu morawieckim albo z miejsce
rodziny Pracy i Polityki Społecznej o przedłużeniu programów pomocowych postojowego zwolnienia ze składek ZUS
na kolejne miesiące były takie rozmowy były takie analizy mi
oczywiście w tej chwili w tej chwili w tej chwili ja mam takie nie Ja mam takie stanowisko że potrzebujemy
Miesiąc po miesiącu takiej ewaluacji i po prostu monitor tego wszystkiego tak
jak powiedzieliśmy Dzisiaj w rozmowie z panem redaktorem że oprócz tych zwolnień i musimy już w tej chwili
na koniec maja mieć taki pogłębiony raport czy dochodzi do zmniejszenia liczby płatników do wyrejestrowania A
więc jak od strony też takiej statystycznej to się dzieje ponieważ tutaj nie zachodzą te proces a więc na
razie ja nie widzę tych przesłanek dalszych działań jeżeli będą te zmiany No też zmiany na rynku pracy no to wtedy pewno
trzeba będzie siadać i rozmawiać przez panem premierem przed panią minister na ten moment kupiłam Myślęta czy
to na kolejnych regulacja starczy jeszcze uregulowania kwestii które okazało się że objęte są jakąś
luką Albo bardziej już na tym na tym monitorowaniu jaka jest rzecz ność tych ogromnych
działań które wykonuje i to postawimy kropkę prof Gertruda uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę
Dziękuję panu dyrektorowi Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia No
i właśnie do zobaczenia w programie money to się liczy to już wszystko a my widzimy się standardowo o godzinie 14:00 w programie news do zobaczenia
0
0
Podziel się
Komentarze (0)

Programy Wirtualnej Polski

Napisz komentarz
bCNXDMHb
bCNXDMGi
bCNXDMHi
bCNXDMHj