programy
kategorie
#11pytań

Rzecznik Praw Dziecka o Barnevernet

sez. 1, odc. 20

- Uzyskaliśmy potwierdzenie tych niestety niedobrych informacji. Są takie sytuacje, że jeśli rodzina straci dziecko, może mieć szanse do czterech kontaktów w ciągu...

rozwiń
Tranksrypcja:Moim gościem jest...
rozwiń
Mikołaj Pawlak
Dzień dobry
Dzień dobry
Panie Mikołaju we wtorek 5 marca do Polski
Przyjechała delegacja z Norwegii rozmawiali państwo głównie o kontrowersjach
Działania na
Do urzędu do spraw
Ochrony Praw Dziecka
Jak pan ocenia
Nie tylko o kontrowersjach
But OSP
Spotkanie
Jakiś czas temu już inicjowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Bardzo dobra wizyta
Ponieważ była szansa na to żeby wymienić doświadczenia
Wymienić swój pogląd
I sposób patrzenia na sprawy dzieci na przepisy
Które w dużej części i tutaj Potwierdzam
Też przekazy z Norwegii w dużej części one są podobne kwestie ich interpretacji rozumienia
I wdrażania
Wrzuci bo kwestia ochrony przed
Znęcaniem się
Kwestia
Przeciwdziałania przestępstwom
Jest wspólna
No tak ale jednak ta nadgorliwość o której możemy mówić
Urzędników norweskich jest
Jest bardzo widoczna
W Polsce nie dochodzi do tak często do odebrania
Do takich jednoznacznie
Prawda ta rodzina biologiczna ma szanse żeby dziecko z
Tamtejsza
Nie ma
Czego teraz będziesz
To jest właśnie ta kontrowersja
Częściowo wynika z różnic kulturowych
Mimo że jesteśmy
Krajami europejskimi
To jednak zupełnie inaczej ukształtowanym i z inną historią
U nas zawsze jest pierwszeństw
Litwo na urodziny
Nawet w sytuacji trudnej nawet w sytuacji gdy ingeruje sąd rodzinny nawet sytuacji gdy
Dochodzi do odebrania dziecka
To w perspektywie jest
Takie rozwiązanie że mamy zmierzać
Ku temu żeby dziecko wróciły do rodziny biologicznej
Żeby te urodziny
Ratować pomagać jej na różnych aspektach
Społecznych finansowych
Byćmoże edukować
Zawsze dziecko ma mieć kontakt
Tak takie założenie oczywiście poza bardzo drastycznymi
Przypadkami gdzie dochodzi do zbrodni przestępstw no to wtedy nie ma w ogóle dysku
Trzeba reagować
Sposób bardzo zdecydowany
W Norwegii
Jest Zgoła odmiennie
Yato
Sklasyfikuj w taki sposób że w Norwegii Rodzina ma jedną szansę
Tak do pierwszego zdarzenia które wzbudził wątpliwości
Urzędu do spraw dzieci tak zwanego
Barnevernet
Od tego momentu państwo przejmuje norweskie
Na siebie
Wszystkie obowiązki związane z wychowaniem
Natomiast rodzina
Jest
Co najwyżej za jakiś czas być może jeżeli sama do tego dojdzie albo podlegać będzie tym bardzo
Trudnym rygorom tamtych urzędów
Być może za jakiś
Wpisz czas będzie brana pod uwagę aby dzieci do niej wróciły
Uzyskaliśmy potwierdzenie
Tych niestety
Nie dobrych informacji
Że zdarza się
Takie są też
Sytuacje
Że rodzina która
Straci dziecko
Może mieć szansę do 4 kontaktów
W ciągu roku na stronie biura Rzecznika Praw Dziecka potem spod
Spotkaniu mogliśmy przeczytać takie zdanie
Strona norweska zapewniła że zawsze stara się umożliwić odebrane mu dziecku jak najczęstszy
Kontakt z jego rodziną
Niedawno była gościem moim Kamila Green
Psycholog która współpracowała z
Konsulem Kowalskim
No jej Relacja była dramatyczna
Uzupełnienie
Pierdoła tych słów
Wręcz przeciwnie
Jakby norwescy urzędnicy
Starali się właśnie jak
Jak najbardziej ograniczać tego
Kontakty norwegowie
Potwierdzili tak że że że oni
Stosują prawo międzynarodowe i starają się to
Wdrażać na
Natomiast mamy relacje tak
Pani Nowakowska
Wskazała
Z innych źródeł z naszych bezpośrednich kontaktów
Czy z panem konsulem czy z pracownikami
Psychologami pedagogami
Nawet
Częścią
Tych gminnych ośrodków pomocy które tam są barnevernet
Który też współpracował bardzo dobrze z panem konsulem nawet był odznaczony
Przez część gmin
Za swoją pracę to nie problem w rozumieniu bo być może
Gdzieś przekaz
Na górze w tej hierarchii urzędów norweski
I taki jest
Że faktycznie należy dostosować
Gorzej z
Wykonaniem
W poszczególnych miejscach wiem że Norwegia jest daleko na północy być może nie wszędzie
Tamte informacje docierają albo nie wszystkie do nas do
Docierają
Należy przyjąć
Że jest dobra Wola
Nie chcemy
Tego
Konfliktu
Eskalować
Bo to jest bardzo ważne ze względu na dzieci i rodziny które tam ciągle są No właśnie chciałam
Bo przecież ta kadencja pana konsula skończyła się nagle skończyła się niespodziewanie było wiele rodzin którymi on się
Zajmował teraz
I co z tymi rodzinami będzie dalej
Pomoc konsularna
Ambasada nadal działa
W Oslo informacje wszelkie jakie
Pan konsul miał
Przekazał
Swoim następcą Wiem że jest
Przygotowywany wyjazd
Nowego konsula
Zatem sprawy dyplomatyczny i obsługa pozostała
Po prostu chodzi o to że pan konsul był osobiście zaangażowany
Jego
Wiadomości jego wiedza umiejętności
Sposób przekazu to było bardzo istotne dla bardzo wielu rodzin
Nie oznacza to
Że oni pomocy nie mają po prostu
To tyle utrudnione że Pomagamy na przykład tutaj z kraju
Pozwalamy się i jesteśmy dostępni żeby
Te kontakty nawiązywać
I to jest bardzo istotne
Podsumowując to spotkanie
Czy doszło do jakiejś realnych
Ustaleń
Które mogłyby
Rozpocząć jakąś zmianę
Dostaliśmy zapewnienie
Że w przypadku
Gdy będzie dochodziło
Do sytuacji trudnych związanych z polskimi rodzinami
To że urzędy barnevernet będą
Albo indywidualnie albo po
Swoich zwierzchników
Informowały
Polskie służby konsularne
I będą starały się uzyskać pomoc
W kontakcie albo z Polską rodziną zastępczą która tam miałaby szansę przyjąć takie dziecko
Do siebie na czas tego postępowania
Oczywiście na podstawie przepisów norweskich na podstawie Konwencji Praw Dziecka
Albo
Ten sposób żebyśmy tutaj w Polsce
Szukali rodziny spokrewnionej tak jak
To się dzieje u nas w Polsce
Pierwsza rzecz To szukamy
Spokrewnionych
Rodzin rodzi
Rodziców dziadków rodzeństwa
Wujków ciocię
Aby dziecko pozostało w strukturze
Danej rodziny i być może Taka pomoc jeżeli Znajdziemy tutaj w Polsce
Będzie mogła pojechać po to dziecko
Albo tam się nią zaopiekować albo nawiązać kontakt
Po to żeby dziecko nie trafiało do
Systemu norweskiego
Gdzie mówi się tylko w obcym często dla dziecka języku
W innej kulturze
Nawet religijny i tak może Większość dzieci
To katolicy
Czytam dominuje protestantyzm to już powoduje utraty tożsamości religijnej
Która jest
Wpisana jako prawo dziecka do Konwencji Praw Dziecka
Czyli jest szansa że to dziecko zostanie
Wysłane do Polski
I wtedy do swojej rodziny
Taka była deklaracja o współpracy Miejmy nadzieję że te relacje właśnie dzięki nagłośnieniu sprawy bo
Również dyskusja
Tak jak wiele innych spraw
Dyskusja Publiczna na te tematy powoduje że organy norweskie
Być może
Jutro zmienię ale z modyfikują
Wprowadza nowe standardy do swojego postępowania
0
0
0
Podziel się
Komentarze (0)